Sunteți pe pagina 1din 3

Celac Andrei, la 23 decembrie 2012 activând în calitate de medic obstetrician - ginecolog al Secției

consultative a Centrului perinatal mun. Bălți și fiind abilitat cu dreptul de a asista nașterile în blocul de
naștere obstetrical și observație al Centrului Perinatal Bălți, având o înțelegere verbală cu cet. Ciuntu
Natalia, privind asigurarea parteneriatului la naștere, acord prevăzut de un șir de acte naționale, cât și
internaționale și implementat în practica medicală prin ordinul intern al IMSP „Spitalul clinic municipal
Bălţi” nr. 184 din 20 octombrie 2009, s-a angajat să interneze lăuza Ciuntu (Lungu) Natalia, născută xxxxx,
în Centrul perinatal Bălţi, să asiste la nașterea copilului acesteia și să acorde asistență medicală după
naștere. În aceeași zi a avut loc nașterea copilului nou-născut de gen feminin, iar la 26 decembrie 2012
medicul Celac Andrei, ignorând prevederile acordului privind asigurarea parteneriatului la naștere, ce
prevede supravegherea lăuzei pe toată perioada de lăuzie până la externarea acesteia, nu a examinat
starea sănătății cet. Ciuntu Natalia, permițând externarea prematură a celei din urmă, cu diagnoza
„prezența subinvoluției uterului, cheagurilor de sânge și sânge lichid în cavitatea uterului și perineul
suturat”, care conform raportului de expertiză medico - legală nr. 221 din 03 octombrie 2013, a
necesitat reținerea lăuzei Ciuntu (Lungu) Natalia în staționar pentru o perioadă mai îndelungată (4-5 zile)
în vederea efectuării unui tratament adecvat (fortificarea contracțiilor uterului și înlăturarea resturilor
biologice din cavitatea uterului) și fiind un remediu pentru dezvoltarea infecției, încălcând astfel din
neglijență regulile și metodele de acordare a asistenței medicale, ca urmare la ce, la 31 decembrie 2012,
în legătură cu agravarea stării de sănătate a lăuzei Ciuntu Natalia, ultima a fost internată în Secția de
urgență a Centrului perinatal Bălți, unde a fost supusă intervenției chirurgicale, însă necătând la
tratamentul și asistența medicală acordată, la pacientă a predominat o dinamică negativă în progres a
stării generale, ca rezultat la ce a survenit decesul acesteia. Tot el, activând în calitate de medic
obstetrician-ginecolog al Centrului Perinatologie mun. Bălţi, angajat în instituția medicală nominalizată
în baza ordinului medicului-şef al IMSP SCM Bălți nr. 3-c din 06 octombrie 1999, cu sarcina de bază
conform funcției deținute „acordarea asistenței medicale specializate cu răspundere pentru
corectitudinea diagnosticului și asistenței medicale”, în timpul nașterii parturientei Bruma Maria,
internată în Centrul Perinatologie mun. Bălţi, la 27 aprilie 2015, ora 12:20, cu diagnosticul de trimitere
„sarcina 41 săptămâni prelungită” și transferată în sala de naștere pe data de 28 aprilie 2015, a admis
încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, care s-a manifestat
prin neîndeplinirea cerințelor expuse în Ghidurile B și C „peste 1-2 ore de absență a înaintării căpșorului
fătului prin canalul de naștere (28 aprilie 3 2015 ora 15:30 – 17:30) a fost necesară rezolvarea situației
prin activarea forțelor de contracție a uterului, profilaxia fătului, finisarea nașterii”, astfel, nu a
diagnosticat prezentația posterioară bregnatică a căpșorului fătului, situație care a cauzat lipsa avansării
fătului prin canalul de naștere, cu declanșarea hipoxiei progresante a fătului, diagnozată târziu, care este
contraindicație pentru introducerea medicamentului „oxitocin” intravenos utilizat în cazul dat, din ce
motiv manifestările clinice la copil (varianta posterioară de angajare a craniului fătului, lipsa mișcării lui
prin canalul de naștere, suferința lui de hipoxie intrauterină progresată), consemnate la 28 aprilie 2015
între orele 19.00 - 20.00, au fost ca indicații pentru finisarea nașterii prin operație cezariană urgentă în
scopul extragerii copilului viu, acțiunile întârziate, care au adus la hipoxia progresată intrauterină și
decesul fătului, care conform raportului de expertiză nr. 182 din 11 august 2015, ținând cont de
dezvoltarea sa, se considera viabil, iar în cazul în care nașterea avea loc mai înainte de extracția copilului
prin operația cezariană, el rămânea viu.
1. subiectii de drept medical ai spetei:

