Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială „Dr.

Simion și Metzia Hîj” Volovăţ


Prof. înv. primar Simota Camelia - Mihaela

Aria curriculară: Arte şi Educaţie fizică, sport şi sănătate


Disciplina de învăţământ: Joc şi mişcare
Clasa: a III-a C
Nr. de ore: 1 oră/săptămână
An şcolar: 2018-2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
JOC ŞI MIŞCARE

Nr. Unitatea Competenţe Conţinuturi vizate Nr.ore Săptămâna Obs.


crt. tematică specifice
SEMESTRUL I
1. Din nou la 1.1  Stil de viaţă activă
şcoală 1.2  Jocuri de mișcare desfășurate în aer liber 3 I - III
1.3  Jocuri: Cursa pe numere, Cărăușii, Țintașii iscusiți

2. Împreună ne 2.1  Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă


jucăm 2.2  Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare 4 IV - VII
1.1 (gesturi, semne, semnale)
 Reguli de interacțiuni într-un grup (respectarea echipei
adverse, recunoașterea rezultatelor întrecerii în cadrul
jocurilor, respectarea regulilor de către parteneri)
 Jocuri: Remorcarea, Aruncăm corabia la mal, Între
două focuri
 Evaluare
3. Cei mai 1.1  Capacitate psiho- motrică
buni, 1.2  Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări 6 VIII - XIII
câștigă! 1.3 de obiecte
 Jocuri: Măsurătorii
Şcoala Gimnazială „Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăţ
Prof. înv. primar Simota Camelia - Mihaela

 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole, cu trecere
peste obstacole, cu transport și punere de obiecte)
 Jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina, Șoarecele și
pisica, Poșta merge, Vizitiul și căluțul
4. Să mergem 2.1  Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
la săniuş! 2.2  Adaptarea unei serii de roluri pentru oferirea de sprijin
1.3 necondiționat (acțiuni în perechi, grupuri mici cu
schimbarea rolurilor) 4 XIV - XVII
 Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
 Stil de viaţă activă
 Jocuri de mișcare desfășurate în anotimpul iarna
 Jocuri: Derdelușul, Omul de zăpadă, Cu patinele
 Evaluare semestrială
 Jocuri: jocuri cunoscute
Şcoala Gimnazială „Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăţ
Prof. înv. primar Simota Camelia - Mihaela

Nr. Unitatea Competenţe Conţinuturi vizate Nr.ore Săptămâna Obs.


crt. tematică specifice
SEMESTRUL AL II-LEA
5. Mişcare, 1.1  Capacitate psiho- motrică
mişcare, 1.2  Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
mişcare… 1.3 aruncare și prindere (aruncarea lansată cu două mâini
2.2 înainte, în sus și pe deasupra capului, prinderea cu o mână 4 I - IV
prin apucare, aruncare azvârlită la distanță și la țintă)
 Jocuri: Vânătorul și rațele, Ciobanul își apără oile,
Suveica dublă, Țintașii iscusiți
 Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând
deprinderi motrice complexe (utilitar- aplicative:
tracţiune-împingere, căţărare-coborâre, tracțiune)
 Jocuri: Avionul, Toboganul
 Evaluare
6. Jocul 1.1  Capacitate psiho- motrică
înseamnă 1.2  Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea
rezistenţă! 1.3 calităților motrice (viteza de deplasare în relație cu un
2.2 partener, rezistența generală, forța dinamică a 4 V - VIII
trunchiului și abdomenului)
 Jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina, Nu te lăsa
 Jocuri pentru orientarea spațio- temporală (repere
stabile, dinamice; ritm)
 Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile
zburătoare
 Evaluare
7. Suntem mai 1.1  Stil de viaţă activ
sănătoşi prin 1.2  Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiacă
joc! 1.3 și respiratorie
2.1  Jocuri: Leapșa pe ghemuite, Uliul și porumbeii 4 IX - XII
Şcoala Gimnazială „Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăţ
Prof. înv. primar Simota Camelia - Mihaela

2.2  Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber,


incluzând întrecerea între grupuri
 Jocuri: Mingea la căpitan, Vânătorul și rațele
8. În prag de 1.1  Stil de viaţăactiv
vacanţă 1.2  Jocuri de mișcare pentru timpul liber, desfășurate în
1.3 drumeții, excursii, tabere
2.1  Concursuri școlare 3 XIII - XV
2.2.  Activități turistice
 Jocuri de mișcare în aer liber, în funcție de anotimp
 Evaluare finală, aprecieri, îndrumări