Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE MONITORIZARE A PACIENTULUI TRANSFUZAT

Nume, Prenume: CNP:


…………………………………………………… ………………………………………………………….
Vărsta:………………………………………… Semnătura pacientului s-au rudelor cu acceptul în
vederea transfuziei şi informarea despre transfuzia
Secţia............................................................. propusă:
……………………………………………………….…
Grupa sanguină.............................................

Indicaţia transfuziei.......................................
.
Istoric tranfuzional …………………………….
Buletin de compatibilitate:
Semnătura medicului care a prescris transfuzia:
………………………………………………………………………………………………………………….
înainte de La 4 ore după
La 15 La terminarea
începerea La 1 oră terminarea
minute transfuziei
transfuziei transfuziei

Puls

TA

Respiraţia

Temperatura
Aspectul general al

pacientului
Aportul oral şi
intravenos de
fluide
Debit urinar
Ora la care s-a Ora la care s-a Volumul şi tipul
început transfuzia terminat transfuzia produselor
transfuzate

Codul unic de donare al Reacţii adverse Medicaţia aplicată


produselor transfuzate

Data ……………………………… Numele si Semnatura supraveghetorului