Sunteți pe pagina 1din 4

Fişă de lucru – poezia tradiţionalistă

Aci sosi pe vremuri, Ion Pillat


La casa amintirii cu-obloane si pridvor,
Paienjeni zabrelira si poarta, si zavor. Ce straniu lucru: vremea! Deodata pe perete
Te vezi aievea numai în stersele portrete.
Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc
De când luptara-n codru si poteri, si haiduc. Te recunosti în ele, dar nu si-n fata ta,
Caci trupul tau te uita, dar tu nu-l poti uita...
În drumul lor spre zare îmbatrânira plopii.
Aci sosi pe vremuri bunica-mi Calyopi. Ca ieri sosi bunica... si vii acuma tu:
Pe urmele berlinei trasura ta statu.
Nerabdator bunicul pândise de la scara
Berlina leganata prin lanuri de secara. Acelasi drum te-aduse prin lanul de secara.
Ca dânsa tragi, în dreptul pridvorului, la scara.
Pe-atunci nu erau trenuri ca azi, si din berlina
Sari, subtire, -o fata în larga crinolina. Subtire, calci nisipul pe care ea sari.
Cu berzele într-ânsul amurgul se opri...
Privind cu ea sub luna câmpia ca un lac,
Bunicul meu desigur i-a recitat Le lac. Si m-ai gasit, zâmbindu-mi, ca prea naiv eram
Când ti-am soptit poeme de bunul Francis Jammes.
Iar când deasupra casei ca umbre berze cad,
Îi spuse Sburatorul de-un tânar Eliad. Iar când în noapte câmpul fu lac întins sub luna
Si-am spus Balada lunei de Horia Furtuna,
Ea-l asculta tacuta, cu ochi de peruzea...
Si totul ce romantic, ca-n basme, se urzea. M-ai ascultat pe gânduri, cu ochi de ametist,
Si ti-am parut romantic si poate simbolist.
Si cum sedeau... departe, un clopot a sunat,
De nunta sau de moarte, în turnul vechi din sat. Si cum sedeam... departe, un clopot a sunat.
Acelasi clopot poate . în turnul vechi din sat...
Dar ei, în clipa asta simteau ca-o sa ramâna...
De mult e mort bunicul, bunica e batrâna... De nunta sau de moarte, în turnul vechi din sat.

A.
1. Fii atent la permanenta schimbare a timpurilor verbale. Ea te poate ajuta să descoperi permanentul joc de
planuri pe care este construit textul. Perfectul simplu este timpul evocării şi presupune existenţa în prim
plan a eului – martor care încearcă recuperarea “timpului pierdut”, perfectul compus şi imperfectul
presupun o distanţare faţă de momentul evocat, aşadar un moment de scădere a tensiunii lirice, arta
variaţiei permanente a tensiunii lirice fiind unul dintre “secretele “ reuşitei poetului. Selectează exemple
care să corespundă situiaţiilor prezentate mai sus.
2. Precizează rolul adverbului ”mai” din versul “hornul nu mai trage alene din ciubuc”.
3. Selectează câte un exemplu care să corespundă următoarelor categorii de verbe subiective:
a. Ale sentimentului
b. De percepţie
4. Rezolvând exerciţiul precedent, vei constata că din text lipsesc verbele “creatoare de lumi” (a imagina,
a-şi închipui, a visa). Care crezi că poate fi cauza acestei absenţe?
5. Transcrie indicii ale trecerii timpului din primele trei distihuri.
6. “Berlina” era o trăsură mare, închisă, asemănătoare unui cupeu, cu două banchete aşezate faţă în faţă,
foarte la modă spre jumătatea sec al XIX –lea. Şi ea este, în poezie, un indice de timp. Care este, în text,
corespondentul “modern” al “berlinei”, ce sugerează totodată şi trecerea timpului?
7. La ce anume face aluzie poetul în versurile: “Te recunosti în ele, dar nu si-n fata ta, / Caci trupul tau
te uita, dar tu nu-l poti uita...”?
8. Precizează într-un text de maximul cinci rânduri, semnificaţia versului: “Paienjeni zabrelira si poarta,
si zavor.”
9. Selectează versul cheie al textului, motivează-ţi alegerea.
10. Transcrie versuri cu ajutorul cărora să poată fi ilustrat paralelismul sintactic.
11. Care erau preferinţele literare ale epocii: autori, genuri? Realizaţi un proiect pe această temă.
12. Exprimă-ţi punctul de vedere, într-un eseu liber de 30 – 40 de rânduri, despre valoarea artistică a
poeziei “Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat
13. Exprimă-ţi, într-un eseu liber, punctul de vedere despre modul în care este valorificată tema
timpului, în poezia “Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat
B.
1. Identificaţi în titlu un reper spaţial şi unul temporal. Ce importanţă au?
2. Extrageţi din text referinţele de ordin cultural şi precizaţi rolul lor.
3. Selectaţi versurile din care transpare cel mai pregnant meditaţia poetului asupra scurgerii
timpului.
4. Comentaţi conceptul tradiţionalism, trecând în revistă şi o serie de informaţii de ordin
istoric, cultural şi literar legate de acest curent.
5. Precizaţi tema şi motivele textului.
6. Găsiţi elementele caracteristice lirismului narativ.
7. Justificaţi variaţia timpurilor verbale în poem.
8. Identificaţi trei regionalisme în textul dat.
9. Extrageţi din text două cuvinte formate prin sudare.
10. Construiţi enunţuri cu termenii din perechea : de mult / demult