Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN ORADEA APROBAT,

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC DIRECTOR DPPD,


PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE prof.univ.dr. Florica Orţan
PROFESIONALĂ CONTINUĂ:

Nr. _______ / ____________________


Vizat,
Coordonator ştiinţific

CERERE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI


1. Date privind identitatea persoanei
Numele:
Numele anterior:
Prenumele:
2. Sexul: Feminin Masculin
3. Data şi locul naşterii:
Ziua / luna / anul __________/___________________________/_______________
Locul (localitate, judeţ)
4. Prenumele părinţilor:
Tata:
Mama:
5. Domiciliul permanent: (str., nr., localitate, judeţ, cod poştal, telefon)

6. Sunt absolvent(ă) promoţia: _________________/_________________


7. Forma de învăţământ pe care am absolvit-o este:
zi ID
cu taxă fără taxă
8. Solicit înscrierea la examenul de finalizare de studii:
Sesiunea anul
9. Lucrarea de finalizare a studiilor pe care o susţin are următorul titlu:

10. Coordonator ştiinţific:


11. Menţionez că susţin examenul de finalizare a studiilor pentru prima / a doua oară (după caz).

Semnătura