Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU


PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET
Șl SPORT
str. Mitropolit Dosoftei, 99, municipiul Chișinău, Republica
Moldova, MD-2704;
tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsmun@gmail.com 02166791

onź/ nr. CV-V

ORDIN
Cu privire la punerea în aplicare a planului
de acțiuni privind măsurile de profilaxie și
combatere a rabiei în teritoriul municipiului
Chișinău

În conformitate cu dispoziția Primarului General al Primăriei


municipiului Chișinău din 22 august 2019 nr. 599-d, în scopul realizării
acțiunilor de prevenire a rabiei, asigurării profilaxiei publice a acestei boli
conform Planului de acțiuni privind măsurile de profilaxie și combatere a
rabiei în teritoriul municipiului Chișinău

ORDON

l. Se pune în aplicare Planul de acțiuni privind măsurile de profilaxie și


combatere a rabiei în teritoriul municipiului Chișinău, aprobat prin Dispoziția
Primarului municipiului Chișinău nr. 599- d din 22 august 2019, ce vor fi
întreprinse în instituțiile de învățământ general (anexă).
2. Secția management preuniversitar (D. Garbuz) și Direcția
management preșcolar (A. Vartic) vor monitoriza îndeplinirea în instituțiile
subordonate a măsurilor menționate în anexa ordinului.
3. Se desemnează responsabili de realizarea prevederilor prezentului
ordin directorii instituțiilor de învățământ general.
4. Controlul îndeplinirii ordinului îi reyilie' Negrei, șef adjunct,
DGETS
ȘefDO TS
uțu

Ex.: L. Bodiu, tel.:022 235296


Anexă

Măsurile
ce vor fi întreprinse în instituțiile de învățământ general conform
Planului de acțiuni privind măsurile de profilaxie și combatere a rabiei în
teritoriul munici iului Chi inău
Nr./r Măsuri Termen de Responsabil Responsabil
ealizare entru e controlul
ealizare ealizării
1. e organizat ual dministrația Secția
eminare în probleme instituțiilor de anagement
e prevenire și łnvățământ reuniversitar
radicare a rabiei la general Direcția
imale și om, cu anagement
articiparea reșcolar
eprezentanților din
diferite entități
vânători, pădurari
etc.
2. esfășurarea ermanent dministrația Secția
ctivităților în instituțiilor de anagement
ândurile łnvățământ reuniversitar
levilor/copiilor, în eneral Direcția
scopul profilaxiei anagement
rabiei, propagarea reșcolar
ăsurilor de
comportament
ecesar întru evitarea
gresării de către
animale și tactica în
asemenea situații
apelarea serviciului
112
3. ntreprinderea Permanent dministrația Secția
ăsurilor de nstituțiilor de anagement
asigurare a łnvățământ reuniversitar
Intreținerii teritoriilor eneral Direcția
instituțiilor de anagement
łnvățământ general reșcolar
unicipale în stare
curată , prin
vacuarea la timp a
deșeurilor menajere
i evitarea accesului
cânilor vagabonzi pe
eritoriu
4. Informarea de către pe Administrația Secția
dministrația arcursul instituțiilor de anagement
instituțiilor de anului łnvățământ reuniversitar
łnvățământ general a eneral Direcția
returilor de sector, anagement
egiei reșcolar
utosalubritate în
azul depistării
epetate a cânilor
agabonzi pe
eritoriu
5. Informarea Administrația Secția
ersonalului arcursul instituțiilor de anagement
instituțiilor de anului łnvățământ reuniversitar
łnvățământ general și general Direcția
a copiilor despre anagement
comportamentul cu reșcolar
animalele va abonde
6. Informarea Administrația Secția
părinților și arcursul nstituțiilor de anagement
direcționarea la anului łnvățământ reuniversitar
instituția medicală general Direcția
teritorială/solicitarea management
serviciului 112în caz reșcolar
de necesitate, pentru
acordarea asistenței
medicale
copiilor/elevilor,
a resa i de animale