Sunteți pe pagina 1din 19

EU ŞI LUMEA MEA

Proiect tematic

Planificare săptămânală

Tema de studiu : Cine sunt / suntem?


Proiectul tematic : Eu şi lumea mea
Perioada : 19.09. – 21.10.2011
Obiective de referinţă vizate :
- să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
- să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri / mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, culoare, mărime) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
- să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre
ele;
-să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
- să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte; să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
- să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activităţi practiceşi artistico-plastice;
- să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte;
- să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare);
- să intoneze cântece pentru copii; să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

1
Harta proiectului:

„O istorie
personală”

„Eu şi lumea
mea”- evaluarea Eu şi lumea mea „Autoportret”
proiectului

„Tu şi eu”

2
centre de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor

3
BIBLIOTECĂ: ARTĂ: ŞTIINŢĂ:
- cărţi de poveşti - creioane negre şi colorate, - siluete de CE ŞTIU ŞI CE NU ŞTIU COPIII DESPRE:
ilustrate; pensule; ccarton în forma CE ŞTIU COPIII: CE NU ŞTIU COPIII:
- cărţi, reviste, tablouri, - planşete, materiale-suport corpului uman; - suntem oameni, copii, fete şi - elementele / părţile componente
planşe, imagini ale pentru diluarea culorilor; - album sau atlas băieţi; ale corpului uman;
corpului uman în diferite - acuarele, plastilină, anatomic;
- avem un corp; - ce reprezintă numele de familie şi
ipostaze, cu scene de materiale din natură, resturi - jetoane;
familie etc.; textile, diverse materiale - piese - vrem să creştem sănătoşi; cel personal;
- felicitări, vederi, refolosibile, carton şi hârtie geometrice, Logi - avem un nume; - de ce trebuie să respectăm
albume cu ilustaţii din colorată, aracet; I şi Logi II; - avem o familie; anumite reguli de comportament în
ţară şi/sau străinătate; - caiete de desen; coli de - jocuri cu cifre; - ocupaţiile specifice vârstei; familie, la grădiniţă, în societate şi
- albume cu fotografii carton şi hărtie albă A4, A3 şi - tablă magnetică; - suntem un grup de colegi şi care sunt acestea;
ale membrilor familiei în A5. - materiale din prieteni; - avem îndatoriri, dar avem şi
diferite ipostaze şi natură; - există reguli. drepturi şi care sunt acestea;
situaţii; -jucării. - comportamente şi atitudini
- caiete de lucru; igienice corecte în vederea
- siluete, măşti. menţinerii sănătăţii.
JOC DE ROL: CONSTUCŢII: NISIP ŞI APĂ:
DIRECŢII DE DEZVOLTARE:
- jocuri de creaţie: pentru - cuburi de lemn / plastic; - groapa de nisip
- discuţii cu preşcolarii din grupă;
gătit, curăţenie, şi alte - jocuri de construcţie: din curtea
- discuţii cu persoane implicate: - specialişti,
activităţi specifice vieţii Combino, Multiplast, grădiniţei;
- alte cadre didactice,
în familie; Incastre, etc.; - vase cu apă;
- părinţi şi alţi membri ai familiei copiilor,
- păpuşi, jucării diverse; - jocuri de masă : Puzzle, Din - frunze, flori,
- alţi copii;
- costumaţii diverse, jumătate întreg, Loto etc.; crenguţe;
- lecturarea unor informaţii suplimentare;
măşti; - maşini, utilaje, jucării, - forme de plastic,
EVALUARE:
- decoruri / tablouri materiale din natură şi lopăţele, găletuşe,
uzuale cu membrii refolosibile; etc. a) Evaluarea copiilor: „Ce am învăţat?”
familiei afişate în spaţiul - personaje miniatură din - Care dintre voi a învăţat ceva nou?
centrului. plastic, lemn sau pluş. - Ce ai învăţat nou şi nu ştiai dinainte?
- Ai învăţat ceva ce te-a surprins în legătură cu relaţiile tale cu cei din
jur?
- Care a fost partea de proiect preferată?
b) Evaluarea proiectului: „Albinuţele din grupa mare!” – expoziţie
cu lucrăriări

