Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI


ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
FINANȚE ȘI BĂNCI

PROIECT LA
CONTABILITATE
MANAGERIALĂ

HILOTE CLAUDIA-ADELINA
FB, II, GR. 1
TEMA 1

Tema de control 1: Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din


patrimoniu: FIFO, LIFO, CMP:

- Completați fișele de magazie pentru două situații distincte: creștere a costurilor de achiziție
și descreștere a costurilor de achiziție.

- Comparați rezultatele obținute, evindențiind avantajele și dezavantajele metodelor aplicate.

1. În cursul unei perioade de gestiune o entitate economică înregistrează următoarele


operațiuni privind stocul de materii prime:
1.02 – Sold inițial 50 de bucăți la 1200 lei/bucată;

3.02 – Dare în consum de 25 de bucăți;

5.02 – Achiziție de 50 de bucăți la 1800 lei/bucată;

10.02 – Dare în consum de 30 de bucăți;

12.02 – Achiziție de 45 de bucăți la 2000 lei/bucată;

20.02 – Achiziție de 15 bucăți la 2200 lei/bucată;

25.02 – Dare în consum de 65 de bucăți.

CMUPt

Nr.
Crt. Data Explicații Q Cu Val Data Explicații Q Cu Val
1 1.02 Sold inițial 50 1200 60000 3.02 Dare în consum 25 1706.25 42656.25
2 5.02 Achiziție 50 1800 90000 10.02 Dare în consum 30 1706.25 51187.5
3 12.02 Achiziție 45 2000 90000 25.02 Dare în consum 65 1706.25 110906.25
4 20.02 Achiziție 15 2200 33000 28.02 Sold final 40 1706.25 68250

Si+∑i 60000+213000 273000


CMUPt = = = = 1706,25
QSi+Qi 50+110 160

2
CMUPui

Nr.
Crt. Data Explicații Intrări Ieșiri Stocuri
Q Cu Val Q Cu Val Q Cu Val
1 1.02 Sold inițial 50 1200 60000 0 50 1200 60000
2 3.02 Dare în consum 25 1200 30000 25 1200 30000
3 5.02 Achiziție 50 1800 90000 75 1600 120000
4 10.02 Dare în consum 30 1600 48000 45 1600 72000
5 12.02 Achiziție 45 2000 90000 90 1800 162000
6 20.02 Achiziție 15 2200 33000 105 1857.14 194999.7
7 25.02 Dare în consum 65 1857.14 120714.1 40 1857.14 74285.6

Si+Im 30000+90000 120000


CMUPui(1) = = = = 1600
Qsi+Qim 25+50 75
Si+Im 72000+90000 162000
CMUPui(2) = = = = 1800
Qsi+Qim 45+45 90
Si+Im 162000+33000 195000
CMUPui(3) = = = = 1857,14
Qsi+Qim 90+15 105

FIFO

Nr.
Crt. Data Explicații Intrări Ieșiri Stocuri
Q Cu Val Q Cu Val Q Cu Val
1 1.02 Sold inițial 50 1200 60000 50 1200 60000
2 3.02 Dare în consum 0 25 1200 30000 25 1200 30000
3 5.02 Achiziție 50 1800 90000 25 1200 30000
50 1800 90000
120000
4 10.02 Dare în consum 25 1200 30000 - - -
5 1800 9000 45 1800 81000
5 12.02 Achiziție 45 2000 90000 45 1800 81000
45 2000 90000
171000
6 20.02 Achiziție 15 2200 33000 45 1800 81000
45 2000 90000
15 2200 33000
204000
7 25.02 Dare în consum 45 1800 81000 - - -
45 2000 90000
15 2200 33000
123000
3
20 2000 40000 - - -
25 2000 50000
15 2200 33000
83000

