Sunteți pe pagina 1din 68

Raport de sustenabilitate

Raiffeisen Bank România


2018
2 3 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Cuprins
Mesajul Directorului General  6
Despre raport  8
2018: Rezumat  10

01 02
Despre Modelul nostru 03 04

Raiffeisen Bank de business responsabil Responsabilitatea Relaţii


 14  38 practicilor noastre pe termen lung
ee Experienţa noastră  16 ee Principii, strategie și afilieri  40  54  80
ee 10 ani de raportare nonfinanciară  18 ee Obiectivele de dezvoltare durabilă  43 ee Stabilitate în relaţiile comerciale  56 A N GA JA Ţ I I N O Ș T R I  82
ee Rezumat financiar  19 ee Matricea de materialitate  45 ee Retail, Corporate & Private Banking  58
ee Guvernanţă corporativă & ee Comunicarea cu stakeholderii  50 ee Echipa noastră și mediul de lucru  84
ee Susţinerea antreprenoriatului românesc  62
structuri de conducere  21 ee Recunoaștere & premii  53 ee Remunerare și beneficii  93
ee Principiile finanţării responsabile  64
ee Codul de conduită  29 ee Dezvoltare și managementul performanţei  95
ee Soluţii pentru clienţi  69
ee Etică în afaceri  32 ee Programe pentru angajaţi  98
ee Digitalizare  72
ee Conformitate  34 ee Sănătate și securitate  101
ee Performanţa privind protecţia mediului  73

C O M U N I T Ă } I L E N OA S T R E  102

ee Strategia de investiţii comunitare  104


ee Contribuţii financiare  106
ee Voluntariat  112
ee Proiecte pentru comunitate  113
ee Impactul în comunitate  116

FURNIZORII NOȘTRI  118

ee Lanţul responsabil de aprovizionare  120

Obiective pentru 2019  122


Index GRI  126
Mesajul
Directorului General
Dragii mei,
Astăzi vă prezentăm al zecelea raport de
sustenabilitate al Raiffeisen Bank România.
Am fost printre primele companii din
România care au ales să raporteze indicatorii
non- financiari și, din această perspectivă
și fără falsă modestie, pot să spun că sunt
mândru de ceea ce am realizat până acum. 

Din 2018 sloganul nostru a devenit Banking așa cum trebuie” pentru că am ales să scoatem în

evidenţă că am fost și suntem o instituţie bancară responsabilă. Faptul că de 10 ani raportăm și
aspectele non-financiare ale activităţii noastre confirmă faptul că întotdeauna am fost preocupaţi de
implicarea în comunitate și îmbunătăţirea mediului în care ne aflăm, nu numai de activitatea noastră
de bază.

Pe piaţa românească suntem de mai mult de Pentru noi, sustenabilitatea este o valoare de
20 de ani și am parcurs această perioadă care ţinem cont în fiecare zi, atât în activitatea
construind o bancă puternică, implicată activ în noastră, cât și în impactul pe care îl avem în
proiecte durabile și sustenabile. An de an am comunităţile în care activăm. Asta înseamnă o
adăugat permanent servicii și produse noi, am raportare corectă la cum facem lucrurile zi de
investit în digitalizare, la fel cum am investit și în zi - responsabil, transparent, sustenabil - atribute
promovarea unui stil de viaţă sănătos, a educaţiei extrem de importante, care se află în ADN-ul
financiare, a artei și culturii românești etc. organizaţiei noastre. În cele din urmă, acestea
reprezintă capacitatea de a genera creștere
Am văzut în tot acest timp cum piaţa s-a
economică și prosperitate în societate – fie prin
dezvoltat și interesul pentru transparenţă
finanţarea economiei sustenabile, prin a fi un
și sustenabilitate a devenit tot mai puternic.
angajator responsabil, a cultiva parteneriate
Auzim tot mai des discuţii care depășesc sfera
cu furnizori responsabili sau a susţine proiecte
eficienţei economice și ajung la aspecte ce ţin
comunitare. 
de echitate socială și de prezervarea calităţii
mediului înconjurător. Faptul că astăzi zeci de Închei cu convingerea că sustenabilitatea este
alte companii își impun un ritm anual în vederea un proces care poate transforma lumea în care
creșterii sustenabilităţii afacerii este una dintre vor trăi copiii noștri și care ar trebui să stea la
cele mai importante schimbări ale ultimului baza construcţiei oricărui model de business. E
Steven van Groningen deceniu. Iar acest lucru are și un efect direct un proces care începe cu fiecare dintre noi și pe
Președinte & CEO asupra mediului de afaceri – îl face să fie mult care, în viitor, niciunul dintre noi nu își va permite
Raiffeisen Bank România mai matur și mai solid. să îl ignore.

6 7 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Despre
Pentru raportul din 2018, valorile financiare
menţionate sunt exprimate în euro. În
conformitate cu regulile de raportare financiară,
rata de conversie EOP este utilizată pentru sold și

raport
bilanţ, iar rata de conversie medie este utilizată
pentru profit și pierderi (venituri și cheltuieli) și
pentru restul datelor financiare incluse în raport.
Datele și afirmaţiile din acest raport, cu privire la
performanţa de sustenabilitate, nu au fost supuse
unui audit extern, efectuat de o terţă parte
Cel de-al zecelea Raport de Sustenabilitate al independentă.
Raiffeisen Bank România prezintă indicatorii non- ECHIPA EDITORIALĂ
financiari ce descriu activitatea băncii la nivelul Cel de-al zecelea Raport de Sustenabilitate al
anului 2018 (1 ianuarie 2018 - 31 decembrie2018). Raiffeisen Bank România este rezultatul muncii
întregii echipe și a fost dezvoltat în parteneriat
Performanţa băncii în direcţia sustenabilităţii cu The CSR Agency, companie de consultanţă în
și a responsabilităţii sociale este prezentată în sustenabilitate. Cu această ocazie, Banca dorește
paginile acestui raport, să mulţumească tuturor colegilor care s-au
implicat în acest proiect.

10 ani de leadership PENTRU SUGESTII CU PRIVIRE LA


PREZENTUL RAPORT

în sustenabilitate,
realizat în conformitate cu prevederile
Vă rugăm să trimiteţi sugestiile, opiniile sau
întrebările dumneavoastră la:

Bogdana Diaconu
Public Affairs Specialist
standardelor GRI (Global Reporting Initiative), Direcţia de Comunicare și Relaţii Publice
opţiunea De bază (Core). E-mail: bogdana.diaconu@raiffeisen.ro

Corina Vasile
Structura și conţinutul raportului au fost determinate în urma consultării stakeholderilor companiei Director
prin intermediul unui sondaj de opinie care a implicat atât angajaţi ai băncii, cât și clienţi (clienţi Direcţia de Comunicare și Relaţii Publice
persoane fizice, clienţi IMM, clienţi corporate), furnizori și prestatori de servicii, parteneri de E-mail: corina.vasile@raiffeisen.ro
afaceri, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii supranaţionale, autorităţi și organisme de
SEDIUL CENTRAL
reglementare, reprezentanţi ai presei și bloggeri, asociaţii de business și asociaţii profesionale.
RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA
Răspunsurile stakeholderilor, împreună cu rezultatele evaluării privind dimensiunea efectelor sociale,
economice și de mediu pe care activitatea băncii le generează, ne-au ajutat să completăm analiza Calea Floreasca, nr. 246C
de materialitate și să determinăm indicatorii relevanţi (temele materiale) pentru companie, ce au stat 014476, București 1
la baza dezvoltării raportului. Temele materiale au fost detaliate atât calitativ, prin prisma politicilor
Telefon: +4 021 306 10 00
și procedurilor care conturează cadrul de acţiune în fiecare direcţie (temă), cât și cantitativ, fiind
prezentaţi principalii indicatori valorici care ajută cititorul să înţeleagă activitatea și impactul băncii. Fax: +4 021 230 07 00
E-mail: centrala@raiffeisen.ro
Totodată, raportul prezintă angajamentele pe Banca funcţionează în temeiul legislaţiei
Website: www.raiffeisen.ro
care Banca și le-a asumat și măsurile pe care le române în vigoare, al actului constitutiv și al
adoptă pentru a contribui la obiectivele globale regulamentelor interne, iar toate activităţile
de dezvoltare durabilă. financiar bancare desfășurate sunt reglementate
și supervizate de Banca Naţională a României.

8 9 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


MODEL DE RESPONSABILITATE RESPONSABILITATE RESPONSABILITATE
BUSINESS PENTRU PENTRU PENTRU
RESPONSABIL ANGAJAŢII NOȘTRI COMUNITĂŢILE MEDIUL
NOASTRE ÎNCONJURĂTOR

419
puncte de lucru 3.805
5.021
femei

>2 mil.
clienţi retail
angajaţi
1.216
bărbaţi
>2,73 mil. € 29%
investiţi în comunitate prin
contractele de sponsorizare, din bugetul de investiţii

>91.000
comunitare alocat
dintre care: proiectelor de
>3% reducere în
clienţi IMM-uri fluctuaţia de personal
2,068 mil. € ecologie
>5.700
clienţi corporate și medii
327 de posturi vacante
ocupate de candidaţi din
interiorul companiei
au fost investiţi în proiecte
comunitare, conform
metodologiei de raportare LBG urbană
16% creștere a
numărului de
24% creștere
a volumului
4.800
utilizatori unici ai
185
proiecte înscrise în programul 38%
clienţi premium creditelor platformei interne din energia utilizată

Vocea Ta RAIFFEISEN
imobiliare de Bancă provine din

CASA TA COMUNITĂŢI surse


13,6% creștere a portofoliului
și 950 de idei generate
regenerabile
de credite pentru IMM-uri 56,88% din 38-40 235
~5%
posturile de ore de formare pe parcursul a
management angajaţi
profesională
CATALIZATOR: superior ocupate oferite în medie
implicaţi în
activităţi de
900 scădere a
de femei fiecărui angajat ore de lucru intensităţii energetice
voluntariat
360
companii participante
7 3.483
participanţi unici în programul
1.120 orașe
participanţi RSTYLE 12 13 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
01 Despre
Raiffeisen Bank

ee Experienţa noastră

ee 10 ani de raportare non-financiară

ee Rezumat financiar

ee Guvernanţă corporativă &


structuri de conducere

ee Codul de conduită

ee Etică în afaceri

ee Conformitate
Experienţa
noastră Raiffeisen Bank este o bancă universală de top, care operează ca instituţie bancară în România de la
1 iulie 2002, în urma fuziunii dintre Raiffeisenbank (România) și Banca Agricolă Raiffeisen S.A., deţinute
la acel moment de Grupul Raiffeisen, după preluarea băncii de stat Banca Agricolă de către grupul
austriac.
La finalul anului 2018, Raiffeisen Bank România (Banca) deservea peste 2 milioane de clienţi persoane
fizice, 91.000 IMM-uri și 5.700 de companii prin 419 unităţi, oferind produse și servicii financiare,
precum și servicii de investiţii bancare sau de consultanţă financiară, la care se adaugă serviciile de
Raiffeisen Bank S.A. face parte din Grupul gestionare a activelor și serviciile de leasing.

Raiffeisen, unul dintre liderii serviciilor financiare


și de investiţii din Austria și Europa Centrală Raiffeisen Bank are ca misiune să dezvolte
și de Est. Grupul austriac a dezvoltat, în timp, comunităţi prospere și să ofere siguranţă prin
servicii financiare ușor de folosit. În acest scop,
o vastă reţea de filiale bancare, companii Banca investește responsabil și face eforturi
de leasing și numeroase companii de servicii susţinute pentru a-și îmbunătăţi performanţa în
financiare specializate, fiind prezentă acum pe toate aspectele ce privesc activitatea curentă,
astfel încât produsele și serviciile pe care le oferă
13 pieţe din Europa Centrală și de Est, prin peste să răspundă nevoilor comunităţii și așteptărilor în
2.100 unităţi bancare și 47.000 de angajaţi. creștere ale clienţilor săi.

Din 2017, după fuziunea dintre Raiffeisen Bank International AG (RBI)


419 Rolul Raiffeisen Bank în
puncte de lucru
și compania-mamă Raiffeisen Zentralbank AG (RZB), Raiffeisen Bank
International AG a preluat toate drepturile, obligaţiile și responsabilităţile
dezvoltarea economiei
companiei Raiffeisen Zentralbank AG, continuând să activeze sub același
nume, respectiv Raiffeisen Bank International AG.
4.966 României este definit atât prin
impactul economic direct, cât
angajaţi
(headcount) și prin promovarea de practici
transparente și responsabile
2.014.908
La nivel regional,
Raiffeisen Bank International are: de afaceri, prin susţinerea
clienţi retail comunităţilor unde activează

16,1 milioane
91.246
și prin contribuţia pe care o
aduce la creșterea gradului de
conștientizare a problemelor

3,1
clienţi clienţi IMM-uri

miliarde € privind protecţia mediului


5.721
47.000
înconjurător.
volumul finanţărilor sustenabile
clienţi corporate
( 7% )
& medii
de angajaţi,

2,7
cu un procent de

55% milioane €
dintre manageri femei
volumul finanţărilor comunitare

16 17 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


10 ani Rezumat
de raportare financiar
nefinanciară 2018 a fost un an performant Divizia
pentru Raiffeisen Bank, al cărei Corporate Clients:
Raiffeisen Bank a fost una dintre primele companii din profit net a crescut cu 23% creșterea activelor

79%
13% creșterea pasivelor
România care a efectuat o raportare a indicatorilor faţă de anul anterior, 15% creșterea veniturilor
nefinanciari, încă din 2009. Diferenţa pe care a făcut-o Banca de la 491 milioane 40% veniturile din comisioane
7% creșterea costurilor cu riscul
în peisajul local al raportării de sustenabilitate este că, din de lei în 2017 la
2009, a raportat anual fără întrerupere. 881 milioane de lei în 2018. Divizia
De-a lungul ultimilor zece ani, Banca a evoluat Retail:
Creditele pentru investiţii, finanţarea comerţului 26% creșterea tranzacţiilor
simultan cu tehnica de raportare nefinanciară, și a capitalului circulant, finanţarea unor proiecte cu cardul de debit
adoptând mereu cele mai noi și mai avansate de anvergură și colaborarea cu Fondul European 11% creștere a depozitelor
de Investiţii au contribuit la evoluţia constant faţă de anul anterior
ghiduri de raportare. pozitivă a rezultatelor. 9% creșterea creditelor
de nevoi personale
Am înregistrat rezultate pozitive în toate diviziile
24% creșterea creditelor
Băncii, iar în paralel am eficientizat operaţiunile
imobiliare Casa Ta”
și am pus un tot mai mare accent pe ”

digitalizare.
Descriere
mii € 2017 2018
Valoare economică direct generată:
Venituri 397.205 512.021
Valoare economică distribuită -291.255 -322.662
Plăţile către acţionari
(se completează automat)
nu au fost incluse în
Costuri operaţionale -155.156 -162.091
calculul indicatorilor de
performanţă economică Salarii și beneficii pentru angajaţi -116.128 -124.042
alăturst. Dividendele
sunt distribuite către Plăţi către guvern/ bugetul de stat -199.71 -36.529
Importanţa pe care Banca o acordă transparenţei prin implicarea de care dă dovadă. Clienţii acţionari în urma
hotărârilor Adunării Investiţii în comunitate -2.072 -2.736,7
și clarităţii proceselor decizionale a făcut ca beneficiază de produsele financiare de care au
Generale a Acţionarilor,
principiile sustenabilităţii să devină în tot acest nevoie pentru a-și dezvolta afacerile, pentru a în anul curent, pentru
Valoare economică reţinută (calculată ca 105.950 189.358
timp parte integrantă a strategiei de afaceri valorifica oportunităţi și pentru a-și îmbunătăţi anul financiar anterior. Valoare economică generată direct” din care se

