Sunteți pe pagina 1din 1

UNGHIURI CLASA

A VI-A

TEST DE EVALUARE
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timp de lucru 50 min.
 Se acordă 20 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (30 puncte)

5p 1. Un unghi ascuţit are măsura ……………………………………………….


5p 2. Unghiul alungit are măsura de …………………………………………….
5p 3. Două unghiuri sunt complementare dacă……………………………..
5p 4. Două unghiuri sunt suplementare dacă…………………………………
5p 5. Complementul unui unghi cu măsura de 52° este ………………..
5p 6. Suplementul unui unghi cu măsura de 87° este …………………….
SUBIECTUL II (20 puncte)

5p 1. Calculaţi 50°29′ − 40°44′ .


5p 2. Desenaţi şi notaţi două unghiuri adiacente cu măsura de 20° ş𝑖 65° .
5p 3. Fie [OC bisectoarea unghiului ∢𝐴𝑂𝐵. Aflaţi 𝑚(∢𝐴𝑂𝐶) dacă
𝑚(∢𝐴𝑂𝐵) = 76°.
5p 4. Se consideră 4 unghiuri congruente în jurul unui punct. Aflaţi câte grade
are fiecare unghi.
SUBIECTUL III (30 puncte)

15p 1. În figura alăturată avem 𝑚(∢𝐶𝑂𝐷) = 15° C D B


şi [OD bisectoarea unghiului BOC. Aflaţi
𝑚(∢𝐵𝑂𝐷), 𝑚(∢𝐵𝑂𝐶), 𝑚(∢𝐴𝑂𝐶), 𝑚(∢𝐴𝑂𝐷) .

A O

15p 2. Fie ∢𝑂1 , ∢𝑂2 , ∢𝑂3 şi ∢𝑂4 patru unghiuri în jurul punctului O. Dacă
𝑚(∢𝑂1 ) = 𝑥, 𝑚(∢𝑂2 ) = 2𝑥 − 30°, 𝑚(∢𝑂3 ) = 𝑥 − 10° şi
𝑚(∢𝑂4 ) = 𝑥 + 25° , calculaţi: 𝑚(∢𝑂1 ) , 𝑚(∢𝑂2 ), 𝑚(∢𝑂3 ) şi 𝑚(∢𝑂4 ).

S-ar putea să vă placă și