4
SĂPTAMÂNA 1
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”
Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială)
Data (ziua): luni, 19.09.2011
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”
Tura I Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială)
a) Stiinţă: - joc de masă – „Alegeţi şi grupaţi jetoanele care reprezintă
imagini ale locurilor vizitate în vacanţă”
b) Bibliotecă: Albume cu imagini-vederi din ţară şi străinătate ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
c) Nisip şi apă: Jocuri libere Tura I
ACTIVITATE METODICĂ: DS– „ Cu familia în vacanţă”-convorbire
Tura I DEC– „Amintiri din vacanţă”-desen
- planificarea activităţilor didactice pentru săptămâna 14- ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
18.09.2009; Tura I
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile didactice Întălnirea de dimineaţă: „Ce mică-i vacanţa mare!”
proiectate; Rutine: „Singurei ne îngrijim”
- discuţii cu părinţii preşcolarilor. Tranziţii: „Bună-dimineaţa, dragă grădiniţă!”

Data (ziua): marti, 20.09.2011


ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Tura I Tura I
a) Bibliotecă – „Alege şă grupează obiectele care se găsesc în camera DLC– „Casa părintească”-lectură după imagini
copilului”-joc de masă DEC– „Familia mea”-cântec-repetare
b) Artă – „Modelăm copii” „Cântă ca mine!”-joc muzical exerciţiu
c) Joc de rol – „De-a familia”
ACTIVITATE METODICĂ: ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Tura I Tura I
- actualizarea centrului tematic; Întâlnirea de dimineaţă: „Locul meu de joacă din apartamentul
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate. familiei”
Rutine: „Singurei ne îngrijim”
Tranziţii: „Mergem ca soldaţii”
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială) Tura I
Data (ziua): miercuri, 21.09.2011 a) Ştiinţă: „Spune ce face!”

5
b) Artă: „Băiatul, fetiţa” - colorare Tura I
c) Construcţii: „Sala de sport”, „Terenul de sport” DS - „Spune de ce sunt aceste obiecte aşezate împreună în această
ACTIVITATE METODICĂ: grupă!” – joc didactic
Tura I DPM - Verificarea cunoaşterii schemei corporale
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; - Joc: „Păpuşa face gimnastică”
- ornarea sălii de grupă; ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
- Consiliu profesoral. Tura I
Întălnirea de dimineaţă:
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): Rutine: „Singurei ne îngrijim”
Tranziţii: „Câte unul pe cărare”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”


Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială)
Data (ziua):joi, 22.09.2011
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Tura I Tura I
a) Ştiinţă: „Jocul culorilor” DS - „Te rog să-mi dai!” – joc logic
b) Joc de rol: „La aniversare” DOS - ,,O aniversare în familie” – lectură după imagini
c) Construcţii: „Casa noastră şi a bunicilor”
ACTIVITATE METODICĂ: ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Tura I Tura I
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Întâlnirea de dimineaţă:
- completarea şi actualizarea dosarului personal. Rutine: „Singurei ne îngrijim”
Tranziţii: „Familia mea”

Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială)


Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” Data (ziua):vineri, 23.09.2011

6
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
Tura I
a) Bibliotecă: „Sortăm poze şi imagini”
b) Artă: „Să facem un album pentru fotografii” ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
c) Joc de rol: „Alo” Tura I
DLC - „Telefonul”-joc didactic
ACTIVITATE METODICĂ: DOS - „Album cu amintiri din vacanţă”
Tura I
- pregătirea materialului pentru activităţile proiectate; ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
- proiectarea activităţilor pentru săptămâna 21-25.09.2009; Tura I
- interpretarea probelor de evaluare iniţială desfăşurate pe Întâlnirea de dimineaţă: „Ce este un album cu amintiri?”-convorbire
parcursul săptămânii. Rutine: „Singurei ne îngrijim”
Tranziţii: „Telefonul fără fir”

