Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE


PUBLICĂ

HILOTE CLAUDIA-ADELINA

FB, III
CUPRINS

Banca Mondială....................................................................................................................................3
Date generale ....................................................................................................................................3
Modul de funcționare........................................................................................................................4
STUDIU DE CAZ: PARTENERIATUL CU ROMÂNIA ..................................................................4
Proiecte recente derulate în România ...............................................................................................6
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................................9

2
Banca Mondială
1. Date generale
Banca Mondială este o bancă susținută cu finanțări internaționale care oferă asistență
financiară și tehnică țărilor sărace. Grupul Băncii Mondiale este o instituție formată din alte cinci
instituții financiare internaționale, și anume:

o Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD (International Bank for


Reconstruction and Development)
o Corporația Financiară Internațională - IFC (International Finance Corporation)
o Asociația Internațională de Dezvoltare - IDA (International Development Association)
o Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor - MIGA (Multilateral Investment Guarantee
Agency)
o Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor - ICSID
(International Center for Settlement of Investments Disputes).
Fiecare instituție are un rol distinct în lupta împotriva sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de
viață pentru populația din statele în curs de dezvoltare. Termenul generic de Banca Mondială se
referă în principal la BIRD și IDA, iar proiectele principale de finanțare se derulează prin IBRD.
Statele Unite sunt principalul acționar și finanțator al Băncii Mondiale
Banca Mondială a fost înființată în anul 1944, ca instituție publică, de către țările aliate în al
doilea război mondial, cu 2 scopuri principale: de a reclădi o Europă distrusă de război și de a
acorda împrumuturi țărilor sărace din întreaga lume. Ea nu a fost niciodată considerată o bancă
privată sau comercială, pentru că nu are relații decât cu guvernele.

Banca Mondială se găsește în posesia țărilor membre (189 în momentul de față) și este
condusă de un Comitet al Guvernatorilor și un Comitet Director, cu sediul la Washington. Cei 5
membri principali, Statele Unite, Japonia, Anglia, Franța și Germania au cuvântul cel mai greu în
deciziile Băncii, iar din rândul grupului acestuia, influența cea mai mare o au Statele Unite.

Banca Mondială reprezintă cea mai importantă sursă de asistență acordată pentru dezvoltare
din lume, oferind aproape 30 miliarde de dolari anual, ca împrumuturi acordate țărilor membre.
Misiunea instituțională a Băncii Mondiale este aceea de a eradica sărăcia extremă până în anul 2030
și de a spori gradul de prosperitate comună pentru cei mai săraci 40% dintre cetățeni. Banca își
folosește resursele financiare, personalul cu înaltă calificare și baza extinsă de informații pentru a
ajuta fiecare țară în curs de dezvoltare să înainteze pe calea unei creșteri stabile, durabile și
echitabile.

Alții însă nu văd lucrurile în același mod. Aceștia au adus critici vehemente la adresa
politicii de împrumut și asistență a Băncii Mondiale, afirmând că aceasta face presiuni asupra țărilor
a căror economie este mai slabă să își redirecționeze salariile, investițiile sociale, serviciile și
subvențiile în așa fel încât să se adapteze modelului de dezvoltare al pieței libere. S-a spus că
această politică poate duce la profituri mai mari în afaceri, dar că ea va crea sărăcie și greutăți
pentru mulți dintre locuitorii țărilor în curs de dezvoltare.

Banca Mondială deține o putere enormă, mai ales în țările în curs de dezvoltare, datorită
resurselor financiare și programelor sale.
3
2. Modul de funcționare

Banca Mondială oferă o gamă foarte largă de programare a țărilor în curs de dezvoltare în
funcție de nevoia acestora, având programe special destinate celor mai sărace țări.

În România, Banca Mondială acordă 2 tipuri de împrumuturi și anume împrumuturi pe


proiect și împrumuturi de ajustare. De aceea, înaintea acordării oricărui împrumut, se colectează
informații și se fac pregătiri detaliate.

Documentul primar creat pe baza cercetărilor este „Strategia pentru Asistență de Țară”. sau
CAS (Country Assistance Strategy), care se întocmește odată la 3 ani pentru fiecare țară, pe baza a
ceea ce denumește Banca „Activitatea Economică și Sectorială”. Aceasta presupune în principal o
cercetare asupra unui număr de 6 aspecte diferite ale situației țării respective:

o Memorandumul Economic de Țară;


o Analiza cheltuielilor publice;
o Analiza sectorială (include sectoare precum transporturile, agricultura, edicația, sectorul
industrial, etc.);
o Evaluarea sărăciei;
o Evaluarea sectorului privat;
o Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului.

