Sunteți pe pagina 1din 3

ÎNVAŢAREA LA DISTANŢĂ

Educaţia la distanţă se referă la utilizarea reţelei Internet, prin intermediul


computerelor, pentru realizarea de activităţi de învăţare.
Materialele de învăţat sunt stocate on-line, în format HTML, adică sub
forma de pagini web.
Materialele pot fi vizualizate cu ajutorul unui browser (Netscape Navigator,
Internet Explorer). Paginile pot conţine text, imagine, sunet şi înregistrări
video.
Alte metode on-line utilizează e-mail-ul, Boardul şi chatul.
Acest mod de învăţare este facil numai dacă este însoţit şi de alte facilităţi:
Instrucţiuni
- pentru fiecare dintre paşii următori , citiţi lista de itemi
- completaţi chestionarul de la sfârşitul fiecărei secţiuni
- după completarea primelor trei etape printaţi pagina pentru a avea
mereu instrucţiunile aproape
TREAPTA 1
A. Stilul de învăţare
Mai jos sunt diferite stiluri de învăţare: (care credeţi ca vi se potriveşte? )
- interacţiunea cu un grup şi învăţarea prin intermediul discuţiilor
- ascultarea “experţilor”
- lucrul în ritm propriu
- a avea o structura de învăţare mai amănunţită
- citirea de materiale imprimate după care să luaţi notiţe
- privitul la imagini şi înregistrări video
- aplicarea a ceea ce se învăţă în sarcini reale din mediul de lucru
- participarea în cadrul unor scenarii de învăţare gen: joc de rol, jigsaw,
ancheta, dezbatere
B. Identificaţi ce stil vi se potriveşte (test)
Scopurile pe care vi le-aţi propus:
Vă interesează tehnologia şi vreţi să urmaţi un curs la distanţă?
La ce nivel de cunoştinţe vreţi să ajungeţi după absolvirea cursului?
Vă puteţi imagina la clasă predând cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a
comunicaţiei?
C. Managementul timpului
- sunteţi conştienţi de modul în care vă împărţiţi timpul?
- sunteţi capabili să urmaţi cursuri on-line ţinând zilnic contact cu
instructorii?
- cum este structurat programul în cadrul serviciului tău?
D. Motivaţii personale (in aceste spatii, menţionaţi):
a) stilul dumneavoastră de învăţare
b) obiectivele pe care vi le-aţi fixat
TREAPTA 2
Necesar de tehnologie
Hardware pentru învăţarea on-line
Conectare la Internet (modem, Internet provider, ISP)
Software pentru învăţarea on-line
- browser pentru Internet
- program de e-mail (I Messenger, ICQ)
- editor de text (Notepad, Wordpad, Word)
- winzip pentru compresie şi decompresie de fişiere
Test de necesar de tehnologie
Bifaţi dacă aveţi necesarul de tehnologie enumerat mai jos:
Am hardware necesar
Am software necesar
Am conexie la Internet
Am browser pentru Internet
TREAPTA 3
Cunoştinţe şi deprinderi obligatorii
Deprinderi de lucru cu computerul
- deschidere-închidere computer
- deprinderea de a utiliza mouse: click, dublu click, drag, drop, right click
- deschiderea şi utilizarea programelor Windows
- utilizarea Windows Explorer: găsire, salvare fişiere, lucrul cu
directoare, renumire, copiere şi mutare fişiere
- utilizarea procesorului de text pentru prelucrarea de texte
- utilizarea programului Winzip
Utilizarea browserului de Internet
Cunoaşterea abilităţilor de baza de lucru cu browserul:
- abilitatea de a introduce corect adresa în locatie
- abilitatea de a te mişcă înainte şi înapoi intre pagini
- abilitatea de a da reload sau refresh
- abilitatea de a salva în bookmarks
- abilitatea de a salva pagini web
Configurarea browserelor
- abilitarea lucrului în Java şi JavaScript
- configurarea serverului de proxy
Test de abilităţi computer
Confirmă ce abilităţi ai:
deprinderi de baza de a lucra cu computerul
deprinderi de a utiliza corect un browser
deprinderi de configurare a unui browser
PREGATIREA
PROFESORILOR
- Forum
- Ghid de navigare în
Internet
- Dezvoltare
profesională
- Resurse de
pregătire
SCOPURI
Scopurile acestui site sunt următoarele:
• Formarea unei comunităţi virtuale de practică
efectivă în care participanţii pot învăţa şi
lucra în mod colaborativ pe teme
educaţionale legate de munca lor zilnică de
profesori, cercetători şi creatori de noi
strategii
• Construirea unui grup de educatori capabili
să utilizeze noile tehnologii, în interes
personal, profesional şi la nivel european.
• Crearea de modele pentru introducerea de căi
efective în domeniul învăţării colaborative
prin intermediul învăţământului la distanţă.
• Însuşirea, aplicarea şi urmărirea evoluţiei
profesionale individuale prin intermediul
standardelor de performanţă.
CREAREA DE CURSURI PENTRU ÎNVAŢAREA LA DISTANŢĂ
1. IDENTIFICAREA SCOPURILOR PREDĂRII
Acest lucru poate fi realizat prin:
- prezentarea directă a cursurilor pe care vreţi să le oferiţi şi a metodelor
pe care intenţionaţi să le utilizaţi (lectura, tutorial, seminar, workshop)
- sublinierea subiectului major pe care vreţi să îl predaţi în fiecare oră
(material, abilităţile ce trebuie formate etc.)
După această riguroasă planificare, puteţi revizui secţiunile de care nu
sunteţi foarte mulţumiţi sau care consideraţi că trebuie îmbogăţite.
2. PLANIFICAŢI UN GHID SCRIS DE FOLOSIRE A PAGINII
3. CREAŢI CONŢINUTUL CURSULUI
4. EVALUAŢI-VĂ CURSUL (navigaţie, conţinut, accesibilitate,
user-friendly interfaţă)
5. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE A CURSANŢILOR:
- detalii personale (nume, adresă de contact, titlul cursului urmat,
instituţia, nivelul de pregătire)
- detalii despre curs (profesorul, modul de predare, durată, abilităţi avute
pentru urmarea cursului, exerciţii, ajutoare, comentarii)

http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=242&idb=
Ghid de tutoriat on-line Catalina NICOLIN