SĂPTAMÂNA 2 Tura I
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” a) Ştiinţă: „Alege şi grupează obiectele după locul lor în locuinţă” - joc
Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială) de masă
Data (ziua):luni, 26.09.2011 b) Bibliotecă: „Citim imagini din reviste”
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): c) Nisip şi apă: „Construim case din nisip”

7
ACTIVITATE METODICĂ: ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Tura I Tura I
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; DS – „Ce ne trebuie în casă?” – joc didactic
- reactualizarea centrului tematic; DEC – „Micii zugravi” – pictură
- studiu individual „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Tura I
Întâlnirea de dimineaţă: „Încăperile din locuinţă”
Rutine: „Albinuţe disciplinate”
Tranziţii: „Albiniţa mea”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”


Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială)
Data (ziua): marţi, 27.09.2011 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Tura I
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): DLC – „Ce ştim şi ce nu ştim, dar vrem să aflăm despre noi?” joc
Tura I didactic
a) Bibliotecă: „Citim imagini din atlase de anatomie” DEC – „Degeţelele” – cântec, învăţare
b) Artă: „Hora păpuşii” - „Cu degetele ne jucăm” – joc muzical, învăţare
c) Joc de rol: „Frăţior şi surioară”
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
ACTIVITATE METODICĂ: Tura I
Tura I Întâlnirea de dimineaţă: „Păpuşa face gimnastică”
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Rutine: „Albinuţe disciplinate”
- reactualizarea cv-ului personal. Tranziţii: „Fă la fel ca mine!”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” a) Ştiinţă: „Vitaminele ne ajută să creştem”
Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială) b) Artă: „Prăjituri” - modelaj
Data (ziua):miercuri, 28.09.2011 c) Construcţii: „Mozaic”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): ACTIVITATE METODICĂ:


Tura I Tura I

8
- pregătirea materialului pentru activităţile proiectate; Tura I
- studiu individual „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. DS – „Ne jucăm şi numărăm!” – joc didactic
DPM – „Verificarea deprinderilor motrice”
- „Fii atent la mine, în picioare: drepţi!” - joc

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


Tura I
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum să cresc sănătos?”
Rutine: „Albinuţe disciplinate”
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): Tranziţii: „Bat din palme”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”


Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială)
Data (ziua):joi, 29.09.2011
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Tura I Tura I
a) Ştiinţă: „Spune ce face!” DS – „Găseşte locul potrivit” – joc logic
b) Joc de rol: „Gospodine” DOS – „Viaţa şi activitatea în familie” - convorbire
c) Construcţii: „Casa şi grădina”
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
ACTIVITATE METODICĂ: Tura I
Tura I Întâlnirea de dimineaţă: „Munca în familie” - poveste creată
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Rutine: „Albinuţe disciplinate”
- studiu individual „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Tranziţii: „Spune ce fac?”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” c) Joc de rol: „Poftim-mulţumesc”


Tema săptămânii: „O istorie personală” (evaluare iniţială)
Data (ziua): vineri, 30.09.2011 ACTIVITATE METODICĂ:
Tura I
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): - pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate;
Tura I - Consfătuirea educatoarelor;
a) Bibliotecă: „Cuvinte fermecate” - proiectarea activităţilor pentru săptămâna 28.09-2.10.2009
b) Artă: audiţie – „Un copil politicos”

9
Tura I
DLC – „Regulile casei” - joc didactic
DOS – „Camera mea” -colaj

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


Tura I
Întâlnirea de dimineaţă: „Regulile casei” - povestire
Rutine: „Albinuţe disciplinate”
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): Tranziţii: „Mergi cum bat”

SĂPTAMÂNA 3 c) Nisip şi apă: „Cu lopăţele săpăm nisipul”


ACTIVITATE METODICĂ:
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” Tura I
Tema săptămânii: Autoportret - pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate;
Data (ziua): luni, 03.10.2011 - reactualizarea centrului tematic;
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): - caracterizarea grupei
Tura I
a) Ştiinţă: „Corpul uman”
b) Bibliotecă: „Citim în atlase de anatomie”

