Sunteți pe pagina 1din 5

R8

R7 SC BUJORULUI RESIDENCE SRL


R6
R5
R4
PUD - ANSAMBLU REZIDENTIAL BUJORULUI 22
R3 Ansamblu imobile locuinte S(D)+P+5-6 retras, parcari la subsol
R2 si un imobil P+3-4 retras, cu spatii comerciale la parter
R1
Specialitate: URBANISM PROIECT NUMAR A 90/2013
Proiectant: TITLUL PLANSEI
DOBRESCU ARH SRL
Proiectat: arh. Alin DOBRESCU AMPLASARE PE HARTA
NUMAR PLANSA
PUD - 01
BRASOV M.SADOVEANU NR. 6 TEL 410134 urb. Gabriela MICIOIU SCARA
GSM 0722 517 709 / 0722 517 708 -
FAZA PUD DATA 12.02.2015
Prezenta plansa constituie proprietatea intelectuala a firmei de proiectare mai sus numita. Utilizarea ei la alte lucrari decat cea pentru care a fost emisa constituie o incalcare a legii dreptului de autor.REPRODUCEREA ESTE INTERZISA!
13/02/2015 5:22:35 PM
ST
RA
DA
N.
FA
IL
OV
ST
R.
MA
M AI
A

KI
NS
DO
CE
MA
L.
AA
AD
STR
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE COTAT
scara 1:500
Nr. cadastral Suprafata masurata Adresa imobilului: Intravilan
(mp)
Cartea Funciara nr.
Str. Bujorului nr. nr. 22B (fost nr. 20)
S=11270mp
Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT):
CRAIOVA

18
96.67

6
17 7 96.65
96.58 96.64 5
16 14 2 96.70
96.53 8
15 96.54 96.64
96.66 C 4
96.42 13
96.66
96.57 9
1 96.58 3
96.44 12
C 96.51 10 96.97
19 11 96.68
96.46 96.63
20
22 21 96.51
96.73 96.57

36
34 35
97.07
96.71 96.96
33
96.41

23
96.46

X Y Z
43 44 1 313119.049 404354.735 96.435
97.40 97.02 2 313124.168 404393.114 96.636
38 37 3 313118.867 404402.428 96.969
39 97.04 97.16 40 4 313122.106 404402.160 96.662
24 96.81 96.91
5 313125.361 404401.879 96.704
41 6 313128.365 404401.448 96.649
96.23 42
97.03
97.01 7 313126.562 404387.649 96.643
8 313123.632 404387.968 96.660
9 313120.005 404386.336 96.578
10 313117.196 404386.365 96.681
47 45 11 313115.910 404373.925 96.626
96.78 97.01 12 313118.173 404373.266 96.509
13 313121.503 404372.485 96.565
14 313124.364 404371.967 96.539
25 15 313123.042 404360.193 96.420
48
96.31
46 16 313124.449 404357.528 96.534
50
49 96.95 17 313126.815 404356.578 96.584
51 97.16 96.76 18 313132.804 404356.480 96.665
52 97.17
53 97.12 19 313116.330 404359.546 96.463
97.15 20 313115.536 404357.737 96.507
97.10
21 313113.922 404356.190 96.570
22 313114.197 404351.664 96.731
23 313101.776 404352.630 96.455
24 313092.143 404353.078 96.231
25 313081.868 404353.047 96.314
26 26 313069.918 404354.091 96.304
96.30 27 313059.202 404353.266 96.212
28 313044.428 404354.226 95.487
I 29 313031.187 404355.509 95.818
SK 30 313014.653 404357.018 95.741
31 313004.353 404357.632 95.883
D ON 57
58 32 312990.705 404362.872 99.170
55
56 97.12 33 313105.844 404364.221 96.406
CE 97.08 34 313107.892 404378.035 96.705
54 97.09
MA 27 97.04
97.07 35 313107.766 404390.551 96.964
. 36 313108.466 404403.254 97.065
96.21 37 313094.598 404404.314 97.160
AL 38 313094.585 404392.768 97.035
DA 39 313093.607 404380.936 96.811

ULUI
40 313093.310 404415.641 96.914
RA 41 313091.749 404427.639 97.025
ST 42 313091.149 404434.073 97.010
59 43 313096.964 404434.274 97.402
61 60 44 313096.903 404444.356 97.017
62 96.79
63 96.61 96.78 45 313085.825 404458.117 97.012
96.61 46 313079.567 404458.224 96.757
96.61
47 313086.228 404444.481 96.778
48 313080.992 404433.242 96.952
28 49 313079.624 404418.179 97.164
STRADA PAR

