Sunteți pe pagina 1din 12

ETICHETAREA PRODUSELOR

ALIMENTARE.

REGULI GENERALE DE
ETICHETARE ȘI MARCARE
CONFORM LEGISLAȚIEI RM.

Tutunaru Natalia,gr. IMIA-171


Eticheta reprezintă orice material scris,
imprimat, gravat sau ilustrat, care conține elemente de
identificare a produsului și care însoțeste produsul sau
este aderent la ambalajul acestuia.

Etichetarea –se referă la aplicarea tuturor


informaţiilor care însoţesc un produs şi care de
regulă, sunt înscrise pe ambalaj şi care oferă
consumatorului detaliile privind caracteristicile
produsului.
Informaeză cu privire la
mărfurile în cauză

Importanța Informează cu privire la


eventualele riscuri la care ai
etichetării putea fi expus

Facilitează alegerea
produsului care corespunde
exigențelor consumatorului în
functie de posibilitățile
financiare
Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă
în mod obligatoriu:

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI


a) denumirea produsului, tipul si calitatea lui
b) denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, al
ambalatorului sau al distribuitorului; în cazul produselor din import
se înscriu numele şi sediul importatorului sau ale distribuitorului
înregistrat în Republica Moldova;
c) locul de origine sau de provenienţă a alimentului, dacă omiterea
acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor
cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului;
d) o menţiune care să permită identificarea lotului;
e) cantitatea netă pentru alimentele preambalate;
a) lista cuprinzând ingredientele;
b) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente
c) data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din
punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate,
data limită de consum;
d) condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită
indicaţii speciale;
e) instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate
determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor;
f) menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse
IMPORTANT

REDACTAREA SĂ FIE ÎN LIMBA ROMÂNĂ A TUTUROR


MENȚIUNILOR ( excepţie fac mărcile de fabrică și de comerţ, denumirile
de firmă și denumirile de produse tipice cunoscute publicului larg)

INFORMAȚIILE SĂ FIE VIZIBILE, LIZIBILE ȘI INTELIGIBILE

INFORMAȚIILE SĂ FIE COMPLETE, CORECTE ȘI PRECISE


Alte simboluri pe care le putem întalni pe etichetele
produselor alimentare pot fi:

Păstraţi curaţenia

Nereturnabil

Returnabil

Se poate recicla
FISA DE LUCRU
Elemente componente Exemplificare elemente componente
Denumirea produsului Zahăr cristal Domnița

Termenul de valabilitate 31.10.2019 (timp de 4 ani)

Conţinutul net 100 g

Denumirea si adresa producătorului SA Sudzucker Moldova

Lotul de fabricaţie 21

Condiţii de depozitare A se păstra la loc uscat.

Lista ingredientelor folosite Din sfeclă de zahăr

Informaţii nutriţionale Glucide

Codul de bare 48- Tara, 40391- Producătorul,


17991- Podusul, 8- Cifra de control

Simbol protecţia mediului Aruncarea ambalajului in containere


speciale,reambalare
Eticheta va cuprinde denumirea si datele de contact
ale firmei producătoare.

MARCAREA PRODUSULUI
MARCA PRODUSULUI
Este o modalitate de reprezentare
grafica a caracterelor numerice sau
alfanumerice prin alternarea unor bare de
culoare închisa cu spatii albe de dimensiuni
diferite.
ETICHETA ESTE “VOCEA”
PRODUSULUI

Fii VIGILENT.
Fii INFORMAT.
Fii PROTEJAT.