10
DEC – „Băiatul şi fetiţa” - desen
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Tura I
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): Întâlnirea de dimineaţă: „Acesta sunt eu” - desen
Tura I Rutine: „Preşcolarii harnici”
DS – „Băiatul şi fetiţa” – observare comparativă Tranziţii: „Sări şi joacă”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”


Tema săptămânii: Autoportret
Data (ziua): marţi, 04.10.2011
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): Tura I
Tura I DLC – „Hansel şi Gretel” – povestea educatoarei
a) Bibliotecă: „Citim în cartea cu poveşti ilustrată” DEC – „Degeţelele” – cântec, repetare
b) Artă: „Colorăm cartea cu poveşti ilustrată” - „Ghicitoare muzicală” – joc muzical, învăţare
c) Joc de rol: „Frate şi soră”
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
ACTIVITATE METODICĂ: Tura I
Tura I Întâlnirea de dimineaţă: „Vorbeşte despre fratele/sora tău/ta
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Rutine: „Preşcolarii harnici”
- pregătirea materialului pentru şedinţa cu părinţii. Tranziţii: „Trenul prinde viteză”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” ACTIVITATE METODICĂ:


Tema săptămânii: Autoportret Tura I
Data (ziua): miercuri, 05.10.2011 - pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate;
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): - şedinţă cu părinţii.
Tura I
a) Ştiinţă: „Ne privim în oglindă şi vedem chipul”
b) Artă: „Autoportret”
c) Construcţii: „Casa cu grădină şi curte”

11
„Arată ce spun eu” - joc
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): Tura I
Tura I Întâlnirea de dimineaţă: „Ce este un autoportret?” – lectură după
DS – „Spune de ce sunt toate aceste jucării puse împreună!” – exerciţii imagini: reproduceri de autoportrete ale unori pioctori
cu material individual Activitate opţională: ,,Arta comunicării prin poveste”
DPM – Exerciţii pentru cunoaşterea şi denumirea diferitelor părţi Rutine: „Preşcolarii harnici”
(segmente) ale corpului Tranziţii: „Stop pe roşu, treci pe verde!”
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”
Tema săptămânii: Autoportret
Data (ziua): joi, 06.10.2011
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): Tura I
Tura I DS – „Aşează în şir obiectele de la cel mai mic la cel mai mare!” –
a) Ştiinţă: „Cine te-a strigat” –joc senzorial exerciţii cu material individual
b) Joc de rol: „La grădiniţă” DOS – „Cine sunt eu?” de Lucia Muntean - memorizare
c) Construcţii: „Grădiniţa”
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
ACTIVITATE METODICĂ: Tura I
Tura I Întâlnirea de dimineaţă: ,,Să ne prezentăm!”
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Rutine: „Preşcolarii harnici”
- proiectarea activităţilor pentru opţionalul „Pictura în jocuri de Tranziţii: „Voinicii”
culori”
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” Tura I
Tema săptămânii: Autoportret - pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate;
Data (ziua): vineri, 07.10.2011 - proiectarea activităţilor pentru săptămâna 5-9.10.2009

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):


Tura I
a) Bibliotecă: „Obiecte de uz personal” – citire de imagini
b) Artă: „Pieptenele” - desen
c) Joc de rol:”La coafor”

ACTIVITATE METODICĂ:

12
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Tura I
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): Întâlnirea de dimineaţă: „Alege şi grupează” – joc de masă
Tura I Rutine: „Preşcolarii harnici”
DLC – „La ce-ţi foloseşte?” joc didactic Tranziţii: „Bat din palme”
DOS – „Legăm şireturi şi fundiţe!”

