Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE


PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDIU: EAI I

TEMATICA PORTOFOLIU
POLITICI ECONOMICE EUROPENE
POLITICI COMUNITARE ÎN AFACERILE INTERNAȚIONALE

Coordonator științific,
Conf. univ. dr. Rozalia Kicsi
Student,
Diaconu Georgiana Aida
Cuprins

Tema I. Analiza mediului de afaceri din Suedia .................................................................................. 3


Introducere ........................................................................................................................................ 3
I.1.2. Structura economiei naționale (prin evoluția ponderii celor trei sectoare de activitate în PIB) . 7
I.1.3. Încadrarea în clasificarea țărilor lumii realizată de World Bank ............................................... 8
I.1.4. Poziția Suediei în comerțul intra-european și în comerțul mondial ........................................... 8
I.2. Pe baza rapoartelor Doing Business 2019 (http://www.doingbusiness.org/) și Global
Competitiveness Report 2018 (https://www.weforum.org/reports/the-globalcompetitveness-report-
2018) și caracterizați mediul de afaceri din țara selectată. ................................................................. 16
I.3. Analiza mediului de afaceri din țara selectată ............................................................................. 19
a) dimensiunea întreprinderilor ...................................................................................................... 19
b) importanța IMM-urilor și a întreprinderilor mari în economia țării selectate ........................... 19
[3] prezența companiilor străine și internaționalizarea companiilor europene .................................. 20
[4] business demography .................................................................................................................... 21
TEMA II. ANALIZA INTERNAȚIONALIZĂRII COMPANIILOR DIN UE ................................ 22
II.1. Prezentați evoluția companiei și evidențiați formele de internaționalizare la care a recurs
(exemple: export-import, licențiere, francizare, investiții green field, fuziuni și achiziții etc.)
(Principala sursă pentru culegerea datelor este site-ul nclusiv al companiei). ............................... 22
II.2. Analizați evoluția gradului de internaționalizare cu ajutorul Indicelui Transnaționalizării
(TNI- Transnationality Index) și a fiecăruia dintre componentele lui. Datele vor fi culese din Top
100 non-financial TNCs / MNEs (UNCTAD World Investment Reports) pentru o perioada cât mai
lungă de timp (începând cu anul 1995). ......................................................................................... 24
Bibliografie......................................................................................................................................... 25
Tema I. Analiza mediului de afaceri din Suedia

Introducere
Suedia sau Regatul Suediei (Konungariket Sverige)
este un stat în Europa de Nord, 3nclusi în partea estică a
peninsulei Scandinave, la țărmurile Mării Baltice (Golful
Botnic). Cuprinde și numeroase insule din Marea Baltică
(Gotland, Öland ș.a.). Are 3nclusiv comună cu Norvegia la
nord-vest (1.619 km lungime), Finlanda la nord-est (586
km), Marea Nordului împreună cu strâmtorile daneze la
sud-vest și Marea Baltică la est. Are o suprafață de
449.964 km². Capitala Suediei este Stockholm.
Popoarele germanice au locuit în Suedia din vremuri preistorice, iar mai târziu s-au remarcat
câteva popoare precum goții(suedeză Götar), care fac parte din vechiul “popor 3 nclus”
din Scandinavia. Un stat suedez independent a apărut la începutul secolului al XII-lea. După
ce Moartea Neagră din mijlocul secolului al XIV-lea a ucis aproximativ o treime din populația
Scandinaviei, Liga Hanseatică a amenințat cultura, finanțele și limba Scandinaviei. Acest lucru a dus
la formarea Uniunii Kalmar în 1397, din care Suedia a ieșit în 1523. Mai târziu, Suedia a fost
3 nclusive în Războiul de Treizeci de Ani, și a început o extindere a teritoriilor sale,
formând Imperiul Suedez. Acesta a devenit una dintre marile puteri ale Europei până la începutul
secolului al XVIII-lea. Teritoriile suedeze situate în afara Peninsulei Scandinave au fost treptat
pierdute în secolele XVII și XIX, culminând cu anexarea Finlandei de către Rusia în anul 1809.
Ultimul război în care Suedia a fost direct 3nclusive a fost în 1814, când Norvegia a fost forțată
3nclusiv într-o uniune cu Suedia. De atunci, Suedia a fost un stat pașnic, menținând o politică
oficială de neutralitate în domeniul afacerilor externe. Uniunea cu Norvegia a fost dizolvat în mod
pașnic în 1905. Deși Suedia a fost în mod 3nclusiv 3nclusi în ambele războaie mondiale, Suedia a
ajutat prin eforturi umanitare, cum ar fi adoptarea de refugiați din Europa de sub dominația nazistă.
După sfârșitul Războiului Rece, Suedia a aderat în 1995 la Uniunea Europeană, dar a refuzat
aderarea la NATO, precum și la zona Euro, în urma unui referendum. Este, de asemenea, un
membru al ONU, Consiliul Nordic, Consiliul Europei, Organizația Mondială a
Comerțului și OECD. Suedia are un “3nclus 3nclus” de asistență socială, în care sistemul de sănătate
și învățământul terțiar sunt 3nclusive pentru toți cetățenii săi. Suedia este o țară dezvoltată, având a-
l unsprezecea cel mai mare venit pe cap de locuitor. De asemenea, se poziționează foarte bine în
numeroase alte clasamente, precum calitatea vieții, sănătate, educație, protecția libertăților
civile, competitivitate economică, egalitate de venituri, prosperitate, ușurință în afaceri și dezvoltare
umană, având de asemenea un nivel foarte scăzut de corupție.
Suedia a rămas o țară 3nclusi în timpul celor două războaie mondiale. A continuat să stea
nealiniată în timpul Războiului Rece și nu este astăzi membră a nici unei alianțe militare (deși a
participat la antrenamentele NATO). Aderarea la Uniunea Europeană a fost susținută de partidele
politice, și referendumul privind aderarea a avut 3nclusi, trecând cu o majoritate de 52%, pe 13
noiembrie 1994. Suedia a aderat la 1 ianuarie 1995.
Pe durata Războiului Rece, țările nealiniate, cu excepția Irlandei, au considerat că nu e înțelept
să adere la Uniunea Europeană, deoarece predecesorul Uniunii, Comunitatea Europeană, fusese
asociată cu țările 3 nclus NATO. După sfârșitul Războiului Rece, Suedia, Austria și Finlanda au
intrat în UE, dar Suedia fără să adopte și moneda unică europeană. Suedia în continuare a rămas
nealiniată 4nclusiv, cu toate că a participat la unele exerciții NATO, pe lângă colaborarea ei cu alte
țări europene în domenii precum tehnologii militare și industria de apărare. Printre altele, companiile
suedeze exportă armament, care este folosit de armata americană în Irak. Suedia are de asemenea o
lungă tradiție de participare la operațiuni militare 4 nclusive 4 ve 4 , cea mai recentă fiind
în Afganistan, unde trupele suedeze se află sub comanda NATO, dar și operațiuni de menținere a
păcii sub protectorat ONU, cum ar fi în Kosovo, Bosnia și Herțegovina, sau Cipru.
Conform unui recensământ din 2010, populația totală a Suediei a fost 4nclusiv la 9.347.899 de
locuitori. Conform unor statistici publicate de către agenția guvernamentală Statistiska centralbyrån,
pragul de nouă milioane a fost atins pentru prima 4ncl în istoria țării în august 2004. Densitatea
populației este de doar 20,6/km², și există o diferență clară în favoarea sudului țării. Aproximativ
85% din populație locuiește în zone urbane. Capitala, Stockholm, are aproximativ 800.000 de
locuitori (1,3 milioane cu tot cu aria urbană, 2 milioane cu aria 4nclusive4ve). Al doilea și al treilea
oraș ca mărime sunt Gothenburg și Malmö, 4nclusive4.

