Sunteți pe pagina 1din 2

În atenția asiguraților pe baza contractului de asigurare socială

31 decembrie 2019

Datorită procedurilor de închidere a anului 2019 și deschidere a anului 2020, în perioada

06.01.2020-10.01.2020:

– NU SE FAC ÎNCASĂRI DE CAS PRIN CASIERIA CPMB

– NU SE VOR ELIBERA ACTE PRIVIND ASIGURAȚII PRIN SISTEMUL

INFORMATIC

Începând cu 1 ianuarie 2020, urmare intrării în vigoare a prevederilor H.G. nr.935/2019 pentru

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.230 lei.

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii

publice cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte

de asigurare socială, facem următoarele precizări:


– Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat

contracte de asigurare socială o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de

asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat

în plată, adică 2.230 lei,

– Contribuția minimă de asigurări sociale este de 558 lei/lună (2.230×25%).

Totodată, vă aducem la cunoștință că toate casele teritoriale de pensii vor modifica din oficiu

toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub
nivelul de 2.230 lei.