Sunteți pe pagina 1din 6

Numele: Puncte acumulate: ..............

/100
Clasa: Nota:……..(……………)
Data:

TEST
grupa A
(Tema:Operații cu numere reale)

1 16
1. Fie mulțimea A= {1; 2,3; ; -6; 6; }.
5 4
a) A 
b) A 
c)( A ) 
d)A (  )

2. Completați spațiile libere astfel încât să obțineți afirmații adevărate!

1
a) Modulul numărului este ………………
-
5
b) Opusul numărului 2,7 este………………..
c) Inversul numărului -5 este……………………

3. Înșirați numerele întregi dintre  6 și 18 !


4. Scrie mulțimile A și B sub formă de intervale și efectuați operațiile cerute!

A  {x / x  ; 4  x  10}
B  {x / x  ; 2  x  5}
A B
A B
A B 
B A
5. Calculează!

 7 3  64
   
 8 4  39
6. Calculează!

a)2 3  3 2  3  4 2 
b)( 7  3)  (2 3  2 7) 
c)2 5  3 3 
d )12 27 : 6 3 
e)( 5)5 
f ) 7  (2  3 5) 
g )( 3  2)  (2 3  1) 

7. Scoate factorul de sub radical!

a ) 28 
b) 1436 

8. Întroduce factorul sub radical!

a )5 15 
b)  7 3 

9. Raționalizează numitorii următoarelor fracții!

2 3
a) 
2
1
b) 
2 3

10. Calculează media aritmetică și cea geometrică ai numerelor a și b!

a2 3
b6 3
CARTELĂ ”OUT”
NUMELE: .............................................................................
PUNCTAJ „FEED-BACK”
PROBLEMA VALOAREA Colorează! Gradul de dificultate al
Oficiu 10 puncte acestui test mi s-a părut......
1. 4 puncte GREU
2. 6 puncte
3. 7 puncte
4. 12 puncte MEDIU
5. 6 puncte
6. 15 puncte
7. 10 puncte
8. 10 puncte
9. 10 puncte UȘOR
10. 10 puncte
Total 100 puncte

AUTOEVALUARE:După calcule am acumulat un total de .................puncte.

CARTELĂ ”OUT”
NUMELE: .............................................................................
PUNCTAJ „FEED-BACK”
PROBLEMA VALOAREA Colorează! Gradul de dificultate al
Oficiu 10 puncte acestui test mi s-a părut......
1. 4 puncte GREU
2. 6 puncte
3. 7 puncte
4. 12 puncte MEDIU
5. 6 puncte
6. 15 puncte
7. 10 puncte
8. 10 puncte
9. 10 puncte UȘOR
10. 10 puncte
Total 100 puncte

AUTOEVALUARE:După calcule am acumulat un total de .................puncte.


Numele: Puncte acumulate: ............../100
Clasa: Nota:……..(……………)
Data:
TEST
grupa B
(Tema:Operații cu numere reale)

2 16
1. Fie mulțimea A= {0; -3,3; ; -12; 36 ; }.
9 5
a) A 
b) A 
c)( A ) 
d)A (  )

2. Completați spațiile libere astfel încât să obțineți afirmații adevărate!

1
a) Modulul numărului este…………
15
b) Opusul numărului -2,8 este……………
c) Inversul numărului 13 este……………………

3. Înșirați numerele întregi dintre  10 și 24 !


4. Scrie mulțimile A și B sub formă de intervale și efectuați operațiile cerute!

A  {x / x  ; 3  x  15}
B  {x / x  ;0  x  12}
A B
A B
A B 
B A
5. Calculează!

 7 3  26
  : 
 12 6  36
6. Calculează!

a)  2 3  5 2  3  8 2 
b)( 8  2)  (2 3  2 8) 
c)4 6  2 5 
d )36 18 : 6 3 
e)( 7)5 
f ) 5  (2  3 5) 
g )(2 3  2)  (2 3  1) 

7. Scoate factorul de sub radical!

a ) 162 
b) 2560 

8. Întroduce factorul sub radical!

a )  2 13 
b)8 5 

9. Raționalizează numitorii următoarelor fracții!

5
a) 
3 5
1
b) 
5 2

1. Calculează media aritmetică și cea geometrică ai numerelor a și b!

a5 2
b  2 50
CARTELĂ ”OUT”
NUMELE: .............................................................................
PUNCTAJ „FEED-BACK”
PROBLEMA VALOAREA Colorează! Gradul de dificultate al
Oficiu 10 puncte acestui test mi s-a părut......
1. 4 puncte GREU
2. 6 puncte
3. 7 puncte
4. 12 puncte MEDIU
5. 6 puncte
6. 15 puncte
7. 10 puncte
8. 10 puncte
9. 10 puncte UȘOR
10. 10 puncte
Total 100 puncte

AUTOEVALUARE:După calcule am acumulat un total de .................puncte.

CARTELĂ ”OUT”
NUMELE: .............................................................................
PUNCTAJ „FEED-BACK”
PROBLEMA VALOAREA Colorează! Gradul de dificultate al
Oficiu 10 puncte acestui test mi s-a părut......
1. 4 puncte GREU
2. 6 puncte
3. 7 puncte
4. 12 puncte MEDIU
5. 6 puncte
6. 15 puncte
7. 10 puncte
8. 10 puncte
9. 10 puncte UȘOR
10. 10 puncte
Total 100 puncte

AUTOEVALUARE:După calcule am acumulat un total de .................puncte.