Populație istorică
Figura nr. 1 Evolutia populatiei in perioada 1970-2050 (mii 5nclusiv)

Sursa: prelucrat dupa https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/chartView.aspx

În figura nr.1 se poate vedea evoluția populației din Suediei din 1950 fiind 5nclusiv și numărul
pentru anii ce urmează. Cel mai mare număr al populației este înregistrat în anul 1952 iar cel mai
mic număr al populației a fost în perioada 1998-1999.
Figura 2. Evolutia PIB pe cap de locuitor in perioada 1970-2015 ($)

Sursa: prelucrat dupa https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/chartView.aspx

În următoarea figură se prezintă modul în care evoluează PIB-ul pe cap de locuitor din Suedia, în
perioada 1970-2017. Se observă că în anul 1970 valoarea acestuia este cea mai 6ncl din această
perioadă. În anul 2008 valoarea PIB-ul înregistrează o creștere considerabilă. Potrivit datelor
furnizate de Institutul Național de Statistică , în anul 2017 PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut față de
anii anteriori.
I.1.2. Structura economiei naționale (prin evoluția ponderii celor trei sectoare de activitate în
PIB)
Figura 4. Structura economiei nationale reflectata prin aportul celor trei sectoare de activitate la
crearea PIB (%)

Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/chartView.aspx

Economia Suediei este o economie 7 nclusive pe comerț exterior, ce beneficiază de


telecomunicații foarte 7nclus (din Suediaprovine Ericsson) și o forță de lucru foarte bine pregătită și
profesionistă. Din imaginea de mai sus putem observa ca cea mai dezvoltată ramură economică a
Suediei sunt Serviciile care prezintă o creștere continua si foarte vizibilă de la an la an.

In ultimii 100 de ani Suedia a evoluat de la o tara eminamente agrara la o tara in care in
prezent numai 1,5% din forta de munca este angajata in agricultura. Principalele produse agro –
alimentare oferite de acesta ramura economica sunt lactatele, carnea, unele cereale si cartofii, care
acopera necesarul consumului intern, cu perspectiva cresterii productiei in vederea exportului.
Din punct de vedere al consumului, consumatorii suedezi 7nclus produsele agro-alimentare de
origine suedeza, in general, observându-se o tendinta a producatorilor autohtoni de a 7nclusive7ve
etichetele produselor “produs de origine suedeza”. Consumatorii au fost educati de-a lungul timpului
sa aiba aceasta preferinta, date fiind normele de igiena pe care trebuie sa le indeplineasca industria
agro-alimentara autohnona, norme mult mai drastice decât cele comunitare, ceea ce ofera un plus de
siguranta si incredere consumatorilor.
Productia 8nclusiv suedeza acopera in proportie de 105% nivelul consumului, ceea ce face ca
importurile de produse agro-alimentare sa fie destul de reduse.

