Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE EXAMEN INTRODUCERE IN SEMIOTICĂ

2019 - 2020
2017-2018

1. Ioan, DRĂGAN, Comunicarea, paradigme și teorii,


Volumul 1, Editura Rao, 2007
- Partea a III-a. SEMIOTICĂ, PRAGMATICĂ ȘI
COMUNICARE (paginile 193-260)

2. Ioan, DRĂGAN, Comunicarea, paradigme și teorii,


Volumul 2, Editura Rao, 2007
- Capitolul 9 (paginile 363-375):
• 9.6 Publicitatea ca model social și cultural valoric
• 9.7 Semiotică: culoarea și imaginea parfumului
• 9.8 Culorile în publicitate
3. John, FISKE, Introducere în științele comunicării, Editura
Polirom, 2003 (paginile 61-172)
- Capitolul 3 – Comunicare, înțelesuri, semne
- Capitolul 4 – Codurile
- Capitolul 5 – Semnificația
- Capitolul 6 – Metodele semiotice și aplicațiile lor
- Capitolul 7 – Teoria structuralistă și aplicațiile sale

4. Valentina, MARINESCU, Dan, PODARU, Modă, gen și


identitate, Editura Tritonic, 2015
- Capitolul 2 – paginile 31-106

5. Thomas, SEBEOK, Semnele: O introducere în semiotică.


Editura Humanitas, 2002
- Glosar – paginile 189-196
6. Daniela, ROVENȚA-FRUMUȘANI, Semiotică,
societate, cultură, Institutul European, 1999
- Partea a II-a
• Capitolul 5 – Semiotica narațiunii – paginile 105-134
• Capitolul 6 – Semiotica publicității – paginile 135-161
• Capitolul 8 – Semiotica gestuală – paginile 181-205

Toate cărțile din bibliografie se găsesc la bibliotecă.

Această bibliografie este valabilă pentru examenul și restanțele la Introducere în


semiotică 2019
2017-2018.
- 2020