Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


PROGRAM DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

EVITAREA PLAGIATULUI ÎN
VIAȚA ACADEMICĂ

Masterand: Pîrvu (Firănescu) Ana Maria, anul I

Conferențiar Universitar dr. Raluca Sfetcu


UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
PROGRAM DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

1. Introducere

În zilele noastre, plagiatul a devenit un subiect din ce în ce mai discutat. Dacă


în urmă cu 20 ani, de exemplu, folosirea plagiatului pentru realizarea diverselor
lucrări nu era atât de mult în atenția opiniei publice, acum, atât mass-media, cât
și mediul academic sau marile corporații pun accent pe combaterea acestui
fenomen și pe promovarea emiterii unor idei proprii, bazate pe studiu și
argumentate.
Fenomenul a luat amploare în special datorită noilor mijloace de comunicații
avute la dispoziție, internetului și, de ce nu, faptului că într-o lume atât de
dinamică pare a fi mult mai ușor să ”te inspiri” și să-ți asumi totodată opiniile
altora, decât să te pregătești și să elaborezi lucrări originale.
Mai mult de atât, putem vorbi și de o educație în acest domeniu, care trebuie
implementată încă de la o vârstă fragedă, în familie, în școală și în societate, în
general. Pentru că, până a ajunge la universitate, fiecare dintre noi parcurge toate
etapele enumerate mai sus și suntem în măsură să învățăm și să decidem ce este
bine și ce nu.
Prin lucrarea de față mi-am propus, mai întâi, să prezint definițiile care au fost
atribuite plagiatului și formele acestui fenomen. Pentru că am constatat faptul că
există persoane care nu știu ce presupune acțiunea de a ”plagia”, lucru vizibil la
o simplă navigare pe rețelele de socializare, de exemplu.
Totodată, mi-am propus să evidențiez cadrul legislativ în domeniu și să prezint
câteva idei care ar putea conduce la evitatea plagiatului în viața academică, care
de altfel este și tema lucrării de față.
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
PROGRAM DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

2. Cuprins

Dicţionarul explicativ al limbii române definește „plagitul” ca fiind „opera


literară, artistică sau științifică a altcuiva, însușită (integral sau parțial) și
prezentată drept creație personală” 1
Originea etimologică a termenului este latină, de la cuvântul „plagiarius”, care
referea la cei care răpeau oameni, iar apoi îi vindeau ca sclavi. În zilele noastre,
termenul de plagiat se referă la copierea unui produs intelectual al altei persoane.
Mergând mai departe, în legislația actuală, plagiatul ”reprezintă însușirea
ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei alte
persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le
drept creație proprie”. 2
Așadar puteam fi conduși cu gândul la un fel de „furt”.
Dacă ne uităm la alte state, vedem că, în legislația americană, de exemplu, „se
consideră plagiat utilizarea repetată a mai mult de 8 cuvinte, fără precizarea sursei
originale, considerând ca în acest fel, lucrarea plagiată este prezentată ca o lucrare
originală”.3
Și pentru că tot vorbim de „original”, acesta este definit ca: „propriu unei
persoane sau unui autor; neimitat după altcineva; personal, nou, inedit (despre idei,
teorii, opere etc.) sau care creează ceva nou, personal, fără a folosi un model făcut
de altul (despre artiști, scriitori, oameni de știință); ființă sau obiect care servește
ca model pentru o operă de artă.” 4
Prin simpla comparație a celor două definiții de mai sus, este evidentă diferența
și în mod cert, orice persoană care elaborează o lucrare conștientizează că ideile
promovate trebuie să fie personale, să vină în sprijinul materialelor citate și să aducă
ceva nou în domenii deja studiate de-a lungul timpului.
Odată cu apariția internetului termenul de plagiat a fost din ce în ce mai utilizat,
iar documentele elaborate au fost supuse verificării și chiar expertizei. Informațiile
postate on-line, fotografiile, imaginile video, referatele și chiar lucrări întregi de
licență, masterat sau doctorat, dar și modul foarte ușor de accesare a acestora au

1
DEX '09 (2009)
2
Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare
3
http://detectareplagiat.ro/plagiatul_academic.php)
4
DEX '09 (2009)
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
PROGRAM DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

reprezentat de fapt mijloace facile de a obține un produs finit, într-un timp scurt și
fără efort deosebit.
O vizită la bibliotecă sau la o librărie pentru a găsi bibliografia necesară
documentării unei lucrări era mai mult decât necesară acum 15-20 de ani. Astăzi
însă, motoarele de căutare de pe internet au schimbat modul de realizare a unei
lucrări, fie ea de cercetare, fie un simplu referat sau eseu.
Folosind internetul pentru documentare, tentația elevilor sau a studenților de a
plagia a crescut foarte mult în ultimii ani. În doar câteva secunde, cu un simplu
search dat pe google și cuvintele potrivite se preiau de pe sute de site-uri informații
legate de subiectul căutat, pagini întregi cu date sau grafice gata pentru a fi copiate
și incluse în propriile materiale.
În mediul academic, sunt cunoscute următoarele ”forme de plagiat”5:

Preluare integrală -
pasaje întregi dintr-o
altă operă, cuvânt cu
cuvânt, ca şi cum
Auto-plagierea - aceasta ar fi creaţie Copiere parţială -
preluarea integrală proprie părţi dintr-o operă,
sau masivă dintr-o prezentate ca şi
lucrare elaborată cum ar fi creaţia
anterior,publicată în sa proprie.
format carte sau
articol.

