Sunteți pe pagina 1din 4

Probă de evaluare sumativă

1. Desenează conturul mâinii tale şi uneşte de acesta cu o linie obiectele care te ajută
să îţi păstrezi mâinile şi unghiile curate.

2. Realizează corespondenţa între simţuri şi organele de simţ


.
3. Realizează un desen în care să ilustrezi activitatea preferată din programul tău
zilnic.

4. Colorează cu albastru etichetele fructelor şi cu verde pe cele ale legumelor.


Probă de evaluare sumativă
Clasa I

Aria curriculară : Matematică şi ştiinţe

Disciplina de învăţământ : Cunoaşterea mediului înconjurător

Obiectivele probei:
O1 – să deseneze conturul mâinii şi să realizeze legătura cu obiectele care ajută la
păstrarea igienei mâinilor şi a unghiilor;
O2 – să realizeze corespondenţa între simţuri şi organele de simţ;
O3 - să realizeze un desen în care să ilustreze activitatea preferată din programul său
zilnic;
O4 – să coloreze corespunzător etichetele fructelor şi legumelor.

Conţinut:
- igiena unghiilor şi a mâinilor;
- simţurile şi organele de simţ;
- programul zilnic al şcolarului;
- alimente sănătoase.

ITEMII :
3. Desenează conturul mâinii tale şi uneşte de acesta, cu o linie, obiectele care te
ajută să îţi păstrezi mâinile şi unghiile curate.
4. Realizează corespondenţa între simţuri şi organele de simţ.
3. Realizează un desen în care să ilustrezi activitatea preferată din programul tău
zilnic.
2. Colorează cu albastru etichetele fructelor şi cu verde pe cele ale legumelor.

Descriptori de performanţă

Foarte bine Bine Suficient


(9- 10 puncte) (7- 8 puncte) (5- 6 puncte)
- Desenează conturul mâinii - Desenează conturul mâinii - Desenează conturul mâinii
şi-l uneşte corespunzător cu şi-l uneşte cu obiectele şi-l uneşte parţial cu
obiectele folosite pentru folosite pentru igiena obiectele folosite pentru
igiena mâinilor şi a mâinilor şi a unghiilor, igiena mâinilor şi a
unghiilor. ghidat de întrebările unghiilor doar cu sprijinul
învăţătorului. învăţătorului.
- Realizează corect - Realizează - Realizează parţial
corespondenţa între simţuri corespondenţa între simţuri corespondenţa între simţuri
şi organele de simţ. şi organele de simţ ajutat în şi organele de simţ ajutat
mică măsură de învăţător. îndeaproape de învăţător.
- Realizează corect desenul. - Realizează desenul cu - Realizează desenul cu
sprijin din partea sugestii din partea
învăţătorului. învăţătorului şi doar cu
sprijin acordat.
- Colorează corespunzător - Colorează etichetele sub - Colorează etichetele doar
etichetele. îndrumarea învăţătorului. ajutat îndeaproape de
învăţător.