Sunteți pe pagina 1din 26

Curs CCP 2

Daniela Borda Lester Wilson


Standardul

 Definitia conform Ghidului ISO/CEI 2:1996


standardul - este un document stabilit prin
consens si aprobat de un organism recunoscut
care furnizeaza pentru utilizari comune si
repetate, reguli, linii directoare sau
caracteristici referitoare la activitati sau
rezultatele lor.
ISO
 Un standard este un document care furnizează
cerinţe, specificaţii şi linii directoare sau
caracteristici care pot fi utilizate în mod
constant pentru a ne asigura că materialele,
produsele, procesele şi serviciile corespund
scopului pentru care au fost realizate.
Principii:
 Simplificarea. -proces continuu de transformare a cerinţelor în modele
 uşor de înţeles

 Cooperarea - standardizarea este nu doar o activitate economică, ci şi


 una socială

 Implementarea - aplicate în activitatea practică

 Revizuirea - activităţile economice şi sociale sunt dinamice


Obiectivele standardizarii
uniformizare

 Rationalizarea economica tipizare

modulare

 Asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor si


serviciilor

 Facilitarea schimbului de marfuri si de informatii


tehnico-stiintifice
SF
ASRO
Legea nr. 177/2005 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998
privind activitatea de standardizare naţional
Strategia EU 2020
http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx

http://www.cenelec.eu/
http://www.codexalimentarius.net/
Alimente şi furaje CEN
 Technical bodies and activities

 CEN Technical Committees, which work is related to food and feed's fields:

 CEN/TC 194 - Utensils in contact with food


 CEN/TC 275 - Food analysis - Horizontal methods
 CEN/TC 302 - Milk and milk products - Methods of sampling and analysis
 CEN/TC 307 - Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-
products - Methods of sampling and analysis
 CEN/TC 327 - Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis
 CEN/TC 338 - Cereal and cereal products
 CEN/TC 415 - Project Committee - Traceable and sustainable cocoa
 CEN/TC 425 - Project Committee - Halal Food
 CEN/TC 429 - Project Committee 'Food hygiene - commercial dishwashers -
hygiene requirements, testi
Comitete tehnice
 CEN/TC 194, Ustensile în contact cu alimentele
CEN/TC 275, Analize ale alimentelor – Metode
de analiza
CEN/TC 302, Lapte şi produse lactate
CEN/TC 307, Uleiuri, grasimi animale si
vegetale şi produse secundare
CEN/TC 327, Furaje
 CEN/TC 338, Cereale si produse cerealiere
ISO
ISO

 ISO 9000 Sisteme de management al calităţii-


Vocabular (principii fundamentale)

 ISO 9001 Sisteme de management al calităţii-


Cerinţe.

 ISO 9004 Sisteme de management al calităţii-


Ghiduri de imbunătăţire a performanţelor (linii
directoare)
Standarde
 ISO 9000 care descrie principiile fundamentale ale sistemelor de
management al calităţii şi specifică terminologia acestora;

 ISO 9001 care specifică cerinţele pentru un SMC în cazul în care


o organizaţie trebuie să-şi demonstreze abilitatea de a furniza
produse care îndeplinesc cerinţele sistemului şi de reglementare;

 ISO 9004 furnizează liniile directoare care iau în considerare


eficienţa SMC şi are ca scop îmbunătăţirea performanţei
organizaţiei şi a satisfacţiei clienţilor;

 ISO 19011 se referă la auditarea SMC şi al mediului.


8 Principii
 1. focalizare către client- organizaţiile depind de clienţii lor
şi de nevoile prezente şi viitoare ale acestora. De aceea, aceste
nevoi trebuie cunoscute în permanenţă, satisfăcute şi chiar
depăşite aşteptările;
 2. leadership - liderii trebuie să stabilească unitatea dintre
scopul şi orientarea organizaţiei, să creeze şi să menţină un
mediu intern în care personalul să se implice în realizarea
obiectivelor organizaţiei;
 3. implicarea totală a personalului, astfel ca abilităţile
tuturor angajaţilor să fie utilizate pe deplin în profitul
organizaţiei;
 4. abordare procesuală – rezultatele sunt mai eficiente când
resursele şi activităţile sunt conduse ca un proces;
8 Principii
 5.abordarea managementului ca sistem – procesele să fie
identificate, înţelese şi conduse în mod corelat, în cadrul unui
sistem, realizându-se astfel o creştere a eficienţei organizaţiei
în realizarea obiectivelor;
 6.îmbunătăţirea continuă a performanţei globale a
organizaţiei, ca obiectiv permanent;
 7.abordare factuală a luării deciziilor, pe baza analizei
datelor şi a informaţiilor;
 8.relaţii cu furnizorii reciproc avantajoase
Seria ISO 9000
EN ISO 9000: 2005 - Sisteme de managementul calităţii.
Principii fundamentale şi vocabular
SR EN ISO 9000: 2006

EN ISO 9001: 2007 - Sisteme de managementul calităţii.


Cerinţe
SR EN ISO 9001: 2008

EN ISO 9004: 2009 - Sisteme de managementul calităţii.


Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţei
SR EN ISO 9004: 2010

EN ISO 19011: 2009 -Linii directoare pentru auditarea sistemelor


de management al calităţii şi management al mediului
SR EN ISO 19011: 2010
Avantaje ISO 9000
Imbunătăţirea capacităţii concurenţiale prin:

 definirea unui singur model de asigurare externă


 definirea unui singur model de asigurare internă -TQM
 structurarea elementelor SMC cu ajutorul PDCA
 orientarea PC spre îmbunătăţire continuă
 sistem informaţional eficient
 abordare procesuală –eficacitatea proceselor
 facilitarea autoevaluării
 compatibilitate cu alte standarde