Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” , or Iargara

Comisia Metodică „Socioumane şi artă”

24 ianuarie 2020

OLIMPIADA LOCALĂ LA GEOGRAFIE

Clasa a X-a

I. Citeşte atent conţinutul enunţurilor ce urmează. Selectează şi încercuieşte litera


corespunzătoare variantei cu răspuns corect, (varianta corectă poate fi doar una).

1. Un călător s-a deplasat de la meridianul 00 în lungul ecuatorului spre America de Sud


parcurgînd o distanţă de 333 km, apoi si-a schimbat direcţia de deplasare în lungul
meridianului spre Tropicul Racului, parcurgînd o distanţă de 222 km. Astfel, călătorul a
ajuns în punctul cu coordonatele geografice .......
a) 3⁰ lat. nord., 2⁰ long. est.;
b) 2 ⁰ lat. nord., 3⁰ long. est.;
c) 2⁰ lat. nord., 3⁰ long. vest.;
d) 3⁰ lat. nord., 2⁰ long. vest.; 1 p.

2. În luna iulie, în emisfera de Sud noaptea polară se stabileşte la toate latitudinile


geografice mai la sud de:......

a) Cercul Polar de Sud;


b) Ecuator;
c) Tropicul de Sud;
d) Cercul Poloar de Nord; 1 p.

3. În prezent, în domeniul continental, zone de rift, distinct pronunţate, se evidenţiază


în cadrul următoarelor continente:

a) Australia şi Africa;
b) Eurasia şi America de Sud;
c) Africa şi Eurasia;
d) America de Sud şi America de Nord.; 1 p.

4. Care procese au creat relieful teritoriului descris: „La orizont s-a deschis un peisaj de
cîmpie, suprafaţa căreia era acoperită cu fragmente şi blocuri de roci dure. Pe alocuri, se
înălţau forme de relief cu aspect bizar, amintind ciuperci uriaşe, stîlpi, sfincşi.....”
a) Abraziunea
b) Pluviodenudaţia;
c) Deflaţia, coraziunea;
d) Procesele carstice; 1 p.

Total: 4p.
II. a) Citeşte atent enunţul. Dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată, încercuieşte
litera A (adevărat), dacă apreciezi că este falsă, încercuieşte litera F (fals).

A F Astenosfera – partea superioară a mantalei, constituită din substanţă vîscoasă, plastică,


caracterizată prin temperatură înaltă. 1 p.

b) Citeşte cu atenţie enunţul. Dacă eşti de acord că ambele părţi ale enunţului sînt adevărate şi
între ele există o relaţie cauzală, încercuieşte litera A (acord). Dacă nu eşti de acord, încercuieşte litera
D (dezacord). Apreciază care parte a enunţului este adevărată şi care este falsă. Înlocuieşte partea falsă a
enunţului cu una adevărată şi înscrie în spaţiul rezervat.

A D Curentul Gulf-Stream, după temperatura apei, este un curent cald, deoarece acesta
după geneză reprezintă un curent de scurgere.

(..............................................................................................................................................). 2 p.

c) Citeşte enunţul de mai jos. Dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera A
(adevărat). Dacă apreciezi că afirmaţia este falsă, încercuieşte litera F (fals) şi înlocuieşte cuvîntul
marcat cu altul care face afirmaţia adevărată.
Scrie acest cuvînt în spaţiul de lîngă litera F.

A F_______________ Hamadele reprezintă un relief glaciar. 2 p.

d) În enunţul următor, ambele părţi/afirmaţii sînt adevărate. Apreciază dacă între ele există o
relaţie cauză-efect, adică, dacă partea a doua a enunţului explică de ce este adevărată prima parte. În cazul
în care relaţia cauzală este corectă, încercuieşte DA. În caz contrar, încercuieşte NU.

DA NU În regiunile polare precipitaţiile sînt reduse, deoarece în aceste regiuni evaporaţia


este foarte mică şi punctul de saturaţie scăzut. 2 p.

Total: 7 p.

III. În coloana A (din stînga) sînt enunţate produse de condensare sau de sublimare la
suprafaţa terestră sau în apropierea ei. Înscrie în spaţiul din faţa fiecărui produs de
condensare litera din coloana B care corespunde principalei caracteristici a acestuia.