și a modului în care Banca își desfășoară calitatea vieţii. Banca joacă un rol important scade Valoarea economică distribuită”)

activitatea. Atenţia pe care Banca o oferă în diferite aspecte ale vieţii de familie sau de
astfel stakeholderilor păstrează așadar afaceri, la nivel social, individual sau colectiv, iar
profesionalismul pe care compania îl oferă politicile, procedurile și aplicarea lor au puterea 19 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
beneficiarilor prin serviciile sale și comunităţii de a influenţa situaţia economică generală.
Guvernanţă
Descriere
Plăţi către mii de €
2017 2018
acţionari
Contul de profit și pierdere

corporativă &
Pentru anul 2016, în urma AGA Venit net din dobânzi 248.479 322.332
din 2017 s-a hotărât distribuirea Venit net din comisioane 122.584 132.479
de dividende către acţionari în
Profit din tranzacţionare 67.037 76.929
suma de aproximativ 38.835 mii

structuri
euro (180.000 mii lei). Plata a Cheltuieli administrative (271.284) (286.104)
fost făcută în 2017. Profit/(pierdere) înainte de impozitare 125.921 225.864
Pentru anul 2017, în urma AGA Profit/(pierdere) după impozitare, înainte 105.950 189.339

de conducere
din 2018 s-a hotărât distribuirea de venitul net obţinut din vânzarea
de dividende către acţionari în activităţii întrerupte
suma de 252.000.000 lei. Plata Profitul net al exerciţiului financiar 105.950 189.339
a fost facută în 2018. Număr de acţiuni ordinare 12.000 12.000
Câștiguri per acţiune (în EUR/acţiune) 9.284 15.77
Bilanţ
Credite și avansuri acordate băncilor 18.411 93.297
(inclusiv plasamente la bănci)
Credite și avansuri acordate clienţilor 4.605.596 5.443.935
Suntem convinși că strategia de management Structura
a Băncii, bazată pe o echipă de conducere
care demonstrează transparenţă, încredere și Organizatorică
Depozite de la bănci 109.274 114.940
Credite de la bănci 51.725 23.215
respect, este esenţială pentru setarea unei culturi a Băncii
organizaţionale bazate pe aceleași valori. Echipa
Depozite de la clienţi 6.392.937 7.095.687 de conducere a Băncii, comitetele și structura Divizia Președinte
Capitaluri proprii (inclusiv interese 757.466 879.934 corporativă sunt esenţiale în setarea corectă,
Președinte • Audit • Juridic și Guvernanţă
minoritare și profit) comunicarea și implementarea politicilor și
Corporativă • Resurse Umane • Comunicare și
procedurilor. Raffeisen Bank respectă regulile
Total bilanţ 7.757.650 8.587.193 Relaţii Publice •Conformitate • Departament de
și standardele stricte ale Grupului RBI, precum
Transformare Digitală și Inovaţie
Informaţii regulatorii și direcţiile operaţionale ce trebuie urmate
Active ponderate cu riscul, inclusiv riscul 4.482.211 4.861.484 și integrate în modul în care își desfășoară Divizia Control Financiar &
de piaţă activitatea. Contabilitate Vicepreședinte
Total fonduri proprii 713.369 835.307 Contabilitate • Departament Control Financiar
Total cerinţe fonduri proprii (RWA*8%) 358.577 388.919 & Management Costuri • Departament Business
Structura acţionariatului
Rata de acoperire a excedentului 354.792 446.388 Intelligence • Departament Data Office
Raiffeisen Bank:
(Necesarul de capital din fonduri proprii)
Rata capitalului de bază (Nivel 1), 13,47% 15,04% 99,925% Divizia Risc Vicepreședinte

inclusiv riscul de piaţă (Raport nivel 1 = Raiffeisen SEE Region Holding GmbH Non-Retail Credit Risc • Departament Risc Leasing
Nivel1/RWA) • Retail Risc • Restructurare și Recuperare Credite
0,075% • Grup Risc Control și Managementul Portofoliului
Rata fondurilor proprii 15,92% 17,18% alte entităţi • Arhitectura Risc și Semnale de Avertizare •
Conform Politicii de Indicatori de Performanţă Departament Garanţii
Sponsorizare, Banca nu acordă
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 18,73% 31,87%
sponsorizări în bani sau în Structura acţionariatului este în totalitate
înainte de impozitare Divizia Retail Vicepreședinte
natură (in-kind) partidelor privată. Guvernul României nu este prezent
politice sau politicienilor. În Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 15,76% 26,72% Marketing • Carduri și Plăţi Digitale • Clienţi
după impozitare în structura de acţionariat a companiei.
2018, Banca nu a primit niciun Persoane Fizice • IMM • Dezvoltare Vânzări și
ajutor de stat de la Guvernul Raportul cost/venit 56,78% 50,31% Service • Managementul Vânzărilor & Analize
României. Retail • Reţea - Regiuni Retail • Friedrich Wilhelm
Rentabilitatea activelor (ROA) înainte de 1,71% 2,76%
impozitare Raiffeisen

Raportul risc/câştig 21,21% 7,01%

Curs valutar mediu 2018: 1 € = 4,6535 RON 20 21 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Divizia Corporaţii Vicepreședinte Divizia Operaţiuni & IT Vicepreședinte
Corporaţii Mari •Corporaţii Regionale și Sector Departament Project Management Office • Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Desfășurarea
Public • Cash Management • Produse Credite Departament Securitate Bancară • IT • Operaţiuni are următoarele competenţe principale: Adunărilor Generale
pentru Corporaţii • Finanţări de Proiecte • •Centrul Operaţional Brașov • Achiziţii și ale Acţionarilor,
• Schimbarea formei juridice a Băncii;
Departament Managementul Vânzărilor și Suport Management Infrastructură precum și drepturile și
Corporaţii • Fuziunea Băncii cu alte societăţi; obligaţiile acţionarilor
• Dizolvarea sau divizarea Băncii; sunt reglementate prin
Divizia Trezorerie & Pieţe de Capital • Emisiunea de obligaţiuni și conversia unei categorii de obligaţiuni în Legea nr. 31/1990
Vicepreședinte altă categorie sau în acţiuni; privind societăţile
Pieţe de Capital • Managementul Bilanţului și • Reducerea capitalului social al băncii; comerciale.
Portofoliului •Cercetare Economică și Sectorială • orice alte modificări ale Actului Constitutiv al Băncii.
• Instituţii Financiare & GSS • Departament
Investment Banking • Departament Middle Office

Structura de Structuri
Guvernanţă Corporativă de administrare
Guvernanţa corporativă reprezintă setul de principii și mecanisme în baza cărora managementul Administrarea Raiffeisen Bank România este
La 31.12.2018, structura Consiliului de
companiei își exercită prerogativele de conducere și control, cu scopul de a-și atinge obiectivele realizată într-un sistem dualist format din
Supraveghere și pregătirea profesională
propuse prin implementarea strategiei adoptate, având în permanenţă o conduită corectă faţă de Directorat și Consiliul de Supraveghere. Sistemul
a membrilor săi erau următoarele:
clienţi, contrapartide, acţionari, investitori sau autorităţi de supraveghere. dualist permite segregarea responsabilităţilor
 
de conducere a unei societăţi comerciale —
Raiffeisen Bank România (Banca) acordă o importanţă majoră managementului responsabil și îndeplinite de Directorat — de responsabilităţile Johann Strobl Hannes
transparent, având ca scop informarea corectă și menţinerea încrederii părţilor cointeresate (nu doar de control/supraveghere care sunt îndeplinite Președinte Mösenbacher
a participanţilor la piaţa de capital). Astfel, Banca aplică principiile definite în Codul de Guvernanţă de Consiliul de Supraveghere. Sistemul dualist Doctorat în economie la membru
Corporativă (CGC) al Bursei de Valori București (BVB), care poate fi găsit pe pagina de internet a Bursei – Universitatea de Economie și Doctorat în Economie,
asigură eficientizarea procesului de luare a Administrarea Afacerilor din
www.bvb.ro . Universitatea de Economie și
deciziilor operative, întărind totodată controlul Viena, Austria Administrarea Afacerilor din
asupra factorilor de decizie.  Viena, Austria
Martin Gruell 
Adunarea Generală Consiliul de supraveghere Vicepreședinte Ana Maria Mihăescu
a Acţionarilor Consiliul de Supraveghere exercită un control Absolvent al Universităţii de membru independent
Economie și Administrarea Absolventă a Facultăţii
permanent asupra activităţii curente de Afacerilor din Viena, Austria
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) este autoritatea supremă a Băncii. Adunarea Generală a de Relaţii Economice
conducere a Băncii realizate de către Directorat.  Internaţionale, Academia de
Acţionarilor poate fi Ordinară sau Extraordinară. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv Consiliul de Supraveghere este format din Peter Lennkh Studii Economice București
al Băncii și ale legislaţiei în vigoare, Adunările Generale ale Acţionarilor au o serie de competenţe 9 membri, numiţi de Adunarea Generală membru 
principale. a Acţionarilor prin mandate de 4 ani, cu Masterat în economie și Andrii Stepanenko
posibilitatea de a fi realeși pentru perioade administrarea afacerilor la membru (aprobat de BNR în
suplimentare. Universitatea de Economie și
Adunarea Generală Ordinară • Să stabilească remuneraţia membrilor 07.02.2019)
Administrarea Afacerilor din
a Acţionarilor are următoarele Consiliului de Supraveghere, precum și Absolvent al Universităţii
Viena, Austria
Economice de Stat din Kiev,
competenţe principale: principiile și limitele generale cu privire  Ucraina – Doctorat în Finanţe
la remuneraţia suplimentară a membrilor Andreas Gschwenter
• Să discute, să aprobe sau să modifice 
Consiliului de Supraveghere, precum și membru
situaţiile financiare anuale ale Băncii, Lukasz Janusz
principiile și limitele generale cu privire la MBA la Universitatea din
după analiza raportului Directoratului și al Januszewski
remuneraţia membrilor Directoratului; Innsbruck, Austria
Consiliului de Supraveghere, precum și a membru (aprobat de BNR în

raportului și a opiniei auditorului financiar și • Să se pronunţe asupra gestiunii membrilor 07.02.2019)
Directoratului, să îi descarce de gestiune și Ileana-Anca Ioan
să stabilească dividendele, dacă este cazul; Absolvent al Universităţii din
să îi acţioneze în justiţie, dacă consideră membru independent Varșovia, Polonia - Masterat
• Să aleagă membrii Consiliului de Absolventă a Programului în economie
necesar;
Supraveghere și auditorul financiar; MBA Româno-Canadiană și
• Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli a Facultăţii de Automatică a
• Să revoce membrii Consiliului de
și planul de afaceri pentru următorul an fiscal. Institutului Politehnic București
Supraveghere și auditorul financiar oricând
va considera necesar;
22 23 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Structura Consiliului BĂRBAŢI FEMEI TOTAL TOTAL
Naţionalitatea Directoratul
membrilor
de Supraveghere NUMĂR PROCENTUAL
Consiliului de
GEN & VÂRSTĂ Supraveghere Directoratul asigură conducerea activităţii curente a băncii și este format
din 7 membri numiţi de Consiliul de Supraveghere pentru mandate de până
<30 ani 0 0 0 0% la 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade suplimentare.
30-50 ani 4 0 4 45% La 31.12.2018, structura Directoratului și pregătirea profesională a
>50 ani 3 2 5 55% membrilor săi erau următoarele:
TOTAL 7 2 9 100%    
2 7
Steven van Vladimir Kalinov Mircea Busuioceanu Mihail Ion
români străini
Groningen Vicepreședinte Vicepreședinte Vicepreședinte
Președinte Absolvent al Institutului de Absolvent al programului Doctorat in economie
Masterat în dreptul Marketing și Management, Executive MBA, Universitatea la Academia de Studii
Principalele competenţe ale Consiliului de • Convocarea Adunării Generale a New Delhi și al Facultăţii din Sheffield și al Facultăţii Economice, București si
afacerilor, Universitatea din
Supraveghere sunt următoarele: Acţionarilor în situaţii excepţionale, Leiden, Olanda de Comerţ din cadrul de Finanţe, Bănci și absolvent al Facultăţii de
când interesul Băncii o cere; Universităţii New Delhi, India Contabilitate, Academia de Finanţe, Asigurări, Bănci și
• Stabilirea numărului exact de membri ai Studii Economice, București Burse de valori, specializarea
Directoratului, precum și a competenţelor • Înfiinţarea de comitete consultative prevăzute    Finanţe – Bănci, Academia
acestora; de lege, dar nu numai, așa cum acestea de Studii Economice,
James Daniel Cristian Sporiș Bogdan Popa
București
vor fi considerate necesare în vederea Stewart, Jr. Vicepreședinte Vicepreședinte
• Numirea și revocarea membrilor
desfășurării activităţilor Băncii. Comitetele Vicepreședinte Absolvent al Facultăţii de Masterat în Management
Directoratului;
vor fi alcătuite din membri ai Consiliului de Absolvent de finanţe și Finanţe, Asigurări, Bănci și Financiar Bancar,
• Verificarea conformităţii cu legea, cu actul Supraveghere; relaţii externe al Universităţii Burse de valori, Academia de Universitatea Alexandru
Studii Economice, București Ioan Cuza, Iași
constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale, Lehigh-Bethlehem, BA SUA
• Adoptarea și revizuirea periodică a
a operaţiunilor de conducere a Băncii;
principiilor generale ale politicii de
• Prezentarea, cel puţin o dată pe an, remunerare, precum și implementarea Naţionalitatea
Structura BĂRBAŢI FEMEI TOTAL TOTAL
către Adunarea Generală a Acţionarilor, acesteia. Supravegerea directă a remunerării membrilor
Directoratului NUMĂR PROCENTUAL
a unui raport cu privire la activitatea de coordonatorilor funcţiilor de administrare a Directoratului
supraveghere desfășurată; riscurilor și de conformitate. GEN & VÂRSTĂ

<30 ani 0 0 0 0%
30-50 ani 5 0 5 71%
>50 ani 2 0 2 29%
În cursul anului 2018, au avut loc 5 ședinţe ale Consiliului de Supraveghere,
TOTAL 7 0 7 100%
deciziile Consiliului fiind luate cu unanimitate de voturi ale membrilor 4 3
prezenţi. De asemenea, a fost luat un număr de 22 decizii prin ordine de români străini
lucru.

Consiliul de Supraveghere a înfiinţat un Comitetul Comitetul de


număr de 5 comitete din rândul membrilor de Audit Nominalizare Principalele competenţe ale Directoratului • Ia măsuri pentru adoptarea tuturor
săi, și anume: sunt următoarele: hotărârilor legate de implementarea
Comitetul de Comitetul Executiv
prevederilor planului de activitate și ale
Remunerare de Credite • Directoratul are toate prerogativele de
bugetului Băncii;
administrare, dispozitie și de autorizare a
Comitetul de Risc al
tuturor tranzacţiilor din sfera de activitate • Aprobă Regulamentul de Organizare și
Responsabilităţile și componenţa fiecărui comitet Consiliului de Supraveghere
a Bancii, și are responsabilităţi pe linia Funcţionare (ROF);
pot fi consultate în detaliu, accesând următoarea monitorizării funcţionării adecvate și
• Aprobă Organigrama Băncii și structura
adresă: eficiente a sistemului de control intern,
internă a direcţiilor;
www. raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/structuri-de-administrare/consiliu-de-supraveghere cu excepţia prerogativelor date de lege
sau regulamentele interne ale Băncii în • Aprobă Contractul Colectiv de Muncă (CCM);
competenţa exclusivă a Consiliului de
Supraveghere și/sau a AGA;

24
• Numește și revocă directorii din cadrul • Aprobă termenii creditelor acordate terţilor Adunarea Generală
Administraţiei Centrale și unităţilor teritoriale, în relaţie specială cu Banca;
stabilind remuneraţiile corespunzătoare a Acţionarilor
• Stabilește numărul de personal și aprobă
– această competenţă este delegată
politica de salarizare a băncii;
Vicepreședintelui coordonator al Diviziei Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) reprezintă organismul suprem care guvernează Directoratul
Retail pentru unităţile din reţeaua teritorială, • Aprobă normele de creditare pentru salariaţii și Consiliul de Supraveghere. Ședinţele pot fi ordinare și extraordinare. Rolul extraordinar al AGA
indiferent de tip; băncii; implică decizii precum fuziunile sau modificările formelor juridice și/sau modificările aduse actului
• Aprobă înfiinţarea comitetelor prevăzute de constitutiv al băncii, emisiunile de obligaţiuni sau reducerea capitalului social. AGA ordinară aprobă
• Aprobă achiziţia/vânzarea/scoaterea din uz
lege și a altor comitete din subordinea sa și bugetul pentru venituri și cheltuieli și planul de afaceri și discută și aprobă situaţiile financiare ale
de active;
ratifică decizii ale acestora; băncii, în timp ce membrii săi selectează, revocă sau demit membrii Consiliului de Supraveghere și
• Aprobă înfiinţarea/închiderea de noi analizează performanţa Directoratului.
subsidiare; • Aprobă/revizuiește strategiile și politicile
băncii (inclusiv pe cele aferente riscului) CONFLICTUL DE INTERESE REMUNERARE, SELECTARE & DIVERSITATE
• Aprobă majorarea/micșorarea de capital al
și revizuiește și înaintează spre aprobare
subsidiarelor; Atât Directoratului, cât și Consiliului de Sistemul de remunerare al Raiffeisen Bank
Comitetului de Risc al Consiliului de
• Aprobă investiţii/dezinvestiţii în alte societăţi Supraveghere Strategia de Risc, Profilul de Supraveghere Raiffeisen Bank România li se cere, România promovează un management corect
sau instituţii financiare; Risc și Manualul de Risc al băncii, precum și prin reglementările interne incidente, să declare și eficient al riscului și nu încurajează asumarea
rezultatele evaluării anuale a riscurilor; orice conflict de interese potenţial. de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate. Acesta
• Stabilește competenţele privind acordarea este în linie cu strategia de business, obiectivele,
de credite (limitele prevăzute pentru • Orice alte competenţe exprese precizate de Prin urmare, membrii Directoratului trebuie
valorile și interesele pe termen lung ale Băncii și
Comitetul de Credite); prevederile legale (competenţe ce nu pot fi să declare Consiliului de Supraveghere toate
ale Grupului RBI (Raiffeisen Bank International) și
legal delegate). interesele personale semnificative pentru
încorporează măsuri pentru evitarea conflictului
tranzacţiile care implică atât Banca, cât și
de interese.
companiile din grup, precum și orice alte
conflicte de interese. De asemenea, ei trebuie să-i Politicile de remunerare ale Raiffeisen Bank România
Directoratul a înfiinţat un număr de informeze și pe ceilalţi membri ai Directoratului. sunt aprobate de către Consiliul de Supravegere
Comitetul de
9 comitete, și anume: Comitetul pentru Membrii Directoratului care ocupă funcţii al Băncii, prin Comitetul de Remunerare.
Administrare a
Active și Pasive manageriale și în cadrul altor companii trebuie
Riscurilor Semnificative
să asigure un echilibru corect între interesele Sistemul de compensare în Raiffeisen
Comitetul Comitetul de Credite companiilor în chestiune. Bank România este guvernat de
de Credite Problematice
Membrii Consiliului de Supraveghere trebuie următoarele principii:
Comitetul de Credite Comitetul pentru să raporteze imediat Președintelui Consiliului • Sistemul de compensare sprijină strategia
Persoane Fizice Portofoliul de Proiecte de Supraveghere toate conflictele de interese de business și obiectivele pe termen
potenţiale. În eventualitatea în care Președintele lung ale companiei, interesele și valorile,
Comitetul de Consiliul de însuși se confruntă cu un conflict de interese, el prin utilizarea setului de indicatori de
Norme și Proceduri Securitate trebuie să-l raporteze imediat Vicepreședintelui performanţă al RBI și a competenţelor
Responsabilităţile și componenţa fiecărui său. culturale cheie.
Comitetul de Investiţii si
comitet pot fi consultate în detaliu, accesând Guvernanta a Produselor Contractele companiei încheiate cu membrii • Principiile de compensare încorporează
următoarea adresă: Consiliului de Supraveghere care-i obligă pe măsuri pentru evitarea conflictului de
www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/structuri-de-administrare/directorat aceștia să presteze un serviciu în favoarea interese.
companiei sau a unei subsidiare, în afara
obligaţiilor ce le revin ca membri ai Consiliului • Politica și principiile de compensare sunt în
BĂRBAŢI FEMEI TOTAL de Supraveghere, în schimbul unei compensaţii concordanţă și promovează practici solide
Organisme
deloc nesemnificative, necesită aprobarea și eficiente de management al riscului și
de conducere 2018
Consiliului de Supraveghere. Aceasta se aplică evită plata variabilă pentru asumarea
GEN & VÂRSTĂ riscului ce depășește nivelul tolerat pentru
nr. % nr. % nr. % și contractelor cu companii în care un membru
al Consiliului de Supraveghere are un interes instituţie, prin indicatori de performanţă și
<30 ani 0 0% 0 0% 0 0% management de procese (ex: procesul de
financiar semnificativ.
30-50 ani 9 64,29% 0 0% 9 56,25% management al performanţei, comitete de
risc).
>50 ani 5 35,71% 2 100% 7 43,75%
TOTAL 14 100% 2 100% 16 100% • Compensarea este bazată pe o structură
funcţională și este legată de performanţă.
MINORITĂŢI 0 0 0 În plus, reguli speciale se aplică pentru
personalul a cărui activitate profesională
26 27 are un impact material asupra profilului
de risc.
Codul
• Compensarea este competitivă, sustenabilă competenţelor bazate pe măsuri cantitative
și rezonabilă și este definită în acord cu și calitative și este evaluată în cadrul
valoarea relativă muncii, pieţei și practicii. procesului de evaluare a performanţei și
luând în considerare criterii financiare și