SĂPTĂMÂNA 4 ACTIVITATE METODICĂ:


Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” Tura I
Tema săptămânii: Tu şi eu - pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate;
Data (ziua):luni, 10.10.1011 - reactualizarea centrului tematic;
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
Tura I
a) Ştiinţă: „Fraţi mai mari, fraţi mai mici”
b) Bibliotecă: „Citim imagini din cărţi”
c) Nisip şi apă: „Ne jucăm cu forme”
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

13
Tura I Tura I
DS – „Aşa da, aşa nu!” – lectură după imagini Întâlnirea de dimineaţă: „Ce e bine şi ce e rău?” – studiu de caz
DEC – „Băiatul cu pălărie” -desen Rutine: „Ne pregătim pentru activităţi”
Tranziţii: „Cu paşi uşori”
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”


Tema săptămânii: Tu şi eu
Data (ziua): marţi, 11.10.2011
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
Tura I ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
a) Bibliotecă: „Cartea mea cu poze” Tura I
b) Artă: „Confecţionăm imbrăcăminte pentru păpuşă” DLC – „Hansel şi Gretel” – repovestire
c) Joc de rol: „Ne jucăm” DEC – „Un copil politicos” – cântec, învăţare
ACTIVITATE METODICĂ: - „Ghicitoare muzicală” –joc muzical, repetare
Tura I ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Tura I
- studiu individual „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Întâlnirea de dimineaţă: „Tu şi eu” (relaţii de prietenie şi cooperare)
Rutine: „Ne pregătim pentru activităţi”
Tranziţii: „Câte unul”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” - studiu individual „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”
Tema săptămânii: Tu şi eu
Data (ziua): miercuri, 12.10.2011
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
Tura I
a) a) Ştiinţă: „Cum îi ajutăm pe cei mici?”
b) Artă: „Flori pentru prieteni”
c) Construcţii: „Construim cu beţişoare”
ACTIVITATE METODICĂ:
Tura I ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Tura I

14
DS – „Aşează în şir obiectele de la cel mai scurt la cel mai lung” – Tura I
exerciţii cu material individual Întâlnirea de dimineaţă: „Piticii din grupa mică sunt colegii noştri şi îi
DPM – Exerciţii de cunoaştere a posibilităţilor motrice ale diferitelor ajutăm”
segmente ale corpului în mişcare Activitate opţională: ,,Arta comunicării prin poveste”
- „Uriaşii şi piticii” -joc Rutine: „Ne pregătim pentru activităţi”
Tranziţii: „Uriaşii şi piticii”
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”
Tema săptămânii: Tu şi eu ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Data (ziua): joi, 13.10.2011 Tura I
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): DS – „Aşează în şir obiectele de la cel mai subţire la cel mai gros” –
Tura I exerciţii cu material individual
a) Ştiinţă: „Gândeşte şi potriveşte!” DOS -„Doi fraţi cuminţi” - memorizare
b) Joc de rol: „De-a fraţii”
c) Construcţii: „Camera de joacă” ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
ACTIVITATE METODICĂ: Tura I
Tura I Întâlnirea de dimineaţă: „Ai frate sau soră? Fă-i o descriere!” povestire
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; creată de copiii
- studiu individual „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Rutine: „Ne pregătim pentru activităţi”
Tranziţii: „Joacă, joacă!”

ACTIVITATE METODICĂ:
Tura I
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” - pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate;
Tema săptămânii: Tu şi eu - proiectarea activităţilor pentru săptămâna 12-16.10 2009.
Data (ziua):vineri, 14.10.2011

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):


Tura I
a) Bibliotecă:,,Hansel şi Gretel”
b) Artă: „Mărgele colorate”
c) Joc de rol: „Preparăm prăjituri”

15
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): Tura I
Tura I Întâlnirea de dimineaţă: „Cuvinte fermecate” – lectura educatoarei
DLC - ,,Ce a uitat Fănucă să spună?” - povestea educatoarei Rutine: „Ne pregătim pentru activităţi”
DOS - „Şiraguri de mărgele şi brăţări” - înşirare Tranziţii: „Trec soldaţii”

SĂPTAMÂNA 5 Tura I
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” - pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate;
Tema săptămânii: Eu şi lumea mea!” (reguli de comportare, - reactualizarea centrului tematic;
drepturile copilului) – evaluarea proiectului tematic
Data (ziua): luni, 17.10.2011
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
Tura I
a) Ştiinţă: Puzzle
b) Bibliotecă: ,,Cum sunt eu?” poveste creată
c) Nisip şi apă: ,,Ne jucăm cu forme în nisip”
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
ACTIVITATE METODICĂ: Tura I

