Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

7
la Hotărîrea Guvernului
nr.686 din 13 septembrie 2012

METODA DE DETERMINARE
a valorii energetice a nutreţurilor combinate pentru păsările de crescătorie

1. METODA DE CALCUL ŞI EXPRIMAREA VALORII ENERGETICE


PENTRU PĂSĂRILE DE CRESCĂTORIE
1.1. Valoarea energetică a hranei combinate pentru păsările de crescătorie se calculează
aplicîndu-se formula specificată în punctul 1.2.
1.2. Această valoare se exprimă în megajouli (MJ) de energie metabolizabilă (EM),
corectată pentru azot, per kilogram de nutreţuri combinate:

MJ/kg de EM = 0,1551 × % proteină brută + 0,3431 × % grăsime brută + 0,1669 × % amidon +


0,1301 × % zaharuri totale (exprimate în zaharoză).

1.3. Prelevarea eşantionului din nutreţurile combinate şi determinarea conţinutului de


compuşi analitici indicaţi în metoda de calcul trebuie să se efectueze în conformitate cu
următoarele metode:
a) pentru determinarea conţinutului de grăsime brută: procedura B a metodei de
determinare a uleiurilor şi a grăsimilor brute, din anexa nr.3, capitolul VIII;
b) pentru determinarea conţinutului de amidon: metoda polarimetrică, din anexa nr.3,
capitolul XII.

2. TOLERANŢE APLICABILE VALORILOR DECLARATE


ŞI EXPRIMAREA REZULTATULUI
2.1. În cazul în care la inspecţia oficială se constată o diferenţă (valoare energetică mai
mare sau mai mică a hranei pentru păsări) între rezultatul inspecţiei şi valoarea energetică
menţionată, se admite o toleranţă minimă de 0,4 MJ/kg EM.
2.2. Rezultatul obţinut prin aplicarea formulei indicate în punctul 1.2. se exprimă cu o
zecimală.