Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele ...................................... Data .....................

Consolidarea sunetelor a, i, r şi z
Fişă de lucru

1. Încercuieşte cuvintele care conţin sunetul i.

2. Colorează bulina corespunzătoare sunetului a.

3. Desparte în silabe, notează cu cercuri sunetele şi colorează cercul corespunzător sunetului z.

4. Colorează imaginile care conţin sunetul r.