Sunteți pe pagina 1din 8

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati

Centrul de Zi pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap

Nr………../………………….

PLANIFICARE ACTIVITATI
Trimestrul I 2016

Nr. Obiective Activitati Metode de Frecventa Persoane Resurse Termen de


Crt. propuse lucru de realizare responsabi necesare monitorizare
le
1. Cresterea cu 5% a Popularizarea - elaborarea Permanent Ene Coli hartie, lunar
numarului de beneficiari serviciilor oferite materialului Mihaela calculator,
ai CZISP in trimestrul I de centru pentru informativ Cartus,
2016 fata de numarul identificarea de - Distribuirea de Imprimanta
de beneficiari inregistrati noi beneficiari pliante si fluturasi , bilet
in primul trimestru al la scoli speciale, transport,
anului 2015; ONG-uri, scoli de pix
arte si meserii,
centre de
plasament, alte
servicii din cadrul
Directiei ;
Inscrierea -Primirea actelor Permanent Ene Coli hartie, lunar
beneficiarilor necesare Mihaela pix, dosare
inscrierii, Cartus
completarea Imprimanta
dosarului

1
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Centrul de Zi pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap

2. Cresterea cu 10% a Informare - Prezentarea permanent Borta Legislatia lunar


numarului de persoane juridica legislatiei in Cornelia, in domeniu
beneficiare informate in domeniul Miron Hartie
trimestrul I 2016 fata de persoanelor cu Cristina Coli
primul trimestru al handicap Calculator
anului 2015 ; -prezentarea Cartus
legislatiei muncii imprimanta
- Se ofera
raspunsuri la
intrebarile puse

Informarea -beneficiarii sunt permanent Ene Coli lunar


beneficiarilor in informati in Mihaela Calculator
problematica de problematica de Cartus
asistenta asistenta sociala; imprimanta
sociala -se ofera pliante
raspunsuri la fluturasi
intrebarile puse;
-beneficiarii sunt
indrumati catre
institutiile
abilitate sa le
rezolve anumite
probleme;
3. Cresterea sanselor de Informare si -evaluarea noilor permanent Miron -coli hartie lunar
adaptare a beneficiarilor consiliere socio- beneficiari in Cristina, -calculator
in vederea (re)integrarii profesionala vederea integrarii Borta -cartus
socio-profesionale socio- Cornelia, imprimanta
profesionale Ivan -pix

2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Centrul de Zi pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap

-sprijinirea, Mihaela -bilet de


insotirea, transport
indrumarea -telefon
beneficiarilor prin
informatii socio-
profesionale
-discutii cu
beneficiarii in
scopul cresterii
sanselor
acestora de
(re)integrare
socio-
profesionala
Consilierea Observatia, permanent Mocanu -telefon, lunar
psihologica chestionarul, Viorica pix, hartie
interviul, teste, -coli hartie
biografia sociala, -calculator
psihograma -cartus
imprimanta

4. Cresterea cu 10% a nr. Identificarea de -citirea si permanent Borta Viata lunar


de persoane cu locuri de munca selectarea Cornelia, Libera
handicap integrate in ofertelor de Ivan Monitorul
munca, in trimestrul I servicii din presa Mihaela, de Galati
2016 fata de primul locala si de pe Miron Internet
trimestru al anului 2015; internet Cristina
Stabilirea -contactarea permanent Ivan -telefon, lunar
interviurilor la angajatorilor Mihaela, bilet

3
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Centrul de Zi pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap

angajator identificati Borta transport,


-evaluarea Cornelia, pix, hartie
preliminara a Miron
locurilor de Cristina
munca
identificate;

Sustinerea -insotirea permanent Miron -Bilet lunar


interviurilor de beneficiarilor la Cristina, transport,
angajare angajatori Borta pix, hartie
Cornelia,
Ivan
Mihaela
Monitorizarea -contactarea lunar Ivan -bilet lunar
beneficiarilor la telefonica a Mihaela, transport,
locul de munca angajatorilor si Borta pix, hartie,
beneficiarilor Cornelia, trelefon
angajati; Miron
-vizite la locul de Cristina
munca
Informarea si -discutii cu permanent Borta -pix, bilet lunar
consilierea angajatorii si/sau Cornelia, transport,
socio- beneficiarii Ivan hartie,
profesionala a angajati avand Mihaela, telefon
angajatorilor si ca scop Miron
beneficiarior medierea Cristina
angajati conflictelor ivite
la locul de
munca