16
DS – „Eu şi lumea mea” - convorbire Tura I
DEC – „Pictez lumea în culorile copilăriei” Întâlnirea de dimineaţă: ,,Sunt copil cuminte” – studiu de caz
Rutine: ,,Albinuţele se pregătesc de activităţi”
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): Tranziţii: ,,Mişcă vântul frunzele!”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”


Tema săptămânii: Eu şi lumea mea!” (reguli de comportare,
drepturile copilului) – evaluarea proiectului tematic
Data (ziua): marţi, 18.10.2011
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Tura I Tura I
a) Bibliotecă: ,,Imaginile copilăriei” – poveste creată după un şir de DLC – „Ce a uitat Fănucă să spună” – dramatizare
ilustraţii DEC – „Un copil politicos” – cântec, repetare
b) Artă: ,,Prietenul meu” - desen - Joc muzical exerciţiu ,,Cântă ca mine!”
c) Joc de rol: ,,Îl sărbătorim pe prietenul meu!”
ACTIVITATE METODICĂ: ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Tura I Tura I
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Întâlnirea de dimineaţă: ,,Sunt copil cuminte” – studiu de caz
Rutine: ,,Albinuţele se pregătesc de activităţi”
Tranziţii: ,,Mişcă vântul frunzele!”
Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”
Tema săptămânii: Eu şi lumea mea!” (reguli de comportare,
drepturile copilului) – evaluarea proiectului tematic
Data (ziua): miercuri,19.10.2011
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Tura I Tura I
a) Ştiinţă: ,,Sortăm fotografii cu doamnele educatoare” DS – „Aşează în şir panglicile de la cea mai îngustă la cea mai lată” –
b) Artă: ,,Educatoarea mea” - desen exerciţii cu material individual
c) Construcţii: ,,Grădiniţa” DPM – Repetarea activităţii precedente

ACTIVITATE METODICĂ: ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


Tura I Tura I
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Întâlnirea de dimineaţă: „Educatoarea mea” – poveste creată de copii
Activitate opţională: ,,Arta comunicării prin poveste”

17
Rutine: ,,Albinuţele se pregătesc de activităţi” Tranziţii: ,,Piticii şi uriaşii”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?”


Tema săptămânii: Eu şi lumea mea!” (reguli de comportare,
drepturile copilului) – evaluarea proiectului tematic
Data (ziua): joi, 20.10.2011
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): Tura I
Tura I DS – „Ordonăm obiectele” – joc didactic
a) Ştiinţă: ,,Alegeţi şi grupaţi” – obiectele preşcolarului DOS – „Fapte bune, fapte rele” - convorbire
b) Joc de rol: ,,La grădiniţă”
c) Construcţii: ,,Casa mea” ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Tura I
ACTIVITATE METODICĂ: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Când am făcut o faptă bună?”
Tura I Rutine: ,,Albinuţele se pregătesc de activităţi”
- pregătirea materialului didactic pentru activităţile proiectate; Tranziţii: ,,Albiniţa mea”

Tema anuală de studiu: „Cine sunt / suntem?” - proiectarea activităţilor pentru proiectul tematic „Legende şi
Tema săptămânii: Eu şi lumea mea!” (reguli de comportare, tradiţii”
drepturile copilului) – evaluarea proiectului tematic ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
Data (ziua): vineri, 21.10.2011 Tura I
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): DLC –,,Părinţi şi copii”– joc didactic
Tura I DOS – ,,Fetiţa, băiatul” – îndoituri din hârtie
a) Bibliotecă: ,,Familia mea” – fotografii de familie, citire imagini
b) Artă: ,,Arborele (genealogic) familiei” ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
c) Joc de rol: ,,Bunicii şi nepoţii” Tura I
ACTIVITATE METODICĂ: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce este arborele genealogic?”
Tura I Rutine: ,,Albinuţele se pregătesc de activităţi”
- pregătirea materialului pentru activităţile proiectate; Tranziţii: ,,Câte unul pe cărare”

18
19