Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu P.P. ,,Pinochio”, Zalău

Data: 14. 03. 2019

Grupă/Nivel: Mare „C”

Educatoare: Mocan Florica

Domeniu experenţial: DŞ, DOS

Tema de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă?

Tema săptămânii: „Un copil - un pomişor”

Tema activităţii: „Numără şi potriveşte”

Tipul activităţii: Consolidare de pricepri, cunoştinţe şi deprinderi

Scopul : Consolidarea şi verificarea număratului în limitele 1- 7 şi valorificarea


deprinderilor de lucru însuşite anterior prin realizarea unor lucrări practice originale.

Competenta generala: Utilizarea unor cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice


pentru rezolvarea de probleme şi conosterea mediului apropiat

Competenta specifica: Familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia

Indicator: Utilizează jucării manipulative matematice, obiecte cu cifre, jocuri cu cifre şi


monezi în activităţile zilnice

Obiective operaţionale:

 Să ordoneze copacii după criteriul mărimii în şir crescător şi descrescător;

 Să denumească cifra şi indiciul de pe jeton;

 Să utilizeze corect numeralul ordinal acordându-l cu substantivul pe care îl


determină;

 Să numere, ţinând cont de cifra şi indiciul descoperite;

 Să lipească pe copac, atâtea elemenete cât indică cifra;


 Să raporteze numărul la cantitate, utilizând un limbaj matematic adecvat.

Sarcina didactică: Consolidarea şi sistematizare cunoştinţelor cu privire la constituirea


grupelor de obiecte, ordonarea elementelor după criteriul mărimii în şir crescător şi
descrescător, numărarea în limitele 1-7, raportarea numărului la cantitate.

Reguli de joc:
 Copilul la care se vor termina versurile numărătorii va rezolva sarcina propusă de
către educatoare
 Răspunsurile corecte vor fi aplaudate
 Copiii se vor muta la măsuţe unde vor lipi atâtea flori câte indică cifra de pe copac
Elemente de joc: surpriza, numărătoarea, cutia cu surprize, mişcarea, aplauzele.

Strategii didactice:

1. Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, problematizarea, jocul, explicaţia,


demonstraţia, exerciţiul.

2. Materiale şi mijloace auxiliare: Pinochio, copaci din carton de 5 mărimi


(pentru ordonare), materiale autocolante (muguri, flori albe, flori roz, frunze), cifre,
fluier, cutiuţa cu surprize, copaci sub formă de mânuţă, flori decupate albe şi roz.

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual.

Durata: 50 - 60 minute

Material bibliografic:

1. M.Ed. C - Curriculum pentru educaţie timpurie (copii de la naştere la 6 ani), 2018

2. Viorica Preda, “Grădiniţa altfel”, Ed. INTEGRAL, Bucureşti, 2003

3. Revista „Învăţământul preşcolar”, nr.1-2/2010

4. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiş - „Piramida Cunoaşterii”-


Editura Diamant, 2014

5. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - Editura “Gheorghe -


Cârţu Alexandru”, Craiova 2009

6. „Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la


7 ani”
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
1. Pregătirea Voi asigura condiţiile necesare unei bune
climatului desfăşurări a activităţii.
psiho-afectiv
Voi aşeza scăunelele sub forma unui
semicerc, iar măsuţele pe patru sectoare.
Voi aşeza materialele necesare
desfăşurării activităţii.
Vom intra ordonat în sala de grupă şi ne
vom aşeza pe scăunele.
2. Captarea Captarea atenţiei se va face prin
atenţiei intermediul lui Pinochio, care, a intrat
într-un bucluc, deoarece, un vânt puternic
de primăvară i-a răsturnat pomii din Aprecierea
livadă. Ştiind Pinochio că noi suntem o comportament
grupă de copii harnici şi isteţi, a venit Conversaţia ală.
astăzi la grupa noastră, pentru a ne cere
ajutorul.
- Cum am putea sa îl ajutăm pe
Pinochio?
3. Vom recunoaşte materialele cu care vom
Reactualizarea lucra astăzi (copaci, cifre, muguri, flori,
cunoştinţelor frunze). Aprecierea
răspunsurilor
Voi cere copiilor să aranjeze pomii din date de copii şi
livada lui Pinochio, ordonându-i după Conversaţia a
criteriul mărimii în şir crescător. comportament
ului acestora
Ne vom aminti care este ultima cifră
învăţată, până la cât am învăţat să
numărăm .
4. Anunţarea Astăzi ne vom juca împreună cu Aprecierea
temei şi a Pinochio şi îl vom ajuta să numere, să-şi răspunsurilor
obiectivelor înmulţească pomii din livadă, vom asocia date de copii şi
cifrelor numărul corespunzator de Conversaţia a
elemente, după care vom realiza pomi comportament
pentru livada lui Pinochio. Ne vom juca ului acestora.
jocul “Numără şi potriveşte”.
5. Prezentarea Vom desfăşura un joc de probă, astfel voi
conţinutului şi numi cu ajutorul baghetei magice un
dirijarea copil, care va număra tot atâtea elemente Conversaţia
învăţăriia cât arată cifra de pe jeton, respectând
explicarea indiciul acestuia, aşezându-le pe copacul
regulilor căruia i se potrivesc, utilizând numeralul Aprecierea
jocului ordinal. corectitudinii
desfăşurarea răspunsurilor
jocului de Voi atrage atentia asupra utilizării unui
probă limabaj matematic adecvat. Explicaţia