LIFO

Nr.
Crt. Data Explicații Intrări Ieșiri Stocuri
Q Cu Val Q Cu Val Q Cu Val
1 1.02 Sold inițial 50 1200 60000 50 1200 60000
2 3.02 Dare în consum 25 1200 30000 25 1200 30000
3 5.02 Achiziție 50 1800 90000 25 1200 30000
50 1800 90000
120000
4 10.02 Dare în consum 30 1800 54000 25 1200 30000
20 1800 36000
66000
5 12.02 Achiziție 45 2000 90000 25 1200 30000
20 1800 36000
45 2000 90000
156000
6 20.02 Achiziție 15 2200 33000 25 1200 30000
20 1800 36000
45 2000 90000
15 2200 33000
189000
7 25.02 Dare în consum 15 2200 25 1200 30000
20 1800 36000
45 2000 90000
- - -
156000
45 2000 25 1200 30000
20 1800 36000
- - -
- - -
66000

4
Analiza comparativă a metodelor de evaluare a stocurilor

Nr. Explicații CMUPt CMUPui FIFO LIFO


Crt.
1. Sold inițial 60000 60000 60000 60000
2. Intrări 213000 213000 213000 213000
3. Ieșiri 204750 198714,1 154000 207000
4. Sold final 68250 74285,6 83000 66000

2. În cursul unei perioade de gestiune o entitate economică înregistrează următoarele


operațiuni privind stocul de materii prime:

1.05 – Sold inițial de 80 de bucăți la 4300 lei/bucată;

3.05 – Dare în consum de 30 de bucăți;

5.05 – Achiziție de 50 de bucăți la 4000 lei/bucată;

10.05 – Dare în consum de 20 de bucăți;

13.05 – Achiziție de 30 de bucăți la 3200 lei/bucată;

18.05 – Achiziție de 20 de bucăți la 3000 lei/bucată;

21.05 – Achiziție de 30 de bucăți la 2500 lei/bucată;

27.05 – Dare în consum de 80 de bucăți;

29.05 – Dare în consum de 15 bucăți.

CMUPt

Nr.
Crt. Data Explicații Q Cu Val Data Explicații Q Cu Val
Sold
1 1.05 Inițial 80 4300 344000 3.05 Dare în consum 30 3690.47 110714.1
2 5.05 Achiziție 50 4000 200000 10.05 Dare în consum 20 3690.47 73809.4
3 13.05 Achiziție 30 3200 96000 27.05 Dare în consum 80 3690.47 295237.6
4 18.05 Achiziție 20 3000 60000 29.05 Dare în consum 15 3690.47 55357.05
5 21.05 Achiziție 30 2500 75000 30.05 Sold final 65 3690.47 239880.55

Si+∑i 344000+431000 775000


CMUPt = = = = 3690,47
QSi+Qi 80+130 210

5
CMUPui

Nr.
Crt. Data Explicații Intrări Ieșiri Stocuri
Q Cu Val Q Cu Val Q Cu Val
1 1.05 Sold inițial 80 4300 344000 80 4300 344000
2 3.05 Dare în consum 30 4300 129000 50 4300 215000
3 5.05 Achiziție 50 4000 200000 100 4150 415000
4 10.05 Dare în consum 20 4150 83000 80 4150 332000
5 13.05 Achiziție 30 3200 96000 110 3890,90 427999
6 18.05 Achiziție 20 3000 60000 130 3753,83 487997,9
7 21.05 Achiziție 30 2500 75000 160 3518,73 562997,9
8 27.05 Dare în consum 80 6728.74 538299.2 80 3518,73 281498,4
9 29.05 Dare în consum 15 6728.74 100931.1 65 3518,73 228717,45

Si+Im 215000+200000 415000


CMUPui(1) = = = = 4150
Qsi+Qim 50+50 100
Si+Im 332000+96000 120000
CMUPui(2) = = = = 3890,90
Qsi+Qim 80+30 75
Si+Im 4279999+60000 1001600
CMUPui(3) = = = = 3753,83
Qsi+Qim 110+20 130
Si+Im 487997,9+75000 562997,9
CMUPui(4) = = = = 3518,73
Qsi+Qim 130+30 160

