Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala cu clasele I-VIII

Localitatea .................. Nr. ………./ ……………


Judeţul ........................

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că elevul (eleva)……………………………………………


este inscris la şcoala noastră in anul şcolar 2005 / 2006 in clasa ……………………………….
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

Director, Secretar,
................................ .................................

Şcoala cu clasele I-VIII


Localitatea .................. Nr. ………./ ……………
Judeţul ........................

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că elevul (eleva)……………………………………………


este inscris la şcoala noastră in anul şcolar 2005 / 2006 in clasa ……………………………….
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

Director, Secretar,
................................ .................................