Sunteți pe pagina 1din 6

„A DOUA ŞANSĂ”

PLANIFICAREA MATERIEI LA
LIMBA ENGLEZĂ

“Oamenii învaţă, învăţând pe alţii.”


Seneca
Nr.ore: 30 ore predare, invatare, evaluare
10 ore la dispozitia profesorului

PLANIFICARE ANUALĂ
ANUL III/ MODUL II

Nr.crt. Unitatea de învăţare/Conținuturi Competențe Nr.ore Săptămâna Obs.


1. AROUND THE WORLD 1.1Extragerea unor informaţii simple 10 S1-S5
şi previzibile din mesaje scrise sau 2h/săpt
audiate, din domenii
2.1. Formularea unor răspunsuri la
întrebări simple, pe subiecte familiare;
familiare;

2. MOVING ON 1.1. Extragerea unor informaţii 10 S6-S10


simple şi previzibile din mesaje scrise 2h/săpt
sau audiate, din domenii familiare;
1.2. Deducerea semnificaţiei unor
cuvinte necunoscute dintr-un mesaj
oral sau scris.
2.1. Formularea unor răspunsuri la
întrebări simple, pe subiecte familiare;
2.2. Descrierea orală sau în scris a
unor persoane, locuri, evenimente din
universul imediat;
3. JOBS 1.1. Extragerea unor informaţii 10 S11-S13
simple şi previzibile din mesaje scrise 2h/săpt
sau audiate, din domenii familiare;
1.2. Deducerea semnificaţiei unor
cuvinte necunoscute dintr-un mesaj S14-S17
oral sau scris. 1h/săpt
2.1. Formularea unor răspunsuri la
întrebări simple, pe subiecte familiare;
2.2. Descrierea orală sau în scris a
unor persoane, locuri, evenimente din
universul imediat;
2.3. Redactarea de texte funcţionale
simple (instrucţiuni, scrisori
personale, email, mesaje, CV) şi
completarea unor formulare cu
informaţii personale;
4. YOU CAN DO IT! 1.1. Extragerea unor informaţii 8 S18-S25
simple şi previzibile din mesaje scrise 1h/săpt
sau audiate, din domenii familiare;
1.2. Deducerea semnificaţiei unor
cuvinte necunoscute dintr-un mesaj
oral sau scris.
2.1. Formularea unor răspunsuri la
întrebări simple, pe subiecte familiare;
2.2. Descrierea orală sau în scris a
unor persoane, locuri, evenimente din
universul imediat;
3.1 Utilizarea unor formule orale
simple, adecvate unor situaţii de
comunicare uzuală, pe teme personale/
cotidiene;
5. FINAL EVALUATION - 2 S26-S27

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A CONŢINUTURILOR ÎNVĂŢĂRII

Nr. crt. Unitatea de învăţare Conţinuturi Nr.ore Săptămâna/Data Resurse materiale Obs.
1. INTRODUCTORY - - Textbooks
LESSON
2. AROUND THE Famous cities 3 S1-S2
WORLD -features of big cities Alphabet charts
-describing a city Flipcharts
-numerals Handouts
-superlatives Drawings
Tape recorder and tapes
City or countryside 3 S2-S3
-country life as opposed
to urban life
-making comparisons
-comparisons for regular
and irregular adjectives
Cultural profiles 3 S4-S5
-family values
-stating personal opinions
and beliefs
-regular and irregular
plural on nouns, simple
present
Check your progress 1 S5

3. MOVING ON The world is yours


- travelling abroad Flipcharts
-giving advice Handouts
-expressing ability, 3 S6-S7 Drawings
possibility, obligation Tape recorder and tapes
-modal verbs

Need a visa 3 S7-S8


- visa application
procedures
-definite and indefinite
articles
Ready to go 3 S9-S10
-asking and answering for
personal plans
-demonstrative adjectives
and pronouns
- possessive pronouns
Check your progress 1 S10

4. JOBS A job description


- specific duties on a job 3 S11-S12 Maps
giving instructions Flipcharts
-Simple past tense Handouts
Interview with an Au 3 Drawings
Pair S12-S13 Tape recorder and tapes
-Finding a job, applying Magazines
for a job
-stating past experiences
-regular and irregular
verbs
A better home 3
-informal letter S13, S14, S15
-communicating personal
experiences
-present perfect
Check your progress 1 S16
5. YOU CAN DO IT! A mini business plan 2 S17-S18
-making business plans
-Simple Future

Dear Sirs or Madams


-inquiring for information 3 S19, S20, S21
-Present perfect vs Simple
Past

„Recipe” for your


success
- emails, Internet giving 3 S22, S23, S24
advice; writing
collocation: nouns and
communicationan email
verbs, adjectives and
nouns

6. FINAL EVALUATION 3 S25, S26, S27

PROFESOR,
CHIVOIU VIOLETA