I.1.3. Încadrarea în clasificarea țărilor lumii realizată de World Bank


Conform World Bank , Suedia se afla in randul tarilor cu venituri ridicate si se situaeaza pe locul 188

Europe &
High
188 Sweden SWE Central
income
Asia
Sursa: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519

I.1.4. Poziția Suediei în comerțul intra-european și în comerțul mondial

Figura 5. Valoarea importului in Belgia in perioada 1948-2013 comparativ cu UE si total lume (mil.
$)

Sursa: prelucra dupa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/chartView.aspx


Figura nr. 6 Valoarea exportului in Belgia in perioada 1948-2013 comparativ cu UE si total lume
(mil. $)

Sursa: prelucra dupa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/chartView.aspx

Economia Suediei este puternic orientată spre comerțul exterior, atât ca dependență față de
materiile prime din afara țării, cât și pentru exportul produselor proprii ca sursă a creșterii
economice, comerțul exterior al Suediei.
În anul 2018 sunt evidente cele mai mari valori atât pentru exporturi cât și pentru importuri
din toată perioada analizată.

Economia Suediei poate fi caracterizata ca fiind de dimensiuni mici si deosebit de deschisa. Ea


este puternic dependenta de schimburile internationale, comertul exterior contribuind in ultimii ani
cu circa 50% la realizarea PIB. Marile grupuri industriale suedeze sunt puternic internationalizate
având o mare parte din capacitatile lor de productie in strainatate, in special in tarile membre ale UE.
In ciuda numarului mic de locuitori, contributia Suediei la comertul international este destul de
mare. Cu numai 0,2% din populatia totala a globului, aceasta tara acopera 2% din comertul mondial.
Figura nr. 7 Fluxul de exporturi din Belgia catre Europa si restul lumii in perioada 1995-2015

Sursa: prelucra dupa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/chartView.aspx


Figura nr. 8 Fluxul de iporturi din Belgia catre Europa si restul lumii in perioada 1995-2015

Sursa: prelucra dupa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/chartView.aspx

În cele două figuri se observă că în anul 2011 valoarea de exporturi și de importuri în lume este
cea mai mare, la fel și în cazul exporturilor și importurilor către UE. În 2017 valoarea acestora
continuă să crească după ce că în anii anteriori a înregistrat scăderi de ambele părți.

Tabel nr. 1

Produse importate de Suedia catre UE 2017


Motor vehicles for the transport of persons 8400875,96
Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783 5702470,062
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 4594387,513
Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 4570890,609
Automatic data processing machines, n.e.s. 3151379,353
Medicaments (incl. veterinary medicaments) 2574788,124
Furniture & parts 1607867,825
Motor vehic. For transport of goods, special purpo. 1503081,636
Electrical machinery & apparatus, n.e.s. 1486970,151
Apparatus for electrical circuits; board, panels 1370585,808
Household type equipment, electrical or not, n.e.s. 1369200,624
Internal combustion piston engines, parts, n.e.s. 1280571,04
Pumps (excluding liquid), gas compressors & fans; centr. 1247619,265
Petroleum oils, oils from 12nclusi. Materials, crude 1235914,112
Articles, n.e.s., of plastics 1191330,074
Television receivers, whether or not combined 1146273,416
Measuring, 12nclusive & controlling apparatus, n.e.s. 1144381,268
Manufactures of base metal, n.e.s. 1134536,038
Flat-rolled products of alloy steel 1120102,474
Medicinal and pharmaceutical products, excluding 542 1092796,55
Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (mii dolari)

Tabel nr. 2

Produse importate de Suedia in UE 1995


Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783 2029170,711
Automatic data processing machines, n.e.s. 1965672,761
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 1456877,927
Motor vehicles for the transport of persons 1261353,972
Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 843621,983
Electrical machinery & apparatus, n.e.s. 829914,027
Apparatus for electrical circuits; board, panels 771418,952
Cathode valves & tubes 727011,144
Measuring, 12nclusive & controlling apparatus, n.e.s. 684313,051
Internal combustion piston engines, parts, n.e.s. 675193,376
Parts, accessories for machines of groups 751, 752 639472,463
Medicaments (incl. veterinary medicaments) 623586,395
Manufactures of base metal, n.e.s. 617827,377
Furniture & parts 552883,755
Other machinery for particular industries, n.e.s. 528038,816
Organo-inorganic, heterocycl. Compounds, nucl. Acids 512032,189
Articles, n.e.s., of plastics 472773,27
Pumps (excluding liquid), gas compressors & fans; centr. 462507,064
Aircraft & associated equipment; spacecraft, etc. 462142,915
Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (mii dolari)

Tabel nr. 3

Produse importate de Suedia catre lume 2017


Motor vehicles for the transport of persons 9090131,575
Petroleum oils, oils from 12nclusi. Materials, crude 7693824,602
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 6384878,517
Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783 6349489,895
Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 6027272,935
Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen 4070496,065
Automatic data processing machines, n.e.s. 3713023,259
Medicaments (incl. veterinary medicaments) 2780569,062
Electrical machinery & apparatus, n.e.s. 2347238,367
Furniture & parts 2345576,147
Apparatus for electrical circuits; board, panels 1890965,311
Household type equipment, electrical or not, n.e.s. 1789586,533
Manufactures of base metal, n.e.s. 1739149,453
Motor vehic. For transport of goods, special purpo. 1719029,021
Articles, n.e.s., of plastics 1663306,682
Measuring, 13nclusive & controlling apparatus, n.e.s. 1595661,689
Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (mii dolari)

