Sunteți pe pagina 1din 14

Clasa :a VIII-a

Obiectul:Limba şi literatura română


Titlul lecţiei: Genul liric . Caracteristicile genului liric. Speciile genului liric. Poezia lirică
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Scopul lecţiei:
Recapitularea cunoştinţelor privind genul liric prin utilizarea metodelor activ-participative. Consolidarea
deprinderilor de a descifra, explora şi interpreta un text aparţinând genului liric.
Obiective cognitive:
-să identifice caracteristicile operelor lirice si a genului liric ,
-să identifice elementele de versificaţie,
- să selecteze figurile de stil şi mijloacele expresive folosite in textile lirice.
-să identifice ideile poetice din texte;
-să recunoască modalităţile de organizare a textelor;
-să îşi exprime, oral şi în scris,opiniile, sentimentele şi atitudinile;
- să defineasca, in mod corect genul literar,
- să manifeste spirit de competiţie,
- să-şi formeze capacitatea de autoevaluare.

Obiective afective:
-să conştietizeze rolul mijloacelor de expresivitate;
-să îşi exprime, oral şi în scris,opiniile, sentimentele şi atitudinile;
-să aprecieze ,să respecte şi să iubească literatura română .

Obiective psihomotorii:
-să automatizeze metodele eficiente de lucru propuse.

Metode şi procedee didactice:conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, explozia stelară, metoda


cadranelor, cvintetul, cavalcada epresivă, acvariul sentimentelor, caută şi găseşte, scheletul de recenzie.

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, scheme, planse, tabla, caietele elevilor.

Forme de organizare a lecţiei : activitate frontală combinata cu cea individuala şi în grup.

TIMP: 45 min

Locul de desfăşurare: sala de clasă

MATERIAL BIBLIOGRAFIC
-Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a,
- poeziile ,,Miezul iernii” şi “ Ce te legeni…” de M Eminescu
-Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45,
Piteşti, 2003
-Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
-Radu,I. ,Ezechil,L.,Didactica,teoria instruirii, Ed Paralela 45, Piteşti,2005

1
DEMERSUL DIDACTIC

1. Momentul organizatoric:
Se asigură condiţiile necesare pentru desfăşurararea optimă a lecţiei.

2. Verificarea temei
Se verifică prin sondaj tema pe care au avut-o de pregătit pentru acasă.Verificarea este calitativă şi mai
puţin cantitativă.

3. Captarea atenţiei D L G O E
Se captează interesul elevilor prin rezolvarea unei integrame :
E P I C
-Schita lui I L Caragiale ,învăţată anterior ,se numeşte:….
-Ea aparţine genului…… N A R A T O R
-Cel care narează se numeşte …. L U N Ă
-Un vers din poezia lui Eminescu este:Peste vârfuri trece ….
L E X I C
-sinonimul cuvântului vocabular este….
“ Ce cuvânt am descoperit pe verticală? Ce genuri ati învăţat?Fiţi
atenţi că suntem la literatură nu la gramatică .”

4.Anunţarea temei şi a obiectivelor


Prezint tema şi obiectivele: „Recapitularea genul liric . La sfârşitul orei veţi şti să definiţi în mod corect
genul liric şi să identificaţi caracteristicile operelor ce aparţin acestui gen literar.”

5.Reactualizarea cuoştinţelor
Se împart elevii in grupe si sunt distribuite poeziile.
Prezentarea textelor suport ˝Miezul iernii” de V Alecsandri şi “Ce te legeni” de M. Eminescu
Sunt citite expresiv cele două poezii , de către elevi.
Apoi prin metoda “ Explozia stelară” elevii vor răspunde la câteva întrebări.

6.Prezentarea sarcinilor de învăţare şi dirijarea învăţării


Se impart fisele de lucru . Profesorul precizeaza sarcinile de lucru pentru fiecare echipă ,
îndruma elevii spre rezolvarea corectă a sarcinilor didactice. Pentru început, pe echipe , vor rezolva în
bănci,pe caiete ,următoarele jocuri :
Metoda cadranelor;
Cavalcada expresivă;
Acvariul sentimentelor.
La sfâşitul fiecărui joc,un elev din fiecare grupă va da răspunsul .Cele corecte vor fi apreciate,iar cele
incorecte vor fi corectate de elevii aceleiaşi grupe.
În continuare , coordonatorul jocurilor va fi profesorul. Elevii nu vor mai avea fişe
individuale.Copiii vor căuta în text şi vor rezolva sarcinile oral.
Caută şi găseşte;
Cvintetul;
Cerinţele tuturor fişelor îi vor ajuta să-şi reamintească noţiunile legate de genul liric.

7. Obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului

2
Pentru a obtinerea feed-back-ului se joacă “Pânza de păianjen”, care se rezolvă la tablă . Eevii
vor lucra si pe caiete.

9. Asigurarea retenţiei şi a transferului


“Scheletul de recenzie”

10. Apreceri
Elevii primesc temă pentru acasă. “Pentru că o poezie a fost din lirica eminesciană de inspiratie
folclorică si alta a vorbit despre iarnă, v-am ales un proverb din folclorul românesc pe care să-l comentaţi
pe scurt ” Omul gospodar isi face iarna caruta si vara sanie”
Profesorul face aprecieri generale şi individuale.

NOTA:PLANSELE POT FI IN POWER POINT.

Miezul iernii Ce te legeni?...