Coloana A Coloana B

1.......... Bruma a) Se formează în anotimpul rece, cînd picăturile de apă din ploaie sau
din burniţă îngheaţă în contact cu suprafaţa terestră formînd un strat
transparent de gheaţă; 1 p.
2. ......... Poleiul b) În nopţile senine vaporii de apă din atmosferă vin în contact
cu suprafaţa de depunere mai rece, condensîndu-se în picături fine
de apă. 1 p.

3........... Ceaţa c) În dimineţile răcoroase vaporii de apă din atmosferă vin în contact
cu corpurile mai reci şi se transform în cristale de gheaţă. 1p.
4........... Roua d) Se formează în dimineţile răcoroase, cînd vaporii de apă se condensează
foarte aproape de suprafaţa terestră. 1 p.
5........... Chiciura e) Se formează ca rezultat al sublimării vaporilor de apă în contact cu
suprafaţa terestră răcită sub 0 0C sau cu corpurile reci , formînd acicule
fine de gheaţă care apar sub forma unui strat catifelat albicios. 1 p.

Total: 5 p.
IV. Formulează 2 (două) ipoteze referitor la ceea ce crezi că s-ar întîmpla pe Pămînt dacă
Soarele nu ar mai produce energie şi lumină.

1. ……………………………………………………………………………………………………
………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 2 p.
2. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 2 p.

Total: 4 p.

V. Citeşte afirmaţia: Pămîntul se roteşte în jurul axei sale. Scrie 5 (cinci)


argumente pentru a susţine afirmaţia.
1. ................................................................................................................................... 1 p.
2. ................................................................................................................................... 1 p.
3. ................................................................................................................................... 1 p.
4. .................................................................................................................................... 1 p.
5. ................................................................................................................................... 1 p.
Total: 5 p.

VI. Analizează climatograma, utilizînd algoritmul:


1. Determină valoarea temperaturii medii a aerului în lunile ianuarie şi iulie. 2 p.
2. Calculează amplitudinea medie anuală a temperaturii aerului. 1 p.
3. Identifică tipul de regim al precipitaţiilor. 1 p.
4. Determină tipul de climă. 1 p.
5. Apreciază tipul respectiv de climă ca factor economic şi ca condiţii de viaţă
pentru om. 2 p.
Răspuns:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Total: 7 p.

VIII. Rezolvă exerciţiile de mai jos:


a) Un avion şi-a luat zborul din aeroportul oraşului CITA (care se află în al VIII-lea fus
orar) spre oraşul MURMANSK (care se află în al II-lea fus orar) la ora 15 00. Zborul din
oraşul CITA pînă în oraşul MURMANSK durează 5 ore. Calculează la ce oră avionul va
ateriza în oraşul MURMANSK.
Reflectă demersul de rezolvare al exerciţiului cu explicaţiile de rigoare.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 3 p.

b) Determinaţi latitudinea geografică a punctului, dacă este cunoscut, că înălţimea


Soarelui, deasupra orizontului în acest punct, în momentul amiezii, în zilele de
echinocţii, este de 600. Umbra obiectelor este orientată spre Sud.
Explică demersul rezolvării exerciţiului.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 3 p.

Total: 6 p.
IX. Elaborează un eseu structurat cu tema: „Alunecările de teren”, precizînd
următoarele aspecte:
1. Trei condiţii necesare pentru a se produce o alunecare de teren. 3 p.
2. Cauza esenţială care determină producerea/declanşarea unei alunecări de teren. 1 p.
3. Părţile componente ale unei alunecări de teren. 4 p.
4. Trei consecinţe ale alunecărilor de teren. 3 p.
5. Trei măsuri de prevenire şi combatere a alunecărilor de teren. 3 p.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Total: 14 p.

X. Notează pe harta contur obiectele fizico-geografice de mai jos, indicînd


cifrele respective:
1. Munţii Sierra-Nevada; 2. Munţii Atlas; 3. Munţii Altai;
4. Cîmpia La Plata; 5. Cîmpia Mesopotamiei; 6. Rîul Amur;
7. Rîul Mecong; 8. Marea Caraibilor; 9. Vulcanul Krakatau
10. Insulele Canare; 11. Lacul Balhaş; 12. Golful Aden;
13. Strîmtoarea Bosfor; 14. Golful Bengal; 15. Fosa Marianelor.

Total: 15 p.
TOTAL PUNCTE: 67 p.