La finalul cercetărilor făcute în aceste 6 domenii, de formeaza baza pentru CAS, începând
astfel activitatea Băncii Mondiale într-o anume țară. Pentru a lua decizia de acordare a
împrumutului României, sau finanțării unui proiect, Banca Mondială solicită informații cum că
proiectul sau împrumutul este în conformitate cu Strategia de Asistență, dat fiind că acesta este
documentul principal al Băncii Mondiale.

STUDIU DE CAZ: PARTENERIATUL CU ROMÂNIA

De peste un sfert de secol, Banca Mondială s-a implicat în fiecare sector al economiei
românești, asistența oferită de aceasta fiind extrem de importantă pentru a ajuta România să-și
stabilizeze economia la începutul anilor 90, să pună bazele calității de stat membru al Uniunii
Europene în 2007 și să promoveze o convergență mai rapidă și o creștere mai inclusivă pe parcursul
ultimei decade în care România a acționat ca membru în cadrul UE.

Economia României a înregistrat o creștere de 4,8% în 2016, reprezentând cea mai mare
creștere din 2008 și a treia cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană. Printre prioritățile
Guvernului pentru perioada 2017–2020 se numără investiții în infrastructură, sănătate, învățământ.

Investițiile IFC (Corporația Financiară Internațională) au stimulat crearea de noi locuri de


muncă pentru mii de români, au susținut și promovat creșterea sectorului privat și încrederea
investitorilor în economia românească.

4
Prioritatea actuală a Băncii Mondiale este aceea de a ajuta România să-și utilizeze întregul
potențial pentru a ajunge la un nivel de creștere sustenabilă și inclusivă de natură să valorifice
procesul de dezvoltare determinat de sectorul privat, menținând în același timp accentul pe oameni.

Misiunea Băncii Mondiale este aceea de a aborda sărăcia și excluziunea socială, care
continuă să afecreze 40% dintre români, în special membri ai comunității rome. Până în septembrie
2017, Banca Mondială a furnizat peste 13,6 miliarde USD ca finanțare pentru 117 împrumuturi,
garanții și granturi BIRD, iar investițiile IFC s-au ridicat la 2,5 miliarde USD în finanțări pe termen
lung pentru un număr de peste 80 de proiecte.

Ciclul strategiei în România

 direcționează
implicarea BM prin  principalul vehicul
 se realizează un
 se prioritează alinierea propriilor de valorificare a
exercițiu de
domeniile cu impact obiective de lecțiilor din etapa de
evaluare, care face
ridicat ce necesită dezvoltare a țării și implementare și
obiectul unui
sprijin pentru prin realizarea unui introduce ajustări pe
proces de evaluare
dezvoltarea țării raport ce înglobează termen mediu, în
internă
opiniile părților funcție de necesități
independentă
interesate

*DST a fost finalizat până în luna martie 2018, urmat de un nou Cadru de Parteneriat cu
Țara, care se va întinde pe 5 ani.

5
Ciclul de proiect

1. Banca și guvernul
agreează conceptul inițial
al proiectului și identifică
posibilii beneficiari ai
proiectului

6. Guvernul și Banca
evaluează rezultatele 2. Agenția de
proiectului și lecțiile implementare pregătește
învățate în cadrul proiectul sub îndrumarea
procesului de și cu sprijinul BM
implementare

3. Guvernul și Banca
5. Agenția de implementare analizează caracterul
implementează proiectul cu adecvat al modului în
sprijinul BM care a fost întocmit
proiectul

4. Guvernul și Banca
negociază proiectele de
acorduri legale. Directorii
executivi ai BM având
ultimul cuvânt în legătură
cu aprobarea

Proiecte recente derulate în România

(2005-2017) – Prin intermediul unui împrumut de 130


milioane USD acordat Guvernului României, Banca Mondială a venit în sprijinul investițiilor vitale
necesare pentru infrastructură, administrarea și dezvoltarea instituțională a instanțelor.
Obiectivele Proiectului de Reformă Judiciară au vizat sporirea eficienței instanțelor din
România și îmbunătățirea gradului de responsabilizare a sistemului judiciar, cu accent pe reducerea
corupției și pe construirea unei justiții mai transparente.
Pentru a sprijini eficiența și gradul de responsabilizare în sectorul judiciar, proiectul a
abordat următoarele aspecte:
I. Reabilitarea infrastructurii instanțelor și automatizarea activității;
II. Reforma administrării instanțelor, inclusiv un program de reducere a duratei de
soluționare a dosarelor și reorganizarea procedurilor de lucru existente la nivelul
instanțelor;
III. Consolidarea capacităților pentru principalele organisme de conducere din domeniul
judiciar: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Înalta Curte de Casație și Justiție
(ICCJ) și Ministerul Justiției.

