Sunteți pe pagina 1din 1

ORAR MASTERAT, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, SEM.

2
BIOINGINERIA REABILITARII
REH 1 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
saptamana impara saptamana para saptamana impara saptamana para saptamana impara saptamana para
Met avansate de reabilitare a pacientilor cu afectiuni ale Met avansate de reabilitare a pacientilor cu afectiuni ale Met avansate de reabilitare a pacientilor cu afectiuni ale
11.30-13.30 ap. locomotor, LP, sala BFKT, Conf. M. Rotariu ap. locomotor, LP, sala BFKT, Conf. M. Rotariu ap. locomotor, LP, sala BFKT, Conf. M. Rotariu
LUNI

13.30-15.30 25 februarie si 4 martie, Legislatie si etica biomedicala, Amf. IML, Prof. Beatrice IOAN

15.30-17.30 25 februarie si 4 martie, Legislatie si etica biomedicala, Amf. IML, Prof. Beatrice IOAN

11.30-13.30
Sapt S3 - Fiziologia, Sapt S3 - Fiziologia, Sapt S3 - Fiziologia,
MARTI

fiziopat si terapia durerii, fiziopat si terapia durerii, fiziopat si terapia durerii,


curs, sala 2.6, Sl O. curs, sala 2.6, Sl O. curs, sala 2.6, Sl O.
13.30-15.30 Bredetean Bredetean Bredetean
15.30-17.30
17.30-19.30

Fiziologia, fiziopat si terapia 1/2 grupa Fiziologia, fiziopat


durerii, LP, sala 2.6, Sl O. si terapia durerii, LP, sala
11.30-13.30 Bredetean 2.6, Sl O. Bredetean
MIERCURI

1/2 grupa Fiziologia, fiziopat Fiziologia, fiziopat si terapia


si terapia durerii, LP, sala durerii, LP, sala 2.6, Sl O.
13.30-15.30 2.6, Sl O. Bredetean Bredetean
15.30-17.30
Met si tehnici de eval Met si tehnici de eval
functionala, LP, sala BFKT, functionala, LP, sala BFKT,
17.30-19.30 Conf. D. Zaharia Conf. D. Zaharia
9.30-11.30
Met avansate de reabilitare a pacientilor cu afectiuni Met avansate de reabilitare a pacientilor cu afectiuni Met avansate de reabilitare a pacientilor cu afectiuni
11.30-13.30 ale ap. locomotor, curs, sala BFKT, Conf. M. Rotariu ale ap. locomotor, curs, sala BFKT, Conf. M. Rotariu ale ap. locomotor, curs, sala BFKT, Conf. M. Rotariu
13.30-15.30 13.30-17.30 --- 21 februarie si 28 februarie ---, Legislatie si etica biomedicala, Amf. IML, Prof. Beatrice IOAN
JOI

S4 - Met si tehnici de eval Met si tehnici de eval S4 - Met si tehnici de eval S4 - Met si tehnici de eval
functionala, curs, sala functionala, LP, sala BFKT, functionala, curs, sala functionala, curs, sala
15.30-17.30 BFKT, Conf. D. Zaharia Conf. D. Zaharia BFKT, Conf. D. Zaharia BFKT, Conf. D. Zaharia
17.30-19.30
9.30-11.30
VINERI

11.30-13.30
13.30-15.30
15.30-17.30