FIFO

Nr.
Crt. Data Explicații Intrări Ieșiri Stocuri
Q Cu Val Q Cu Val Q Cu Val
1 1.05 Sold ințial 80 4300 344000 80 4300 344000
2 3.05 Dare în consum 30 4300 129000 50 4300 215000
3 5.05 Achiziție 50 4000 200000 50 4300 215000
50 4000 200000
415000
4 10.05 Dare în consum 20 4300 86000 30 4300 129000
50 4000 200000
329000
5 13.05 Achiziție 30 3200 96000 30 4300 129000
50 4000 200000
30 3200 96000
425000

6
6 18.05 Achiziție 20 3000 60000 30 4300 129000
50 4000 200000
30 3200 96000
20 3000 60000
485000
7 21.05 Achiziție 30 2500 75000 30 4300 129000
50 4000 200000
30 3200 96000
20 3000 60000
30 2500 75000
560000
8 27.05 Dare în consum 30 4300 129000 - - -
50 4000 200000
30 3200 96000
20 3000 60000
30 2500 75000
431000
50 4000 200000 - - -
- - -
30 3200 96000
20 3000 60000
30 2500 75000
231000
9 29.05 Dare în consum 15 3200 48000 15 3200 48000
20 3000 60000
30 2500 75000
183000

7
LIFO

Nr.
Crt. Data Explicații Intrări Ieșiri Stocuri
Q Cu Val Q Cu Val Q Cu Val
1 1.05 Sold inițial 80 4300 344000 80 4300 344000
2 3.05 Dare în consum 30 4300 129000 50 4300 215000
3 5.05 Achiziție 50 4000 200000 50 4300 215000
50 4000 200000
415000
4 10.05 Dare în consum 20 4000 80000 50 4300 215000
30 4000 120000
335000
5 13.05 Achiziție 30 3200 96000 50 4300 215000
30 4000 120000
20 3200 64000
399000
6 18.05 Achiziție 20 3000 60000 50 4300 215000
30 4000 120000
30 3200 96000
20 3000 60000
491000
7 21.05 Achiziție 30 2500 75000 50 4300 215000
30 4000 120000
30 3200 96000
20 3000 60000
30 2500 75000
566000
8 27.05 Dare în consum 0 30 2500 75000 50 4300 215000
30 4000 120000
30 3200 96000
20 3000 60000
- - -
491000
20 3000 60000 50 4300 215000
30 4000 120000
30 3200 96000
- - -
- - -
431000
30 3200 96000 50 4300 215000
30 4000 120000
- - -
- - -
- - -
8
335000
9 29.05 Dare în consum 15 4000 60000 50 4300 215000
15 4000 60000
275000

Analiza comparativă a metodelor de evaluare a stocurilor

Nr.Crt. Explicații CMUPt CMUPui FIFO LIFO


1 Sold inițial 344000 344000 344000 344000
2 Intrări 431000 431000 431000 431000
3 Ieșiri 535118,5 851230,3 592000 500000
4 Sold final 239880,055 228717,45 183000 273000

Tema 2

Tema de control 2: Aplicație privind determinarea costului comercial complet pentru o


companie care produce minim 5 produse finite.

LACTO S.A. fabrică brânză, iaurt, cașcaval, înghețată și lapte, procesul de fabricație este
structurat pe 5 secții de bază, S1, S2, S3, S4 și S5, iar cheltuielile de producție sunt structurate în
tabelele următoare:

STRUCTURA
CHELTUIELILOR
DIRECTE Secția 1 Secția 2 Secția 3 Secția 4 Secția 5 TOTAL
LAPTE BRÂNZĂ CAȘCAVAL IAURT ÎNGHEȚATĂ
MATERII PRIME 15000 21000 30000 45000 60000 171000
SALARII 9000 11000 19000 35000 50000 124000
CONTRIBUȚIILE
AFERENTE
SALARIILOR 4500 8700 12000 28000 30000 83200
TOTAL 28500 40700 61000 108000 140000 378200
STRUCTURA
CHELTUIELILOR
INDIRECTE - CIFU 11000 18000 25000 39000 54000 147000
CGS 10000 15000 20000 32000 51000 128000
CGA 180000
TOTAL 49500 73700 106000 179000 245000 833200

9
Producția obținută: S1 – 12000

S2 – 20000

S3 – 25000

S4 – 30000

S5 – 35000

Se știe că CGA de 180000 lei se va repartiza asupra produselor în felul următor:

LAPTE – 40000 lei;

BRÂNZĂ – 25000 lei;

CAȘCAVAL – 45000 lei;

IAURT – 30000 lei;

ÎNGHEȚATĂ – 40000 lei.