95.49 50 313078.943 404405.118 97.168


51 313078.250 404391.856 97.116
52 313077.728 404380.151 97.152
PUD - ANSAMBLU REZIDENTIAL BUJORULUI 22
53 313076.920 404365.650 97.103
54 313060.447 404366.848 97.039
55 313061.203 404379.140 97.068 Ansamblu imobile locuinte S(D)+P+5-6 retras, parcari la subsol
56 313061.802 404391.578 97.094
57 313062.425 404406.000 97.078
64 67 58 313063.090 404417.927 97.119 si un imobil P+3-4 retras, cu spatii comerciale la parter
96.67 65 66 96.83
68 69 59 313050.518 404418.194 96.787
96.70 96.84 96.97 60 313050.135 404404.666 96.783
29 96.65 61 313050.096 404391.853 96.613 Beneficiar:
95.82 62 313049.366 404381.122 96.608
63 313048.545 404369.028 96.610
64 313034.482 404370.178 96.666
65 313032.925 404385.132 96.646
66 313033.423 404398.081 96.696
67 313034.328 404412.301 96.834
SC BUJORULUI RESIDENCE SRL
68 313033.575 404434.461 96.835 Adresa:
70 69 313033.567 404444.108 96.968
70 313021.933 404453.993 96.948
96.95 71 313015.606 404452.844 97.270
72 72 313019.115 404434.281 97.054
97.05 73 313010.326 404432.185 96.717
74 313002.027 404430.485 96.867
71 75 313009.751 404422.672 96.662
30 97.27
76 313008.889 404409.986 96.462
95.74 77 313007.848 404396.359 96.337
78 313007.167 404384.649 96.200
79 313006.527 404372.377 96.000 Proiect manager:
75
73 80 312995.389 404373.983 96.436
76 96.72 81 312994.378 404384.894 96.427
77
96.66 82 312992.964 404397.106 96.459 Aleea Alexandru, nr. 7A, sector 1, Bucuresti
78 96.46 83 312991.362 404408.484 96.260
79
96.20
96.34
84 312990.360 404413.213 96.302
VITALIS CONSULTING Tel:+4 021 231 53 57/ 58 Fax:+4 021 231 53 59
96.00
31 office@vitalis.com - www.vitalis.com
95.88
74
96.87
85 312978.150 404402.850 Proiectant arhitectura / Coordonator Proiect:
86 312985.190 404365.030
80 87 312986.370 404375.710 Ion Brezoianu 47-49, sector 1, Bucuresti
96.44 81
96.43 82 88 312981.570 404401.980 Mihail Sadoveanu 6, Brasov
96.46 83
DOBRESCU ARH SRL
32 84
Tel:+40 722 517 709
96.26
99.17 96.30 office@dobrescu-arh.ro
87
86 95.792
95.588 Proiectant structura: Proiectant instalatii:
C
88
95.957
S.C. OPTIM ENGINEERS S.R.L.
85
C 95.811 Strada Bucegi nr. 68
SC TOPOELCAD STR Sector 1, Bucuresti
ENGINEERS
optim
SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970 NOIEMBRIE 2013 office@optimengineers.ro
SISTEM DE COTE MAREA NEAGRA 1975 sef proiect rezistenta: ing. Alexandru Cretu Adresa: sef proiect: Adresa:

STRADA
DIMITR
IE BOLI
NTINEA
ST NU R8
RA
DA R7
VL
AD R6
TE
PE
S R5
R4
R3
R2
R1
Specialitate: ARHITECTURA PROIECT NUMAR A 90/2013
Proiectant: TITLUL PLANSEI
DOBRESCU ARH SRL
Proiectat: PLAN SITUATIE EXISTENTA
arh. Alin DOBRESCU
NUMAR PLANSA
PUD - 02
BRASOV M.SADOVEANU NR. 6 TEL 410134 SCARA
GSM 0722 517 709 / 0722 517 708 1:500
FAZA PUD DATA 29.09.2014
Prezenta plansa constituie proprietatea intelectuala a firmei de proiectare mai sus numita. Utilizarea ei la alte lucrari decat cea pentru care a fost emisa constituie o incalcare a legii dreptului de autor.REPRODUCEREA ESTE INTERZISA!
R8
R7 SC BUJORULUI RESIDENCE SRL
R6
R5
R4
PUD - ANSAMBLU REZIDENTIAL BUJORULUI 22
R3 Ansamblu imobile locuinte S(D)+P+5-6 retras, parcari la subsol
R2 si un imobil P+3-4 retras, cu spatii comerciale la parter
R1
Specialitate: URBANISM PROIECT NUMAR A 90/2013
Proiectant: TITLUL PLANSEI
DOBRESCU ARH SRL
Proiectat: arh. Alin DOBRESCU INCADRARE IN PUZ
NUMAR PLANSA
PUD-04
BRASOV M.SADOVEANU NR. 6 TEL 410134 urb. Gabriela MICIOIU SCARA
GSM 0722 517 709 / 0722 517 708 1:500
FAZA PUD DATA 12.02.2015
Prezenta plansa constituie proprietatea intelectuala a firmei de proiectare mai sus numita. Utilizarea ei la alte lucrari decat cea pentru care a fost emisa constituie o incalcare a legii dreptului de autor.REPRODUCEREA ESTE INTERZISA!
13/02/2015 5:21:58 PM
A Terasa
+16.40

