Sunteți pe pagina 1din 1

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

DECIZIA nr.__________/________________

În conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, art.10 alin.


(2), conducerea ADMINISTRATIEI LACURI ,PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

DECIDE:

Art.1 Începând cu data de ____________2010, aplicarea măsurilor necesare pentru


acordarea primului ajutor in caz de accidentare la locul de munca , va fi asigurată de:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Art.2 Pregătirea şi instruirea teoretică şi practică a persoanelor desemnate pentru acordarea


primului ajutor, se va executa de către Serviciul Medical Diagnosis.
Art.3 Stabilirea legaturilor necesare cu institutii specializate, îndeosebi în ce priveste
acordarea primului ajutor, serviciul medical de urgenta, Centrul Medical Diagnosis va fi asigurata
de dna. dr. Stefanescu Cristina Emanuela.
Art.4 Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si va fi
transmisa la toate punctele de lucru ale unitatii.

DIRECTOR GENERAL

Radu Popa