Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Nr. 12 ”Miron Costin”


DATA: 21.11.2017
CLASA: a II- a A
PROPUNĂTOARE:
DISCIPLINA: MEM
SUBIECTUL LECŢIEI: Proprietățile înmulțirii cu trecere peste ordin
TIPUL LECŢIEI: consolidare
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DURATA: 45 minute
COMPETENŢE SPECIFICE:
M.E.M.:
1.5 Efectuarea de înmulțiri si împartiri în concentrul 0 – 1000 prin adunari/scaderi repetate;
1.6 Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice in rezolvarea si/sau compunerea de probleme;
M.M:
3.2 Executarea unui dans sau joc pe muzică, inițiat sau organizat în colectiv.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
OC1 – Să efectueze cel puțin două operații de adunare repetată din fișa de lucru;
OC2 – Să identifice cel puțin o proprietate a înmulțirii din exercițiile propuse;
OC3 – Să utilizeze corect terminologia specifică înmulțirii;
OA1 – Să participe cu plăcere la activitățile propuse
OA2 --Să manifeste o atitudine cooperanta, coparticipativa pe parcursul activitatilor de grup ;
OP1 – Să execute corect pașii de dans specifici melodiei.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul,metoda RAI, aprecierea verbală.
a) RESURSE MATERIALE: minge, CD, laptop, videoproiector, fișe de lucru
b) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.
BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a;
 Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasa a II-a.
ETAPELE OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI DO
ZA
RESURSE
LECŢIEI OP. ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR RE a b c
1. Moment Stabilesc un climat propice Se pregătesc pentru
Conversația Frontal
organizatoric desfășurării activității. începerea orei. 2
Pregătesc materialul didactic min.
necesar.
2. Verificarea Folosesc metoda RAI Arunca mingea si pun
Observația Minge
cunoștințelor Se pun intrebari de genul: Cat face 5 x intrebari 5 Frontal
3? min. Conversația Pe grupe
Cum se numeste un termen al inmultirii?
Care este dublul lui 2?

OA2 Concurs pe echipe


3. Captarea OC1 Laptop Pe
Proba consta in rezolvarea unui 5 Explicația Videoproie echipe
atenției rebus matematic cu operatii de inmultire Rezolva rebusul min. ctor
pe un fond muzical. Observația Coli
Exercitiul flipchart
La terminarea melodiei concursul
se va incheia.
4. Anunțarea Astazi vom continua sa rezolvam Noteaza data si titlul de pe
Conversația Frontal
subiectului și exercitii cu proprietatile inmultirii.Veti tabla. 2
a obiectivelor avea in vedere sa respectati terminologia min.
noii lecții si proprietatile inmultirii in rezolvarea
exercitiilor.
Se noteaza data si titlul pe tabla.

