Sunteți pe pagina 1din 2

PRIM ARUL GENERAL AL M U N ICIPIU LU I CHISIN AU

DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET


SI SPORT 9

str. M itropolit D osoftei, 99, m unicipiul Chisinau, R epublica M oldova, M D -2704;


tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsm un@ gm ail.com 0:

ORDIN

Cu privire la unele masuri de profilaxie


si combatere a unor maladii social-conditionate
5 5

in institutiile de invatamant prescolar


primar si secundar, taberele de odihna

w _
In conformitate cu ordinul Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei > ' ? J

Sociale, Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, Companiei Nationale de


Asigurari in Medicina nr. 755/801/153-A din 26 iunie ordon:
1. Directorii institutiilor de invatamant prescolar, primar si secundar,
taberelor de odihna:
- vor asigura promovarea materialelor aferente profilaxiei si combaterii
unor maladii social conditionate (pediculoza si scabia), precum si
instruirea privind prevenirea intoxicatiilor cu substante chimice in
randul elevilor din institutiile de invatamant si taberele de odihna pentru
copii (in perioada estivala).
- vor organiza informarea parintilor la inceput de an scolar despre
necesitatea controlului periodic la pediculoza si scabie;
e

- vor asigura acordul in scris a parintilor pentru controlul profilactic a


copiilor la pediculoza si scabie;

2. Asistentii medicali din institutiile de invatamant prescolar, primar si


secundar, taberele de odihna pentru copii:
- vor planifica si asigura masuri de profilaxie pentru combaterea unor
maladii social conditionate (informarea parintilor si copiilor prin
intermediul materialelor informativ/publicitare tematice, convorbiri la
adunarile parintilor, activitati de instruire);
- vor planifica examinarea periodica (cu acordul parintilor) a copiilor in
institutiile de invatamant prescolar, primar si secundar;
-vor asigura inregistrarea si evidenta cazurilor depistate de
pediculoza/scabie si vor notifica Centrul de Sanatate Publica conform
cerintelor.
5

3. Responsabili de executarea prezentului ordin se desemneaza directorii


institutiilor de invatamant prescolar, primar si secundar, taberilor de odinhna.
4. Controlul executarii prezentului ordin se pune in sarcina dnei V. Negrei.

Rodica Gutu»

Executor: L. Bodiu, tel.: 022 235296