VARIANTA 1
Se va realiza la fel ca jocul de probă, câte
un copil numit prin atingerea baghetei
magice utilizând numărătoare “Bagheta Jocul Aprecierea
desfăşurarea
propriu-zisă a se gândeşte, se gândeşte şi la tine se Problematiza comportament
jocului opreşte”, va veni în faţa grupei, va rea ului şi a
extrage un jeton, va recunoaşte şi denumi răspunsurilor
cifra şi indiciul, iar apoi va aşeza pe Conversaţia date de copii
copacul potrivit indiciului dat, atâtea
Exerciţiul
elemente câte indică cifra.
VARIANTA 2
La această variantă de joc ne vom ridica
în picioare şi ne vom aşeza în jurul Conversaţia Observarea
măsuţelor pe care se află cifre de la 1 la 7 comportament
şi floricele. ului verbal şi
La primul semnal al educatoarei (fluier), Explicaţia nonverbal
copiii se vor roti în jurul meselor, iar la al
doilea semnal (fluier), copiii se vor opri.
În faţa fiecărui copil, pe măsuţă, se va Jocul
afla câte o cifră pe care acesta o va
recunoaşte şi va lua de pe masă, atâtea
flori câte arată cifra la care s-a oprit.
Exerciţiul
Voi supraveghea atent buna desfăşurare a
jocului şi respectarea asocierii cantităţii
la cifră. Problematiza
rea Aprecierea
Jocul va continua până la epuizarea
florilor (3-4 ori). comportament
ului şi a
complicarea Tot la această variantă copiilor li se va Exerciţiul răspunsurilor
jocului sugera să închidă ochii, timp în care voi date de copii
schimba locul cifrelor de pe măsuţe. La
deschiderea ochilor copiii vor sesiza Problematiza
schimbarea produsă, cerându-li-se să
corecteze greşeala produsă, luând sau rea
adăugând flori.
7. Obtinerea VARIANTA 3
performantei
Ne vom muta la măsuţe, aşezate pe patru Conversaţia
Exerciţii de sectoare, timp în care vom cânta şi ne
încălzire a vom încălzi mâinile cântâd cântecul:
muşchilor mici „Ne jucăm, ne jucăm
ai mâinii Cu degeţelele noi ne jucăm
Când degeţelele au obosit Observarea
Pumnişorii au şi sosit comportament
Ne jucăm, ne jucăm Exerciţiul
ului verbal şi
Cu pumnişorii noi ne jucăm nonverbal
Când pumnişorii au obosit
Palmele au şi sosit
Ne jucăm, ne jucăm
Cu palmele noi ne jucăm
Când palmele au obosit
Noi de lucru ne-am pregătit.”
M-am gandit să-l răsplătim pe Pinochio
pentru ca ne-a făcut surpriza să vină azi
şi să se joace cu noi, făcându-i şi noi, la Conversaţia
rândul nostru o surpriză. Cred că s-ar
bucura mult, dacă în livada lui ar mai
creşte câţiva pomişori.
Aşadar, mă gândesc să pregătim
împreună pomişori pentru livada lui Observarea
Pinochio. comportament
ului verbal şi
Se vor intui materialele puse la nonverbal
dispoziţie. Pe fiecare măsuţă se găseşte
câte un copac decupat sub forma unei Observaţia
mânuţe din carton pe care este scrisă câte
Explicarea şi o cifra, flori decupate (albe şi roz), lipici,
demonstrarea pensule. Pe copaci cifrele variază, pe
tehnicii de lucru unele este scrisă cifra 3, pe altele 4, 5, 6
sau 7. Copiii vor număra tot atâtea flori Explicaţia
cât arată cifra de pe pomişor , iar apoi le Observarea
vor lipi pe coroană. Vom lua pensula şi comportament
vom întinde lipici pe spatele fiecărei ului verbal şi
flori, după care o vom aşeza pe coroana nonverbal
pomişorului. Avem grijă să lipim atâtea
flori câte ne indică cifra.
Executarea
temei de către Copiii vor executa lucrarea supravegheaţi
copii de educatoare. Voi atrage atenţia asupra
Executarea
poziţiei corecte la măsuţă în timpul Exerciţiul lucrării
lucrului. Voi da indicaţii şi ajutor acolo
unde va fi necesar.
8. Asigurarea După realizarea sarcinii de lucru ne vom
retenţiei şi a întoarce pe scăunele pentru a finaliza
transferului livada lui Pinochio. Conversaţia

Voi cere copiilor sa aşeze pomişorii Analiza


realizaţi în livada lui Pinochio, lucrărilor
ordonându-i în şir crescător/descrescător, Explicaţia realizate de
în funcţie de măsuţa la care şi-a realizat către copii
lucrarea.
Se vor purta câteva discuţii despre Problematiza
activitatea desfăşurată şi despre ce am rea
învăţat din această activitate.
9. Evaluarea şi Cu ajutorul lui Pinochio se fac aprecieri
încheierea generale asupra modului de desfăşurare
activităţii Aprecieri
al activităţii şi asupra modului de frontale şi
comportare al copiilor. individuale
În finalul activităţii copiii vor fi asupra
recompensaţi cu câte un medalion. lucrărilor
Ieşirea la baie se face prin tranziţia: Conversaţia copiilor.
,,Bat din palme clap, clap, clap Recompensare
Din picioare trap, trap, trap a copiilor
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre baie noi pornim.’’