Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

SISTEME DE BAZE
D E DAT E
-Elemente introductive-

BUCUREŞTI
2019-2020
OBIECTIVUL GENERAL AL
DISCIPLINEI

• Însuşirea de către studenţi a unor noţiuni


fundamentale privind sistemele de baze de date
evoluate, scopul si aplicabilitatea acestora.
CADRE DIDACTICE
TITULAR CURS
• Conf.univ.dr. Vlad Diaconita

– diaconita.vlad@ie.ase.ro

TITULAR SEMINAR
• Lect.univ.dr. Alexandra Florea

– alexandra.florea@ie.ase.ro
STRUCTURĂ SEMINAR
• 3 module
• Modul 1. Oracle Spatial
• Modul 2. PL/SQL extensia obiectuală
• Modul 3. Oracle avansat – APEX
INSTRUMENTE DE LUCRU
• Modul 1. Oracle Spatial
– Sql Developer + BD Oracle ASE
– Conturi predefinite
• Modul 2. PL/SQL extensia obiectuală
– Sql Developer + BD Oracle ASE
– Conturi predefinite
• Modul 3. Oracle avansat – APEX
– Platforma APEX – cont propriu
– www.apex.oracle.com
MODALITATE EVALUARE

• Examen final de tip probă de verificare – 50%

 Subiecte tip grilă

Subiecte practice

• Seminar – 50%

 Proiecte + Activitate desfăşurată la seminar


MODALITATE EVALUARE SEMINAR

• Proiect Oracle Spatial – 30%


– Proiect seminar 5: aplicaţie Oracle Spatial, pe o BD proprie.
• Proiect Pl/Sql OO – 30%
– Proiect seminar 9: aplicaţie cu PL-SQL OO, pe o BD proprie.
• Proiect Oracle avansat APEX – 30%
– Proiect seminar 13: aplicaţie APEX, pe o BD proprie
• Activitate seminar – 10%
• Minim obligatoriu la fiecare proiect:
– o pagină cu: Tema, Descrierea, Schema conceptuală;
– lucrul cu un produs Oracle pe o BD proprie fiecărui student.
• Refacerea unui proiect se poate face în ultimul seminar din semestru. În
acest caz nota maximă va fi 8 (opt).