Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “CAROL I” CÂMPULUNG MUSCEL

STR. MĂRĂŞEŞTI NR.15


TEL. FAX: 0248/506.005

FIŞĂ DE APRECIERE ȘI NOTARE A LECŢIEI

Numele şi prenumele elevului practicant .......................................................................................


Clasa a XI-a A
Data susținerii lecției ...............................
Disciplina de învăţământ .................................................................................................... .............
Tema lecției .......................................................................................................................................

INDICATORI DE APRECIERE ȘI ANALIZĂ Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj


maxim acordat acordat acordat
Profesor profesor Profesor
metodist înv. primar pract. ped.
I. Elaborarea proiectului de lecţie 2 puncte
Documentarea ştiinţifică şi metodică
Definirea obiectivelor operaţionale
Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului
didactic (conţinut, metode, mijloace, forme de organizare,
evaluare etc.)
Respectarea principiilor didactice în organizarea conţinutului
ştiinţific al lecţiei
II. Realizarea demersului didactic al lecţiei 4 puncte
 Organizarea clasei pentru lecţie (aspectul ergonomică a
materialelor / clasei, crearea cadrului afectiv propice
desfăşurării lecţiilor)
 Reactualizarea cunoştinţelor anterioare (valorificarea
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor anterioare
implicate în învăţarea noului conţinut)
 Adaptarea metodelor didactice la obiectivele şi conţinutul
lecţiei;
 Integrarea unor mijloace de învăţământ adecvate în lecţie;
 Îmbinarea formelor de activitate (individual, în grup,
frontal);
 Utilizarea unor strategii de diferenţiere şi individualizare a
activităţii didactice;
 Aplicarea cunoştinţelor elevilor în situaţii diverse;
 Integrarea unor metode de evaluare diverse, adecvate
obiectivelor urmărite;
 Gradul de antrenare a elevilor în lecţie; repartizarea
echilibrată a sarcinilor pentru fiecare elev;
 Densitatea lecţiei, dozarea judicioasă a timpului,
încadrarea în timp a lecţiei;
III Comportamentul practicantului în lecție 2 puncte
.  Conduita în relaţia cu elevii (adaptarea comportamentului
la reacţiile clasei);
 Elemente de tact şi măiestrie pedagogică (interes şi
perseverenţă pentru desfăşurarea unei activităţi didactice
eficiente);
IV. Autoanaliza lecției de către practicant 2 puncte
 Capacitatea de autoanaliză şi autoapreciere obiectivă a
lecţiei;
 Receptivitatea la observaţiile evaluatorului
TOTAL 10 puncte
NOTA EVALUATOR ............... ............... ...............
SEMNĂTURĂ EVALUATOR

MEDIA NOTELOR ............................