A Etaj 4
+13.30

A Etaj 3
+10.20

A Etaj 2
+7.10

A Etaj 1
+4.00

A Parter
±0,00

DESFASURARE FRONT STRADAL PROPUS − STRADA BUJORULUI

A Terasa
+16.40

A Etaj 4
+13.30

A Etaj 3
+10.20

A Etaj 2 R8
+7.10 R7 SC BUJORULUI RESIDENCE SRL
R6

A Etaj 1 R5
+4.00 R4
PUD - ANSAMBLU REZIDENTIAL BUJORULUI 22
R3 Ansamblu imobile locuinte S(D)+P+5-6 retras, parcari la subsol
R2 si un imobil P+3-4 retras, cu spatii comerciale la parter
A Parter R1
±0,00 Specialitate: PROIECT NUMAR
URBANISM A 90/2013
Proiectant: TITLUL PLANSEI
DOBRESCU ARH SRL DESFASURARE FRONT STRADA
Proiectat: arh. Alin DOBRESCU BUJORULUI
NUMAR PLANSA
PUD - 06
BRASOV M.SADOVEANU NR. 6 TEL 410134 DESFASURARE FRONT STRADAL EXISTENT − STRADA BUJORULUI urb. Gabriela MICIOIU SCARA
GSM 0722 517 709 / 0722 517 708 1:200
FAZA PUD DATA 12.02.2015
Prezenta plansa constituie proprietatea intelectuala a firmei de proiectare mai sus numita. Utilizarea ei la alte lucrari decat cea pentru care a fost emisa constituie o incalcare a legii dreptului de autor.REPRODUCEREA ESTE INTERZISA!
13/02/2015 5:32:10 PM
A Terasa
+23,25

A Etaj 6
+18,75

A Etaj 5
+15,50

A Etaj 4
+12,40

A Etaj 3
+9,30

A Etaj 2
+6,20

A Etaj 1
+3,10

A Parter
±0,00

A Demisol
-3,20

DESFASURARE FRONT STRADAL PROPUS − STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU

A Terasa
+23,25

A Etaj 6
+18,75

A Etaj 5
+15,50

A Etaj 4
+12,40

A Etaj 3
+9,30

A Etaj 2
+6,20
R8
R7 SC BUJORULUI RESIDENCE SRL
A Etaj 1
+3,10 R6
R5
R4
PUD - ANSAMBLU REZIDENTIAL BUJORULUI 22
A Parter
±0,00 R3 Ansamblu imobile locuinte S(D)+P+5-6 retras, parcari la subsol
R2 si un imobil P+3-4 retras, cu spatii comerciale la parter
R1
A Demisol Specialitate: PROIECT NUMAR
-3,20 URBANISM A 90/2013
Proiectant: TITLUL PLANSEI
DOBRESCU ARH SRL DESFASURARE FRONT STRADA
Proiectat: arh. Alin DOBRESCU DIMITRIE BOLINTINEANU
NUMAR PLANSA
PUD - 07
BRASOV M.SADOVEANU NR. 6 TEL 410134 DESFASURARE FRONT STRADAL EXISTENT − STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU urb. Gabriela MICIOIU SCARA
GSM 0722 517 709 / 0722 517 708 1:200
FAZA PUD DATA 12.02.2015
Prezenta plansa constituie proprietatea intelectuala a firmei de proiectare mai sus numita. Utilizarea ei la alte lucrari decat cea pentru care a fost emisa constituie o incalcare a legii dreptului de autor.REPRODUCEREA ESTE INTERZISA!
13/02/2015 5:31:39 PM