Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă semestrială

Clasa a VII-a
Se dă textul :
„Spun poveşti minuni destule Pintea stă prostit şi rîde...
Despre Pintea Năzdrăvanul, Ce să-i zică?... Ce să-i ceară?
Spaima-ntunecatei cetini Mai nu crede, mai se-ndeamnă
Ce-mpresoară Caraimanul. Şi răspunde-aşa,-ntr-o doară:
Mari isprăvi de vitejie, — Dă-mi putere, sfântă zână,
Cunoscute poate vouă. — Ca să-i bat pe toţi ciobanii!
Ascultaţi acu la mine, I-aş snopi numai o dată,
Să vă spun şi eu vreo două... De m-ar pomeni cu anii!...
Pintea, fraged copilandru, — Dacă vrei să prinzi putere,
La ciobani intrase slugă Du-te, Pinteo, de te scaldă
Şi-l muncea într-una gândul Colo-n iezer unde apa
Cum ar face el să fugă: E ca laptele de caldă...
Bacii lacomi nu o dată Crişu lui ! Nici mai aşteaptă
Mi-l lipseau de prânz ori cină Altă vorbă de la zână,
Şi-l certau apoi în pilde, Face cum i-a fost porunca
Ca să-i caute pricină... Şi se-ntoarce glonţ la stână...
Într-o zi, umblând cu turma, Însă când ajunge-acolo,
Întâlneşte-n cale-o zînă: Stă la gânduri şi se miră:
— Bună vremea, măi voinice! Ori crescuse el pe cale,
— Bună inima, stăpână! Ori ciobanii se chirciră!
— Spune-mi mie ce te doare Cu pitici aşa nevolnici
Şi de ce eşti trist la faţă? Tocmai el să-şi puie mintea?
Poate eu voi fi în stare Milă-i fu ca să-i mai bată,
Să-ţi ajut cu vreo povaţă... Şi-a plecat în lume Pintea!...”
Șt. O. Iosif, „Pintea”
Cerințe :
1. Precizează modurile de expunere folosite în textul dat. 6p
2. Transcrie două figuri de stil diferite. 6p
3. Prezinta o trasătură a personajului principal, precizând modalitatea de caracteriza folosită. 6p
4. Motivează folosirea semnelor de punctuație în secvența : — Bună inima, stăpână!. 6p
5. Transcrie din text: un adverbe relativ,o conjucție coordonatoare, un pronume reflexiv și o prepoziție.
6p
6. Precizează valoarea morfologică, funcția sintactică și cazul cuvintelor:vouă, trist ,sfântă, toți, 12 p
7. Arată valoarea morfologică a cuvântului prostit. Construiește un enunț, în care să aibă altă valoare
morfologică, precizând-o. 6p
8. Analizează predicatele din versurile subliniate. 9p
II. Argumentează, în 10-15 rânduri, că textul dat este baladă cultă. În compunerea ta vei avea în vedere :
25 p
- Precizarea a două caracteristici ale baladei culte;
- Utilizarea unor exemple concrete din text pentru a evidenţia caracteristicile baladei;
- Prezentarea subiectului, prin evidenţierea trăsăturilor personajului principal;
- Respectarea regulilor de redactare a acestui tip de text.

S-ar putea să vă placă și