de conduită
• Compensarea fixă este principial definită în
non-financiare.
acord cu condiţiile pieţei.
• Personalul angajat în funcţii de control
• Structura compensării (proporţia plăţii
este compensat independent de unitatea
variabile relativ la compensarea fixă) este
de business pe care o supervizează, are
echilibrată, ceea ce permite fiecărui angajat
autoritatea adecvată, iar remuneraţia
un nivel adecvat al remuneraţiei, bazat pe
acestor angajaţi este determinată pe baza
salariul fix.
realizării obiectivelor proprii, neţinând
• Toate programele de plată variabilă includ cont de rezultatele zonei pe care o
niveluri minime de performanţă și praguri
maxime de plată.
monitorizează. Structura de remuneraţie Codul de Conduită al grupului Raiffeisen
fixă și variabilă trebuie să fie în favoarea
• Performanţa individuală este produsul remuneraţiei fixe. Bank International AG este un set de
rezultatelor obţinute și al comportamentelor/ reguli și norme cu caracter obligatoriu
care guvernează activitatea de zi cu zi
Dacă unui angajat i se acordă compensare
variabilă, aceasta se face pentru performanţa
conform cărora trebuie evaluată compatibilitatea
celor propuși/numiţi ca membri ai organului de
a băncii.
măsurată. Performanţa se traduce în rezultate și conducere, dar și criteriile de evaluare a celor Codul de conduită al Grupului Raiffeisen
comportamente: ce” și cum”, conform sistemului care ocupă funcţii-cheie.
” ”
de management al performanţei. Așadar, toate Bank International descrie valorile
Politica privind calificarea și experienţa (Fit &
schemele de compensare variabilă sunt legate
Proper) din Raiffeisen Bank România stabilește comune și standardele minime pentru
de managementul performanţei sau un sistem
comparativ de setare a ţintelor.
procedurile interne aplicabile și criteriile pentru conduita etică în afaceri, pe care tot
evaluarea compatibilităţii, în concordanţă cu
Măsurarea performanţei pentru angajaţii din prevederile legale locale (Regulamentul BNR nr. personalul Băncii trebuie să le urmeze.
funcţii de control (ex: risc, audit, conformitate) 5/2013 cu privire la cerinţe de prudenţialitate Acesta este destinat să ghideze
reflectă cerinţele specifice acestor funcţii. ale instituţiilor de credit, Regulamentul BNR nr.
Compensarea angajaţilor din funcţiile de 6/2008 privind începerea activităţii și modificările acţiunile zilnice ale părţilor interesate
control este în acord cu atingerea obiectivelor în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice interne și externe.
legate de funcţiunile respective și într-o manieră române și a sucursalelor din România ale
independentă de ariile de business pe care instituţiilor de credit din state terţe).
le supraveghează, dar proporţional cu rolul
De asemenea, politica definește măsurile ce
A face afaceri într-un mod

legal, etic
acestora în Bancă.
trebuie aplicate în situaţiile în care aceste
În Raiffeisen Bank România, politica de recrutare persoane nu sunt compatibile pentru poziţiile
pentru selectarea membrilor structurii de în cauză și cum se asigură compatibilitatea

& responsabil
conducere stabilește criteriile și procedura permanentă.

Întrucât atât îndrumarul EBA, cât și suntem conștienţi că diferenţele


Regulamentul BNR nr. 5/2013 cuprind
menţiuni cu privire la importanţa
de gen, culturale, de educaţie este o parte esenţială a culturii
diversităţii la nivelul conducerii și experienţă ale membrilor corporative. Urmărirea realizării de
superioare, în plus faţă de setul
standard de criterii de compatibilitate
conducerii superioare nu pot profit nu justifică nicio încălcare a
reglementat prin politica privind decât să adauge mai multă legislaţiei naţionale ori a Codului
calificarea și experienţa, valoare organizaţiei noastre. de Conduită.
Având în vedere structura actuală a organului de conducere, facem precizarea că
principiul diversităţii din punct de vedere al genului a fost pus în aplicare prin numirea
doamnelor Ileana-Anca Ioan și Ana Maria Mihăescu în cadrul Consiliului de Supraveghere
al Raiffeisen Bank România ca membri independenţi.
28 29 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Principalii piloni ai Codului nostru de Conduită:
Codul de Conduită trebuie respectat de către
toţi angajaţii și ne așteptăm ca furnizorii
de servicii ai Băncii și ceilalţi parteneri de
afaceri să aplice reguli și standard identice
Responsa- Relaţiile Calitate
bilitatea socială cu acţionarii
sau similare.
& de mediu Standardele din Codul nostru În relaţia cu acţionarul, ne Relaţiile cu angajaţii ocupă
de Conduită prevăd, în concentrăm pe crearea de: un loc special în Codul de
relaţia cu clienţii noștri, ee valoare sustenabilă, Conduită, fiind prevăzute
o serie de comportamente măsuri în detaliu privind:
ee protecţia reputaţiei,
direct derivate din valorile ee practicile corecte de
noastre: ee asigurarea transparenţei.
angajare,
ee confidenţialitate și ee excluderea discriminării,
Combarerea Relaţiile Respect intimitate, violenţei și hărţuirii,
infracţionalităţii cu angajaţii reciproc ee produse și servicii ee sănătatea și siguranţa
economice excelente, ocupaţională,
ee corectitudie, ee evitarea conflictelor de
ee protecţia investitorului, interese
ee identificarea și evitarea ee respectarea confidenţialităţii
conflictelor de interese. privind relaţia de muncă,
precum și protecţia activelor
Băncii.
Relaţiile Valorile Iniţiativă
cu clienţii noastre În cadrul băncii activează un departament special care monitorizează respectarea politicilor
și procedurilor interne cu privire la combaterea fraudei, mitei și corupţiei. Un accent deosebit a
fost acordat procesului Know Your Customer (KYC), dezvoltat pentru identificarea și verificarea
identităţii clienţilor, combaterea spălării banilor, a posibilelor activităţi de finanţare a terorismului
și de manipulare a pieţei bursiere.
Banca oferă angajaţilor două canale dedicate de Whistleblowing (sistem de raportare a
neregulilor identificate, în regim de anonimat): Whistleblowing Hotline – linie telefonică și
Whistleblowing E-mail – adresă de e-mail.
Fundaţia & Orientarea Lucrul
valorile noastre către client în echipă
Whistleblowing Hotline
Linie telefonică dedicată – este pusă la dispoziţie tututor angajaţilor ca
urmare a parteneriatului cu Expolink, o companie independentă din Marea
Britanie, care oferă servicii de raportare în regim de anominat. Orice
angajat are posibilitatea de a raporta, anonim, orice încălcare a Codului
de Conduită, la numărul de telefon 0800.894.440 .

Conformitatea Profesionalism Integritate În 2018, Banca nu a primit, din partea angajaţilor,


nicio sesizare prin intermediul liniei telefonice.
cu legile &
reglementările
Whistleblowing E-mail
Adresă de e-mail dedicată – poate fi accesată prin intermediul Intranet-ului,
la link-ul: www.raiffeisen.ro/desprenoi/guvernanta-corporativa/whistleblowing .
În 2018, compania a primit 6 sesizări prin intermediul canalelor de
whistleblowing, pentru care s-au întocmit rapoarte de investigare.

30 31 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Etică
în afaceri
Banca acordă o importanţă majoră
managementului responsabil
și transparent, având ca scop
informarea corectă și menţinerea
încrederii părţilor cointeresate.

Regulile interne, politicile, procedurile și direcţiile transmise de către Grup asigură desfășurarea să raporteze, în mod anonim, orice încălcare a Un accent deosebit a fost acordat procesului

Know Your
operaţiunilor într-un mod transparent și sustenabil. Riscurile operaţionale, alături de cele financiare, Codului de Conduită. Pe lângă acestea, anual,
sunt monitorizate în baza unor proceduri prestabilite și sunt reduse prin organizarea de cursuri toţi angajaţii urmează cursuri on-line, urmate de
sau sesiuni de lucru online și offline pentru respectarea conformităţii cu politicile și procedurile un test de verificare a cunoștinţelor acumulate,

Customer (KYC)
interne, în special cu cele din zona combaterii mitei, fraudei și corupţiei. Cele mai importante riscuri astfel încât să fie stabilit un nivel comun de
financiare la care este expusă Banca includ riscurile privind creditarea, de lichiditate, operaţionale înţelegere și conștientizare în ceea ce privește
și de piaţă (valută, rata dobânzii și preţul acţiunilor). Banca respectă principii și urmează mecanisme frauda și corupţia.
transparente pentru a răspunde riscurilor financiare și pentru a menţine comportamentul pe care pentru identificarea și verificarea identităţii
Abordarea conducerii companiei în vederea
clienţii, angajaţii, partenerii, acţionarii și autorităţile de supraveghere îl așteaptă de la Raiffeisen Bank. clienţilor, combaterea spălării banilor, a
identificării practicilor incorecte este strictă.
posibilelor activităţi de finanţare a terorismului
Angajaţii sunt încurajaţi să sesizeze abaterile cu
și de manipulare a pieţei bursiere.
privire la fraudă, mită și corupţie de fiecare dată
Etica & când acestea se întâmplă. Identificarea fraudelor
politicile anticorupţie și a actelor de corupţie și raportarea acestora de Aceste standarde respectă legislaţia naţională
către angajaţi este obligatorie și au fost acţiuni și standardele internaţionale și sunt în
Clienţii și toate părţile cointeresate ale Băncii se mită și corupţie în scopul creșterii gradului de încurajate și promovate de membrii echipei de conformitate cu cerinţele Băncii. În 2011, Banca
așteaptă ca organizaţia să respecte principiile de conștientizare, preîntâmpinare și descurajare a conducere, mai ales după implementarea, în a introdus în toate contractele încheiate cu
etică în afaceri și să acţioneze de fiecare dată cu potenţialelor riscuri de comportament neadecvat. 2016, a Standardelor de Raportare Comună furnizori, consultanţi și parteneri de afaceri o
integritate, dincolo de competenţele profesionale. De asemenea, compania a introdus, la angajare, pentru schimbul automat de informaţii. În clauză de conformitate care prevede obligaţia
Banca și-a însușit valorile integrităţii și ale un curs de conformitate, fraudă și corupţie, cadrul Băncii activează un departament special acestora de a respecta Codul de Conduită al
transparenţei în afaceri, valori care îi guvernează parte a sesiunii de Induction, pe care fiecare care monitorizează respectarea politicilor și Băncii și standardele privind combaterea mitei
modul în care își desfășoară activitatea, atât nou angajat trebuie să îl urmeze. Noii angajaţi procedurilor interne cu privire la combaterea și a corupţiei. În cazul în care, pe parcursul
în interiorul, cât și în exteriorul companiei. În primesc ghiduri cu informaţii despre modul în fraudei, mitei și corupţiei. desfășurării obligaţiilor contractuale, este
vederea identificării, prevenirii și combaterii care pot preveni fraudele și faptele de corupţie încălcată clauza contractuală ce prevede
corupţiei, Banca își evaluează anual operaţiunile și modul de raportare a situaţiilor privind respectarea Codului de Conduită al Băncii, Banca
pentru a identifica potenţialele riscuri asociate încălcarea cadrului intern de reglementare. își rezervă dreptul de a rezilia contractul și de
corupţiei. Aceste riscuri sunt monitorizate și Adiţional, Banca are un parteneriat cu a raporta situaţia autorităţilor. În cursul anului
gestionate prin actualizarea și comunicarea Expolink, o companie independentă din Marea de raportare nu au fost înregistrate incidente de
permanentă a politicilor și procedurilor, prin Britanie, care oferă servicii de raportare în corupţie, nu au existat fapte de corupţie în rândul
cursuri și sesiuni de lucru. În plus, angajaţii regim de confidenţialitate - whistleblowing, angajaţilor sau al partenerilor și niciun contract
Băncii primesc anual informaţii cu privire la creând posibilitatea tuturor angajaţilor Băncii nu a fost reziliat ca urmare a nerespectării sau
încălcării principiilor anti-corupţie.

32 33 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Conformitate
În perioada de raportare, Banca nu a avut nicio acţiune în justiţie cu privire
la comportamentul anticoncurenţial și încălcări ale legislaţiei anti-trust și
privind monopolul, în care organizaţia a fost identificată ca participant sau
cu privire la încălcări ale legislaţiei privind securitatea și confidenţialitatea
datelor clienţilor.
În 2018, patru acţiuni au fost derulate în justiţie pentru neconformarea
cu legile și/sau reglementările din domeniul social și economic. Toate
cele patru acţiuni se află în procedură de apel, dar nu există încă soluţii
Angajaţii băncii au responsabilitatea de definitive.

a-și îndeplini îndatoririle la cele mai înalte CATEGORIE AMENZI (€) 2018 2017 2016
standarde de etică și integritate și de a Valoarea financiară a amenzilor semnificative pentru 27.000 48.965 39.293
respecta politicile și procedurile băncii, care nerespectarea legilor și a reglementărilor privind furnizarea
și utilizarea produselor și serviciilor financiare (Autoritatea
sunt guvernate de principiile Naţională pentru Protecţia Consumatorilor)

transparenţei &
Valoarea financiară a amenzilor semnificative pentru 0 1.294 2.656
nerespectarea legilor și a reglementărilor privind procesarea
datelor cu caracter personal ale clienţilor (Autoritatea Naţională
pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal)

responsabilităţii
Valoarea financiară a amenzilor semnificative pentru 0 6.403 5.284
nerespectarea legilor și a reglementărilor în vigoare (altele
decât cele primite din partea Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor și a Autorităţii Naţionale pentru
Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal)

în afaceri. Numărul total de amenzi pentru nerespectarea reglementărilor


privind furnizarea și utilizarea produselor și serviciilor financiare
13 amenzi 22 de
amenzi
32 de
amenzi
(Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor)
Respectarea datelor cu caracter personal ale Sesizări și amenzi: Numărul total de amenzi pentru nerespectarea legilor sau 0 2 amenzi 4 amenzi
clienţilor este prioritară pentru Bancă. În mai reglementărilor privind procesarea datelor cu caracter personal
În cursul anului 2018, în urma sesizărilor ale clienţilor
2016, au fost publicate Normele Generale privind
primite, Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Protecţia Datelor cu Caracter Personal cu scopul
Consumatorilor a acordat 13 amenzi semnificative
de a standardiza, la nivelul Uniunii Europene,
și 8 avertismente. Valoarea financiară a amenzilor
reglementările privind protecţia datelor cu Total litigii pentru * cifra inclusă în Raportul de
semnificative pentru nerespectarea legilor și a sustenabilitate 2017 făcea referire
caracter personal. Aceste norme au fost aplicate neconformarea cu legile și/sau
reglementărilor privind furnizarea și utlizarea la suma totală a litigiilor, incluzând
începând cu luna mai 2018. reglementările în vigoare litigii comerciale specifice activităţii
produslor și serviciilor financiare a fost de 27.000
băncii (ex. insolvenţe, contestaţii la
de euro. Alte șapte sancţiuni au fost primite cu executare etc.) și nu doar la litigiile
privire la încălcări ale legislaţiei privind securitatea 2017* l 2018 pentru neconformare cu legile și/
și confidenţialitatea datelor clienţilor. sau reglementările în vigoare.
Număr total de litigii

SESIZĂRI, ANUL NUMĂRUL AVERTISMENTE AMENZI VALOAREA


2.670 l 1.921
Din numărul dosarelor pe rol la sfârșitul anului 2017 ( număr
AVERTISMENTE ȘI TOTAL AL AMENZILOR ”
Număr total de litigii încheiate totat litigii în curs de soluţionare”) 1.706 sunt dosare cu
AMENZI PRIMITE / SESIZĂRILOR €
consumatori, clienţi ai băncii, având ca obiect presupuse
AUTORITATE PRIMITE 940 l 490 clauze abuzive în contractele de credit, procentul de câștig al
Autoritatea Naţională 2016 693 22 32 39.293 acestora fiind de 81,02% pentru anul 2017.
pentru Protecţia Număr de litigii în curs de
2017 626 25 22 48.965 soluţionare la finalul anului De asemenea, din numărul dosarelor pe rol la sfârșitul anului
Consumatorilor (ANPC)
2018 ( număr totat litigii în curs de soluţionare”) 1.420 sunt
2018 21 8 13 27.000 1.730 l 1.431 ”
dosare cu consumatori, clienţi ai băncii, având ca obiect
Autoritatea Naţională 2016 38 9 4 11.998 presupuse clauze abuzive în contractele de credit, procentul
pentru Supravegherea de câștig al acestora fiind de 77,96% pentru anul 2018.
2017 146 6 2 1.294
Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal 2018 183 7 0 0
(ANSPDCP)
34 35 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
În ciuda eforturilor depuse de Bancă pentru alinirea la legislaţia pentru
proctecţia datelor cu caracter personal, 7 sesizări cu privire la protecţia
datelor cu caracter personal ale clienţilor au fost adresate Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) în 2018. Ca urmare a sesizărilor clienţilor, au avut loc 7
investigaţii care au rezultat în emiterea către Bancă a șapte avertismente.
Acestea fac referire la:
ee consultarea datelor personale fără permisiunea clientului;
ee încălcarea legislaţiei cu privire la confidenţialitatea informaţiilor și cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienţilor
ee incidente de nerespectare a reglementărilor privind comunicarea de
informaţii ale clienţilor în relaţia cu Biroul de Credit.

