Sunteți pe pagina 1din 1

u37/40

f
ORDIN
Cu privire la redeschiderea unei grupe
in Instituția de educație timpurie
nr. 1 (bd. Dacia, 53/3), sectorul Botanica

În scopul utilizării eficiente a încăperilor din Instituția de educație timpurie nr. 180, în
legătură cu finalizarea lucrărilor de reparații, în temeiul demersului nr. 59 din 11.11.2019,
înaintat de către directorul instituției, coordonat cu DETS, sl Botanica,

ORDON:

l. Se permite redeschiderea unei grupe în IET nr. 180,din 01.12.2019.


2. Începând cu data de Ol . 12.2019 vor funcționa 9 grupe:
- 2 grupe creșă (2-3 ani);
- 2 grupe mici (3-4 ani);
- 2 grupe medii (4-5 ani);
- 2 grupe mari (5-6 ani);
- 2 grupe pregătitoare (6-7 ani).
3. Direcția educație, tineret si sport sectorul Botanica, I. Musteață, șef:
3.I. va revedea statele Instituției nominalizate, conform ordinului comun al MEȘ și MF
nr.542/108 din 21.08.1999 „Cu privire la statele titulare provizorii a instituțiilor de
învățământ preuniversitar", anexa nr. 8 „Statele titulare provizorii pentru creșe-
grădinițe";
3.2. va crea condiții optime pentru buna desfășurare a procesului educațional în grupa
redeschisă;
3.3. va efectua calculele conform legislației în vigoare.
4. Conducătorul instituției de educație timpurie nr. 180 (V. Diocher):
4. I . va utiliza spațiile instituției conform pct. 2 al prezentului ordin;
4.2. va asigura crearea condițiilor optime pentru buna desfășurare a procesului educațional;
4.3. va completa grupa cu copii, conform vârstei și numărului de locuri disponibile;
4.4. va angaja personal conform statelor titulare, care vor fi salarizați conform fișei de pontaj;
4.5. va perfecta setul de documente a angajaților în conformitate cu legislația în vigoare.
5. Direcția management preșcolar în cadrul DGETS ( A. Vartic, șef ) va monitoriza activitatea
instituției și respectarea prevederilor ordinului emis, în cadrul controalelor efectuate.
6. Responsabili de punerea în aplicare a prezentului ordin se desemnează A. Vartic, șef Direcție
management preșcolar, I. Musteață, șef DETS sl Botanica, V. Diocher, directorul instituției de
educație timpurie nr. 180.
7. Controlul executării prezentului ordin revine V. Negrei, șef adjunct, DGETS.

ef

Ex: N. Baraiiuc, 022232526