5. Dirijarea OC1 Se rezolva exercitii din Anexa 1: 20


OC2 Conversația
consolidarii 1. Calculeazǎ prin adunare Rezolva exercitiile din fisa min. Frontal
OC3
OA1 repetatǎ: de lucru. Individu
Exercitiul al
2x8=..................... Elevii ies în ștafetă la tablă și
rezolvă exercițiile Observația
6x4=....................... Ex:2x8= 2+2+2+2+2+2+2+2
5x7=......................
3x10=........................... Ex.: 6+6+6+6= 6x4
2. Scrie sub formǎ de înmulţire:
6+6+6+6=...................
9+9+9=.................
1+1+1+1+1=.............
4+4+4+4+4+4=...........
5+5+5+5+5=..........
12+12+12+12+12+12=....................
3. Află numerele: Pentru fiecare subpunct va
a) de 3 ori mai mari decât: 2, 5, 4, 1,
ieși la tablă câte un elev și-l
va rezolva.
10.
Ex.: a) 3x2= 6; 3x5= 15;
b) cu 3 mai mari decât: 1, 3, 5, 7, 9,
3x4= 12; 3x1= 3; 3x10= 30.
11
c) cu 3 mai mici decât: 4,6,8,10,20. Elevii vor proceda la fel ca la
4. Calculeazǎ: exercițiul anterior.
a) produsul numerelor: 2şi 5;
3şi 5; 8şi 3; 2şi 10; 5şi 5; 6şi
6.
b) dublul numerelor: 8, 9, 7, 5, 3,
0. Elevii vor nota cu adevărat
c) triplul numerelor:3, 5, 6, 1, sau fals propozițiile
4,2. matematice.
5.Adevǎrat sau fals:
4+4+4+4=4x3( )
8+8+8+8=3x8 ( )
2+2+2+2+2=5x2 ( )
Pentru munca independentă vor avea de
rezolvat exercițiile 6 și 7 din fișa de
lucru.
6. Fixarea Exercițiul Fise de Individual
OC Munca individuala lucru
cunostintelor 1 Explic elevilor că ultimele două Elevii rezolvă munca 5
OC exerciții din fișă le vor rezolva individuală. min.
2 individual. Vor avea 5 minute la Pun întrebări pentru
OC dispoziție după care le vom corecta. eventualele neclarități
3 Urmăresc greșelile și le
corectează.
7. Transferul de Se vizioneaza un videoclip cu 6
cunostinte demonstrtia pasilor de dans in ordine Asculta indicatiile. min. Conversația Videopro Frontal
OP cronologica,fiecarui pas de dans fiindu-i Realizeaza pasii de dans Demonstrat iector Individu
1 corespondent un numar.Se executa pasii vizioneaza un videoclip pe ia Laptop al
OA de dans pentru a fi retinuti de copii. fond muzical in care apar
Exercitiul
Observatia
1 Se vizioneaza un videoclip pe fons operatii ale inmultirii Elevii
muzical in care apar operatii ale vor trebui sa calculeze mintal
OA inmultirii.. si in functie de numarul
2 obtinut sa execute pasul de
dans ce ii corespunde
2
Aprecierea Frontal
8. Încheierea Se fac aprecieri verbale.Se anunta Ascultă aprecierile. Notează min. verbală
lecției tema pentru acasa. tema.
Anexa 1

Data………… Nume……………………………….

Înmulţirea numerelor narurale

1.Calculeazǎ prin adunare repetatǎ:


2x8=.......................... 6x4=......................... 5x7=...................... 3x10=.................................

=............ =........ =....... =...............

2.Scrie sub formǎ de înmulţire:


6+6+6+6=................... 9+9+9=................. 1+1+1+1+1=.............

4+4+4+4+4+4=........... 5+5+5+5+5=.......... 12+12+12+12+12+12=....................

3.Află numerele:
d) de 3 ori mai mari decât: 2, 5, 4, 1, 10.
....................................................................................................................................................

e) cu 3 mai mari decât: 1, 3, 5, 7, 9, 11


........................................................................................................................................................

f) cu 3 mai mici decât: 4,6,8,10,20.


........................................................................................................................................................

4.Calculeazǎ:
d) produsul numerelor: 2şi 5; 3şi 5; 8şi 3; 2şi 10; 5şi 5; 6şi 6.
..................................................................................................................................................

e) dublul numerelor: 8, 9, 7, 5, 3, 0.
..................................................................................................................................................

f) triplul numerelor:3, 5, 6, 1, 4,2.


...................................................................................................................................................
5.Adevǎrat sau fals:

4+4+4+4=4x3( ) 8+8+8+8=3x8 ( ) 2+2+2+2+2=5x2 ( ) 10+10+10+10=10x4 ( )

1+1+1+1+1+1=4x1 ( ) 5+5+5=6x5 ( ) 6+6+6+6+6+6+6=6x6 ( ) 3+3+3+3=4x3 ( )

6. Realizeazǎ corespondenţǎ între adunarea repetatǎ, înmulţire şi produs:

4+4+4+4 10x6 0

3+3+3+3+3 5x0 60

5+5+5+5 4x4 15

10+10+10+10+10+10 2x7 16

0+0+0+0+0 3x5 20

7+7 5x4 14

7. Un factor al înmulţirii este 5, iar celǎlalt este dublul lui.


Care este produsul celor doi factori?

Rezolvare

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

R:.............................