În 2018, Banca nu a înregistrat: clienţilor. Opinia clienţilor este foarte importantă INDICATOR 2018 2017 2016
pentru Bancă, de aceea aceasta se asigură că
ee Acţiuni juridice pentru practici anti- Numărul total de amenzi/avertismente 13 amenzi & 22 de amenzi & 32 de amenzi &
concurenţiale sau de monopol toţi clienţii care înaintează o sesizare sunt trataţi
pentru nerespectarea reglementărilor 8 avertismente 25 de avertismente 22 de avertismente
în conformitate cu politicile interne, astfel încât
ee Amenzi sau avertismente pentru privind furnizarea și utilizarea produselor
să fie identificată cea mai bună soluţie, în cel și serviciilor financiare (Autoritatea
nerespectarea legilor sau reglementărilor cu mai scurt timp posibil. Banca se angajează să Naţională pentru Protecţia Consumatorilor)
privire la protecţia mediului înconjurător sau îmbunătăţească permanent relaţia cu clienţii și
cu privire la sponsorizare Numărul total de amenzi/avertismente 7 avertismente 2 amenzi & 4 amenzi &
să răspundă eficient solicitărilor acestora, astfel
pentru nerespectarea legilor sau 6 avertismente 9 avertismente
Raiffeisen Bank are implementat un proces încât să menţină și să consolideze încrederea reglementărilor privind procesarea datelor
intern de preluare, centralizare și gestionare a acestora. cu caracter personal ale clienţilor
plângerilor sau sesizărilor care vin din partea

În 2018, Banca a înregistrat un număr total de NUMĂR DIN CARE


5.194 sesizări/ reclamaţii privind protecţia RECLAMA}II NEFONDATE
datelor cu caracter personal, venite prin
Protecţia datelor Autoritatea Naţională pentru Protecţia
ANPC 3 2
ANSPDCP 183 57
cu caracter personal Consumatorului (ANPC), Autoritatea Naţională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu BNR 4 3
În 2018, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a emis în Caracter Personal, Banca Naţională a României CJPC 4 3
atenţia Băncii 21 de avertismente și amenzi (incidente legate de: popriri (BNR), Comisariatele Judeţene pentru Protecţia
Client 4.993 3.005
aplicate conturilor clienţilor, nesemnarea unor acte adiţionale la contractele Consumatorilor (CJPC) Centrul de Soluţionare
de împrumut în momentul schimbării condiţiilor contractuale, erori în Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) CSALB 7 6
aplicarea taxei de administrare a conturilor etc). Dintre acestea, 13 amenzi sau direct de la clienţi prin canalele puse la TOTAL 5.194 3.076
au fost pentru nerespectarea reglementărilor, cu o valoare totală de dispoziţie de Bancă. Din totalul sesizărilor
27.000 lei. Toate amenzile au fost plătite în 2018. primite, 3.076 au fost nefondate, fiind bazate pe
așteptările eronate ale clienţilor.

36 37 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


02 Modelul nostru
de business
responsabil

ee Principii, strategie și afilieri

ee Obiectivele de dezvoltare durabilă

ee Analiza și matricea de materialitate

ee Comunicarea cu stakeholderii

ee Recunoaștere și premii
Principii, strategie
și afilieri Raiffeisen Bank este una dintre companiile semnatare ale

Pactului Global al Naţiunilor Unite


și și-a asumat respectarea celor zece principii. Acestea prevăd
desfășurarea activităţii într-un mod responsabil care ţine cont de
respectarea drepturilor omului, de oferirea de condiţii decente de muncă,
de protecţia mediului înconjurător și de respectarea normelor anticorupţie.
Investiţia Raiffeisen Bank în România din ultimii Pactului Global al Naţiunilor Unite este cea mai mare reţea globală de
21 de ani a însemnat mai mult decât totalul companii care lucrează împreună pentru o dezvoltare sustenabilă.
finanţărilor acordate, a totalului investiţiilor în
angajaţi sau a multiplelor acţiuni comunitare
derulate. Principala noastră investiţie a fost în drepturile omului protecţia
construcţia unui model de business responsabil, PRINCIPIUL 1: Companiile trebuie să mediului înconjurător
susţină şi să respecte protecţia drepturilor
care să poată crește pe fundamente solide și omului proclamate la nivel internaţional.
PRINCIPIUL 7: Companiile trebuie să
susţină o abordare precaută cu privire la
care să construiască un business puternic și PRINCIPIUL 2: Companiile trebui să se provocările din zona protecţiei mediului
sustenabil. asigure că nu sunt complice la cazuri de înconjurător.
abuz ale drepturilor omului.
PRINCIPIUL 8: Companiile trebuie să
desfășoare iniţiative pentru promovarea
Experienţa noastră pe piaţa est-europeană și pe piaţa locală au arătat că dedicarea și aplecarea standardele muncii unei responsabilităţi solide faţă de
către clienţi cu cele mai bune produse și servicii capătă forţă și amploare direct proporţională PRINCIPIUL 3: Companiile trebuie protecţia mediului înconjurător.
atunci când acestea sunt implementate cu responsabilitate. Promovăm un model afaceri sustenabil, să încurajeze libertatea de asociere şi PRINCIPIUL 9: Companiile trebuie
care ia mereu în considerare, la 360 de grade, perspectiva stakeholderilor noștri și care urmărește recunoaşterea efectivă a dreptului la să susţină încurajarea dezvoltării și
zi de zi însușirea principiilor sustenabilităţii și implementarea natural a acestora în procedurile negocieri colective. promovării tehnologiilor prietenoase cu
noastre. Suntem responsabili pentru modul cum gestionăm finanţele clienţilor noștri și acţionăm cu mediul înconjurător.
PRINCIPIUL 4: Companiile trebuie să
responsabilitate în toate ariile și pe întreg teritoriul ţării, pentru a influenţa pozitiv comunităţile în care
încurajeze eliminarea tuturor formelor de
ne desfășurăm activitatea.
muncă forţată şi obligatorie. combaterea corupţiei
Raiffeisen Bank este afiliată celor mai importante asociaţii, consilii și instituţii care promovează bunele PRINCIPIUL 5: Companiile trebuie să PRINCIPIUL 10: Companiile trebuie
practici în afaceri. încurajeze abolirea efectivă a muncii să lupte împotriva tuturor formelor de
copiilor. corupţie, inclusiv șantajul și darea sau
ASOCIAŢII PROFESIONALE • Asociaţia CAMERE DE COMERŢ • Camera de Comerţ
PRINCIPIUL 6: Companiile trebuie să luarea de mită.
Română a Băncilor • Asociaţia Română de Româno-Americană (AmCham) • Camera de
încurajeze eliminarea discriminării în
Factoring • Asociaţia pentru Pensiile Administrate Comerţ Româno-Elveţiană • Camera de Comerţ
ceea ce privește angajarea și ocuparea
Privat din România (APAPR) • Asociaţia Româno-Germană (AHK) • Camera de Comerţ
locurilor de muncă.
Administratorilor de Fonduri din România • Româno-Olandeză (NRCC) • Camera de Comerţ
Asociaţia de Plăţi Electronice din România și Industrie a României (CCIR)
(APERO)
ASOCIAŢII PATRONALE • Consiliul
ASOCIAŢII DE BUSINESS • Consiliul Patronatelor Bancare din România • Confederaţia În plan local, Banca este de asemenea, semnatară a Cartei Diversităţii,
Investitorilor Străini (FIC) • Coaliţia pentru Patronală CONCORDIA exprimând astfel angajamentul său pentru asigurarea unui mediu de lucru
Dezvoltarea României • Romanian Business sigur, bazat pe principiul egalităţii de șanse, pe încurajarea diversităţii și
ALTELE • Institutul Aspen România (ASPEN) •
Leaders • Austrian Business Club București descurajarea discriminării și a hărţuirii la locul de muncă.
Fundaţia Junior Achievement România • Consiliul
Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC)

40 41 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă
Pentru a contribui la identificarea unor soluţii care
să adreseze provocările globale, la promovarea
bunăstării oamenilor și la protecţia mediului
înconjurător, comunitatea internaţională a statelor
care alcătuiesc Organzaţia Naţiunilor Unite (ONU)
a adoptat, în septembrie 2015, Agenda 2030 în
interesul dezvoltării durabile și cele 17 Obiective
de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri).
Suntem conștienţi că, indiferent de industria în ţinte clare și solicită acţiuni concrete în direcţia
Irina Kubinschi care activează, fiecare actor economic joacă adoptării de politici, strategii și programe care
director executiv, Resurse Umane, un rol important în atingerea acestor obiective. să contribuie la creșterea economică, luând în
Raiffeisen Bank
Împreună, prin responsabilitate, asumare și calcul o serie de nevoi sociale precum educaţia,
efort comun ne putem adapta modelele de sănătatea, condiţiile de muncă decente,
afaceri astfel încât să contribuim, în mod real, la egalitatea de șanse, protecţia ecosistemelor
atingerea ţintelor până în 2030. terestre și marine, consumul responsabil de
resurse etc.
Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă,
”Noi, la Raiffeisen Bank, credem că diversitatea intrate în vigoare la 1 ianuarie 2016, urmăresc
să mobilizeze, într-un efort comun, toate statele
Banca pune accent pe acele ODD-uri care sunt
cele mai importante și relevante pentru activitatea
îmbogăţește orice organizaţie și societatea în membre ONU pentru a lupta împotriva sărăciei, sa și care completează cel mai bine strategia de
general, stimulează inovaţia și împărtășirea a inegalităţii și pentru a contribui la combaterea sustenabilitate.
de experienţe și puncte de vedere diferite. De schimbărilor climatice. Astfel, obiectivele setează

curând, grupul Raiffeisen a sărbătorit 200 de În procesul de identificare a ODD- urilor relevante,


ani de la nașterea fondatorului său, Friedrich Banca a ţinut cont de următoarele trei criterii:
Wilhelm Raiffeisen, care a demonstrat cum
comunităţi diverse, de oameni diferiţi și cu RELAŢIA CU
IMPORTAN}A IMPACT
mijloace individuale puţine pot construi o RAIFFEISEN BANK
viaţă, afaceri și relaţii sustenabile și puternice.
cât de aproape cât de importantă cât de semnificativ
Incluziunea, diversitatea și responsabilitatea este ODD-ul de este contribuţia este impactul pe
socială au fost valori ale băncii noastre de la obiectul activităţii
companiei?
băncii la realizarea
acelui obiectiv
care Raiffeisen Bank
îl poate avea asupra
bun început și sunt azi mai actuale ca oricând.” global? scopului respectiv?

42 43 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România 2018


ODD 1:
Fără
ODD 8:
Muncă decentă și
Analiza și
sărăcie
Compania contribuie indirect la patru (1a, 1.1, 1.2,
creștere economică
Banca adresează șapte din cele douăsprezece ţinte
matricea de
materialitate
1.4) din cele șapte ţinte stabilite pentru obiectivul propuse de obiectivul numărul opt (8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
de dezvoltare durabilă numărul 1 prin acordurile 8.6, 8.8, 8.10). Investiţiile în digitalizarea produselor
încheiate cu organizaţii internaţionale precum Fondul și serviciilor, eficientizarea consumului de resurse,
European pentru Investiţii, pentru mobilizarea de programele dezvoltate de Bancă pentru sprijinirea
resurse financiare, programele comunitare susţinute și IMM-urilor și antreprenorilor locali, eforturile
soluţiile oferite pentru clienţii care întâmpină dificultăţi companiei pentru încurajarea participării femeilor
financiare. în procese de selecţie pentru poziţii de conducere,
politica de remunerare egală, investiţiile pentru
sănătatea, siguranţa și bunăstarea angajaţilor, dar
și politica de creditare responsabilă sunt măsuri care
ODD 4: generează pe termen lung, numeroase efecte pozitive
Educaţie în economia românească.
Banca desfășoară sistematic activităţi de consultare
de calitate și implicare a stakeholderilor, pentru a identifica
Banca susţine, dezvoltă și promovează oportunităţi de ODD 9: domeniile sau temele de interes care le influenţează
educaţie și dezvoltare profesională, fie prin investiţiile Industrie, inovaţie deciziile, din spectrul social, economic și de mediu.
în educaţie financiară pe care le realizează alături
de partenerii săi comunitari, fie prin programele și infrastructură Obiectivul acestui proces are la bază dorinţa companiei
interne dedicate angajaţilor sau tinerilor absolvenţi,
contribuind astfel la patru din cele 10 ţinte ale Investiţiile companiei în comunităţile locale, încurajarea de a îmbunătăţi constant procesul de raportare
obiectivului (4.2, 4.3, 4.4, 4.5). metodelor de transport alternativ și parteneriatele
cu instituţiile internaţionale pentru a crește accesul nefinanciară, procesul de luare a deciziilor și per
întreprinderilor din România la servicii financiare,
contribuie indirect la atingerea a două din cele opt ansamblu, responsabilitatea companiei.
ODD 5: ţinte ale obiectivului (9.3, 9.4).
Egalitate Implicarea și consultarea stakeholderilor reprezintă
de șanse elemente cheie ale strategiei de responsabilitate
ODD 13: socială corporativă (CSR) a băncii.
Prin politicile pe care le promovează, Banca își Acţiune pentru
dorește să contribuie la combaterea tuturor formelor
de discriminare și să sprijine participarea completă schimbările climatice Implicarea părţilor cointeresate este un Pentru realizarea Raportului non-financiar aferent
și efectivă a femeilor în procese de management (5.1, proces interactiv și continuu care presupune anului 2018, Banca a desfășurat la începutul lui
5.5). Banca integrează în politica sa de mediu măsuri pentru
interacţiunea cu toate categoriile de părţi 2019 un proces de materialitate amplu, care a
a contribui la combaterea schimbărilor climatice și
în același timp promovează în rândurile angajaţilor cointeresate – angajaţi, clienţi (persoane fizice, inclus două faze distincte:
adoptarea unui comportament prietenos cu mediul IMM-uri, corporaţii), furnizori și prestatori de ee o fază internă: consultarea echipei de
ODD 7: înconjurător pentru a contribui la reducerea impactului servicii (IT, non-IT și furnizori de servicii de management
Energie curată care cauzează schimbări climatice (13.2, 13.3). închiriere spaţii de birouri), parteneri de afaceri, ee o fază externă: consultarea, pe baza unui
ONG-uri și parteneri comunitari, organizaţii
și accesibilă sondaj, a categoriilor de părţi cointeresate
supranaţionale, autorităţi și organe de ale Băncii.
Prin proiectele pe care Banca le dezvoltă pentru ODD 16: reglementare, mass-media și bloggeri, asociaţii
de business și asociaţii profesionale. Rolul acestui În urma realizării sondajului au fost obţinute
eficientizarea și scăderea consumului de energie, Pace, justiţie și
compania contribuie în mod indirect la două din cele
șapte ţinte ale obiectivului (7.2, 7.3). instituţii puternice
proces este de a identifica temele semnificative
(materiale), respectiv acelea care influenţează cel
mai mult părţile cointeresate și activitatea Băncii
3.079 de răspunsuri valide, cu un
număr statistic relevant pentru fiecare categorie
Banca dezvoltă acţiuni pentru a contribui la
și care vor sta la baza matricei de materialitate. de părţi cointeresate. Metodologia folosită
mobilizarea unor resurse financiare suplimentare
pentru ţările în curs de dezvoltare, sprijină pentru acest sondaj a fost chestionarul online,
parteneriatul global pentru dezvoltare durabilă realizat în parteneriat cu consultanţii din echipa
prin aderarea la Pactul Global al Naţiunilor Unite și The CSR Agency.
încurajază parteneriatele public-privat și la nivelul
societăţii civile prin numeroasele iniţiative pe care le
susţine și în care se implică, contribuind astfel la trei 45 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
din cele douăsprezece ţinte ale obiectivului.
Matricea 1 10 16

