Sunteți pe pagina 1din 2

Furnizor: Cumpărător:

Nr.ord.reg.com./an: J04/1101/2014 Nr.ord.reg.com./an: J40/12278/1994

Sediul: Sediul: Bacău str. Republicii nr. 10


Contul:
Contul: RO40BRDE040SB54867821345
RO29BRMA0040004327640591
Banca: Banca Românească de Dezvoltare Banca: Banca Românească

Cota TVA
FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii:
Data:
Preţul unitar
Denumirea produselor
Nr. crt. U.M. Cantitatea (fără TVA)
sau a serviciilor
‑lei-
0 1 2 3 4

Date privind expediţia Totaldin care:


Numele delegatului: accize
BI/CI seria nr. Mijlocul de transport nr.
Semnătura şi ştampila Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de
furnizorului ora

Semnăturile………………….. Semnătura
de primire
Cumpărător:
Nr.ord.reg.com./an: J40/12278/1994

Sediul: Bacău str. Republicii nr. 10


Contul:
RO29BRMA0040004327640591
Banca: Banca Românească

Valoarea
Valoarea
TVA
-lei- ‑lei-

5 6

Total de
plată: