Sunteți pe pagina 1din 8

FISA DE CONTROL PRIN

MASURARE MEDIE AMPLITUDINE

-GODEANU DRAGOS ADRIAN-

-632 CB-

1. Rezumat
Aceasta lucrare trateaza subiectul "Fise de control prin masurare medie-
aplitudine". Metoda presupune masurarea mediei (Xmed) si a aplitudinii (R)
pentru a fi indosariate ca fise de control. De asemenea, se vor folosi
diagrame de control care vor fi folosite ca suport al fiselor de control. Ca
exemplu se vor inregistra masuratori cu sublerul al unui arbore
.Masuratorile sunt inregistrate in tabelul 1.

2. Introducere
Diagrama de control a fost inventată de Walter A. Shewhart care lucra pentru
Bell Labs în anii 1920. [5] Inginerii companiei încearcă să îmbunătățească
fiabilitatea sistemelor lor de transmisie de telefonie. Întrucât amplificatoarele
și alte echipamente au trebuit să fie îngropate subteran, a existat o nevoie
mai puternică de afaceri pentru a reduce frecvența defecțiunilor și a
reparațiilor. Până în 1920, inginerii au realizat deja importanța reducerii
variațiilor într-un proces de fabricație. Mai mult decât atât, ei au realizat că o
ajustare continuă a procesului ca reacție la neconformitate a sporit de fapt
variația și calitatea degradată. Shewhart a încadrat problema în ceea ce
privește cauzele comune și speciale ale variației și, pe 16 mai 1924, a scris o
notă internă introducând diagrama de control ca un instrument pentru a face
distincție între cele două. Șeful Shewhart, George Edwards, a reamintit: "Dr.
Shewhart a pregătit un mic memoriu doar despre o pagină în lungime.
Aproximativ o treime din această pagină a fost dată într-o diagramă simplă,
pe care am recunoaște-o astăzi ca o schemă de control schematic. , iar textul
scurt care i-a precedat și urmat a stabilit toate principiile și considerentele
esențiale care sunt implicate în ceea ce știm astăzi ca fiind controlul calității
procesului. "[6] Shewhart a subliniat că aducerea unui proces de producție
într-o stare de control statistic, unde există doar o variație comună a cauzelor
și menținerea acesteia în control, este necesar să se prevadă evoluția viitoare
și să se gestioneze un proces economic.

Shewhart a creat baza pentru tabloul de control și conceptul unei stări de


control statistic prin experimente atent proiectate. În timp ce Shewhart a tras
din teoriile statistice matematice pure, el a înțeles că datele din procesele
fizice produc în mod obișnuit o "curbă normală de distribuție" (o distribuție
Gaussiană, de asemenea denumită în mod obișnuit o "curbă clopotnică"). El
a descoperit că variația observată în datele de fabricație nu se comporta
întotdeauna în același mod ca și datele din natură (mișcarea bruniană a
particulelor). Shewhart a concluzionat că, în timp ce fiecare proces afișează
variație, unele procese afișează o variație controlată care este naturală
procesului, în timp ce altele afișează variații necontrolate care nu sunt
prezente în sistemul cauzal de proces în orice moment.
n 1924 sau 1925, inovarea lui Shewhart a ajuns în atenția lui W. Edwards
Deming, apoi a lucrat la sediul Hawthorne. Deming a lucrat ulterior la
Departamentul de Agricultura al Statelor Unite și a devenit consilier
matematic al Biroului de Recensământ al Statelor Unite. În următoarea
jumătate de secol, Deming a devenit principalul campion și susținător al
operei lui Shewhart. După înfrângerea Japoniei la sfârșitul celui de-al doilea
război mondial, Deming a servit ca consultant statistic comandantului
suprem al forțelor aliate. Implicarea sa ulterioară în viața japoneză și cariera
îndelungată ca consultant industrial au împins gândirea lui Shewhart și
utilizarea diagramei de control pe scară largă în industria japoneză de
fabricație în anii 1950 și 1960

3.Metode si materiale

Odată ce am decis să monitorizam un proces și după ce determinam


utilizarea unei diagrame X & R este adecvată, trebuie să construim
diagramele.

Acest lucru nu este dificil și urmând cele 8 pași de mai jos veți avea o
modalitate robustă de a monitoriza stabilitatea procesului nostru.

1. Determinați planul de eșantioane

Determinați dimensiunea eșantionului, n și frecvența eșantionării. Luați în


considerare costul de prelevare a probelor, resursele necesare și echilibrul,
minimizând timpul (și unitățile produse) între măsurători. Desigur, mai
multe eșantioane și măsurători mai frecvente sunt mai bune statistic.

2. Colectați setul inițial de eșantioane

Shewhart a recomandat 100 de unități individuale în 25 de eșantioane de


câte 4 fiecare. Practic, vrem probe suficiente pentru a crea estimări
rezonabile ale valorilor medii ale lui X și R. Țineți datele în ordinea timpului
după momentul selecției eșantionului, care ar trebui să fie în aceeași ordine
de fabricație.

3. Calculați X¯

Se calculează media pentru fiecare set de eșantioane. Acesta este X × pentru


fiecare probă.

4. Calculați R

Calculați intervalul fiecărui set de eșantioane. Aceasta este diferența dintre


cea mai mare și cea mai mică valoare din eșantion.

5. Calculați X¯¯

Calculați media lui X. Aceasta este linia centrală a diagramei de control X.

6. Calculați R¯

Calculați media valorilor R. Aceasta este linia centrală a diagramei de


control R.

7. Calculați limitele de control

Mai întâi, calculați limitele diagramei R.


UCLR = D4R¯

LCLR = D3R¯

Notă: pentru o mărime a eșantionului, n, mai mică de 7, limita inferioară este


zero.

Constatările D3 și D4 se găsesc în tabele sau se calculează cu următoarele


formule.

D3 = 1-3d3d2

D4 = 1 + 3d3d2

Unde,

d2 = ∫∞-∞ [1- (1-αl) n] DXL

d3 = 2∫∞-∞∫xl-∞ [1-αnl- (1-αn) n + (αl-αn) n] dxndxl-d22 ------------------


-------------------------- √

și,

αl = 12π - √xl-∞e- (x22) dx

αn = 12π - √xn-∞e- (x22) dx


n = dimensiunea eșantionului

Un tabel de constante accelerează calculele.

n A2 D3 D4

2 1.880 0 3.267

3 1,023 0 2,575

4 0,729 0 2,282

5 0.577 0 2.114

6 0,483 0 2,004

7 0,419 0,076 1,924

8 0.373 0.136 1.864

9 0,337 0,184 1,816

10 0,308 0,223 1.777

Asigurați-vă că ați complotat datele din graficul R și dacă nu sunteți în


control, înainte de a continua cu construirea diagramei de control, lucrați
pentru a aduce variabilitatea procesului sub control.

Pentru graficul X, limitează utilizarea


UCL = x + A2R¯

LCL = X-A2R¯

Unde,

A2 = 3d2n - √

8. Construiți datele

Cu limitele de control în vigoare, adunați mostre și compilați datele. Căutați


cauze speciale sau atribuite și ajustați procesul necesar pentru a menține un
proces stabil și de control.

Manual on presentation of data and control chart analysis, ASTM


International, West Conshohocken, PA.2002

4.Variante ale metodei


Fisele de control prin masurarea medie amplitudine sunt o derivare a
metodei Shewhart. Printr metodele, de asemenea, derivate din aceasta se
gasesc si:

-Xbar si R -ăsurarea calității calității în cadrul unui subgrup

-Xbar si S-Măsurarea calității calității în cadrul unui subgrup

-XmR-Evaluarea caracteristicilor calitative pentru o singură observație

-p-Fracțiunea neconformă într-un subgrup

-np-Numărul de neconformități dintr-un subgrup


-c-Numărul de neconformități dintr-un subgrup

-u-Neconformități pe unitate dintr-un subgrup

-EWMA-Medie mobilă ponderată exponențial a măsurătorilor de calitate în


cadrul unui subgrup

-CUSUM-Suma cumulată a măsurării caracteristicilor de calitate într-un


subgrup