Tabel nr. 4

Produse importate de Suedia catre lume 1995


Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783 2506631,168
Automatic data processing machines, n.e.s. 2370032,64
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 2184581,12
Petroleum oils, oils from 13nclusi. Materials, crude 2110651,52
Motor vehicles for the transport of persons 1865469,824
Electrical machinery & apparatus, n.e.s. 1315250,304
Cathode valves & tubes 1236476,8
Apparatus for electrical circuits; board, panels 1115014,656
Measuring, 13nclusive & controlling apparatus, n.e.s. 1044443,2
Parts, accessories for machines of groups 751, 752 1013827,136
Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 940375,552
Medicaments (incl. veterinary medicaments) 911189,824
Internal combustion piston engines, parts, n.e.s. 822942,144
Manufactures of base metal, n.e.s. 766937,408
Other machinery for particular industries, n.e.s. 725911,424
Furniture & parts 710292,16
Aircraft & associated equipment; spacecraft, etc. 696119,168
Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (mii dolari)

Importurile Suediei provin în proporție de 71 % din celelalte state 13nclus ale UE (Germania
19 %, Țările de Jos 8 % și Danemarca 8 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din
Norvegia (8 %) și din China (6 %). Nivelul importurilor in Suedia este deosebit de ridicat, ajungând
pâna la 100% din consum in cazul produselor textile, a cafelei si ceaiului, cât si a televizoarelor.
Consumatorii au o putere ridicata de cumparare, sunt exigenti si iubesc diversitatea.

Din momentul aderarii la Uniunea Europeana au devenit operationale si aplicabile toate


regulile si reglementarile UE in materie de import, tariful de import al UE din tari din afara Uniunii
fiind aplicabil si in Suedia.
Produsele importate din România beneficiaza, in general, de exceptare de la plata taxelor
vamale. Acest lucru este valabil pentru toate produsele industriale, si pentru marea majoritate a
produselor agricole. Odata cu integrarea României in UE, bunurile vor circula liber intre România si
Suedia.
Tabel nr. 5

Produse exportate de Suedia catre UE 1995


Paper and paperboard 5200379,478
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 2658002,405
Wood simply worked, and railway sleepers of wood 2033878,096
Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783 1975052,4
Pulp and waste paper 1752219,175
Motor vehicles for the transport of persons 1387856,683
Medicaments (incl. veterinary medicaments) 1248095,438
Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 1068101,9
Flat-rolled products of alloy steel 812787,674
Mechanical handling equipment, & parts, n.e.s. 647156,179
Furniture & parts 644583,306
Aircraft & associated equipment; spacecraft, etc. 625234,055
Articles, n.e.s., of plastics 620747,167
Iron & steel bars, rods, angles, shapes & sections 597969,314
Paper & paperboard, cut to shape or size, articles 562177,831
Tubes, pipes & hollow profiles, fittings, iron, steel 553518,482
Other machinery for particular industries, n.e.s. 551381,663
Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (mii dolari)

Tabel nr. 6

Produse exportate de Suedia catre UE 2017


Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 5931797,282
Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783 5616302,398
Paper and paperboard 5545308,808
Motor vehicles for the transport of persons 4471299,248
Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen 3656883,504
Internal combustion piston engines, parts, n.e.s. 2452639,181
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 2380470,398
Medicaments (incl. veterinary medicaments) 2075483,716
Flat-rolled products of alloy steel 1810612,652
Wood simply worked, and railway sleepers of wood 1660127,518
Pulp and waste paper 1603458,413
Mechanical handling equipment, & parts, n.e.s. 1438824,308
Iron ore and concentrates 1304809,936
Road motor vehicles, n.e.s. 1238504,354
Furniture & parts 1172782,149
Copper 1153814,884
Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (mii dolari)
Tabl nr. 7

Produse exportate de Suedia catre lume 1995


Paper and paperboard 6694860,8
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 6527832,064
Motor vehicles for the transport of persons 4264889,344
Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783 3687915,52
Wood simply worked, and railway sleepers of wood 2640875,008
Medicaments (incl. veterinary medicaments) 2358510,08
Pulp and waste paper 2047983,744
Internal combustion piston engines, parts, n.e.s. 1434661,376
Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 1297500,928
Aircraft & associated equipment; spacecraft, etc. 1297030,016
Mechanical handling equipment, & parts, n.e.s. 1221091,328
Furniture & parts 1220193,408
Flat-rolled products of alloy steel 1162290,048
Other machinery for particular industries, n.e.s. 1054830,912
Measuring, 15nclusive & controlling apparatus, n.e.s. 1038131,008
Articles, n.e.s., of plastics 964333,696
Paper & paperboard, cut to shape or size, articles 948566,656
Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (mii dolari)

Tabel nr. 8

Produse exportate de Suedia catre lume 2017


Motor vehicles for the transport of persons 8990400,679
Paper and paperboard 7880137,828
Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 7742195,169
Parts & accessories of vehicles of 722, 781, 782, 783 7269310,438
Medicaments (incl. veterinary medicaments) 6330483,997
Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 4751705,843
Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen 3675156,785
Internal combustion piston engines, parts, n.e.s. 3337153,114
Wood simply worked, and railway sleepers of wood 3155607,219
Flat-rolled products of alloy steel 2712703,777
Mechanical handling equipment, & parts, n.e.s. 2340931,011
Iron ore and concentrates 2276808,853
Pulp and waste paper 2263501,971
Road motor vehicles, n.e.s. 2261577,721
Measuring, 15nclusive & controlling apparatus, n.e.s. 2062523,769
Furniture & parts 2048334,612
Heating & cooling equipment & parts thereof, n.e.s. 1894304,557
Sursa: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (mii dolari)

În cazul industriilor orientate spre export, mai mult de jumatate din valoarea productiei reprezinta
importuri. Atât consumatorii, cât si managerii pentru achizitii sunt 15nclusive spre import.

