Sunteți pe pagina 1din 2

Voința - proces psihic reglator Personalitatea – ca

mecanism psihic integrator


Definiție: Mecanismul psihic superior de
autoreglare a conduitei prin mijloace verbale, de Definitie: “Organizarea dinamica in
mobilizare a efortului voluntar in vederea cadrul individului a acelor sisteme psihofizice
depasirii obstacolelor aflate in calea atingerii care determina gandirea si comportamentul sau
scopurilor constient stabilite. caracteristic”;

Componente: Delimitari conceptuale:


 scopul Conceptul de individ – Individul se
 obstacolul defineste ca fiind totalitatea insusirilor biologice
 efortul voluntar care asigura adaptarea la mediul natural
Etapele actelor voluntare (d.p.d.v procesual): Conceptul de individualitate – Individul
- actualizarea unor motive cu organizarea lui specifica, diferentiata,
- lupta motivelor irepetibila si ireductibila
- adoptarea hotararii Conceptul de persoana – Ansamblul
- realizarea efectiva/executarea hotararii insusirilor psihice care asigura adaptarea la
- verificarea mediul social-istoric
Calități: Conceptul de personaj – Manifestarile
- puterea vointei personalitatii in afara, in comportament “persoana
- perseverenta in rol”-omul interpretat ca rol social
- curajul
- independenta Laturi:
- calmul in situatii de incertitudine - temperamentul (latura dinamico-
energetica);
Atenția - proces psihic reglator - aptitudinile (latura instrumental-
operationala);
Definiție: Orientarea, selectivitatea și - caracterul (latura relational-valorica);
concentrarea conștiinței noastre asupra unor - inteligenta (latura rezolutiv-productiva);
stimuli aflați în afara noastră sau în interiorul - creativitatea (latura transformational-
nostru. constructiva).
Forme:
In funcție de prezența sau absența efortului Tipuri
depus și a gradului de conștientizare: - personalitati imature
- personalitati mature
I. Involuntară
- personalitati accentuate
II. Voluntară - personalitati anormale/destructurate
III. Postvoluntară
In funcție de direcția principală de orientare:
IV. Internă
V. Externă
VI. Expectativă
Insușiri:
 Volumul
 Concentrarea
 Stabilitatea
 Distributivitatea
 Mobilitatea
 Distragerea
Temperamentul –latura a personalitatii Aptitudinile –latura a personalitatii

Definitie: Latura expresiva si dinamico- Definiţie şi caracterizare generală


energetica a personalitatii. Aptitudinile reprezintă ansamblul de însuşiri
Caracteristici: de ordin instrumental-operaţional care
-este innascut; diferenţiază oamenii între ei în ceea ce priveşte
-evolueaza-trasaturi deplin reliefate la sfarsitul maniera de desfăşurare a diferitelor activităţi şi,
adolescentei; mai ales, în ceea ce priveşte randamentul
-nu sunt bune sau rele, de dorit sau indezirabile- cantitativ şi calitativ al acestora.
constituie fundamentul personalitatii;
-nu exista temperamente pure Caracteristicile aptitudinilor :
- nu orice însuşire este aptitudine ci numai cea
Tipologii temperamentale: care favorizează desfăşurarea unei activităţi cu
1. Medicii antichitatii Hipocrates si Galenus rezultate supramedii
propun urmatoarele tipuri temperamentale: - aptitudinea diferenţiază indivizii între ei,
sangvinic, flegmatic, coleric, melancolic; elementul principal fiind randamentul cantitativ şi
2. Savantul elvetian C. G. Jung arata ca calitativ
personalitatea umana poate fi orientata spre - nivelul de dezvoltare şi funcţionalitate a
exterior, acestia fiind extravertii, spre interior, aptitudinilor poate fi evaluat după : rapiditate,
intravertii, sau ambiverti. volum, precizie, originalitate, eficienţă
Extravertul - este individul orientat spre
exterior, este sociabil, cauta emotii Rolul eredităţii şi a mediului în formarea şi
puternice, isi asuma dezvoltarea aptitudinilor
riscurile, actioneaza sub imboldul 1. Aptitudinile sunt înnăscute
momentului, este impulsiv si ii place 2. Aptitudinile sunt dobândite – un rol deosebit îl
schimbarea, este un optimist, are activitatea de învăţare
ii plac distractiile, este superficial cu propriile 3. Aptitudinile sunt influenţate în mare măsură de
sentimente. factorii de mediu şi de educaţie
Introvertul - este linistit, introspectiv, izolat,
rezervat, distant, prudent, prefera o viata Clasificarea aptitudinilor
organizata, isi controleaza si cenzureaza A) În funcţie de gradul de complexitate :
sentimentele. 1. Aptitudini simple
3. Psihologul englez H.J. Eysenck - adauga 2. Aptitudini complexe
dimensiunea stabilitatii si instabilitatii B) În funcţie de specificul activităţii solicitante :
neuropsihice numita nevrozism 1. Aptitudini speciale : tehnice,
ştiinţifice, pedagogice, artistice,
sportive, organizatorice, artistice,
matematice, literare, şcolare etc.
2. Aptitudini generale : inteligenţa,
spiritul de observaţie.