Sunteți pe pagina 1din 1

B U R SA D E VA L O R I A M O L D O V E I Ф О Н Д О ВА Я Б И РЖ А М О Л Д О В Ы

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, MD-2001, Chişinău, Moldova; tel: (37322) 277-636, 275-420; fax: (37322) 277-356
Press-Release
Pentru răspândire imediată
30 iunie 2011

La 5 iulie 2011 la Bursa de Valori a Moldovei va începe a treia din acest an licitaţie de vânzare a
acţiunilor proprietate publică. Iniţiatorul licitaţiei este AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE PE LÂNGĂ
MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA. Vînzarea acţiunilor proprietate publică va avea
loc prin intermediul licitaţiei cu ciocanul (licitaţii cu strigare), unde cumpărătorul poate procura acţiunile
fiecărei societăţi pe acţiuni numai în pachet unic. Cumpărător devine acela care oferă cel mai mare preţ.

Licitaţia cu ciocanul (licitaţii cu strigare) va avea loc pînă la 8 iulie 2011.


Spre vînzare se propun pachetele a 34 societăţi pe acţiuni din diferite domenii ale economiei naţionale, la
jumătate dintre ele pachetul depăşeşte 50% din capitalul social.
Licitaţiile încep – în fiecare zi (lucrătoare) la ora 10.00.

Informaţii suplimentare:
Toate negocierile la Bursa de Valori a Moldovei sunt efectuate numai prin intermediul companiilor de brokeri
acreditate la bursă. Lista lor şi telefoanele de contact pot fi găsite în sala de tranzacţionare a bursei pe bd.
Ştefan cel Mare 73 et.3 sau pe site-ul bursei www.moldse.md. Orice doritor de a participa la licitaţie trebuie
să se adreseze din timp la o companie de brokeri şi să perfecteze un contract de prestare a serviciilor de
brokeraj şi ordinul de procurare a anumitor acţiuni.

Vânzarea acţiunilor proprietate publică prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei este reglementată prin
„Instrucţiunea de vânzare a acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori” – Hotărârea Guvernului № 145
din 13 februarie 2008. (Monitorul Oficial № 34-36 din 19 februarie 2008). Această instrucţiune vezi pe site-
ul bursei www.moldse.md/licitatie/licitatie de vinzare proprietate publica/.

Comunicatul informativ privind licitaţia a fost publicat la 10 iunie 2011 în „Monitorul Oficial” № 96-98
(3892-3894) şi prezentat pe site-ul Bursei de Valori a Moldovei www.moldse.md şi pe site-ul Agenţiei
Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei al Republicii Moldova www.app.gov.md. Cu materialele
şi informaţiile privind activitatea financiar-administrativă a societăţilor pe acţiuni expuse spre vânzare puteţi
lua cunoştinţă la Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei al Republicii Moldova (Piaţa
Marii Adunări Naţionale, №1, tel. 238-089).

Departamentul Marketing, Listing şi Cotare al Bursei de Valori a Moldovei