6
(20150-
2017) – Împrumutul pentru eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică (FEG DPL12),
în valoare de 500 milioane USD, este cel de-al doilea dintr-o serie de două DPL-uri programate
pentru România.

Această serie vine în sprijinul reformelor menite să consolideze managementul fiscal și


performanța întreprinderilor de stat și să îmbunătățească funcționarea pieței imobiliare și funciare,
pieței energiei și piețelor de capital.

Investiții pentru sprijinirea sectorului agroindustrial – în luna mai 2017, IFC a acordat
Agricover Credit IFN, o instituție financiară din România, un împrumut de 15,5 milioane €, cu
scopul de a spori accesul fermierilor români la finanțare și de a sprijini sectorul agroindustrial al
țării, sector foarte important.

Agricover Credit IFN, care face parte din grupul Agricover din România, este singura
insistuție financiară din țară care finanțează exclusiv activitățile din agricultură. Împrumutul acordat
va sprijini finanțările oferite de Agricover Credit IMM-urilor din domeniul agroindustrial, care
astfel își vor putea majora capitalul circulant, extinzându-și în același timp și portofoliul de clienți și
activități și îmbunătățind rata de penetrare a pieței.

Acesta este cel de-al doilea împrumut pe care IFC l-a acordat Agricover Credit INF. În
2012, IFC a acordat societății un împrumut în valoare de 12,5 milioane €, pentru a îmbunătăți
accesul fermierilor la finanțare. Agricover Credit oferă atât finanțare pe termen scurt pentru
capitalul circulant, cât și împrumuturi pentru investiții pe termen mediu realizate de fermierii care
sunt implicați în mod activ în domeniul culturilor agricole, în sectorul produselor lactate și de
creștere a animalelor și în domeniul procesării produselor agricole.

– IFC a
oferit în mai 2017 un împrumut de 5,5 milioane € băncii Garanti Leasing, parte a grupului financiar
Garanti România, pentru finanțarea IMM-urilor deținute sau gestionate de femei.

Acesta este cel de-al treilea acord semnat de IFC cu Garanti Group România, dedicat
femeilor-întreprinzător și îmbunătățirii accesului acestora la finanțare. Anterior, IFC a acordat
împrumuturi pe termen lung către Garanti Bank în 2011 (22,5 milioane €) și în 2014 (35 milioane
€), pentru acordarea de împrumuturi societății comerciale din România care erau deținute sau
gestionate de femei.

(2010-2015) – Obiectivul acestui Fond de


Dezvoltare Instituțională a fost acela de a consolida capacitatea instituțională și de resurse umane a
Centrului Guvernului României, parte a Secretariatului General al Guvernului (SGG), în vederea
monitorizării și evaluării politicilor publice.

Proiectul a dezvoltat un cadru general pentru monitorizarea și evaluarea progreselor


înregistrate în implementarea strategiilor și politicilor la nivelul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

1
Fiscal Efectiveness and Growth Development Policy Loan
7
(2004-în derulare) –
Proiectul se axează pe reducerea concentrațiilor de gaze cu efect de seră prin sechestrarea
carbonului.

Prin intermediul împăduririi, proiectul urmărește și stabilizarea terenurilor agricole


nisipoase degradate – prin plantarea arborilor Robinia2, Quercus3, dar și din alte specii, precum și
reconstrucția ecologică a terenurilor degradate din zona inundabilă inferioară a Dunării prin
plantarea unor specii native de foioase.

De asemenea, proiectul îi va permite României să valorifice beneficiile de pe piața


carbonului, pentru a cataliza fluxurile de investiții publice și provate și pentru a contribui la
transformarea economiei rurale, respectiv pentru a realiza tranziția de la exploatarea resurselor
naturale, la asumarea posturii de administrator al resurselor naturale.

Portofoliul proiectelor din România

Procentul proiectelor în România

17% Învățământ
8%
6% Mediu
27%
12% Guvernanță

Sănătate

30%
Macroeconomie și
management fiscal
Protecție socială

milioane USD

2
Salcâm
3
Stejar
8
BIBLIOGRAFIE

www.finantare.ro

www.urbanizhub.ro

ro.wikipedia.org

www.worldbank.org

www.urbanizhub.ro