Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

___________/__________________ De acord,

Decan

Domnule Decan,

Subsemnatul(a) _______________________________________________________ student(ă) la


Facultatea de Medicină, specializarea ___________________________________, din cadrul Universității
˝Ovidius˝ din Constanța, anul____, grupa____, anul universitar 201_/20_ _, vă rog să-mi aprobați cererea
pentru efectuarea LUCRĂRII DE LICENȚĂ cu titlul:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
având coordonator pe___________________________________________________________________

și îndrumător pe_______________________________________________________________________

la disciplina_____________________________________________________.

Semnătură coordonator, Semnătură îndrumător,

___________________ ___________________

Data, Semnătură student,

___________________ ___________________