4
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Centrul de Zi pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap

semnalizate in
urma
monitorizarii
-imbunatatirea
relatiei dintre
angajatori si
beneficiari,
beneficiari si
colegii de munca

5. Dezvoltarea colaborarii -discutii cu -intalniri directe; permanent Miron -pix, hartie, lunar
cu Centrele de personalul din -convorbiri Cristina, telefon
Plasament in care sunt centrele de telefonice; Borta
asistati beneficiarii plasament; Cornelia,
-schimb de Ivan
informatii Cristina

6. Sporirea colaborarii cu - colaborare cu -Pliante, discutii lunar Pirlea Telefon, lunar


angajatorii, institutii ale O.N.G.-uri in purtate cu Ionelia bilet
Adm. Publ. Locale, vederea acestia ; transport,
A.J.O.F.M.,societatea diversificarii -Adrese catre Pliante,
civila, O.N.G.-uri pentru serviciilor angajatori; fluturasi,
(re)integrarea socio-prof. sociale -Participarea la legislatia in
a persoanelor cu destinate sedinte, mese domeniu,
handicap persoanelor cu rotunde, pix,
handicap seminarii pe coli de
- promovarea teme privind scris,
dialogului cu (re)integrarea telefon
adm. Publ. socio-

5
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Centrul de Zi pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap

Locala, profesionala a
A.J.O.F.M., persoanelor cu
pers.jur. in handicap.
vederea acordarii
de sanse egale
pentru
(re)integrarea
soc-prof.
- Informare
privind
potentialul si
capacitatea de
munca a
persoanelor cu
handicap
- Informare
privind facilitatile
oferite de lege
angajatorilor
care incadreaza
in munca
persoanele cu
handicap;
Informarea
angajatorilor
privind Legea
nr.448/2006,
Legea nr.
76/2002;

6
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Centrul de Zi pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap

7. Cresterea gradului de Participarea -Predarea Cel putin un Pirlea -suport de anual


instruire a personalului acestora la cursurilor de curs pe an Ionelia curs, pix,
centrului cursuri de catre traineri pentru coli de
instruire -Simulare fiecare scris
-Exercitii in angajat
echipa
Instruirea Studierea trimestrial Pirlea Legislatia trimestrial
personalului legislatiei in Ionelia in vigoare,
privind legislatia vigoare si a pix,
proprie si modificarilor Coli de
conexa aparute scris
8. Imbunatatirea continua a Evaluarea Completarea trimestrial Ivan pix trimestrial
serviciilor oferite periodica a Fisei de Mihaela, coli de
progresului reevaluare si a Borta scris
beneficiarilor Fisei de Cornelia, Calculator
monitorizare Ivan Imprimanta
Cristina toner
Evaluarea si Completarea de La 6 luni de Borta pix trimestrial
masurarea catre beneficiar la inceperea Cornelia, coli de
gradului de si managerul de activitatii de Ivan scris
satisfactie a caz a integrare Mihaela, Calculator
beneficiarilor Chestionarului profesionala Miron Imprimanta
“Satisfactia pentru Cristina
clientului” fiecare
beneficiar al
serviciilor
de integrare
profesionala

7
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Centrul de Zi pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor Adulte cu Handicap

Monitorizarea -Rapoarte lunare lunar Pirlea pix trimestrial


activitatilor de activitate ale Ionelia coli de
realizate in fiecarui angajat, scris
cadrul centrului raport trimestrial Calculator,
de activitate al Imprimanta
centrului ce va fi , toner
transmis catre
Compartimentul
Monitorizare din
cadrul DGASPC
-Analizarea
registrului de
impresii, sugestii,
reclamatii

Aprobat, Intocmit,
Director General Adjunct Sef centru,
Ciprian Groza Pirlea Ionelia

Data intocmirii,
20.01.2015