Sunteți pe pagina 1din 2

TEZA PSIHOLOGIE

SUBIECTUL 1 (0,20 PCT X 10 = 2,00 PCT)

1. Face parte dintre funcțiile motivației:


a. funcția de declanșare a obstacolelor
b. funcția cognitivă
c. funcția de orientare a acțiunii
d. funcția simbolic-reprezentativă
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

2. Faptul că o persoană trece de la simpatie la antipatie față de o altă persoană ilustrează proprietatea afectivității numită:
a. intensitate
b. durată
c. expresivitate
d. mobilitate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

3. Andreea a aflat că a luat locul I la concursul de şah organizat de şcoala sa. Bucuria resimţită este considerată:
a. sentiment
b. pasiune
c. emoţie
d. dispoziție
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

4. “Atât îi părea dânsa de frumoasă si de adimenitoare, inimii lui atât de dorită, încât se întepenise-n mintea lui gândul că nu e pentru
dânsul cu putintă repaosul sufletesc decât în apropierea ei”(Ioan Slavici, Mara); procesul afectiv ilustrat în acest fragment este:
a. pasiunea
b. dispozitia afectivă
c. afectul
d. emotia curentă
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Capacitatea unei persoane de a-şi concentra simultan atenţia asupra a doi sau mai mulţi stimuli se numeşte:
a. distributivitate
b. concentrare
c. stabilitate
d. sugestibilitate
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Mircea este pasionat de echitaţie şi are tendinţa constantă de a o practica. Din punct de vedere motivaţional, plăcerea de a face
echitaţie este:
a. o convingere
b. un interes
c. o trebuinţă organică
d. o trebuinţă materială
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

7. În opinia colegilor tăi participarea la banchetul de la terminarea liceului este obligatorie indiferent de confesiunea religioasă, dar
după opinia ta această obligativitate este un abuz care împiedică manifestarea unei structuri motivaţionale concretizate sub forma:
a. unei dispoziţii
b. unui ideal
c. unei convingeri
d. unei emoţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

8. Inițial cufundat în studiu, în liniștea deplină a camerei sale, atenția lui Andrei se orientează pentru un moment către zgomotul
produs de sirena unei ambulanțe. Forma atenției declanșată în acest caz este:
a. involuntară
b. internă
c. voluntară
d. postvoluntară
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Care din următoarele meserii necesită în mai mare măsură mobilitatea atenţiei ?
a. profesor
b. şofer
c. ceasornicar
d. contabil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

10. În romanul „Baltagul” al lui Mihail Sadoveanu întâlnim exemplul deosebit de perseverenţă al Vitoriei Lipan. În ce constă această
calitate a voinţei?
a. realizarea efortului voluntar pentru o perioadă îndelungată de timp;
b. intensitatea efortului cu care un om isi urmareste scopurile.;
c. rapiditatea cu care un om delibereaza ia deciza potrivita intr-o situatie complexa si urgenta;
d. tendinta constanta a omului de a lua hotarari pe baza unei cunoasteri cat mai profunde a situatiei.
SUBIECTUL II (3 PCT)
Se da urmatoarea situatie:
Doi prieteni se hotarasc sa depuna la loto 2 bilete cu aceleasi numere. A doua zi, fiecare in camera lui, afla de la TV ca biletele
depuse sunt castigatoare.
Primul explodeaza de bucurie, spunand: ”Numai mie mi se putea intampla una ca asta”.
Cel de-al doilea, izbucneste in hohote de plans, spunand : ”Numai mie mi se putea intampla una ca asta”
1. Ce forma a afectivitatii au manifestat cei 2 prieteni ? (0,50)
2. Mentionati 2 proprietati afective ce insotesc implicit aceasta forma a afectivitatii (1,00)
3. Oferiti o explicatie psihologica pentru reactiile emotionale diferite ale celor 2 prieteni, in care sa evidentiati relatia dintre
motivatie si afectivitate (1,50)

SUBIECTUL III (4 PCT)


Se da urmatorul text:
În ziua aceea, Ilia Ilici se trezise, împotriva obiceiului său, foarte devreme, pe la opt dimineaţa […]. Se vedea că e stăpânit de o
puternică frământare lăuntrică, iar mintea încă nu-i venise în ajutor. Frământarea aceasta era pricinuită de faptul ca Oblomov
primise în ajun de la ţară, din partea arendașului său, o scrisoare cam neplăcută: recoltă proastă, dări neplătite de ţărani,
scăderea veniturilor şi altele de felul ăsta. […] Începuse de îndată să-şi facă în minte un plan de felurite schimbări şi
îmbunătăţiri în administrarea moşiei sale […]. Recunoştea că, până la desăvârşirea planului, trebuia neapărat să ia unele
hotărâri. Fu cuprins de dorinţa de a se scula, de a se spăla, iar apoi, după ce-şi va fi luat ceaiul, să gândească bine lucrul, să
facă oarecari însemnări şi, în general, să se ocupe serios de această chestiune. Mai stătu culcat încă vreo jumătate de oră,
frământat de aceste gânduri, apoi îşi spuse că mai avea timp să se apuce de treabă şi după ceai, iar ceaiul se putea lua şi în
pat, ca de obicei, mai ales că nimic nu te împiedică să gândeşti şi stând culcat. Ceea ce şi făcu. După ceai, era cât p-aci să se
scoale. Se şi ridicase oarecum de pe pernă; mai mult chiar, uitându-se de sus la papucii săi, începuse să coboare spre ei un
picior, dar îndată îl şi trăsese înapoi. Când ceasul bătu nouă şi jumătate, Ilia Ilici tresări deodată. – Ce-i cu mine, frate? spuse
el înciudat, cu glas tare. Nu mai merge, e timpul să mă apuc de treabă! Cum te laşi puţin pe tânjeală, gata...”
1. Evidentiati, prin apel la text, o forma a atentiei utilizata de personajul Ilila Ilici. (0,50 pct)
2. Evidentiati, prin apel la text, etapele vointei pe care le parcurge personajul Ilila Ilici. (3 pct)
3. Mentionati 1 slabiciune a vointei a personajului Ilila Ilici. (0,50 pct)

1 pct oficiu