Politica guvernului suedez este orientat spre import, Suedia fiind una din putinele tari care
promoveaza 15 nclus importurile printr-o strânsa colaborare intre institutiile guvernamentale si
sectorul privat.
I.2. Pe baza rapoartelor Doing Business 2019 (http://www.doingbusiness.org/) și
Global Competitiveness Report 2018 (https://www.weforum.org/reports/the-
globalcompetitveness-report-2018) și caracterizați mediul de afaceri din țara
selectată.
Suedia sa bucurat de o creștere economică puternică în ultimii ani. Actualul 16nclus urmărește
să facă creșterea economică mai durabilă, mai incluzivă și mai verde, ceea ce va depinde în parte de
performanțele viitoare ale Suediei în materie de cercetare și inovare. Proiectul de lege al guvernului
privind cercetarea și inovarea pentru 2012 (pentru perioada 2013-16) a 16nclusive o abordare mai
16nclusive, bazată pe calitate și o creștere a cheltuielilor publice privind ITS în această perioadă cu
445 milioane USD PPP (4 miliarde SEK) – sau cu 15% față de 2012 – după o creștere
16nclusive16v de 625 milioane dolari SUA (5 miliarde SEK) în perioada 2009-2012. În legătură cu
acest obiectiv a fost 16nclusive ca GERD să ajungă la 4% din PIB până în 2020. Proiectul de lege
pentru 2017-20 a fost publicat la 28 noiembrie 2016, stabilind orientarea politicii de cercetare și
inovare și cadrul de finanțare pentru următorii patru ani ( 2017-20) și cu o perspectivă spre 2026 și
cu o perspectivă spre 2026.

Figura nr. 9 Începerea unei afaceri în Belgia și a economiilor comparative – clasament și scor.

Sursa: Prelucrare după


http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/belgium/BEL.pdf

Clasamentul economiilor pe ușurința de a începe o afacere este determinat de sortarea


scorurilor pentru a începe o afacere. Aceste scoruri sunt media simplă a scorurilor pentru fiecare
dintre indicatorii 16nclusive.
Potrivit figurii 9 se poate observa că Suedia ca și clasament în ceea ce privește începerea unei
afaceri, ocupă locul 12, un loc superior față de Finlanda care se află pe locul 17 și un loc inferior
față de Danemarca care se află pe locul 3 în acest caz.
Figura nr. 10 Înițierea unei afaceri în Suedia – procedură, timp și cost

Sursa: Prelucrare după


http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/belgium/BEL.pdf

1. Obțineți o 17nclusive17v scrisă de la o bancă suedeză care certifică faptul că suma totală în
numerar care trebuie plătită pentru acțiuni a fost depusă într-un cont
2. Obțineți o 17nclusive17v scrisă de la o bancă suedeză care certifică faptul că suma totală în
numerar care trebuie plătită pentru acțiuni a fost depusă într-un cont
3. Obțineți o 17nclusive17v scrisă de la o bancă suedeză care certifică faptul că suma totală în
numerar care trebuie plătită pentru acțiuni a fost depusă într-un cont

În ultimii 20 de ani, lucrătorii din Suedia s-au bucurat de un avantaj neobișnuit – un drept
statutar de a lua șase luni de libertate și de a-și începe propria afacere. Dreptul de a lăsa să se
desfășoare un act de exploatare a afacerilor este unul dintre drepturile conferite angajaților suedezi,
permițându-le să-și petreacă timpul liber pentru a studia sau a îngriji un membru al familiei. Este, de
asemenea, unul dintre motivele pentru care 17nclusi țării, Stockholm, a devenit capitalul de start al
Europei, al doilea decât Silicon Valley din California pentru numărul de unicorni (companii de
miliarde de dolari) pe care le produce pe cap de locuitor.
Oricine a fost angajat cu normă întreagă timp de cel puțin șase luni are dreptul de a aplica pentru
17nclusive17 neplătit, sau tjänstledighet, după cum se numește în Suedia. Angajatorii pot schimba
cererea doar dacă angajatul este vital pentru operațiunile companiei. De asemenea, noua dvs. Idee nu
poate 17nclus cu angajatorul dvs. Existent, nici nu le provoacă neplăceri semnificative.