IMPACTUL ECONOMIC, SOCIAL ȘI DE MEDIU


100

și temele materiale 2 23 24 18 17

90

4 3 8 7
22 20 21 19

După identificarea temelor semnificative (materiale), 80

Banca a prioritizat cinci piloni de raportare:


11
5 15 9 14 12
Guvernanţă Locul de muncă: 13
corporativă și 16. Respectarea drepturilor omului
performanţă: 17. Combaterea discriminării
70
18. Relaţia dintre management
1. Comportament anticoncurenţial
și angajaţi 6
2. Anticorupţie
19. Formare și dezvoltare
3. Dialog cu stakeholderii profesională
4. Politici publice 20. Securitate și sănătate în muncă
5. Management și leadership 21. Forţa de muncă
6. Inovaţie 22. Diversitate și egalitate de șanse 60
27 26 25
7. Prezenţă pe piaţă
8. Performanţă economică
Societate:
9. Impact economic indirect
23. Voluntariat și investiţii
în comunitate
Finanţare responsabilă: 24. Comunităţi locale
50
10. Conformare socio-economică
11. Siguranţa operaţiunilor Mediul înconjurător:
12. Produse și servicii responsabile 25. Deșeuri
13. Protecţia datelor cu 26. Energie
caracter personal
27. Emisii
14. Marketing și
28. Materiale
etichetarea produselor 40

15. Practici de achiziţii

28

INFLUENŢĂ ASUPRA STAKEHOLDERILOR


30
30

40

50

60

70

80

90

100
Limitele
temelor materiale

NR. TEMĂ MATERIALĂ LIMITA STAKEHOLDERI 19 Formare și             


TEMEI dezvoltare
profesională
20 Securitate și             
în interiorul în exteriorul
sănătate în muncă
organiza]iei organiza]iei
21 Forţa de muncă             
GUVERNAN}~ CORPORATIVĂ ȘI PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ
1 Comportament 22 Diversitate și             
            
anticoncurenţial egalitate de șanse

2 Anticorupţie SOCIETATE
            
23 Voluntariat             
3 Dialog cu              și investiţii în
stakeholderii
comunitate
4 Politici publice              24 Comunităţi locale             
5 Management și              MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
leadership
25 Deșeuri              
6 Inovaţie             
26 Energie             
7 Prezenţă pe piaţă             
27 Emisii              
8 Performanţă             
economică 28 Materiale             
9 Impact economic             
indirect
FINANŢARE RESPONSABILĂ  Angajaţi  Organizaţii supranaţionale
 Clienţi (IMM-uri, Clienţi retail, Corporaţii)  Autorităţi și autorităţi de reglementare
10 Conformare socio-             
economică  Furnizori și prestatori de servicii  Asociaţii de afaceri și profesionale
 Parteneri de afaceri  Mass media și bloggeri
11 Siguranţa             
operaţiunilor  Parteneri din comunitate și ONG-uri  Acţionari
 Comunitatea locală
12 Produse și servicii             
responsabile
13 Protecţia datelor cu             
caracter personal
14 Marketing și              Domeniile de interes identificate de către Domeniile de interes indicate de către
etichetarea
stakeholderii interni ai Băncii (echipa de stakeholderii externi ai Băncii au fost:
produselor
management) au fost: ee Respectarea drepturilor omului
15 Practici de achiziţii              ee Comportament anticoncurenţial ee Conformare socio-economică
LOCUL DE MUNCĂ ee Protecţia datelor cu caracter personal ee Relaţia dintre management și angajaţi
16 Respectarea              ee Activitate financiară responsabilă și ee Combaterea discriminării
drepturilor omului oportunităţi pe piaţă
ee Dezvoltarea comunităţilor locale
17 Combaterea              ee Respectarea drepturilor omului
discriminării ee Investiţii în comunitate și dezvoltarea
18 Relaţia dintre              comunităţilor locale
management și
angajaţi

48 49 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Comunicarea
cu stakeholderii
Clienţi (IMM-uri, Comoditatea și ușurinţa tranzacţiilor Contactarea a 10.000 de clienţi lunar
Clienţi retail, Confidenţialitatea datelor cu caracter pentru a obţine feedback cu privire
Corporaţii) personal la nivelul lor de satisfacţie referitor la
interacţiunea cu angajaţii si la servicii
Etică în afaceri
Ofertele de produse inovatoare și
Păstrarea economiilor în siguranţă
serviciile online
Investiţii responsabile
Respectarea legilor și a reglementărilor
Securitate
Pentru a implica permanent stakeholderii și pentru Codul de Conduită
Ușurinţa de a face afaceri
a păstra o comunicare deschisă cu aceștia, Transparenţă
Rezultate financiare pozitive
Documente de poziţie
Banca se angajează în mai multe forme de dialog Rentabilitate financiară
Profilul social al Băncii
prin intermediul canalelor de comunicare online –
Furnizori și Partener de încredere Consolidarea comunicării
Internetul (pagina web a companiei, canalele de prestatori de Sinergii Și-a luat angajamentul de a asigura
social media) și Intranetul, organizează ateliere servicii
Transparenţă diversitatea furnizorilor și a dezvoltării
(IT, non-IT și ulterioare a lanţului de aprovizionare în
și conferinţe interactive, sondaje, consultări, furnizori de servicii
Plata la timp
conformitate cu cele mai bune practici
Calitate
cursuri de formare, discuţii cu experţi și participă de închiriere)
Abordare prietenoasă cu mediul
de sustenabilitate
Angajamentul furnizorului faţă de Codul
la diferite evenimente locale, naţionale și de Conduită
internaţionale pe teme de sustenabilitate. Cooperarea cu furnizorii din
comunitatea locală
De asemenea, compania comunică în mod direct Susţinerea furnizorilor locali
cu toţi stakeholderii săi prin întâlniri directe, Clauze contractuale pentru legislaţia
naţională pentru protecţia mediului în
e-mail sau telefon. România pentru toate contractele
Parteneri de Transparenţă Poziţionarea cât mai aproape de
afaceri Sinergii parteneri și clienţi
GRUPURI DE PĂRŢI SUBIECTE-CHEIE ȘI PREOCUPĂRI CUM RĂSPUNDEM ȘI CUM NE Management sustenabil Sfaturi personalizate
INTERESATE IMPLICĂM Politica de achiziţii Puncte de contact dedicate

Angajaţi Beneficii Continuarea programului Vocea ta” și Parteneri din Abordarea provocărilor sociale Colaborarea pentru responsabilitate

Dezvoltare personală și profesională majorarea contribuţiei angajaţilor la comunitate și Demonstrarea suportului continuu socială corporativă
deciziile conducerii ONG-uri Stabilirea de parteneriate strategice
Mediu de lucru Sinergii
Asigurarea de oportunităţi de formare pentru abordarea problemelor sociale
Sănătate și protecţia muncii Sponsorizare
și beneficii Îndeplinirea poziţiei de lider în eforturile
Cultură și valori Investiţii în educaţie
Continuarea Sondajului anual privind de implicare a comunităţii
Diversitate și egalitate de șanse Opinia Angajaţilor (EOS) Finanţarea și participarea activă în
Politici și proceduri Creșterea prezenţei feminine în roluri de toate iniţiativele comunitare
conducere Iniţiative comune și parteneriate
Programe de formare și dezvoltare Menţinerea sprijinului pentru ONG-urile
profesională și personală mici și mijlocii prin programul Raiffeisen
Promovează participarea voluntară Comunităţi (www.raiffeisencomunitati.ro)

50 51 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


GRUPURI DE PĂRŢI
INTERESATE
Comunitatea
SUBIECTE-CHEIE ȘI PREOCUPĂRI

Bunăstarea cetăţenilor
CUM RĂSPUNDEM ȘI CUM NE
IMPLICĂM
Participare la și finanţarea proiectelor
Recunoaștere
și premii
locală Educaţia financiară a cetăţenilor comunitare în finanţe
Demonstrarea sprijinului solid al Organizarea de întâlniri, consultări și
comunităţii sondaje de opinie în mod regulat
Sporirea nivelului de conștientizare al Preluarea rolului de facilitator
provocărilor de mediu Sprijinirea proiectelor de ecologie
Soluţionarea problemelor sociale urbană
Continuarea sprijinului pentru 1 / FEBRUARIE 2 / MARTIE
Ocuparea forţelor de muncă
proiectele comunităţii locale prin Friedrich Wilhelm Raiffeisen, divizia de Private Prestigioasa revistă Global Finance a desemnat
Sprijin comunitar
programul Raiffeisen Comunităţi (www. Banking a Raiffeisen Bank Romania, a fost Raiffeisen Bank
raiffeisencomunitati.ro)

Cea mai
desemnata de Revista Euromoney, pentru al
Sprijinirea financiară a proiectelor patrulea an consecutiv, ca fiind
comunitare
Susţinerea proiectelor comunitare prin
voluntariat cel mai bun bună bancă
Organizaţii
supranaţionale
Transparenţă
Sporirea nivelului de conștientizare al
Crearea de parteneriate
Respectarea reglementărilor și serviciu de în România,
comunităţii
Profilul public al Băncii și personalul
acestuia
a legislaţiei în vigoare
Raport financiar anual Private Banking în cadrul competiţiei pe care o organizează anual
sub titlul Cele mai bune bănci din lume 2018.

din România
Comunicare deschisă
Respectarea legislaţiei naţionale și Dialog permanent Raiffeisen Bank International a fost de asemenea
. 
internaţionale desemnată:
Performanţă financiară și non- Studiul, pe baza căruia se decid premiile, ţine
financiară cont de întreaga gamă de servicii oferite –
Autorităţi și Respectarea legii naţionale și Sprijinirea economiei naţionale consultanţă financiară, acces la instrumente
Cea mai Cea mai
autorităţi de internaţionale Oportunităţi egale de ocupare a financiare și servicii conexe. buna bancă bună bancă
reglementare forţelor de muncă
Creștere sustenabilă
Investiţii în capital uman
Divizia de private banking a Raiffeisen din Europa în: Bosnia & Herţegovina;
Performanţă financiară și Bank are active de peste 1,2 miliarde euro Slovacia & Ucraina
non- financiară Respectarea legii naţionale în administrare în România.
Centrală
Politică Publică și propuneri legislative și de Est
Mass media și Informaţii în timp util și transparente Comunicate de presă cu privire la știrile
bloggeri Canale de comunicare despre produse și servicii financiare
Comunicare permanentă E-mail-uri și întruniri cu reprezentanţii 3 / APRILIE 4 / IUNIE
de presă
Accesul la informaţii
Diseminarea știrilor EMEA Finance acordă Raiffeisen Bank premiul de În cadrul Galei Bancheri de Top, desfășurată în

Best Bank in
Relaţie cu publicul iunie 2018, am primit trei premii:
Raportul de sustenabilitate
Cel mai Cea mai bună
Acţionari Rentabilitate financiară și
performanţă
Consultare cu publicul
Performanţă financiară transparentă Romania optim raport Solvabilitate
Raport financiar anual și
Capital și nivelul de îndatorare Credite/ categoria Bănci

Best Investment
Adunarea Generală a Acţionarilor mari și medii
Departament dedicat Depozite
Site web categoria Bănci Mari
Declaraţii publice Bank in Romania Cea mai bună campanie CSR
for 2017
Asociaţii de Participare activă la agenda Comunicare deschisă
afaceri și naţională Membri activi Maratonul Via Maria Theresia 2017 /
profesionale
Tășuleasa Social

52 53 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


03 Responsabilitatea
practicilor noastre

ee Stabilitate în relaţiile comerciale

ee Retail & Corporate Banking

ee Susţinerea antreprenoriatului
românesc

ee Principiile finanţării responsabile

ee Soluţii pentru clienţi

ee Accesul la servicii

ee Digitalizare
Stabilitate în
relaţiile comerciale
Securitate Prin această politică, Banca dorește să reducă
digitală riscurile sociale și de protecţia mediului
Raiffeisen Bank România urmărește respectarea standardelor de bună înconjurător faţă de Bancă și faţă de clienţii și
practică și recomandările din domeniul securităţii digitale, a celor primite partenerii săi, în trei domenii-cheie:
la nivel de grup și a celor implementate local. În Raiffeisen Bank România,
activitatea este gestionată de CSO – Manager Departament Securitate
Bancară, care raportează direct către vicepreședintele diviziei Operaţiuni
și IT. Pentru a combate criminalitatea informatică, Banca a implementat
soluţii pentru a proteja activele și tranzacţiile clienţilor săi (persoane fizice,
companii mici și medii și corporaţii). Banca depune un efort constant pentru FINANCIAR JURIDIC REPUTAŢIONAL
a-și adapta măsurile de securitate pentru a spori protecţia clienţilor săi sancţiuni monetare, acţiuni în instanţă prejudiciu reputaţional
împotriva ameninţărilor în continuă creștere a securităţii informaţiilor. nerambursarea împotriva Băncii, prin asocierea cu
În definirea proceselor și a controalelor, Banca respectă standardele de creditelor, pierderea a clienţilor sau a clienţi care nu respectă
securitate PCI-DSS, ISO27k. valorii garanţiei/ partenerilor săi din principiile de etică
activelor ca rezultat cauza nerespectării și responsabilitate în
CSO – Manager Departament Vicepreședinte al neîndeplinirii legilor sau acordurilor afaceri
Securitate Bancară divizia Operaţiuni și IT obligaţiilor contractuale
gestionează activitatea
Raiffeisen Bank România

raportează către

Nivelul de risc este clasificat în trei categorii (scăzut, mediu și ridicat).


Riscul de investiţie din Principalele criterii se referă la riscurile privind protecţia mediului
Obiectivele sunt:
perspectivă socială înconjurător (protecţia mediului înconjurător, sănătate și securitate) și
• finanţarea proiectelor ce prezintă riscuri
și de protecţia mediului sociale și de protecţia mediului înconjurător
riscurile sociale (sociale și de muncă) asociate cu finanţarea unui proiect
(împrumut/investiţie), iar evaluarea include: domeniul de activitate,
înconjurător acceptabile, sustenabile pe termen lung
perioada împrumutului, mărimea împrumutului și garanţiile colaterale
• minimizarea riscurilor sociale și de oferite. Procesul de evaluare a riscurilor sociale și de mediu este
Scopul Băncii este acela de a acorda împrumuturi protecţia mediului înconjurător pentru implementat prin instrucţiuni de lucru integrate în procesul de creditare a
în mod responsabil. Astfel, Banca a introdus în Bancă persoanelor juridice.
politicile de creditare pentru persoane juridice
• minimizarea riscurilor sociale și de
mai multe criterii de evaluare a nivelurilor de
protecţia mediului înconjurător pentru
risc. În 2014, Banca a introdus o politică cu
partenerii Băncii (clienţi și/sau furnizori)
privire la gestionarea riscurilor sociale și de
protecţia mediului înconjurător, care a devenit • respectarea cerinţelor legale naţionale și
parte a Sistemului de Management Social și de internaţionale și a standardelor privind
Mediu (SMSM). Politica se aplică în cazul tuturor riscurile sociale și de protecţia mediului
domeniilor de activitate şi este utilizată pentru a înconjurător
evalua toţi potenţialii clienţi persoane juridice.

