Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: TEST DE EVALUARE

ORGANISMUL UN TOT UNITAR Data:


CLASA a-VI-a 10p din oficiu

I. Completează spațiile punctate cu noțiunile corecte. 11x 1p= 11puncte

a) organism . .................................. ............................ țesut ....................

b) țesuturile....................... sunt formate din......................... ce au un sigur stat de celule.

c) țesutul conjuctiv se clasifică în: țesut conjunctiv moale, ............................... , dur, ............................

d) celula .............................. se întâlnește la ciuperci și plante, iar celula............................ la protiste și


animale.

II. Alege varianta corectă de răspuns. Este corectă o singură variantă de răspuns. 2px5=10 p.

1. Organ vegetativ este:

a) floarea b) fructul c) frunza d) sămânța

2. Funcția de relație este realizată de către:

a) sistemul digestiv b) sistemul nervos c) sistem respirator d) sistem circulator

3. Scoarța este un țesut:

a) secretor b) mecanic c) conducător d) fundamental

4. Sângele este un țesut:

a) conjunctiv b) muscular c) epitelial d) nervos

5. Celula procariotă este specifică regului?

a) Plante b) Animale c) Monera d) Fungi

III. Asociază noțiunile din cele două coloane. 5x2p=10puncte

A. epiteliul senzorial 1. sângele

B. celule gliale 2. situat în organele de simt

C. fibre musculare striate 3. formează cartilajele

D. țesut conjunctiv fluid 4. se găsesc în organele nervoase

E. țesut conjunctiv semidur 5. formează mușchii scheletici

A- B- C- D- E-

IV. Prezintă două asemănări și două deosebiri între celula vegetală și celula animală 4x2p=8p

asemănări: deosebiri:

1
V. Definiți următoarele noțiuni: 4x3puncte=12puncte

 celula=

 țesutul=

 organul=

 sistem de organe=

VI. Citește cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, scrie, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A, iar dacă este falsă, scrie F și modifică parțial
afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu folosi negația. 14 puncte

1. Țesuturile mecanice asigură transportul sevelor în tot corpul plantei

2. Țesutul conjunctiv este alcătuit din fibre, celule și substanță fundamentală.

3. Miocardul este un tip de țesut muscular neted.

4. Țesuturile embrionare sunt alcătuite din celule ce nu se mai divid.

VII. Se dau următoarele noțiuni: procariot, eucariot, nucleu, cloroplast, citoplasmă. Alcătuiți
câte un enunț cu fiecare dintre aceste noțini, folosind informația științifică adecvată. 5x3=15p

VIII. Precizați care sunt funcțiile organismului și a sistemelor ce le alcătuiesc . Precizați care
sunt organele unei plante 5x2= 10 puncte

S-ar putea să vă placă și