PLAGIAT
Copiere amestecată
- paragrafe sau
fraze amestecate,
Copiere prin din diferite opere,
repovestire - fără indicarea
autorul surselor
repovesteşte
opera, fără a Copiere deghizată
prelua cuvânt cu - preluarea
cuvânt conţinutul anumitor elemente
de conţinut, cu
modificarea unor
expresii, a ordinii
paragrafelor etc.

5
http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
PROGRAM DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

În România, ”sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei


remunerații, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștința
publică:
- utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau
critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică
întinderea citatului.
- utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicații, în
emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale,
destinate exclusiv învățământului, precum și reproducerea pentru învățământ, în
cadrul instituțiilor de învățământ sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau de
scurte extrase din opere, în măsura justificata de scopul urmărit;
- utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau
critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică
întinderea citatului.
Condiția este ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu contravină
exploatării normale a operei și sa nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii
drepturilor de utilizare”6.
Chiar și prin folosirea internetului pot fi realizate lucrări originale, care să
respecte condițiile legale, morale și drepturile de autor, însă acest lucru presupune
studiu, verificarea mai multor surse, stabilirea unui plan concret în redactarea lucrării
și evidențierea ideilor care dau o formă finală textului redactat. Odată conștientizat
acest lucru, cu siguranță acel ”copy-paste” cunoscut de unii dintre studenți nu își va
mai avea locul în paginile materialelor elaborate, internetul va fi folosit în scop
constructiv, iar calitatea lucrărilor va fi superioară.
La fel de util de cunoscut este și faptul că, în anul 2016, Consiliul Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare a publicat ”lista
programelor recunoscute și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior
organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea
stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice”7.

6
Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
7
Ordinul nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul Național de Atestare
a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și utilizate la nivelul instituțiilor de
învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în
vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
PROGRAM DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

Această listă cuprinde următoarele programe: iThenticate; Turnitin; Plagiarism


detector + PDAS (PDAS - Plagiarism Detector Accumulator Server); Safe Assign;
SEMPLAG și www.sistemantiplagiat.ro, folosite pentru detectarea lucrărilor
plagiate.
Odată definit conceptul și delimitate formele acestuia, întrebarea firească este
cum putem evita apariția plagiatului?
Ei bine, ca și în alte situații primul răspuns este: prin educație etică, care să
fie promovată încă din primii ani de școală.
În doilea rând, consider că ar fi utilă punerea la dispoziția studenților a unui
Ghid cu tema "Cum să scriem un referat / eseu / lucrare / teză?", în care să fie
descriși pașii ce trebuie urmați în redactarea acestora, dar și condiții de scriere
(structură, font, paragraf, aliniere etc.).
În al treilea rând, pentru a nu fi acuzat de plagiat, fiecare student trebuie să
cunoască fenomenul și să țină cont de câteva reguli simple:

Acordarea timpului necesar documentării


și alegerii temei, dacă aceasta nu a fost
impusă

Identificarea tuturor materialelor care vă


pot ajuta în redactarea lucrării

Folosirea unui ghid de redactare în


documentarea lucrării

Prezentarea propriilor opinii, în susținerea


temei

Folosirea unor elemente grafice care să


sintetizeze, să dea acuratețe și lizibilitate
textului
Solicitarea unei opinii din partea
profesorului îndrumător, dacă situația
impune
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
PROGRAM DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

Ca și condiții obligatorii, studenții trebuie să țină seama de:

folosirea ghilimelelor pentru ideile care nu îi aparțin

menționarea autorului, a titlului lucrării, editurii, anului apariției, a


paginii web în cazul surselor din mediul on-line
EVITAREA
PLAGIATULUI
PRIN: prescurtarea textului original, exprimând în stil propriu ideile
principale din opera citată

relatarea ideilor preluate folosind referințe complete

renuțarea la ideile sau citatele a căror sursă nu este cunoscută


UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
PROGRAM DE STUDII - PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

3. Concluzii

Folosit cu bună-știință sau din ignoranță, plagiatul este o abatere gravă de la buna
conduită în cercetarea științifică, iar soluțiile date de instanță în cazurile de plagiat
au afectat grav persoana în cauză, dar au adus și prejudicii de imagine instituțiilor
de învățământ la care aceasta a studiat. De aceea eforturile depuse pentru prevenirea
plagiatului vizează ambele părți.
În opinia mea, la nivelul universităților trebuie identificate în timp util cazurile
suspecte de plagiat prin folosirea programelor create în acest sens, funcționarea unor
comisii specializate în domeniu și adoptarea unor măsuri concrete pentru fiecare
situație în parte.
Cu siguranță puterea exemplului își va spune cuvântul, iar redactarea lucrărilor
va fi tratată cu mai multă responsabilitate de către studenți.

4. Bibliografie

- DEX '09 (2009);


- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea
tehnologică și inovare;
- http://detectareplagiat.ro/plagiatul_academic.php);
- http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html;
- Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;
- Ordinul nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și
utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii
universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului
de similitudine pentru lucrările științifice.