În țările nordice, egalitatea este bine cunoscută în societate și în economie – așa-numitul


model 17nclus. Educația gratuită și asistența medicală fac parte dintr-un 17nclus cuprinzător de
asistență socială finanțat din impozite, cu rate de impozitare corespunzătoare. Există niveluri înalte
de sindicalizare în cadrul forței de muncă, niveluri scăzute de corupție și o economie vibrantă a
pieței libere. Accentul este pus pe sprijinirea oamenilor atunci când este necesar, care să le 17nclus
prosperitatea și asigurarea egalității. Când vine vorba de problema concediului parental, națiunile
scandinave sunt în mod regulat citate ca un model pentru alte țări să urmeze. Toți noii părinți din
Suedia, de exemplu, au dreptul la 16 luni de concediu parental plătit, în timpul căruia primesc
aproximativ 80% din salariul lor. Părinții sunt de așteptat să ia și o parte din concediu. Este o
poveste similară în Norvegia, care a introdus concediu parental partajat în 1977. În 1993, a urmat
acest lucru prin stabilirea unei cote de 10 săptămâni pentru părinți în perioada de concediu parental.
În Danemarca, părinții au dreptul la 52 de săptămâni, mamele putând să ia patru săptămâni înainte
de nașterea copilului și 14 săptămâni după. Părinții danezi pot lua două săptămâni de lucru în
primele 14 săptămâni, apoi ambii părinți pot împărți restul de 32 de săptămâni între ei.

Având în vedere indicele competitivității globale 4.0, în clasamentul din 2018, Suedia ocupă
locul 9 cu un scor de 81,7.

Sursa: Prelucrare după


http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
I.3. Analiza mediului de afaceri din țara selectată sub următoarele :

a) dimensiunea întreprinderilor
Tabel nr. 9 Întreprinderile care activează pe clase de mărime în Belgia, în perioada 2010-2016

Nr.
Angajat
i 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
88,54 86,28 85,59 88,67 90,21 90,03 88,56 89,38 89,99
0-1
7 2 1 7 1 3 2 6 5 90,478
32,78 30,75 30,31 30,21 30,75 30,60 30,27 30,14 29,65
2-9
8 4 7 6 5 1 2 1 6 29,080
10-19 4,802 4,146 4,565 4,595 4,510 4,467 4,433 4,417 4,427 4,520
20-49 2,534 2,120 2,387 2,429 2,484 2,506 2,459 2,471 2,465 2,486
50-249 1,077 867 1,006 1,067 1,096 1,102 1,117 1,120 1,143 1,181
Mai
multe de 193 164 191 196 197 201 204 212 208 220
250
Sursa: Prelucrare după https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database

Din tabelul nr.9 se poate evidenția că în economia Suediei activează cel mai mult
microîntreprinderile care au sub 10 angajați. Pe locul doi după microîntreprinderi se află
întreprinderile mici care au între 10 și 19 angajați

b) importanța IMM-urilor și a întreprinderilor mari în economia țării selectate

IMM-urile au devenit din ce în ce mai importante în societate, ca furnizori de oportunități de


angajare și elemente cheie pentru bunăstarea comunităților.

Tabel nr.10 Cifra de afaceri sau prime brute emise – milioane de euro

Nr.
Angajati 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0-1 12,700 13,142 9,339 12,793 17,109 16,675 17,272 16,700 16,497 17,298
2-9 33,872 36,037 27,157 30,625 34,201 34,950 34,308 32,473 32,676 33,393
10-19 21,749 22,697 18,683 21,767 23,467 24,130 24,636 24,037 23,774 23,891
20-49 29,601 28,635 25,568 30,287 33,538 35,221 34,467 33,742 35,737 35,284
50-249 46,944 42,988 38,532 51,939 60,762 61,760 59,538 58,076 57,592 62,068
Mai mult
de 250 77,025 81,219 72,051 73,625 78,753 92,747 96,838 102,912 103,842 108,716
Sursa: Prelucrare după https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database

Din tabelul nr.10, putem determina faptul că cel mai mare număr de angajați este echilibrat cu cel
mai mare număr de întreprinderi prezente în Suedia. Astfel, numărul cel mai mare de angajați este în
cadrul microîntreprinderilor. Chiar dacă numărul de întreprinderi mari cu peste 250 de angajați este
mic, numărul de angajați este mare.

Tabel nr. 11 Valoarea adaugata la costul factorilor – milioane de euro

Nr. Angajati 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


0-1 1526.50 1811.00 1686.10 1664.10 1752.60 1968.00 1680.70
2-9 5518.50 6015.10 6016.40 6091.40 5989.00 5990.40 6077.30
10-19 3438.00 3802.70 3861.70 3965.10 3884.00 3989.20 4147.70
20-49 4884.30 5340.40 5376.80 5519.40 5429.30 5564.90 5826.60
50-249 7015.80 8071.20 7676.50 7901.70 8270.70 8658.70 9153.30
Mai multe de
250 11445.80 11997.50 13194.60 13560.80 14368.10 14247.10 14752.70
Sursa: Prelucrare după https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database

Valoarea adăugată evoluează diferit de la întreprindere la întreprindere. Deși numărul de


întreprinderi mari pe teritoriul suedez este mic, valoarea adăugată a acestora este cea mai mare în
20nclusive20v cu celelalte tipuri întreprinderi.

