Sunteți pe pagina 1din 4

NUMELE SI PRENUMELE:………………………………..

CLASA………

LUCRARE SEMESTRIALĂ LA GEOGRAFIA ROMÂNIEI


PE SEM. I
NR. 1
I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, din afirmaţiile de mai jos:
1.România este situată în Europa mai aproape de extremitatea:
a. estică c. sudică
b. nordică d. vestică 5 puncte
2. Subcarpaţii Curburii sunt situați între râurile:
a. Buzău și Motru
b. Dâmboviţa și Trotuş
c. Dâmbovița și Olt
d. Moldova și Siret 5 puncte
3. Cea mai mare depresiune din Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei se numeşte:
a. Oaş b. Dornelor
c. Maramureşului d. Câmpulung 5 puncte
4. Cel mai înalt vârf din cadrul Carpaţilor Orientali-Grupa Centrală se numeşte:
a. Harghitei
b. Ciucaș
c. Călimani
d. Bârsei 5 puncte
5. Relieful vulcanic este prezent în munţii:
a. Bicaz
b.Rodnei
c. Oaș
d. Buzău 5 puncte
6. Rocile cristaline din Orientali predomină în partea de:
a. est
b. centru
c. vest
d. sud -est

5 puncte

II. Transcrieţi textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu termenul corespunzător din lista dată:
Carpaţii româneşti prezintă o multitudine de forme de relief, datorită varietăţii rocilor din care sunt formaţi şi a
altitudinilor. La altitudini de peste 2000 m, există numeroase circuri glaciare formate, în trecut, de acţiunea ……
1
…… . În Munţii Apuseni există numeroase peşteri formate în rocile numite …… 2…… . În vestul Carpaţilor
Orientali se află cel mai lung lanţ vulcanic din Europa. Cei mai înalţi munţi vulcanici din România sun Munţii ……
3
…… . Cea mai întinsa depresiune intramontană este …… 4…… . Alte forme de relief cu aspect deosebit sunt
Babele şi Sfinxul din Munţii ……5…… .
Lista termenilor: gheţari, calcare, râuri, Călimani, Bucegi, Făgăraş, Lacul Roşu, Rodnei, depresiunea Braşovului

III. Caracterizaţi Depresiunea Colinară a Transilvaniei


30 puncte

V. Pe baza analizei hartii de mai jos raspundeti la urmatoarele intrebari: 30 puncte

1. Subunitatile marcate pe harta cu litere de la A la H se


numesc…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NUMELE SI PRENUMELE:………………………………..
CLASA………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

2. Altitudinea maxima din unitatea marcata, pe harta, cu litera A se inregistreaza in varful…………..


3. Precizati trei masive vulcanice din unitatea marcata, pe harta, cu litera
A……………………………………………………………………………………………………..
4. Unitatea marcata, pe harta cu litera G se invecineaza in est cu……………………………………..
5. Delta Dunării este marcată pe hartă cu litera……………………………….

LUCRARE SEMESTRIALĂ LA GEOGRAFIA ROMÂNIEI


NUMELE SI PRENUMELE:………………………………..
CLASA………

PE SEM. I
NR.2

I. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. La nord România se învecinează cu:
a. Bulgaria c. Ucraina
b. Marea Neagră d. Ungaria 5puncte
2. Între Subcarpaţii Getici şi Câmpia Română se află unitatea de relief numită:
a. Carpaţii Meridionali c. Podişul Getic
b. Carpaţii Occidentali d. Podişul Mehedinţi 5 puncte
3. Dintre unităţile de relief de mai jos, cele mai scăzute altitudini se înregistrează în:
a. Câmpia Română c. Munţii Făgăraş
b. Dealurile de Vest d. Podişul Dobrogei 5puncte
4. În cea mai mare parte, graniţa cu Bulgaria este formată de:
a. Fluviul Dunărea c. Râul Prut
b. Marea Neagră d. Râul Tisa 5 puncte
5.Altitudini mai mari de 2 500 m au Munţii:
a. Bihor c. Ceahlău
b. Ciucaş d. Făgăraş 5 puncte
II. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi lista de termeni. Scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare fiecărui
spaţiu liber şi, în dreptul ei, termenul potrivit din lista de termeni dată.

Partea nordic-estica a Podisului Moldovei se numeste…… …… 1……,iar in est aceasta este marginita de
valea……2……….. In vestul Podisului Moldovei se afla o unitate mai inalta, numita………….. . 3……Aceasta
unitate are in substrat roci ……4…… . Subcarpatii s-au format la sfarsitulorogenezei……..5……….
Lista termenilor: Subcarpatii Moldovei, Prut, Campia Jijiei, hercinica, sisturi cristaline, sedimentare, alpina
15 puncte

III. Comparaţi relieful Carpatilor Occidentali cu Carpaţilor Orientali, precizând trei deosebiri şi o asemănare
între ele. Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: altitudini, tipuri
de relief,
orientarea văilor şi culmilor, modul de formare, fragmentare, tipuri de roci.
Notă: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate
comparativ şi nu separat. 12 puncte

IV. Caracterizati Grupa Retezat -Godeanu precizand urmatoarele aspecte:


a) asezarea geografica, limite si unitati vecine
b) modul de formare si alcatuirea geologica
c) patru caracteristici de ansamblu ale reliefului si patru subdiviziuni 18puncte

V. Pe baza analizei hartii de mai jos raspundeti la urmatoarele intrebari:


1. Subunitatile marcate pe harta cu litere de la A la H se
numesc…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….8puncte
2. Altitudinea maxima din unitatea marcata, pe harta cu litera E se inregistreaza in
varful………………………………………………………………………………………….1
3. Unitatea marcata pe harta cu litera A se invecineaza in Nord-Vest cu subunitatea
numita……………………………………………………………………………………………….1
4. Unitatea marcata, pe harta cu litera F este predominata, in substrat de roci numite………………...1
NUMELE SI PRENUMELE:………………………………..
CLASA………

5. Precizati trei masive vulcanice din unitatea marcata, pe harta, cu litera E


………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………3
6. Precizati doua platforme din unitatea, marcata pe harta cu litera
C…………………………………………………………………………………………………….2
7. Unitatea marcata pe harta cu litera G s-a format in………………………………………………...1
8. Unitatea marcata, pe harta, cu litera H s-a format prin……………………………………………...1
9. Precizati doua depresiuni din unitatea de relief, marcata pe harta cu litera
F……………………………………………………………………………………………………..2