În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit! - Ce te legeni, codrule,
Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, Fără ploaie, fără vânt,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare Cu crengile la pământ?
- De ce nu m-aş legăna,
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios Şi frunzişul mi-l răreşte.
Ca înaltele coloane unui templu maiestos, Bate vântul frunza-n dungă -
Şi pe ele se aşează bolta cerului senină, Cântăreţii mi-i alungă;
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină…. Bate vântul dintr-o parte -
Iarna-i ici, vara-i departe.
O! tablou maret, fantastic! ... Mii de stele argintii Şi de ce să nu mă plec,
In nemarginitul templu ard ca vesnice faclii. Dacă păsările trec!
Muntii sunt a lui altare, codrii organe sonoare Peste vârf de rămurele
Unde crivatul patrunde, scotand note-ngrozitoare Trec în stoluri rândurele,
Ducând gândurile mele
Totul e în neclintire, fără viată, fără glas; Şi norocul meu cu ele.
Nici un zbor în atmosfera, pe zapadă nici un pas; Şi se duc pe rând, pe rând,
Dar ce vad? ... în raza lunii o fantasmă se arată ... Zarea lumii-ntunecând,
E un lup ce se alungă după prada-i spaimântată Şi se duc ca clipele,
Scuturând aripele,
Şi mă lasă pustiit,
(de VASILE ALECSANDRI) Vestejit şi amorţit
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el!

(de MIHAI EMINESCU)

3
1.CARE E TITLUL POEZIILOR?

CĂRUI
2.CINE
GEN
ESTE
APARŢIN EXPLOZIA AUTORUL?
POEZIILE?
STELARĂ

3. CE PUTEŢI
4. DE CE CREDEŢI SPUNE DESPRE
CĂ AU SCRIS ACEŞTI POEŢI?
ACESTE POEZII?
O IDEE…
METODA CADRANELOR

NUMEŞTE ELEMENTELE
PLANULUI TERESTRU NUMEŞTE ELEMENTELE
CARE APAR ÎN TEXT. PLANULULUI COSMIC
CARE APAR ÎN TEXT.

NUMEŞTE CUVÂNTUL CHEIE


AL TEXTULUI REALIZEAZĂ DOUĂ ENUNŢURI CU
VALORILE
POLISEMANTICE
ALE CUVÂNTULUI a trece, a arde
CAVALCADA EXPRESIVĂ

EXTRAGE DIN TEXT EXTRAGE DIN TEXT


FIGURILE DE STIL ÎNVĂŢATE: IMAGINILE ARTISTICE:
Epitete Imagini auditive
Comparatii Imagini vizuale
Repetitii Imagini dinamice
Inversiuni
Personificari
ACVARIUL SENTIMENTELOR
Alege sentimentele pe care eul liric le transmite în mod direct prin intermediul figurilor de stil şi al imaginilor artistice

DEZNĂDEJDE RECUNOŞTINŢĂ UIMIRE

NOSTALGIE PUSTIIRE ÎNGRIJORARE

RESEMNARE MULŢUMIRE NEDUMERIRE

REGRET DISPERARE DRAGOSTE

GROAZĂ ADMIRAŢIE BUCURIE

ÎMPLINIRE SURPRINDERE EXTAZ

STABILITATE ENTUZIASM MELANCOLIE

ÎNCÂNTARE TRISTEŢE AMUZAMENT

SPERANŢĂ INDIFERENŢĂ DURERE


CAUTĂ ŞI GĂSEŞTE

1.CUVINTELE SUBLINIATE ÎN TEXT AU O ÎNCĂRCĂTURĂ


SIMBOLICĂ, PE CARE VA TREBUI SĂ O DESCOPERI.

2.IDENTIFICĂ ÎN TEXT PREZENŢA EULUI LIRIC.

3. CAMPUL LEXICAL al IERNII si a doua grupă al TIMPULUI.


CVINTETUL
PRIMUL VERS- E FORMAT DINTR-UN
SINGUR CUVANT CE DENUMESTE
SUBIECTUL
TEHNICA DE
REFLECTIE CE AL DOILEA VERS –
2 CUVINTE CARE DEFINESC
CONSTA IN CARACTERISTICILE SUBIECTULUI –
CREAREA DE CINCI 2 ADJECTIVE
VERSURI
AL TREILEA VERS –
RESPECTANDU-SE 3 CUVINTE CARE EXPRIMA ACTIUNI
CINCI REGULI IN ( VERBE LA GERUNZIU)
SCOPUL DE A SE AL PATRULEA VERS –
SINTETIZA PATRU CUVINTE CARE EXPRIMA
CONTINUTUL UNEI SENTIMENTELE

TEME ABORDATE AL CINCILEA VERS- UN CUVANT


CARE ARATA INSUSIREA ESENTIALA
A SUBIECTULUI
MODURI
LIRISM DE
EXPUNERE
FIGURI
EUL MESAJ GENUL DE STIL
LIRIC LIRIC

IMAGINI
ELEMENTE ARTISTICE
DE
VERSIFICAŢIE
SCHELET DE RECENZIE

-CE TEXTE AŢI STUDIAT ASTĂZI?Ele apartin genului....


-SPUNE INTR-O PROPOZITIE TEMA POEZIILOR
-COMPLETATI PROPOZITIA :CEA MAI FRUMOASA EXPRESIE
DIN TEXT ESTE....
-ASOCIATI CONTINUTULUI O CULOARE.
-GĂSIŢI UN SIMBOL (GRAFIC) PENTRU TEXTUL ÎN CAUZĂ.