Tabel nr. 12 Cifra de afaceri pe 20nclusiv angajate (mii euro)

Nr. Salariati 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


0-1 53,603 60,112 57,466 56,660 46,408 39,393 38,212
2-9 134,493 137,671 135,332 133,112 133,152 132,521 130,112
10-19 68,051 67,811 66,645 65,828 66,212 66,720 68,777
20-49 79,071 81,952 82,337 81,212 82,461 82,955 84,246
50-249 111,270 118,027 114,610 114,924 116,480 120,054 126,880
Mai multe de 250 180,965 187,659 190,753 197,994 208,370 214,593 227,168
Sursa: Prelucrare după https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database

Tabelul nr. 12 prezintă cifra de afaceri pe fiecare persoană angajată, pe tipuri de întreprinderi, în
anul 2015 și 2016. Întreprinderile mari cu peste 250 angajați, au cifra de afaceri pe persoană
angajată cea mai mare

[3] prezența companiilor străine și internaționalizarea companiilor europene


Tabel nr. 13

Indicatori/timp 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


11.194 11.772 11.757 12.221 12.224 11.786 12.027 11.356
Nr. De intreprinderi
217.354,1 179.893,2 210.469,6 244.974,1 255.656,9 238.498,8 252.829,6 258.234,3
Cifra de afaceri
47.401,0 43.694,6 53.054,0 57.314,7 59.209,5 57.212,7 58.686,5 61.282,6
Valoarea adăugată
142.800,6 120.278,8 148.577,6 168.373,4 174.786,8 168.626,2 171.957,3 174.765,0
Valoarea producției
Excedent brut de 15.201,7 15.133,7 20.865,2 20.027,7 19.703,0 17.474,5 18.907,9 21.000,8
exploatare
Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/globalvalue-chains/foreign-affiliates

Tabelul nr. 13, prezintă o evoluție a cifrei de afaceri, a numărului de companii 21nclusive, a
personalului angajat, valoarea producției precum și valoarea adăugată din cadrul companiilor străine
ce activează pe teritoriul Suediei, în perioada 2008-2018. Se poate observa faptul că numărul de
întreprinderi străine era cel mai mare în anul 2013 (12224 întreprinderi), urmând apoi o scădere a
acestora până în 2014 când sa ajuns la un număr de 11786 întreprinderi, iar 2015 înregistrează din
nou creșterea afiliatelor.

[4] business demography


Demografia întreprinderilor oferă informații esențiale pentru luarea deciziilor politice și pentru
indicatorii care sprijină strategia Europa 2020. De asemenea, oferă date-cheie pentru programul
comun OECD-Eurostat “Programul privind indicatorii de spirit antreprenorial”.

Tabel nr. 14 Numarul intreprinderilor care au luat nastere in Suedia in perioada 2007-2016

Indicator/ti
mp 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Intreprinderi
care s-au 835 905 817 890 1.153 999 985 1.046 991 1.064
înființat
Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-
demography

Tabel nr. 15 Numarul intreprinderilor care s-au desfiintat in Suedia in perioada 2008-2016

Indicator/timp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Intreprinderi : 37.430 40.295 40.112 37.342 53.723 47.767 43.783 43.293
desfiintate
Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-
demography

Tabel nr. 16 Cresterea populatiei de afaceri in perioada 2007-2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Indicator/timp
Cresterea
neta a : 636.225 651.917 667.421 715.879 736.112 719.505 727.258
populatiei
Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-
demography

Anul 2011 este remarcat ca un an în care au fost înființate cele mai multe întreprinderi 1153
întreprinderi), clasamentul prezentând apoi descreșteri vizibile, însă în anul 2016 înființarea
întreprinderilor crește considerabil. Odată cu creșterea numărului de companii înființate, crește și
populația întreprinderilor active, astfel că în 2016 se ajunge la un număr de 72258 persoane.

TEMA II. ANALIZA INTERNAȚIONALIZĂRII COMPANIILOR DIN UE

II.1. Prezentați evoluția companiei și evidențiați formele de internaționalizare la care a


recurs (exemple: export-import, licențiere, francizare, investiții green field, fuziuni și
achiziții etc.) (Principala sursă pentru culegerea datelor este site-ul 22 nclusiv al
companiei).

Sanofi SA este o companie farmaceutică 22 nclusive 22 ve 22 franceză, cu sediul în


Paris, Franța , începând cu 2013, cea de-a cincea cea mai mare din lume prin vânzări
cu 22nclusive22ve medicală . Compania a fost constituită ca Sanofi-Aventis în 2004 prin fuziunea
dintre Aventis și Sanofi-Synthélabo, care au fost fiecare produs al mai multor fuziuni
anterioare. Acesta și-a schimbat denumirea la Sanofi în mai 2011. Compania este o 22nclusive
a indicelui pieței de valori Euro Stoxx 50.

Sanofi se implică în cercetarea și dezvoltarea , fabricarea și comercializarea de medicamente


farmaceutice în principal pe piața de 22 nclusive 22 ve medicală, dar firma dezvoltă, de
asemenea, medicamente fără 22 nclusive 22 ve medicală . Compania acoperă șapte domenii
terapeutice majore: cardiovasculare , sistemul nervos central , diabetul zaharat ,medicina
internă , oncologie , tromboză și vaccinuri (este cel mai mare producător din lume, prin filiala
sa Sanofi Pasteur).

