Sunteți pe pagina 1din 5

Academia de Studii Economice a Moldovei

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra ,,Contabilitate’’

Studiul Individual
la disciplina ,,Contabilitatea de gestiune’’
Studiu de Caz

A elaborat: Prodan Dumitru


Grupa: CON-162
A verificat: Lisnic Victoria

Chișinău*2019
Activitatea de bază a entității ,,Trandafir’’ S.A. este fabricarea și comercializarea podusului
,,pâlnie colectoare,, și ,,cot elastic,,. În baza datelor din tabelul 1 ce ne reflectă operațiile
economice efectuate în cadrul entității respective în trimestrul IV al anului 2019 se cere:
Indicați corespondența conturilor alcătuind formulele contabile, înregistrați în conturi
contabile operațiile economico-financiare ce au avut loc în perioada de raportare și închideți
conturile de costuri.
În cursul trimesrlui IV al anului 2019 au fost înregistrate următoarele operații economice:
Tabelul 1
Operații economice efectuate în trimestrul IV al anului 2019

Corespondența
N Conținutul operațiilor economice Suma (lei) conturilor
Debit Credit
1 2 3 4 5
Producția în curs de execuție la îneputul
trimestrului eliberată în secția de producție: 185321 811/p 215
a)produsul ,,pâlnie colectoare” 175521 811/c 215
1. b)produsul ,,cot elastic”
S-a eliberat OMVSD:
a)folosite la fabricarea producției ,,pâlnie
colectoare’’ , 22 unități la preț de 1046 lei 23012
pentru o unitate; 811/p 213
b)folosite la fabricarea ,,cot elastic’’, 18 unități
2. la preț de 1796 lei pentru o unitate; 32328 811/c 213
Costurile de material necesare:
a) în secția auxiliară;
b) pentru întreținerea secției de bază; 835021 812 211
c) pentru realizarea produselor finite; 2879 821/sb 211
d) pentru întreținerea blocului 4871 712 211
3. administrativ. 3671 713 211
S-au eliberat în producția de bază materii prime
pentru fabricarea:
a)produsul ,pâlnie colectoare’’ 27021 811/p 211.1
4. b)produsul ,,cot elastic’’ 22021 811/c 211.1
S-a accepta factura pentru energia electrică
utilizată pentru:
a) iluminarea secției de producție;
b) iluminara oficiului entității; 1471 821 521
c) iluminarea depozitului comercial 871 713 521
; 1221 712 521
5. d) iluminarea secției auxiliare. 571 812 521
Înregistrarea sumelor decontului de avans
privind costurile efectuate la deplasarea
personalului de producere fără acordarea
6. avansului. 3521 821 532
7. S-a acceptat factura pentru panourile de reclamă 1821 712 521
8. Înregisrarea sumelor decontului de avans 10521 821 226
privind deplasarea personalului cu acordarea
avansului
S-au vândut produse finite ,,pâlnie colectoare’’
în cantitate 8021 la preț de 3,5 lei/unitate, TVA 28073,5 221 611
9. 20% 5614,7 221 534
S-au încasat de la clienți și s-a înregistrat în 28024,5+
1 contul curent mijloacele pentru produsele 5604,9=33688,
0. ,,pâlnie colectoare’’ vândute (operațiunea 9) 2 242 221
11 S-a acceptat factura pentru paza depozitului
. comercial 2121 712 521
Din contul curent s-a transferat numerar pentru: 4134(total
-energia electrică (operațiunea 5); op.5) 521 242
-reclamă(operațiunea 7); 1821 712 242
1 -amenzi; 1321 544 242
2. -dobânzi bancare. 2521 511 242
1
3. Au fost distruse material în urma inundațiilor 38021 723 211
S-a calculat amortizarea mijloacelor fixe:
a) din secția de bază 11021 821/sb 124
1 b) din secția auxiliară 7801 812 124
4. c) din oficiul entității 27021 713 124
1 S-a calculat uzura OMVSD utilizate pentru
5. întreținerea secției de producției 4521 821 214
1 S-a calculat amortizarea licenței de destinație de
6. producție 8521 821 113
S-a calculat salariile:
a) muncitorilor din secția auxiliară 35021 812 531
b) muncitorilor care fabrică:
- produsul ,,pâlnie colectoare”; 350021 811/p 531
- produsul ,,cot elastic”; 200021 811/c 531
c) vânzătorilor; 1521 712 531
d) contabilului-șef; 3521 713 531
1 e) șefului de secție; 6521 821 531
7. f) paznicilor secției de producție 2021 821 531
Calculul contribuțiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii din salariile calculate:
a) muncitorilor din secția auxiliară; 6301,26 812 533
b) muncitorilor care fabrică:
- produsul ,,pâlnie colectoare”; 63001,26 811/p 533
- produsul ,,cot elastic”; 36001,26 811/c 533
c) vânzătorilor; 271,26 712 533
d) contabilului-șef; 631,26 713 533
18 e) șefului de secție. 1171,26 821 533
. f) paznicilor secției de producție 361,26 821 533
1 Calculul primelor de asigurare obligatorii de 1575,32 812 533
9. asistență medicală din salariile calculate:
a) muncitorilor din secția auxiliară; 15750,315 811/p 533
b) muncitorilor care fabrică: 9000,315 811/c 533
- produsul ,,pâlnie colectoare”; 67,815 712 533
- produsul ,,cot elastic”; 631,26 713 533
c) vânzătorilor; 292,81 821 533
d) contabilului-șef; 90,315 821 533
e) șefului de secție;
f) paznicilor secției de producție
2
0. Înregistrarea costului produselor vândute 985021 711 216
44391,645*15
2 Repartizarea CIP în mărime de 15% aferente %
1. secției auxiliare. =6641,95 812 821
Repartizarea CIP în mărime de 85% aferente (44391,645*8
secției de bază, în cadrul acesteia în baza 5%
salariului muncitorilor de bază. =37637,69)
2 a)produsul ,,pîlnie colectoare” 23951,12 811/p 821
2. b)produsul ,,cot elastic” 13686,57 811/c 821
Repartizarea costurilor auxiliare în producție de
bază:
a)pentru produsul ,,pâlnie colectoare”, în
mărime de 70%
2 b)pentru produsul ,,cot elastic”, în mărime de 626413,571 811/p 812
3. 30% 268462,952 811/c 812
S-au predat la depozit la cost efectiv:
24 a) produsele ,,pâlnie colectoare”-212000 unități; 1281524,993 216 811/p
. b) produsele ,,cot elastic”-117000 unități; 736843,897 216 811/p
Trecerea soldului producției în curs de execuție
la finele lunii la contul contabilității financiare:
a)producția în curs de execuție ,,pâlnie
25 colectoare” 7021 215 811/p
. b)producția în curs de execuție ,,cot elastic” 5521 215 811/c