56 57 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Retail, Corporate
& Private Banking

Retail Clienţi Banking pentru


Banking premium IMM-uri
În 2018 Raiffeisen Bank și-a actualizat Prin serviciul Premium Banking, Raiffeisen Bank se Segmentul de Întreprinderi Mici și Mijlocii în Raiffeisen Bank cuprinde
promisiunea de valoare pentru clienţii persoane adresează clienţilor cu potenţial ridicat (venituri entităţi cu capital privat și cifră de afaceri anuală la nivel de grup, de până
fizice în linie cu orientarea sa către clienti și lunare de peste 2.000 de euro sau active în la 5 milioane de euro. Clienţii IMM sunt segmentaţi mai apoi în companii
pozitionarea competitivă de bancă responsabilă. administrarea grupului Raiffeisen cuprinse între Micro (cifră de afaceri până la 1 milion de euro) și companii Mici și Mijlocii
Astfel, Banca a continuat să lucreze la 40.000 și 250.000 de euro). (cifră de afaceri până la 5 milioane de euro), pentru a le putea asigura
îmbunătăţirea experientei oferite clienţilor în o abordare personalizată, în funcţie de profil, dimensiunea activităţii și
În anul 2018, Raiffeisen Bank a continuat strategia
toate interacţiunile cu Raiffeisen Bank, prin complexitatea nevoilor tranzacţionale și de finanţare.
de consolidare a volumelor de business pe acest
simplitate, cu responsabilitate și empatie faţă de
segment și a portofoliului de clienţi, înregistrând
nevoile clien]ilor.
o creștere record a numărului de clienţi, de peste Pe lângă reţeaua de agenţii teritoriale, clienţii IMM beneficiază
Compania a continuat să dezvolte parteneriate 16%, faţă de anul 2017. de aceeași experienţă printr-o gamă largă de canale
puternice cu persoane fizice, oferindu-le beneficii alternative prin care pot accesa produsele și serviciile Băncii:
Mai presus de toate, preocuparea Raiffeisen Bank
care se multiplică atunci când aceștia aleg să
a continuat să fie aceea de a le oferi clienţilor
lucreze cu Raiffeisen Bank pentru operaţiunile de
Premium o experienţă bancară superioară.
zi cu zi.
Eforturile echipei au fost recunoscute de clienţi,
Raiffeisen Bank plasându-se pe primul loc în piaţă
Astfel: ca nivel de experienţă bancară oferită acestui mobil/tabletă Internet soluţia de interacţiune la distanţă -
segment, conform sondajului realizat la finalul (Smart Mobile) (Raiffeisen Online) Interactive Voice Response
• pachetele de servicii tranzacţionale cu
anului 2018.
zero costuri și tarife preferenţiale pentru
depozite, carduri de credit și descoperiri
de cont au fost alese de peste 85% din Soluţiile digitale ca Raiffeisen Online și Smart Mobile continuă să fie
noii clienţi Raiffeisen Bank în 2018, numărul prioritare, acestea oferind clienţilor o experienţă de utilizare simplă și
tranzacţtiilor efectuate cu cardurile de comodă , motiv pentru care eforturile băncii se concentrează pe educaţia
debit crescând cu 26% financiară și migrarea către canale alternative. Aceste aplicaţii vizează
îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor, asigură disponibilitatea serviciilor
• clienţii persoane fizice au continuat să își majoreze disponibilităţile
oriunde și oricând, oferind și cele mai reduse costuri pentru operaţiunile
plasate la bancă, acestea înregistrând o creștere cu peste 11% faţă
bancare.
de 2017
• a crescut procentul creditelor de nevoi personale aprobate pe loc În același timp, accesul la finanţare a rămas un subiect vital pentru clienţii
IMM, iar Banca a continuat să le acorde sprijinul în acest sens, portofoliul
• volumele creditelor de nevoi personale acordate, au înregistrat o
de credite avansând cu 13,6% până la 461 milioane de euro în decembrie
creștere de 9% faţă de 2017, peste 90% dintre acestea fiind acordate
2018, pe fondul consolidării pieţei de creditare.
cu dobândă fixă
• volumele creditelor imobiliare Casa Ta au crescut cu 24% faţă de anul
anterior

58 59 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Corporate Private
Banking Banking
2018 a fost un an de succes pentru divizia Segmentul de Corporaţii Mari s-a axat Friedrich Wilhelm Raiffeisen, divizia de Private
corporate în cadrul stategiei de a se concentra pe furnizarea de programe de dezvoltare Banking a Raiffeisen Bank România, a fost
pe dezvoltarea relaţiilor pe termen lung cu clienţii personalizate pentru clienţi, structurate pe desemnată de Revista Euromoney, pentru al
corporativi. 23% creștere în nivelul activelor, expertize de industrii dezvoltate în experienţa patrulea an consecutiv, ca fiind cel mai bun
respectiv 13% creștere în nivelul pasivelor indică anterioară. serviciu de Private Banking din România. Studiul,
încrederea pe care partenerii companiei o au în pe baza căruia se decid premiile, ţine cont de
Concentrându-se pe acoperirea regională a
viabilitatea modelului de business al băncii. întreaga gamă de servicii oferite – consultanţă
cerintelor clienţilor, segmentul Mid Market și-a
financiară, acces la instrumente financiare și
continuat eforturile de dezvoltare a comunităţii
servicii conexe.
Principalele direcţii urmate în anul 2018 de afaceri, încurajând colaborarea și schimbul de
financiar au fost: bune practici. Divizia de private banking a Raiffeisen Bank are
active de peste 1,2 miliarde euro în administrare
Un rol important în efortul de creștere a fost
în România. Serviciile sunt adresate clienţilor
Concentrarea pe Accelerarea continuarea parteneriatului cu investitorii
cu averi ridicate care accesează consultanţă
abordarea holistică programul de eficienţă instituţionali (de exemplu, BEI, EIF, BERD), în
financiară și beneficiază de soluţii personalizate.
faţă de ecosistemele internă prin: special pe segmentul de Mid Market. Merită
formate în jurul menţionate și programele COSME și SMEi, În 2018, segmentul FWR a înregistrat 1.503 clienţi.
• migrare continuă
clienţilor corporativi, unde Raiffeisen Bank a primit cea mai mare
către canale
adresându-se tuturor parte a fondurilor din piaţă. 2018 a fost un an
electronice și/ sau
membrilor acestora foarte activ, din punct de vedere al pieţelor
centralizarea
(de exemplu: furnizori, sindicalizate, cu tranzacţii în diferite sectoare
expertizei
clienţi, angajaţi, economice.
• structurare proces
acţionari, personal Succese importante au fost înregistrate de
de vânzări (de
de conducere etc.) banking-ul tranzacţional, cu plăţi online ce au
exemplu, campania
de suplimentare depășit pragul de 90%. Investiţii semnificative au
expunere, campania fost făcute pentru îmbunătăţirea operaţiunilor
Continuarea
de expuneri cu cash, implementând mașini multifuncţionale
punerii în aplicare
preaprobate) oferind comoditate și acces extins către serviciile
a programelor de
de cash. Creșterea economică a adus un număr
dezvoltare a afacerilor • modernizare
crescut de tranzacţii și venituri.
(de exemplu, infrastructură
dezvoltare financiară, informaţională Procesele interne au continuat să fie îmbunătăţite
managementul pentru un răspuns în 2018, urmând trei principale abordări:
resurselor umane, mai rapid și mai simplificare, reducerea numărului de documente
cercetare, fiabil la nevoile solicitate și reutilizarea informaţiei interne și
optimizare procese clientului publice. Targetul final este un serviciu rapid și lin
operaţionale) pentru susţinut de cea mai modernă infrastructură de IT.
clienţi, în special
Asigurarea respectării Respectarea reglementărilor naţionale și
pe segmentul Mid
cerinţelor de internaţionale reprezină un aspect important în
Market. Evenimentele
reglementare locale, strategia diviziei de Corporate, având scopul de
structurate în cadrul
internaţionale și a le oferi clienţilor cel mai înalt nivel de încredere
platformei Raiffeisen
de grup și siguranţă atunci când utilizează serviciile
Catalizator au avut,
bancare. Procesul a fost optimizat pentru a
de asemenea, o
reduce sarcina birocratică, cu toate că cerinţele
componentă puternică
reglementărilor au crescut. Banca s-a angajat să
de conectare a
își menţină nivelul de respectare al legislaţiei
partenerilor noștri
în curs pentru a oferi cea mai bună protecţie și
pentru schimbul de
securitate în ecosistemul de afaceri.
bune practici
60 61 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Susţinerea
antreprenoriatului
românesc
Programul Programul Sprijin pentru IMM-uri -
Acorduri de garantare
Elevator Lab
Catalizator factory cu Fondul European de
Investiţii, în valoare de peste
Elevator Lab este cel mai mare program de
parteneriate între fintech-uri și companii din
Lansat în 2017, programul Catalizator, pentru
antreprenori cu idei mari” își propune să
” by Raiffeisen jumătate de miliard de euro
Europa Centrală și de Est, organizat de Raiffeisen
Bank International și lansat în 2017 la nivelul
grupului. Fintech-urile înscrise intră într-un
contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale
În 2018, ca premieră în piaţa bancară Preocuparea Băncii pentru dezvoltarea și program de selecţie, iar finaliștii lucrează cu
și să faciliteze crearea unei comunităţi de
românească și recunoscută că atare în mass- consolidarea segmentului IMM-urilor pe piaţa profesioniști Raiffeisen Bank într-un program de
afaceri sănătoase, în care actorii economici
media locală și regională, a fost lansată românească s-a concretizat în ultimii ani prin accelerare de 4 luni, în Viena.
să împărtășească dincolo de idei, oportunităţi
platforma online Factory by Raiffeisen Bank numeroase soluţii de finanţare, care i-au dat
de afaceri și să consolideze relaţii de business În 2018, Raiffeisen Bank România, în parteneriat
dedicată culturii antreprenoriale în general și posibilitatea să ofere credite inclusiv companiilor
valoroase, ajutându-i totodată pe aceștia să cu TechHub Bucharest, a organizat Elevator
start- up- urilor în mod specific. care nu s-ar fi calificat la o finanţare clasică, din
își extindă și să își administreze afacerile într- Lab Challenge, un program local de selecţie
Scopul principal al programului este acela de cauza lipsei de garanţii. Cele două noi programe
un mod mai eficient. Și în 2018, programul s-a fintech- urilor românești later stage pentru
a încuraja spriritul antreprenorial, prin sprijinul pentru garantarea creditelor IMM de la Fondul
desfășurat pe parcursul a două ediţii, februarie– programul global Elevator Lab. 8 dintre
financiar acordat intreprinderilor noi sau celor cu European de Investiţii sunt Programul UE pentru
iunie și septembrie–noiembrie. ” fintech- urile înscrise în Challenge au participat la
istoric scurt de funcţionare, în vederea dezvoltării competitivitatea IMM-urilor” (COSME), în valoare
un Demo Night, iar câștigători au fost ieșenii de
Workshop-urile din ediţia 2018 și-au propus de 180 de milioane de euro, și Programul UE
și implementării unor proiecte de afaceri viabile, ” la ThinkOUT, start-up fintech care dezvoltă un
să abordeze teme ca: managementul pentru dezvoltarea și consolidarea activităţii
cu valoare adaugată în economie, care să ducă produs de analiză și prognoză financiară pentru
motivaţiei și al conflictelor sau leadership- ul IMM-urilor” (SMEi), în valoare de 340 de
la exploatarea ideilor inovative de afaceri, la IMM- uri.
participativ. Temele au fost stabilite pe milioane de euro.
îmbunătăţirea poziţiei IMM- urilor în piaţă și la
baza răspunsurilor participanţilor din ediţiile
creșterea competitivităţii în rândul acestora. Ambele iniţiative urmăresc să sprijine accesul
precedente ale Catalizator”. Peste 90% dintre
” clienţilor la finanţare cu ajutorul alternativelor
antreprenori au spus că și-ar dori aprofundarea Principala iniţiativă derulată pe platforma
  www. raiffeisenfactory.ro a fost concursul de flexibile de garantare, 4.000 de firme IMM
temei relaţiilor din echipă, a modalităţilor în
proiecte care a dus la înscrierea a 87 de idei beneficiind de aceste programe până acum.
care ar putea crește motivarea și colaborarea
oamenilor din echipele pe care le conduc. de afaceri. La finalul programului, Raiffeisen Raiffeisen Bank a extins parteneriatul cu FEI prin
Bank a finanţat 27 de antreprenori la început semnarea unui acord nou pentru finanţarea
Catalizator 2018: de drum, cu un total de 3,5 milioane lei. Aceștia fermierilor români.
100 de ore au fost sprijiniţi de Bancă atât cu facilităţi de
Acest acord în valoare totală de 30 de milioane
credit*, o ofertă specială pentru tranzacţiile lor
de workshop
360
de euro este destinat acordării de împrumuturi
bancare, cât și cu accesul la cursuri și ateliere
în lei pe termen mediu și lung, în condiţii
concepute specific pentru a asigura dezvoltarea
companii atractive, care să stimuleze investiţiile în utilaje
și stabilitatea afacerilor lor.
participante și echipamente, activităţi tradiţionale, servicii și

1.120
participanţi
*Cele mai viabile idei de afaceri au fost finanţate cu credite
de până la 50 de mii de euro, acordate prin programul
COSME și cu sprijinul Fondului European pentru Investiţii
unităţi de agroturism.

Strategice (FEIS).

7 orașe 62 63 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Principiile
Banca a continuat să acorde și în 2018 finanţări pentru proiecte care
respectă criterii de sustenabilitate și care demonstrează un impact pozitiv
asupra mediului înconjurător sau asupra societăţii în general.

finanţării
Compania acordă finanţare proiectelor care îndeplinesc unul sau mai multe
criterii de sustenabilitate, astfel:

responsabile Criterii de sustenabilitate


pentru finanţare responsabilă
Criterii sociale
pentru finanţare responsabilă
• Energie regenerabilă: producţia și furnizarea • Antreprenoriat social/ sustenabil și start-
de energie din surse regenerabile (solar, up-uri: idei inovatoare care contribuie la
eolian, hidro, geotermal, biomasă, recuperare consolidarea climatului economic (Finanţare
de energie din deșeuri) sau producţia de pentru micro-intreprinder și IMM-uri)
echipamente și componente pentru astfel de • Dezvoltare regională și investiţii în
proiecte infrastructură în zone slab structurate:
Activitatea băncii se desfășoară în conformitate • Construcţii sustenabile / clădiri eficiente: proiecte din statele aflate în curs de dezvoltare
cu reglementările legislative existente la nivel construcţii de clădiri eficiente din punct de sau pieţe emergente, proiecte din zona
naţional și internaţional, respectând în același vedere energetic, reabilitarea unor clădiri sectorului public
existente, în direcţia scăderii consumului de • Sănătate și servicii medicale: spitale,
timp convenţiile și acordurile internaţionale. resurse centre de îngrijire, centre medicale, ambulanţe,
Astfel, politica de creditare a băncii definește • Eficienţă energetică: dezvoltarea și instituţii de reabilitare. centre publice destinate
implementarea de tehnologii care contribuie la activităţilor sportive
clar domeniile și activităţile pe care compania reducerea consumului de energie, recuperarea • Locuinţe sociale: case pentru persoane și
nu le va finanţa cu bună știinţă, direct sau energiei din deșeuri, cogenerare familii care au nevoie de sprijin (cu venituri
indirect. • Transport sustenabil: transportul în comun, mici), orfelinate, azile de bătrâni
vehicule alternative • Securitatea hranei: toate măsurile care
• Sisteme de apă și canalizare: construcţia asigură hrană adecvată și sănătoasă
Acestea includ: și operarea facilităţilor de furnizare apă și • Apă potabilă: staţii de epurare, izvoare de
colectare apă uzată, reciclarea apei, staţii de apă, instalaţii de apă
producerea și comercializarea oricărui produs producerea sau comerţul cu arme și muniţii epurare, utilizarea eficientă a apei
• Managementul deșeurilor: colectarea și
interzis sau ilegal în ţările gazdă (producerea • Reducerea deșeurilor și a emisiilor: tratarea deșeurilor, sisteme de canalizare
sau comerţul cu produse care conţin bifenilii reducerea cantităţilor de deșeuri produse,
producerea sau comerţul cu băuturi alcoolice • Patrimoniu cultural și artă: protecţia
policloruraţi – PCBuri, produse farmaceutice colectarea, managementul și tratarea acestora,
(exclusiv bere și vin) patrimoniului cultural, muzee
sau pesticide interzise la nivel naţional sau reciclare, reutilizare și depozitare (pentru
internaţional, substanţe care diminuează stratul captarea metanului), produse și tehnologii și • Educaţie și training: școli, universităţi și
de ozon sau comerţul cu animale sălbatice sau producţia sau comerţul cu tutun, jocuri de noroc, soluţii pentru reducerea deșeurilor centre de instruire
produse reglementate de Convenţia privind cazinouri sau alte entităţi similare • Protecţia naturii: proiecte pentru combaterea • Știinţă, cercetare și dezvoltare: institute de
Comerţul Internaţional cu Specii Periclitate schimbărilor climatice, dezmembrarea, cercetare, laboratoare
de Faună și Floră Sălbatică, transportul producţia sau comerţul cu materiale radioactive dezafectarea unor zone industriale și • Inovaţie în domeniul dezvoltării durabile:
transfrontalier al deșeurilor interzise de legislaţia restaurarea ecosistemelor cercetare și dezvoltare în zona corporate
în vigoare) • Alte efecte pozitive asupra societăţii și asupra
activităţile care implică forme de exploatare în • Agricultură organică, orașe verzi:
promovarea și îmbunătăţirea stării ecosistemului unor aspecte sociale
muncă sau munca forţată și exploatarea minorilor
pescuitul marin cu plase de peste 2,5 km lungime agricol, grădinărit urban, agricultură urbană
• Conservarea și eficienţa resurselor: măsuri
operaţiuni de exploatare a pădurilor tropicale
transportul petrolului sau al altor produse care să contribuie la utilizarea eficientă a
umede primare sau producţia și comerţul cu lemn
periculoase care nu respectă reglementările resurselor naturale, concepte cradle-to-cradle
sau alte produse forestiere care nu provin din
legislative păduri exploatate sustenabil

comerţul cu mărfuri fără licenţe de import/ export


64 65 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Finanţare pentru proiecte din domeniul energiei regenerabile Proiecte noi în 2018
Numărul de proiecte din Număr 6
portofoliul băncii
Valoarea finanţării acordate Valoarea în 31,34
proiectelor din domeniul mil. €
energiei regenerabile nume proiect

Valoarea creditelor acordate


clienţilor corporate
Valoarea în
mil. €
1920,00
The BRIDGE II
Procentul reprezentat de % 1,6 va l o a r e a f i n a n ţ ă r i i
finanţările acordate proiectelor
de energie regenerabilă 27,5 mil. €
(din totalul creditelor)
s u p r a fa ţ a c l ă d i r i i
Descriere Portofoliul băncii în zona proiectelor
din domeniul energiei regenerabile
35.280 m2
include: certificare
• 2 parcuri fotovoltaice
• 1 centrală în cogenerare ce
LEED Gold
utilizează drept combustibil biomasă descriere
• 3 microhidrocentrale aflate în Clădirea The Bridge II este proiectată având în vedere cele mai
operare recente tendinţe la nivel global în ce privește clădirile verzi.
Chiriașii vor beneficia de reduceri majore ale costurilor de
întreţinere datorită investiţiei în sisteme performante ce reduc
costurile energiei electrice și de încălzire. Birourile din parcul
de afaceri The Bridge vor avea certificat verde LEED Gold,
Finanţare pentru proiecte din domeniul construcţiilor sustenabile
certificarea finală fiind așteptată la sfârșitul anului 2019.

