Sunteți pe pagina 1din 2

Tematica examenului final la disciplina

Producție industrială durabilă

1. Beneficii ale programelor de prevenirea poluării (PP) şi producție curată (CP)


2. Bariere în calea programelor de prevenirea poluării şi producție curată
3. Prevenirea poluării în conceperea şi proiectarea proceselor: forțele motrice care stau la baza
activităților de prevenire a poluării în procesele de producţie industrială
4. Tipuri de probleme de sinteză ce pot fi considerate la conceperea unui sistem chimic industrial,
rezolvarea problemelor de sinteză și obținerea rezultatelor
5. Aspecte particulare ce trebuie avute în vedere la proiectarea tehnologiilor în scopul prevenirii
poluării
6. Grupe de de măsuri pentru asigurarea producţiei industriale durabile prin prevenirea poluării:
Grupa 1: măsuri imediate de reducere a pierderilor (semnificație și exemple); Grupa 2: măsuri pe
termen lung de reducere a pierderilor (semnificație și exemple)
7. Cunoaşterea şi contabilizarea pierderilor într-un proces
8. Reducerea debitelor de materiale prin schimbarea modului de ambalare, utilizarea materiilor
prime cu un grad de puritate ridicat, diminuarea pierderilor inclusiv prin folosirea materiilor prime
care să nu genereze pierderi
9. Bilanţul de materiale – semnificație, importanță și informații oferite
10. Bilanţul de mediu - semnificație, importanță și informații oferite
11. Înlocuirea materialelor deficitare cu altele în exces prin recuperarea, reciclarea, reutilizarea
unor materiale (subproduse sau/și deșeuri) ce se constituie, la un moment dat, în pierderi
12. Modificarea unui segment din instalaţie - exemplu de aplicare pentru un proces
ce cuprinde o secvenţă de distilare
13. Schimbări ale procesului: pe termen scurt (soluţiile de azi), pe termen mediu (soluţiile de mâine),
pe termen lung (soluţiile de poimâine); Tipuri de soluţii la modificări ale instalaţiilor în vederea
reducerii pierderilor în operaţiile de sinteză/reacţie; Schema tipică a unui proces industrial; Diagrama
unei instalaţii tehnologice chimice cu “zero”emisii poluante
14. Definiția tehnologiilor curate, nepoluante (clean technologies) conform United Nations
Environmental Program (UNEP)
15. Modalități de realizare a tehnologiilor curate
16. Obstacole şi limitări la aplicarea conceptului de tehnologii curate
17. Tehnologii nepoluante vs. tehnologii de epurare/tratare: comparație în ceea ce privește
reducerea poluării, acţiunile pentru controlul calităţii mediului, responsabilitățile și
reorientarea/focalizarea activităţilor specifice fiecărei tehnologii
18. Soluții aplicate pentru realizarea tehnologiilor nepoluante și care pot contribui la minimizarea
pierderilor
19. Descrierea succintă a modului de abordare ierarhizată a proceselor, folosind diagrama în straturi
concentrice (diagrama „onion”)
20. Demonstrarea succintă a caracterului ciclic al prevenirii poluării şi reprezentarea grafică

1
21. Reglementări în domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluării: exemple
22. Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Techniques, BAT): definiție; consideraţii avute
în vedere la determinarea celor mai bune tehnici disponibile
23. Practica asimilării tehnicilor de prevenire şi control al poluării la nivel internaţional
24. Eco-proiectarea - instrument al producţiei industriale durabile: semnificație, concepte, etape
25. Legătura dintre eco-proiectare și evaluarea ciclului de viață (ECV)
26. Prezentarea şi explicarea strategiilor pentru eco-proiectare
27. Roza strategiilor eco-proiectării și principiile eco-proiectării
28. Prezentarea şi descrierea modelului în patru faze al inovării aplicat în eco-proiectare
29. Instrumente ale eco-proiectării: ghiduri, liste de verificare, indicatori de selecţie, evaluarea
ciclului de viaţǎ, metodologii specifice
30. Standardul ECMA-341 pentru eco-proiectarea produselor din domeniul tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor şi din domeniul electrocasnic: semnificație, domeniu de aplicare
31. Eco-Indicator 99: descrierea pe scurt a metodei
32. Standarde și cadrul legislativ european pentru integrarea eco-proiectării în procesul de
dezvoltare a produselor
33. Cadrul legislativ național pentru integrarea eco-proiectării în procesul de dezvoltare a produselor
34. Eticheta Ecologică Europeană - instrument al dezvoltării durabile: semnificație, scop, obiective,
caracteristici, atribute, avantajele etichetei ecologice europene pentru operatorii economici
35. Eticheta ecologică în România: schema de acordare a etichetei ecologice comunitare