Sunteți pe pagina 1din 1

TEZA SOCIOLOGIE

SUBIECTUL 1 (0,20 PCT X 10 = 2,00 PCT)


1. În funcție de eficiența activității organizaționale, printre modelele teoretice considerate capabile să asigure un bun model de
organizare se numară:
a) modelul mecanicist, modelul complementarităţii, modelul organic
b) managementul știinţific clasic, modelul birocratic, teoria „resurselor umane” ale organizaţiei.
c) organizaţii publice și private, organizaţii neguvernamentale, asociaţii voluntare;
d) modelul individualismului, modelul determinismului social, modelul interdependenţei echilibrate dintre individ şi societate
2. Organizațiile birocratice nu prezintă următoarea însușire:
a) au dimensiuni mari;
b) sunt conduse prin structuri de autoritate ierarhice;
c) mențin o separație strictă între poziția de autoritate și persoana care o deține;
d) funcționarii care dețin o poziție superioară într-o ierarhie pot obține beneficii de pe urma acelei poziții, în mod suplimentar
față de salariul corespunzător funcției.
3. Nu traversam strada pana cand nu se aprinde o lumina verde. Inseamna ca respectam:
a) un ritual c) o norma
b) o traditie d) un tabu
4. Reglementarea prin norme atinge forta maxima in cazul:
a) legilor c) moravurilor
b) tabu-urilor d) valorilor
5. Devianța este facilitată de:
a) lipsa de claritate sau consistență a anumitor norme, incompatibilitatea dintre norme și asteptările individului, existența unor
contexte sau agenți care exercită o socializare negativă a indivizilor;
b) claritatea normelor și educația favorabilă respectării acestora;
c) corespondența dintre așteptările individuale și ordinea socială;
d) conformismul în ceea ce privește respectarea scopurilor societății.
6. Comportamentul deviant poate fi definit ca:
a) un set de acțiuni pe care individul le execută în compania altora și care se desfășoară conform unor convenții sociale;
b) acel comportament atipic ce încalcă normele și valorile recunoscute de societate și intră în conflict cu standardele morale,
sociale sau culturale ale unui sistem social;
c) acele atitudini așteptate ale unei persoane care ocupă un anumit status;
d) acea atitudine reală a individului ca răspuns la așteptările rolului pe care îl execută.
7. Din perspectiva ……………..., familia este un grup de persoane intre care s-a stabilit un set de drepturi si obligatii,
reglementat prin norme legale.
a) sociologica c) psihologica
b) juridica d) etnologica
8. Care dintre urmatoarele functii NU este specifica familiei?
a) functia biologico-sanitara c) functia economica
b) functia de adaptare la mediul inconjurator d) functia de socializare
9. În societatea contemporană religia, ca instituție socială:
a) are o influență redusă, ca urmare a procesului de secularizare; c) tinde să devină o instituție totală;
b) are o influență tot mai accentuată; d) are un caracter secular deoarece presupune ritualuri mistice.
10. Forma instituțională a religiei este:
a) biserica c) sacrul
b) profanul d) comunitatea

SUBIECTUL II (2 PCT)
Se da textul:
Una dintre consecințele socializarii, ca modalitate de control social, o reprezintă interiorizarea normelor de comportament.
Această interiorizare a normelor și a valorilor permite însușirea regulilor sociale, creșterea solidarității dintre membrii
grupului şi o integrare conformă a individului în societate.
1. Precizati intelesul notiunii de ”control social”. (1,50 pct)
2. Mentionati cel putin 2 institutii care valorifica socializarea ca mecansim de control social (0,50 pct)

SUBIECTUL III (5 PCT)


1. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia biserica este necesara in societatea
moderna pentru unicul motiv de a ajuta la bunul mers al societatii, de a constrange oamenii sa actioneze corepunzator
regulilor sociale, avand in vedere ca oamenii nu-si mai pun problema esentiala a Binelui sau a Raului, ci doar se
preocupa de problema pedepselor (de aici sau de dincolo) (3 pct)
2. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia influenţa familiilor lărgite din societatea actuală e în curs de scădere. (2 pct)
1pct oficiu