Numărul de proiecte din Număr 7


portofoliul băncii
Valoarea finanţării acordate Valoarea în 200
nume proiect
proiectelor din domeniul mil. €
energiei regenerabile
Valoarea creditelor acordate Valoarea în 1.920 Unirii View
clienţilor corporate mil. € va l o a r e a f i n a n ţ ă r i i

Procentul reprezentat de % 10,4 21,5 mil. €


finanţările acordate proiectelor
de energie regenerabilă s u p r a fa ţ a c l ă d i r i i
(din totalul creditelor)
27.360 m2
Descriere Banca este implicată în finanţarea a
certificare
7 proiecte din domeniul construcţiilor
sustenabile, din care 2 sunt certificate BREEAM Excellent
(sau în curs de certificare) BREEAM
Excellent sau LEED Gold descriere

Designul clădirii se axează pe colaborare, concentrare și


contemplare. Cu o înălţime de 73 m, Unirii View oferă o vedere
panoramică de 360° asupra orașului. Clădirea a obţinut
precertificarea sustenabilă BREEAM cu calificativul Excellent,
urmând ca procesul să fie finalizat la sfârșitul anului 2019.

66 67 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Soluţii
ALTE PROIECTE
GREEN
CU IMPACT POZITIV ASUPRA MEDIULUI
MORTGAGE
FINANŢATE DE BANCĂ

19,3 mil.€
acordate pentru transportul
Pentru a încuraja persoanele fizice
să-și achiziţioneze locuinţe cu
pentru clienţi
certificare de eficienţă energetică
public din Cluj, în vederea Green Homes” Raiffeisen Bank

achiziţiei de tramvaie și a lansat creditul imobiliar
autobuze noi, cu un impact redus
Comunicarea Net Promoter

asupra mediului înconjurător Casa Ta Verde. cu clienţii Score (NPS)

Acest produs a fost dezvoltat Comunicarea deschisă, constantă și transparentă cu clienţii băncii ajută
compania să rămână conectată în permanenţă la nevoile acestora și să
2016: 34
PROIECTE DIN în colaborare cu
42
dezvolte soluţii adaptate cerinţelor pe care le au.
SFERA SOCIALĂ Consiliul Român pentru 2017:
Pe lângă canalele de comunicare pe care clienţii le au la dispoziţie pentru
Clădiri Verzi (RoGBC), a contacta banca ori de câte ori au nevoie, compania contactează lunar un
Achiziţia de
echipamente medicale
care oferă certificare pentru
locuinţele verzi.
număr mare de clienţi pentru a monitoriza percepţia acestora și gradul de
satisfacţie în ceea ce privește serviciile primite. 2018: 46
în valoare de

0,65 mil.€
DENUMIRE SEGMENT INDICATOR REZULTATE REZULTATE
AVA N TA J E P E N T R U C L I E N Ţ I NR.
SONDAJ CLIENŢI 2017 2018
L A AC H I Z I Ţ I O N A R E A U N E I
LOCUINŢE CU CERTIFICARE DE 1 Apel de a PF Satisfacţia 66,18% 68,68%
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ: doua zi generală foarte mulţumiţi sau foarte mulţumiţi sau
cu privire la extrem de mulţumiţi extrem de mulţumiţi
Finanţare în valoare de angajaţii Băncii
2 Apel de a IMM-uri Satisfacţia 67,14% 68,89%
0,5 mil.€ condiţii
avantajoase
costurile mai
mici la energie
doua zi generală
cu privire la
foarte mulţumiţi sau
extrem de mulţumiţi
foarte mulţumiţi sau
extrem de mulţumiţi
pentru deschiderea unei de creditare, & reparaţii angajaţii Băncii

grădiniţe noi prin dobânzi >> beneficii


3 Apelul din PF Satisfacţia 38,66% 39,42%
a doua cu privire la
mai mici faţă directe luna săptămână soluţionarea
foarte mulţumiţi sau foarte mulţumiţi sau
extrem de mulţumiţi extrem de mulţumiţi
de creditul de lună = reclamaţiilor
imobiliar cost redus 4 Apelul din IMM-uri Satisfacţia 39,47% 47,29%
Achiziţii de echipamente standard a doua cu privire la foarte mulţumiţi sau foarte mulţumiţi sau
în valoare de al deţinerii săptămână soluţionarea extrem de mulţumiţi extrem de mulţumiţi
locuinţei* reclamaţiilor

2 mil.€ mediu mai sănătos de locuire


5 Net
Promoter
PF Intenţia de a
recomanda
42 46
Score* Banca
pentru întreaga familie, 6 Net IMM-uri Intenţia de a Întreprinderi mici: 39 Întreprinderi mici: 44
prin utilizarea la construcţia Promoter recomanda Întreprinderi mijlocii: 34 Întreprinderi mijlocii: 39
casei a unor materiale Score* Banca

ecologice, non-toxice 7 Net Corporaţii Intenţia de a 42 59


Promoter recomanda
Score* Banca
*Economiile anuale pe care le face un client care
solicită un astfel de credit pot acoperi până la
două rate din an.

68 69 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Soluţii pentru clienţii persoane fizice Banca a iniţiat un program intern prin care monitorizează apelurile direct,
dar și prin sondaje de percepţie ale persoanelor contactate cu întârzieri
aflaţi în situaţii vulnerabile și cu dificultăţi financiare de plată, urmărind prin calitatea apelului și o abordare prietenoasă,
să asculte cu atenţie opiniile clienţilor contactaţi și să identifice cea mai
Banca înţelege că, uneori, clienţii se pot creditului, în schimbului prelungirii acesteia cu potrivită soluţie/plan de adresare a problemelor, împreună cu o informare
confrunta cu dificultăţi financiare. În 2018, Banca 3 luni. Această opţiune stipulată în contract transparentă și clară.
a continuat efortul de a dezvolta noi soluţii permite clienţilor care se confruntă cu situaţii Sondajele în rândul clienţilor reprezintă un instrument util de măsurare
pentru clienţii persoane fizice care întâmpină personale speciale, de natură scurtă 1-2 luni, să a percepţiei și a satisfacţiei acestora în relaţie cu angajaţii Băncii și cu
dificultăţi financiare sau care se găsesc în situaţii le depășească, prin înaintarea către Bancă a serviciile oferite. Banca contactează lunar un număr mare de clienţi pentru
vulnerabile. Printre soluţiile oferite clienţilor în unei simple cereri. Banca înţelege că evenimente a consolida relaţia cu aceștia și pentru a monitoriza percepţiile și nivelul de
dificultate se numără: reducerea temporară neprevăzute, pozitive sau negative, pot apărea satisfacţie cu privire la serviciile primite.
a dobânzii și a principalului între 3 și 5 ani, în viaţa fiecărui client și, astfel, încearcă să ofere
reducerea permanentă a costului creditului, această facilitate. O comunicare transparentă, clară și corectă ajută părţile cointeresate să
ștergerea parţială a principalului pe baza unui monitorizeze activitatea Băncii. Orice modificări de termeni și condiţii cu
În cazul clienţilor care întâmpină situaţii cu impact privire la facilităţile de credit, rate ale dobânzilor sau taxe și comisioane
comportament bun de plată (după o anumită
pe termen lung, cum ar fi decesul sau probleme sunt comunicate în mod constant pe site-ul web al Băncii.
perioadă de timp, în funcţie de oferta de
grave de sănătate, Banca acordă o atenţie
restructurare) sau ștergerea parţială de principal
deosebită elaborării unor soluţii de sprijin pentru
la momentul restructurării, prelungirea scadenţei
clienţi.
și consolidarea împrumuturilor. În cazul creditelor

Money Bistro
în franci elveţieni (CHF), Banca a continuat să De asemenea, Banca face demersuri pentru
ofere o metodă de restructurare pentru a oferi a avea un dialog constructiv cu clienţii care
Money Bistro a apărut din nevoia de
reduceri semnificative, alături de schimbarea întâmpină dificultăţi financiare, dar care nu au ”
a ne implica în educaţia financiară a
monedei de creditare și reeșalonarea datoriei încă întârzieri la plata ratelor, educându-i cu
La finalul anului 2018, Raiffeisen Bank a lansat o românilor, dar și din dorinţa de a face
pentru clienţii cu dificultăţi financiare. Din 2010, privire la soluţiile disponibile. Banca promovează
platformă online dedicată educaţiei financiare a altfel decât până acum aceste lucruri.
Banca oferă tuturor clienţilor, cu titlu gratuit și la proactiv opţiunile de colectare pe cale amiabilă,
populaţiei adulte, moneybistro. ro. Așadar, vă invităm la Money Bistro, un
alegerea lor, posibilitatea de a amâna, până la soluţiile de restructurare sau de lichidare parţială,
spaţiu virtual în care ne vom lua bugetul
3 luni, plata ratelor lunare, pe durata perioadei pentru a se evita procedurile de executare silită. Programul transpune termeni și concepte
la bani mărunţi, să discutăm concepte
financiare în lecţii video distractive, gândite
financiare de bază și să demontăm mituri
ca niște aperitive financiare”, menite să
Măsurile luate înainte de demararea procedurilor de executare silită sunt: ” false despre bani. Scopul este ca fiecare
crească numărul persoanelor cu nivel optim de
• recuperarea, pe cale amiabilă, a datoriilor, prin apeluri telefonice, să aleagă, așa cum o face în orice alt
educaţie financiară. Primul sezon disponibil pe
SMS- uri, scrisori, vizite la domiciliu, efectuate de echipe specializate din aspect al vieţii, conduita financiară care
platforma online are 10 episoade, găzduite de
Bancă sau de către agenţiile de recuperare îi face bine lui și familiei sale.”
Andi Moisescu, care discută cu antreprenori,
• oferta pentru restructurarea creditelor economiști, jurnaliști, bloggeri, chefi sau pasionaţi Steven van Groningen
• oferta pentru lichidarea parţială a datoriilor la credite negarantate sau a de gastronomie despre obiceiuri pentru o viaţă
președinte Raiffeisen Bank România
celor garantate prin procedura de vânzare voluntară a garanţiei financiară sănătoasă.

Criteriile luate în considerare în rezolvarea cazurilor sociale includ: decesul


unui debitor sau a soţului/ soţiei, probleme serioase de sănătate, șomaj,
venit redus sub valoarea salariului minim pe economie și proprietăţi un spaţiu virtual de educaţie financiară
imobiliare distruse de accidente, care nu sunt acoperite de asigurare.
Intenţia Băncii este aceea de a evita pe cât posibil executarea silită. Chiar lecţii scurte, săptămânale, despre
și în cazul demarării procedurilor de executare silită, Banca continuă în planificarea bugetului personal
paralel oferirea de soluţii de recuperare a datoriei pe cale amiabilă,
precum: opţiunea de vânzare voluntară a garanţiei, cu reducerea valorii
rămase sau repunerea în grafic. Aceste opţiuni sunt oferite în continuare
video, infografii și interviuri săptămânale
pentru a se evita executarea silită și costurile suplimentare care trebuie despre moderaţia financiară
plătite de client executorului judecătoresc. Din păcate, sunt situaţii în care
înseamnă:
clienţii reacţionează prea târziu și contactează Banca pentru a ajunge la un interviuri cu persoane publice
acord doar după notificarea executorului judecătoresc. În această situaţie, și angajaţi Raiffeisen Bank
costurile executării trebuie plătite în avans executorului judecătoresc, de
către client.

70 71 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Digitalizare Performanţa
privind
protecţia mediului
Anul 2018 a însemnat continuarea procesului de Activităţile pe care Banca le desfășoară implică
transformare digitală, Raiffeisen Bank oferind un consum ridicat de resurse, fie că vorbim
clienţilor posibilitatea de a avea acces instant la despre materiale sau energie. Angajamentul
tot mai multe servicii și produse bancare. Raiffeisen Bank pentru dezvoltare durabilă
presupune, pe lângă analiza impactului social
și economic, și analiza factorilor de mediu pe
Portofoliul de clienţi digitali a înregistrat noi care Banca îi influenţează și asupra cărora are
cifre record, iar utilizatorii Raiffeisen Online și
Smart Mobile au folosit aplicaţiile băncii cu 65% impact direct sau indirect.
mai mult decât în anul precendent, înregistrând
aproape 82 de milioane de autentificări în 2018.
La nivel local, Directoratul este responsabil cu Politica de protecţia mediului este actualizată
Numărul de clienţi digitali activi a ajuns la supravegherea activităţilor de identificare a periodic, în conformitate cu directivele venite de
550.000, iar utilizatorii de mobile banking expunerii la riscuri privind protecţia mediului, la Grup, cu prevederile legislative din contextul
au înregistrat o creștere cu 47% faţă de anul ce revin Comitetului de Administrare a Riscurilor naţional și cu cele mai bune practici existente la

550.000
precedent. În plus, în 2018 numărul tranzacţiilor și existent în cadrul Băncii. nivel internaţional.
plăţilor efectuate de clienţii persoane fizice prin
canalele digitale de Mobile și Internet Banking a Direcţia de Conformitate monitorizează atent Direcţia de resurse umane este responsabilă
crescut cu 40%. clienţi digitali activi activitatea în toate punctele de lucru ale Băncii pentru informarea și instruirea angajaţilor Băncii
și evaluează riscurile de conformare cu legislaţia cu privire la adoptarea unui comportament
Continuând direcţia strategică de digitalizare și privind protecţia mediului. Atunci când este cazul, prietenos cu mediul înconjurător (inclusiv
inovare pentru a răspunde cât mai bine nevoilor Direcţia de Conformitate recomandă Comitetului instruirea asupra politicii de mediu), în timp
clienţilor, la finalul anului 2018 Banca a lansat Raiffeisen Online &
de Risc măsurile necesare pentru minimizarea ce Direcţia de achiziţii și managementul
noile aplicaţii de Mobile și Internet Banking Smart Mobile: riscului de neconformare cu reglementările infrastructurii monitorizează și raportează

~82 milioane
către cei peste 5.000 de angajaţi ai băncii, legislative în vigoare. consumul de resurse din cadrul Băncii și
Raiffeisen Bank continuând să le optimizeze în furnizează toată infrastructura necesară pentru
linie cu feedback-urile primite pentru a se asigura colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor.
că răspunde celor mai exigente cerinţe. Noile de autentificări în 2018
aplicaţii au un design nou, modern, iar interfaţa
intuitivă permite utilizatorilor să facă orice
operaţiune bancară fără efort.
De asemenea, începând cu luna noiembrie 2018, +47%
clienţii pot obţine pe loc un card de credit, într-o creștere a numărului de utilizatori
singură vizită a clientului în agenţiile băncii. de mobile banking faţă de 2017

72 73 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Hârtia și deșeurile electrice, electronice Compania încurajază colectarea Energie
și electrocasnice (DEEE-uri) selectivă a deșeurilor în rândul
angajaţilor și implementează măsuri
pentru a-și îmbunătăţi procesele 2017 2018
hârtie • kg CONSUM TOTAL  
interne de colectare. Cu toate
2017 2018 DE ENERGIE
acestea, pentru anumite categorii

294.425 300.488 de deșeuri, cantităţile colectate de


la an la an, pot înregistra diferenţe Electricitate și energie
pentru răcire
MWh
22.385
GJ
80.586
tep
1.924,77
MWh
17.785
GJ
64.026
tep
1.529,51
semnificative (ex. baterii, corpuri
cartușe de imprimantă & tonere • buc. de iluminat), deoarece procesul de Energie pentru încălzire 14.480 52.128 1.245,28 10.826,85 38.976,66 931,11
2017 2018 colectare se face la finalul ciclului de (gaz)

6.400 6.568 viaţă al produsului.


ELECTRICITATE ȘI ENERGIE ENERGIE PENTRU Factorii de conversie utilizaţi:
PENTRU RĂCIRE ÎNCĂLZIRE (GAZ)
1 KWh= 3,6 * 106 J
Deșeurile 22.385 MWh 14.480 MWh 1 GJ=109J

materiale de ambalare (hârtie) • kg 17.785 MWh 10.826,85 MWh

2017 2018

98.521 86.194 2017 2018


sticlă • kg CONSUM DE  
COMBUSTIBIL
2017 2018
t GJ tep t GJ tep
0 8 Combustibil motorină 400 17.040 406 470 20.022 477,05
Combustibil benzină 66 2.871 69,3 51 2.218,5 53,55
corpuri de iluminat • kg
2017 2018
Factorii de conversie utilizaţi
1.044 2.072 pentru transformarea în GJ:
densitate motorină = 0,832
baterii • kg 1 t motorină = 42,6 GJ
Consum de combustibil
2017 2018 din surse regenerabile
3.869 0
densitate benzină = 0,715
1 t benzină = 43,5 GJ
Tip energie
plastic • kg
2017 2018
biodiesel • l

2.533 14.605
2017 2018

31.229 32.708,13
DEEE • kg
2017 2018

70.294 96.488
gunoi menajer • kg
2017 2018

6.477.317 5.936.420
74 75 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Consumul total de energie Transport
și intensitatea energiei
TRANSPORTUL 2017 2018
La calculul consumului total de energie și transformarea în tep (tonă ANGAJAŢILOR  
echivalent petrol) am utilizat norma metodologică de raportare a
consumului total de energie conform raportării către Autoritea Naţională de Distanţa parcursă de angajaţii 1.030.224 km 966.016 km
Reglementare în Domeniul Energiei. companiei cu mașinile
personale în scopuri de
business
Factorii de conversie utilizaţi pentru transformarea în tep sunt:
Distanţa parcursă de angajaţii 723.888 km 832.443 km
FACTOR companiei cu mijloacele (aprox. 58,000 l)
ENERGIE ELECTRICĂ GAZE NATURALE BENZINĂ MOTORINĂ
de transport în comun (taxi)
CONVERSIE
1 MWh=0,086 tep 1 MWh=0,086 tep 1 t = 1,05 tep 1 t = 1,015 tep în scopuri de business
Cantitatea de bunuri 160 t 160 t
transportată de serviciile de
curierat
consumul total de energie = energie electrică + gaz natural + consum combustibil Distanţa parcursă cu mașinile 7.732.717 km 7.239.047 km
(motorină+benzină) din flota companiei

consumul total de energie = 64.026+38.976,66+20.022+2.218,5 = 125.243,16 GJ


2017 2018 2017 2018
Numărul total de mașini 521 524 Distanţa 3.289.890 km 3.928.539 km
din flota companiei parcursă cu
consumul total de energie = 1.529,51+931,11+477,05+53,55=2.991,22 toe
Diesel 458 470 avionul

Electric/Hibrid 3 3
125.243,16
intensitatea energetică = GJ/m2 = 1,04 GJ/m2 Benzină 60 51
120.370
faţă de 1,24 GJ/m2 în 2017

Emisii
2.991,22
intensitatea energetică = tep/m2 = 0,0249 tep/m2
120.370 DOMENIUL FE TOTAL TOTAL
DOMENIUL INCLUDE CATEGORIE CATEGORIE
faţă de 0,0295 tep/m în 2017
2
DE APLICARE 2017 2018
t CO2 eq t CO2 eq
Categoria 2 Consumul de 215,26 g CO2/KWh 5.818,6 4.825,58
Suprafaţa totală a spaţiilor ocupate de companie: 131.449 m2 (din care energie electrică
11.079 m2 sunt spaţii în proprietate și 120.370 m2 spaţii în care angajaţii își
desfășoară activitatea)
Consumul
de apă
Consumul de apă

apă consumată • m3
2017 2018

50.000 50.300
76 77 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Măsuri pentru reducerea
impactului de mediu

29%
Compania este în plin proces de înlocuire a
corpurilor de iluminat cu neon, cu cele care
utilizează iluminatul cu leduri, pentru a-și din bugetul de investiţii în comunitate a fost
diminua consumul de energie. În 2018, au fost alocat proiectelor de ecologie urbană.
înlocuite 3 casete luminoase.