n-7.

Dt 821 Ct
(3.b)2879 (21)6641,95
(5.a)1471 (22.a)23951,12
(6)3521 (22.b)13686,57
(8)10521
Numărul produselor Baza de repartizare K CIP
(14.a)11021
1.Pâlnie colecoare 350021 0,0684269 23951,12
(15)4521
2.Cot elastic 200021 0,0684269 13686,57
(17.e)6521
Total 5500422 0,0684269 37637,69
(17.f)2021
(18.e)1171,26
(18.f)361,26 Total CIP
(19.e)292,81 K= Total BR ; K=
(19.f)90,315
37637,69 =0,0684269
Rdt=44391,645 Rct=44391,64
5 550042
Dt 812 Ct

(3.a)837021 (23.a)626413,571
(5.d)571 (23.b)268462,952
(14.b)7801
(17.a)35021
(18.a)6301,26
(19.a)1575,32
(21)6641,95

Rdt=894932.53 Rct=894932.53

Dt 811/C Ct
Dt 811/P Ct
(1.b)175521 (24.b)736843,897
(1.a)185321 (24.a)1281524,993 (2.b)32097 (25.b)5521
(2.a)23012 (25.a)7021 (4.b)22021
(4.a)27021 23.1)
(17.b)200021
(17.b)350021 894876,53*70%=624 (18.b)36001,26
(18.b)63001,26 755,418 lei (19.b)9000,315
(19.b)15750,315 (23.b)267752,322
(23.a)624755,418 23.2) 894876,53
*30%=268462,952lei
Rdt=742406,897 Rct=742406,897
Rdt=1288587,993 Rct=1288587,993 24.1)1288531,993-
7007=1288587,993lei
24.2)742350,897 -5507=742406,897 lei