Celac Andrei angajat la Centrul perintal mun.Balti este prestator de servicii de sanatate - prestatori de servicii de sănătate -
instituţii medico-sanitare şi farmaceutice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, medici şi alţi
specialişti în domeniu, alte persoane fizice şi juridice abilitate cu dreptul de a practica anumite genuri de activitate medicală si
frmaceutică.

Ciuntu Natalia- Conform legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului pacient (consumator al serviciilor de
sănătate) persoana care necesită, utilizează sau solicită servicii de sănătate, indiferent de starea sa de sănătate, sau care
participă benevol, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale.

2. izvoarele (actele normative) care servesc drept suport normativ in cazul spete:

1)LEGE Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului -prin care defineste notiunea de
pacient(consumator)si prestator de servicii medicale si stabileste drepturile pacientului,precum si Responsabilitatea pentru
încălcarea drepturilor pacientului prin prizma art. 18 care nuanteaza (1) Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor sociale
ale pacientului la asistenţă medicală o poartă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi autorităţile sistemului de
sănătate de toate nivelurile, iar pentru încălcarea drepturilor individuale, stipulate de prezenta lege - prestatorii de servicii de
sănătate.

2)LEGE Nr. 411 din28.03.1995 ocrotirii sănătăţii -la fel stabiliste responsabilitatile a personalului medical Articolul
14.Obligaţiunile profesionale generale şi răspunderea pentru încălcarea lor (3) Lucrătorii medico-sanitari şi farmaceutici poartă
răspundere pentru incompetenţa profesională şi încălcare a obligaţiunilor profesionale, conform legislaţiei în vigoare. La fel prin
prizma art. 20 garanteaza drepul la asistenta medicala a oricarui cetatean.Articolul 19.Dreptul la repararea prejudiciului adus
sănătăţii -(3) Pacienţii, organele de asigurare medicală au dreptul la repararea prejudiciilor aduse pacienţilor de unităţile
medico-sanitare prin necesitatea normelor de tratament medical, prin prescrierea de medicamente contraindicate sau prin
aplicarea de tratamente necorespunzătoare care agravează starea de sănătate, provoacă dizabilitate permanentă, periclitează
viaţa pacientului sau se soldează cu moartea lui.

3)Cod Penal

3. natura juridica a raportului medical (raporturilor medicale) concrete din speta:

Raport medical de prestare servicii de sanatate

Raport juridic de drept medical de diagnostica

4. numiti principiul dreptului medical care a fost atins (violat) si care a dus la aparitia litigiului in cauza:

Principiul:

-garantarea dreptului la ocrotirea sanatatii

-garantarea dreptului la asistenta medicala

La fel Principiul diligentei in activitatea medicala (de art 8 CODUL CADRU DE ETICĂ al lucrătorului medical şi farmaceutic )
Medicul își va dedica întreaga știință și pricepere interesului pacientului său și va depune toată diligența pentru a se asigura că
decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de maximum de garanții în raport cu condițiile concrete, respectiv in cauza
data au fost aduse daune materiale si morale din cauza neglijentei lucratorilor medicali.

5. corelarea, prin intermediul spetei selectate de catre Dvs., a raporturilor juridice medicale concrete din speta, cu alte ramuri
de drept:

1)Drept Constitutional - Constitutia R.M art.36 Dreptul la ocrotirea sanatatii – stabileste bazele reglementarii in domeniul
ocrotirii sanatatii prin care acorda fiecarui cetatean dreptul de a beneficia de asistenta medicala.

2)Drept Penal - Cod Penal art.213 Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor
de acordare a asistenţei medicale
Încălcarea din neglijenţă de către medic sau de către un alt lucrător medical a regulilor sau metodelor de acordare a
asistenţei medicale, dacă aceasta a cauzat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul pacientului,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(in speta data putem observa inactiunea medicilor fata de starea pacientei cit si a fatului sau, in urma la ce a survenit moartea
acestora)