Sanofi a fost înființată în 1973 ca filială a Elf Aquitaine (o companie petrolieră franceză
ulterior achiziționată de Total), când Elf Aquitaine a preluat controlul asupra grupului Labaz, o
companie farmaceutică formată în 1947 de Societe Belge de l’Azote et des Produces Chimiques du
Marly; Labaz a dezvoltat benziodarone în 1957. În 1993, Sanofi a făcut o mutare pe piața din
Europa de Est prin dobândirea unui interes controlant în Chinoin, o companie de medicamente din
Ungaria care avea vânzări în valoare de 104 milioane USD în 1992. În același an, Sanofi a făcut
primul său aventură semnificativă în Statele Unite și și-a 23nclusive23v prezența în Europa de Est,
întâlnindu-se în primul rând cu Sterling Winthrop și apoi achiziționând activitatea de medicamente
cu 23 nclusive 23 ve medicală în 1994. Sanofi a fost înființată în 1994 prin legislația Franței
ca societate anonimă , o formă de societate cu răspundere limitată.
Synthélabo a fost fondată în 1970 prin fuziunea a două laboratoare farmaceutice 23nclusiv,
Laboratoires Dausse (fondată în 1834) și Laboratoires Robert & Carrière (fondată în 1899).În 1973,
grupul francez de 23 nclusiv L’Oréal a achiziționat majoritatea capitalului social. În 1991,
Synthelabo a achiziționat laboratoarele Delalande și Laboratoires Delagrange și, prin această
afacere, a preluat produsul metoclopramid .
Sanofi-Synthélabo a fost înființată în 1999, când Sanofi a fuzionat cu Synthélabo; în
momentul fuziunii, Sanofi a fost cel de-al doilea cel mai mare grup farmaceutic din Franța în ceea ce
privește vânzările, iar Synthélabo a fost al treilea cel mai mare. Compania fuzionată a avut sediul la
Paris, Franța.
Companiile care au fuzionat s-au axat pe produse farmaceutice, dezvăluind mai multe
întreprinderi la scurt timp după fuziune, 23nclusive frumusețea, diagnosticarea, sănătatea și nutriția
animalelor, substanțele chimice personalizate și două întreprinderi medicale.
II.2. Analizați evoluția gradului de internaționalizare cu ajutorul Indicelui
Transnaționalizării (TNI- Transnationality Index) și a fiecăruia dintre componentele lui.
Datele vor fi culese din Top 100 non-financial TNCs / MNEs (UNCTAD World
Investment Reports) pentru o perioada cât mai lungă de timp (începând cu anul 1995).

Tabel nr. 17 Indicele transnaționalizării a companiei SANOFI, în perioada 1995-2017

Locul Active Vânzări TNI


Angajați
Anul după (mld. Dolari) (mld. Dolari) (%)
TNI Externe Total Externe Total Externe Total
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 47 58999 102638 18.901 34.013 69186 97181 61,4
2006 50 55342 102414 20.266 35.595 71325 100289 61
2007 53 53817 105865 23.359 41.295 70903 99495 59,6
2008 57 50 328 100 191 22 .636 40 .334 69 990 98 213 59,2
2010
2011 49 85768 139234 42.095 46.412 55380 11719 67,0
2012 52 81748 132708 34.201 44.913 55709 111974 62,5
2013 65 48403 132266 40.199 41.748 55786 112128 59,4
2015 38 72545 111607 36.169 38.687 61256 115631 70,5
2016 52 72 747 110 332 28 .507 38 .398 59 935 106 859 65,4
2017 42 79 979 119 724 38.103 40.816 58208 106566 71,6

Din datele prezentate in tabelul nr. 17 putem observa ca Sanofi, companie cu activitate de
farmaceutice, in perioada 1995-2004 nu prezinta nici un indice al transnationalizarii.
Conform datelor dintabel, putem determina faptul că activele externe și activele totale ale
companiei multinaționale sunt în creștere din anul 2005 și până în 2012, iar in 2013 prezinta o
scadere considerabila.
Odată ce cresc vânzările externe, cresc și vânzările totale realizatea de Sanofi. Valoarea cea mai
mică a vânzărilor este în anul 2005, când vânzările externe aveau o valoare de 18,9 mld. dolari, iar
vânzările totale valoarea de 34,01 mld. dolari. Valorile maxime ale vânzărilor sunt în anul 2011,
când vânzările externe înregistrează 42 mld. dolari, iar vânzările totale 46,41 mld. dolari.
Analizând datele culese putem determina faptul că numărul total de salariați nu înregistrează
diferențe mari. Se evidențiază anul 2015 în care numărul angajaților a fost mai mare față de restul
anilor, numărul acestora ajungând la 115631 de angajați.
Cei mai puțini angajați sunt în anul 2005 cu un număr de 97181 angajați. Din 2005 și până în
2017 numărul de salariați a companiei SANOFI prezinta cresteri dar si scaderi comsiderabile, atfel
că în 2017 ajunge la un număr de 106566 salariați.
Bibliografie

1. Eurostat
2. UNCTAD
3. World Bank
4. Rapoartele anuale ale SANOFI
5. World Investment Report
6. http://www.worldstopexports.com/italys-top-10-exports/
7. https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ita/show/all/2017/
8. https://tradingeconomics.com/italy/ease-of-doing-business
9. https://www.statista.com/statistics/275312/labor-force-in-italy/
10. https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2642&countryId=IT&acro=lmi&lang=en&regionI
d=IT0&nuts2Code=%20&nuts3Code=&regionName=National%20Level
11. https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database
12. https://www.sanofi.ro/

S-ar putea să vă placă și