Să se determine costurile complete ale celor 5 produse pe total și pe articol de calculație și


costurile unitare.

Fișa de calcul pentru produsul LAPTE

Nr. Cost de Cost


Crt. Explicație Cheltuieli directe Cheltuieli indirecte producție CGA complet

MP Salarii Contribuții CIFU CGS

1 Materii prime 15000 - - - - 1500 - 1500

2 Salarii - 9000 - - - 9000 - 9000


Contribuția
3 aferentă - - 4500 - - 4500 - 4500
Total cheltuieli
4 directe 15000 9000 4500 - - 28500 - 28500

5 CIFU - - - 11000 - 11000 - 11000

6 CGS - - - - 10000 10000 - 10000


Total cheltuieli
7 indirecte - - - 11000 10000 21000 - 21000

8 Cost de secție 15000 9000 4500 11000 10000 42000 - 49500

9 CGA - - - - - - 20000 20000


Cost complet
de
10 intreprindere 15000 9000 4500 11000 10000 42000 20000 69500

10
Fișa de calcul pentru produsul BRÂNZĂ

Nr. Cost de Cost


Crt. Explicație Cheltuieli directe Cheltuieli indirecte producție CGA complet
MP Salarii Contribuții CIFU CGS
1 Materii prime 21000 - - - - 21000 - 21000
2 Salarii - 11000 - - - 11000 - 11000
Contribuția
3 aferentă - - 8700 - - 8700 - 8700
Total cheltuieli
4 directe 21000 11000 8700 - - 40700 - 40700
5 CIFU - - - 18000 18000 - 18000
6 CGS - - - - 15000 15000 - 15000
Total cheltuieli
7 indirecte - - - 18000 15000 33000 - 33000
8 Cost de secție 21000 11000 8700 18000 15000 66000 - 73700
9 CGA - - - - - - 20000 20000
Cost complet
de
10 intreprindere 21000 11000 8700 18000 15000 66000 20000 93700

Fișa de calcul pentru produsul CAȘCAVAL

Nr. Cost de Cost


Crt. Explicație Cheltuieli directe Cheltuieli indirecte producție CGA complet

MP Salarii Contribuții CIFU CGS

1 Materii prime 30000 - - - - 30000 - 30000

2 Salarii - 19000 - - - 19000 - 19000


Contribuția
3 aferentă - - 12000 - - 12000 - 12000
Total cheltuieli
4 directe 30000 19000 12000 - - 61000 - 61000

5 CIFU - - - 25000 - 25000 - 25000

6 CGS - - - - 20000 20000 - 20000


Total cheltuieli
7 indirecte - - - 25000 20000 45000 - 45000

8 Cost de secție 30000 19000 12000 25000 20000 106000 - 106000

9 CGA - - - - - - 45000 45000


Cost complet
de
10 intreprindere 30000 19000 12000 25000 20000 106000 45000 151000
11
Fișa de calcul pentru produsul IAURT

Nr. Cost de Cost


Crt. Explicație Cheltuieli directe Cheltuieli indirecte producție CGA complet
MP Salarii Contribuții CIFU CGS
1 Materii prime 45000 - - - - 45000 - 45000
2 Salarii - 35000 - - - 35000 - 35000
Contribuția
3 aferentă - - 28000 - - 28000 - 28000
Total cheltuieli
4 directe 45000 35000 28000 - - 108000 - 108000
5 CIFU - - - 39000 - 39000 - 39000
6 CGS - - - - 32000 32000 - 32000
Total cheltuieli
7 indirecte - - - 39000 32000 71000 - 71000
8 Cost de secție 45000 35000 28000 39000 32000 179000 - 179000
9 CGA - - - - - - 30000 30000
Cost complet
de
10 intreprindere 45000 35000 28000 39000 32000 179000 30000 209000

