Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Ilva Mare

Prof. învăţământ primar: Domide Laura

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 3 decembrie 2019


CLASA: I B
DISCIPLINA : MEM, AVAP, DP
TEMA LECȚIEI: Formarea, ordonarea şi compararea numerelor naturale de la 0 la 100
TIPUL LECŢIEI: consolidare de priceperi şi deprinderi
OBIECTIV FUNDAMENTAL:
consolidarea priceperilor şi deprinderilor de formare, ordonare şi comparare a numerelor naturale de la 0 la 100

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să numere crescător si descrescator de la 0 la 100, in intervale date
O2- să recunoască numere după anumite caracteristici (mod de formare, vecini, numărare de obiecte)
O3- să localizeze în şirul 0- 100 numerele naturale deduse din cerinţe
O4- să scrie numere naturale la alegere sau impuse de anumite cerinţe
O5- să citească numere naturale de la 0 la 100, în urma procesului scrierii acestora
O6- să stabilească, prin expresiile“mai mic” sau“mai mare”, mărimea unui număr faţă de un număr dat
O7-să lipească, pe planșă, în locurile corespunzătoare, numerele care lipsesc.

STRATEGII DIDACTICE: inductive, deductive şi algoritmice


METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, jocul didactic, exerciţiul

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe, fişe de lucru, cartonaşe cu numere, fulgi de zăpadă din hârtie
Nr. Evenimentele lecţiei Ob. Conţinutul învăţării Strategii didactice
crt op. si
evaluare
1. Captarea atenţiei O1 Se discută despre schimbările din natură, odată cu venirea iernii.

Tema: “Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100”

Anunţarea temei, a Cerinţe înaintate elevilor:


2. obiectivelor lecţiei şi - să scrie numere în şirul 0-100, la locul potrivit, conform cerinţelor
a modalităţii de - să spună dacă un număr este mai mare, mai mic sau egal cu un număr dat
notare - să lucreze în perechi, respectând cerinţele

3. Reactualizarea O2  Exerciții de numărare cu pas dat, vecinii numărului, cifra zecilor si cifra unităților etc.
cunoştinţelor
însuşite anterior O3 Planșa numerelor
Cartonașe cu
numerele care
4. Dirijarea învăţării  stabilirea sarcinilor de lucru ale elevilor în acest moment al lecţiei și a regulilor de desfășurare a lipsesc
O4 jocului didactic

Observare directă
O5 Prima etapă a jocului - formarea numerelor 0-100
– se realizează prin completarea panșei cu numerele care lipsesc din intervalul 0-100 Verificarea
--- elevii lucrează în perechi și sunt ajutați. dacă trebuie, de învățătoare modului de
--- elevii trebuie să găseacă numerele cât mai repede observând culoarea specifică cifrei completare a
UNITĂȚILOR tabelului

5. Obţinerea A doua etapă – ordonarea numerelor 0 - 100


performanţelor O2 – se lucrează pe echipe Jetoane cu
O6 --- se realizează prin rezolvarea de sarcini individuale, pentru a aduce cât mai multe puncte echipei din sarcini de lucru
O7 care face parte fiecare
A treia etapă – compararea numerelor 0 -100 Fulgi de nea
--- se realizeză prin rezolvarea exercițiilor de comparare scrise pe fulgii de nea din hârtie
6. Asigurarea retenţiei --- fiecare copil va primi câte un plic în care se află 3 fulgi de nea de hârtie, cu sarcini diferențiate.
şi a transferului O6 Aprecieri verbale
Complicarea jocului – în limita timpului disponibil
– liderii fiecărei echipe sunt desemnați de învățătoare și vor primi provocări de la membrii echipei
adverse.

7. Aprecieri, evaluare Se fac aprecieri globale dar și individuale. Fulgii de nea se folosesc pentru a decora sala de clasă.

S-ar putea să vă placă și