Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


UNIVERSITATEA DIN ORADEA
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
C.P. nr. 114, Oficiul Poştal 1, str. Universităţii nr. 1, Oradea, Bihor
tel./ fax 00.40.259.408148
e-mail: dpppd@uoradea.ro
Pagina web: www.uoradea.ro
Nr._________ din _______ 2019

Modalităţi de evaluare la Programul Postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională


continuă Psihopedagogie specială școlară Seria I, an univ. 2018-2019

Nr. Disciplina Tema Examinator


crt.
1. Psihopedagogia copilului cu autism Specificul dezvoltării psihice la copii cu autism Lect.univ.dr.
şi ADHD și ADHD Kiss Julien
2. Psihopedagogia persoanelor cu Specificul comportamentului deviant la Prof.univ.dr.
tulburări de comportament adolescenți Valentin Blândul
3. Tipuri de limbaj utilizate în Portofoliu aplicativ prin intermediul a trei fișe Lect.univ.dr.
comunicarea cu persoanele cu de lucru – conțin aplicații ale modalităților Răcășan Raluca
dizabilităţi (limbajul mimicogestual, alternative de comunicare
limbajul Braille, VSS ş.a.)
4. Psihopedagogia persoanelor cu Tipuri de evaluare în deficiențele mintale Lect.univ.dr.
deficienţe senzoriale şi deficienţe Laurenţiu Mândrea
multiple.
5. Psihopedagogia persoanelor cu Program de intervenție personalizată pentru Prof.univ.dr.
sindromul Down copii cu sindromul Down Valentin Blândul
6. Psihopedagogia deficienţilor mintali Particularități ale proceselor psihice la Lect.univ.dr.
şi logopedie deficienții mintali Laurenţiu Mândrea
7. Practica pentru elaborarea lucrării Rezumat lucrare absolvire Prof.univ.dr.
de absolvire Valentin Blândul

Director DPPD,
Prof.univ.dr. Florica Orţan