Fișa de calcul pentru produsul ÎNGHEȚATĂ

Nr. Cost de Cost


Crt. Explicație Cheltuieli directe Cheltuieli indirecte producție CGA complet
MP Salarii Contribuții CIFU CGS
1 Materii prime 60000 - - - - 60000 - 60000
2 Salarii - 50000 - - - 50000 - 50000
Contribuția
3 aferentă - - 30000 - - 30000 - 30000
Total cheltuieli
4 directe 60000 50000 30000 - - 140000 - 140000
5 CIFU - - - 54000 - 54000 - 54000
6 CGS - - - - 51000 51000 - 51000
Total cheltuieli
7 indirecte - - - 54000 51000 105000 - 105000
8 Cost de secție 60000 50000 30000 54000 51000 245000 - 245000
9 CGA - - - - - - 35000 35000
Cost complet
de
10 intreprindere 60000 50000 30000 54000 51000 245000 35000 280000

12
Determinarea costului de producție unitar pentru cele 5 produse, pe fiecare articol de calculație.

Nr.
Crt. Explicație A B C D E

Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost
complet unitar complet unitar complet unitar complet unitar complet unitar

1 Materii prime 1500 0.15 21000 1.05 30000 1.2 45000 1.5 60000 1.714

2 Salarii 9000 0.9 11000 0.55 19000 0.76 35000 1.166 50000 1.428

Contribuția
3 aferentă 4500 0.45 8700 0.435 12000 0.48 28000 0.933 30000 0.857

Total
cheltuieli
4 directe 28500 2.85 40700 2.035 61000 2.44 108000 3.6 140000 4

5 CIFU 11000 1.1 18000 0.9 25000 1 39000 1.3 54000 1.542

6 CGS 10000 1 15000 0.75 20000 0.8 32000 1.066 51000 1.457

Total
cheltuieli
7 indirecte 21000 2.1 33000 1.65 45000 1.8 71000 2.366 105000 3

8 Cost de secție 49500 4.95 73700 3.685 106000 4.24 179000 5.966 245000 7

9 CGA 20000 2 20000 1 45000 1.8 30000 1 30000 0.857

Cost complet
de
10 intreprindere 69500 6.95 93700 4.685 151000 6.04 209000 6.966 275000 7.857

13
Tema 3

Tema de control 3: Aplicații privind metode de repartizare a cheltuielilor indirecte (se vor
folosi minim 3 metode).

1. S.C. „BETA” S.A. a obținut în cursul exercițiului un număr de patru produse (A, B, C,
D) cu următoarele retribuții directe:

A – 4300000 lei;

B – 5800000 lei;

C – 7500000 lei;

D – 9900000 lei.

În cadrul secției 1, cheltuielile indirecte de repartizat se referă la:

 Cheltuieli cu întreținerea și funcționarea utilajului în valoare de 6432000 lei.


 Cheltuieli generale ale secției în valoare de 3892300 lei.

Baza de repartizare o reprezintă Retribuțiile directe, localizate pe purtătorul de cost, în


valoare totală de 27500000 lei.

Să se realizeze repartizarea celor două structuri de cheltuieli indirecte (CIFU, CGS) în


cadrul secției 1, conform metodei selective, varianta coeficienților multipli.

Baza de
repartizare Secția 1
(retribuții
Produsul directe)
Cheltuieli cu întreținerea și
funcționarea utilajului Cheltuieli generale ale secției
Coeficient de
Total de Coeficient de CIFU Total de suplimentare CGS
repartizat suplimentare KSI repartizate repartizat KSII repartizat
A 4300000 - 0.23 989000 - 0.14 602000
B 5800000 - 0.23 1334000 - 0.14 812000
C 7500000 - 0.23 1725000 - 0.14 1050000
D 9900000 - 0.23 2277000 - 0.14 1386000
TOTAL 27500000 6432000 - 6432000 3892300 - 3892300

CIFU 6432000
KSI = = = 0,23
∑Bi 27500000
CIFU 3892300
KSII = = = 0,14
∑Bi 27500000

14