În timpul nopţii, încalzirea centrală este


În 2018, în cadrul Băncii s-a început procesul controlată cu ajutorul unui termostat care
de identificare a colectorilor de deșeuri din reglează temperatura.
orașele în care operează, pentru a contracta
servicii de colectare selectivă a deșeurilor.
Înlocuirea unei mașini vechi din flota companiei
cu o mașină cu emisii scăzute de 98 de grame
La nivelul birourilor administrative, există CO2 /100km.
infrastructură pentru colectarea selectivă a
plasticului, sticlei, metalului și hârtiei. Pentru
a informa și educa angajaţii cu privire la Utilizarea a trei mașini electrice în flota
importanţa reciclării materialelor reutilizabile, companiei.
Banca a desfășurat campanii de informare.
Informarea angajaţilor prin e-mail, instruiri
Pentru eficientizarea consumului de apă, periodice sau traininguri cu privire la măsurile
au fost instalaţi senzori la mecanismele de pe care le pot lua pentru a diminua impactul
evacuare a apei de la toaletele din birourile asupra mediului înconjurător.
administrative.
Investiţii comunitare în programe care

~38%
încurajează mersul pe bicicletă ca mijloc
alternativ de transport.

din energia electrică utilizată de Bancă provine


din surse de energie regenerabilă (conform
facturilor emise de furnizorul de energie
electrică).

Binele se întoarce.
Reciclează!
Campania internă de colectare selectivă a deșeurilor, începută în 2017, a continuat și în anul următor
prin instalarea, în cele două sedii centrale din București, a unor spaţii special destinate colectării
selective, coșuri denumite după tipul de deșeu colectat (hârtie, plastic, metal, sticlă și gunoi menajer),
personalizate cu sfaturi pentru o colectare selectivă corectă. S-a renunţat la coșurile de gunoi
individuale și au fost create locuri special amenajate colectării selective, cu îndemnul

redu, reciclează, reutilizează! .

78 79 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


04 Relaţii
pe termen lung

ANGAJAŢII NOŞTRI
COMUNITĂŢILE
NOASTRE
FURNIZORII NOŞTRI
ANGAJAŢII
NOŞTRI
Un element important care stă la baza
succesului pe termen lung și a dezvoltării
sustenabile a Băncii este reprezentat de
comunicarea eficientă cu angajaţii
și de grija pe care compania o are
pentru ei. Pentru a se asigura că oamenii
din echipa băncii sunt în permanenţă
implicaţi, motivaţi și conectaţi la nevoile
clienţilor, compania pune accent pe
menţinerea unui mediu de lucru
corect, bazat pe respectarea drepturilor
omului și zero toleranţă pentru
comportamentul discriminatoriu.
Totodată, Banca se axează pe dezvoltarea
și implementarea unor programe de
training dedicate, care să corespundă
nevoilor identificate prin comunicarea
permanentă cu angajaţii, punând accent
atât pe dezvoltarea profesională, prin
programe de talent management, dar și
pe dezvoltarea personală.
Echipa noastră
& mediul de lucru VALORI
ce guvernează
activitatea de zi cu zi a echipei

· ORIENTARE CĂTRE CLIENT ·


OBIECTIVELE STRATEGICE
ale Băncii
în zona de resurse umane
· PROFESIONALISM ·
· CALITATE ·
Dezvoltarea și Atingerea
· RESPECT RECIPROC ·
promovarea unei abordări unui nivel ridicat
bazate pe sprijin, de implicare · INIŢIATIVĂ ·
recompensare, dezvoltare a angajaţilor
și management eficient · MUNCĂ ÎN ECHIPĂ ·
astfel încât să ajute
angajaţii să atingă nivelul
de performanţă dorit
· INTEGRITATE ·

Principiile de bază care definesc


Crearea abilităţilor Construirea unei
comportamentul angajaţilor sunt
de leadership, culturi organizaţionale
necesare la toate solide, reglementate de Codul de Conduită al
nivelurile din companie, axate pe diversitate, Grupului Raiffeisen, actualizat la începutul
pentru a susţine prin promovarea ciclului de raportare, în ianuarie 2018.
viziunea băncii continuă
a valorilor băncii
Banca face eforturi pentru a se asigura
că atitudinea și modul de lucru al
angajaţilor săi sunt în conformitate cu
cele mai înalte standarde.

84 85 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


În 2018, Banca avea 5.021 de angajaţi, în 419 de Fluctuaţia În calculul fluctuaţiei angajaţilor au fost incluse
puncte de lucru. 75,63% din totalul angajaţilor plecările voluntare (demisie, pensionare,
este reprezentat de femei, vârsta medie în de personal expirarea contractului de muncă). Cifrele pentru
companie fiind de 37 de ani. Angajaţii lucrează angajaţii femei includ și cazurile în care acestea
fie cu normă întreagă, fie cu normă parţială, și Fluctuaţia angajaţilor în 2018 a scăzut cu aleg să nu se întoarcă în companie după
toţi sunt acoperiţi de prevederile contractului aproximativ 3% în comparaţie cu perioada concediul de maternitate.
colectiv de muncă. anterioară de raportare, ajungând la 18,84%.
La fel ca în anii trecuţi, rata fluctuaţiei în cazul
femeilor este mai mare decât în cazul bărbaţilor
CLASIFICAREA ANGAJAŢILOR (13,82%, faţă de 5,02% la bărbaţi). În același timp,
CLASIFICAREA BĂRBAŢI FEMEI TOTAL
ÎN FUNCŢIE DE GEN o scădere a înregistrat și fluctuaţia angajaţilor
ANGAJAŢILOR   din agenţii, de la 13,01% în 2017, la 10,14% în

3.805
ÎN FUNCŢIE DE
2018.
NORMA DE LUCRU
2018
ANGAJAŢI NOI ANGAJAŢI CARE
femei Normă întreagă 1.180 3.709 4.889 CATEGORIE AU PLECAT DIN
2018 COMPANIE

1.216
Normă parţială 36 96 132 număr proporţie număr proporţie
(de la 1 h – 7 h) Gen
Femei 692 18,19% 694 13,82%
bărbaţi Total angajaţi 1.216 3.805 5.021 Bărbaţi 258 21,22% 252 5,02%
Total 950 18,92% 946 18,84%

NUMĂR % DIN TOTAL Vârstă


NUMĂR DE ANGAJAŢI
ÎN SEDII CENTRALE ANGAJAŢI < 30 de ani 619 12,33% 423 8,42%
SEDII 30-50 de ani 319 6,35% 477 9,50%
2018
CENTRALE
>50 de ani 12 0,24% 46 0,92%
 Sky Tower 495 25%
Total 950 18,92% 946 18,84%
 Office Building 952 48% Zonă
 Centrul Operaţional 522 27% Sedii centrale 462 9,20% 437 8,70%
Brașov
Reţea/agenţii 488 9,72% 509 10,14%
Total 950 18,92% 946 18,84%

CLASIFICAREA ANGA- SEDII CENTRALE REŢEA/ AGENŢII Procesul Compania privește decizia de angajare ca pe
o decizie pe termen lung, de aceea criteriile
JAŢILOR ÎN FUNCŢIE DE de recrutare luate în calcul în procesul de recrutare și
CONTRACTUL DE MUNCĂ 
BĂRBAŢI FEMEI BĂRBAŢI FEMEI selecţie sunt legate de compatibilitatea cu
2018     În vederea îmbunătăţirii continue a performanţei profilul postului vacant, dar și de potenţialul
și eficienţei activităţii, Raiffeisen Bank își asumă de evoluţie al angajatului în cadrul băncii.
Permanent 684 1.327 422 2.096
responsabilitatea de a desfășura un proces de Responsabilitatea pentru procesul de recrutare
recrutare și selecţie de înaltă calitate, guvernat se află la Departamentul de Recrutare din Bancă,
de respectarea valorilor organizaţiei: punându- se accent în primă fază pe recrutarea
Pe perioadă determinată 65 149 45 233
internă.
INTEGRITATE COLABORARE
ÎNVĂŢARE DISCERNAMANT În 2018, echipa de recrutare din cadrul băncii
Total angajaţi 749 1.476 467 2.329 a finalizat peste 950 de procese de recrutare
RESPECT SIMPLITATE
și selecţie din extern și a identificat 327 de
PASIUNE candidaţi din intern, ce au fost promovaţi.

86 87 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Programe pentru Comunicarea
atragerea de tinere talente cu angajaţii
Anul 2018 a adus pentru tinerii absolvenţi mai multe șanse de a se implica Credem cu tărie ca unul din cele mai importante aspecte în relaţia cu
în programele companiei de achiziţie de talente și formare de competenţe. angajaţii îl reprezintă comunicarea liberă și deschisă.
Toţi angajaţii companiei sunt încurajaţi să înainteze sugestii, sesizări, dar
și să raporteze eventuale încălcări ale Codului de Conduită. Mai mult,
compania desfășoară anual sondaje în rândul angajaţilor, cu scopul de

Raiffeisen Banker 2 Be
a le oferi acestora instrumentele necesare pentru a-și exprima opiniile
sau pentru a înainta propuneri și idei de îmbunătăţire și eficientizare a
proceselor existente în cadrul băncii.

În 2018, programul dedicat absolvenţilor care vor să înceapă o carieră Angajaţii pot raporta sesizările privind încălcări ale condului de conduită
în bancă a fost extins la nivelul întregiii reţele de agenţii. Conceput ca un către superiorul lor direct, Direcţiei de Conformitate sau Departamentului
canal de recrutare pentru poziţiile de front-office, dar și o modalitate de a de Conformitate din cadrul grupului. De asemenea, aceștia au la dispoziţie
ușura angajarea proaspeţilor absolvenţi, programul a instruit și integrat în și sistemul de Whistle Blowing Hotline al Grupului Raiffeisen Bank. Toate
câmpul muncii peste 200 de tineri. În 2018 am organizat o serie extinsă de sesizările sunt confidenţiale, iar Banca se asigură că angajatul nu va suferi
grupe ale programului care durează 6 săptămâni, timp în care tinerii sunt niciun fel de dezavantaje profesionale în urma sesizării/sesizărilor făcute.
implicaţi într-un proces intensiv de învăţare ce presupune atât participarea
la cursuri în sală (2 săptămâni), cât și activitate practică, într-o agenţie de
tip școală, alături de un mentor alocat. Din cele 950 de recrutări din extern,
174 au fost tineri implicaţi în programul Raiffeisen Banker 2 Be.
SONDAJUL PRIVIND OPINIA Internal Impact Feedback
ANGAJAŢILOR
(EMPLOYEE OPINION SURVEY)
Survey (***fostul ICSS)
În 2018 compania a desfășurat o nouă Pentru a implementa acţiuni care să
ediţie a studiului anual ce investighează contribuie la bunăstarea și motivaţia

Raiffeisen Stagii de nivelul de angajament și eficienţă în rândul


angajaţilor, în colaborare cu un partener
angajaţilor, banca desfășoară, pe tot
parcursul anului, studiul de satisfacţie
privind interacţiunea internă.
IT Trainee & practică
extern agreat la nivelul Grupului.
Sondajul reprezintă unul din instrumentele Acesta oferă companiei baza necesară
pe care Banca le utilizează pentru a înţelege pentru dezvoltarea unor măsuri concrete
Raiffeisen Stagiile de practică oferite de companie
studenţilor sau masteranzilor care vor să aleagă
factorii care influenţează angajamentul
și eficienţa angajaţilor, dar și pentru a
care să ducă la creșterea satisfacţiei
angajaţilor privind colaborarea internă

Management o carieră în domeniul bancar au atras peste


450 de tineri. Timp de 2-4 săptămâni, aceștia
îmbunătăţi comunicare cu aceștia.
Și anul acesta, pe langă întrebările standard
și totodată, la creșterea gradului de
performanţă al acestora, lucru reflectat și

Trainee s-au familiarizat cu fluxul de activităţi dintr-o în gradul de satisfacţie al clienţilor externi.
existente la nivelul întregului Grup, sondajul
bancă, acumulând în același timp experienţa a avut o secţiune de întrebări suplimentare,
practică necesară pentru a-și începe activitatea dedicată colectării percepţiei angajaţilor
profesională după finalizarea studiilor. asupra trăsăturilor de leadership pentru
Am început în 2018 procesul de selecţie pentru
grupele implicate în cele două programe, urmând toate nivelurile de management.
ca în ianuarie 2019, să dăm startul noilor ediţii. Rata de răspuns a angajaţilor a fost de 83%.

88 89 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Diversitate formarea și dezvoltarea, selectarea și recrutarea
angajaţilor. Legislaţia locală și standardele
Campania internă Stay In Vocea Ta și egalitatea de șanse internaţionale privind drepturile omului sunt
respectate cu stricteţe. Banca respectă Codul
Campania a continuat și în 2018, cu același Platforma internă Vocea Ta reprezintă
Pentru a-și consolida angajamentul de a asigura Muncii existent la nivel naţional și nu prezintă
obiectiv de a a capta informaţii deosebit de unul din canalele prin care angajaţii
un mediu de lucru sigur și corect, bazat pe niciun risc de a fi asociată cu practici de muncă
valoroase privind motivaţia angajaţilor de pot transmite feedback și idei pentru
principiul egalităţii de șanse, pe încurajarea forţată sau de exploatare a copiilor. Ca urmare a
a lucra în Raiffeisen Bank, dar și preferinţele îmbunătăţirea produselor, serviciilor și
diversităţii și descurajarea discriminării și a angajamentului Băncii în sprijinirea și protejarea
acestora, interesele profesionale și proceselor din interiorul băncii.
hărţuirii la locul de muncă, în 2018 compania drepturilor fundamentale ale omului, atât în
personale și factorii care duc la scăderea
În 2018 platforma Vocea Ta a fost accesată a semnat Carta Diversităţii. Documentul are interiorul cât și în afara companiei, pe parcursul
motivaţiei.
de 4.800 de utilizator activi unici, cu un la bază un set de principii generale, asumate anului 2018 nu au fost înregistrate incidente ce
Discuţiile care au loc în cadrul interviurilor număr de accesări ce a depășit 60.000. voluntar de către Raiffeisen Bank cu scopul de au avut la bază încălcări ale drepturilor omului
Stay In, ajută compania să primească o Au fost generate 950 de idei, 30 fiind a promova diversitatea, non-discriminarea, sau situaţii de muncă forţată sau de exploatare a
analiză venită direct din partea angajaţilor implementate și 37 în curs de implementare/ incluziunea și egalitatea de șanse la locul de copiilor.
și astfel îi permite să stabilească direcţii dezvoltare. În mare, ideile propuse vizează muncă, prin care aceasta se angajează public să În 2018, 56,88% dintre posturile de management
de acţiune pentru scăderea fluctuaţiei în categorii precum pachetele de cont curent, sprijine, să protejeze și să dezvolte diversitatea în superior (B1 și B2) din Bancă erau ocupate de
poziţiile critice, consolidarea parteneriatelor digital banking, produse de credit și cardui, cadrul organizaţional. femei, înregistrându-se o creștere cu 2,48% faţă
interne, consilierea punctuală, dar și să ia dar și zona de call-center.
Conducerea companiei oferă transparenţă în de anul precedent.
măsuri acolo unde lucrurile nu funcţionează.
procesul de administrare a resurselor umane,
În anul 2018, au fost intervievaţi 150 de precum nivelurile salariale și de performanţă,
angajaţi, din diferite zone ale băncii (risc,
retail, conformitate, juridic, audit).
ANGAJAŢI ÎN FUNCŢIE DE BĂRBAŢI FEMEI
VÂRSTĂ ȘI POZIŢIA OCUPATĂ
ÎN COMPANIE
<30 30-50 >50 total <30 30-50 >50 total
2018

B-1* 0 15 3 18 0 15 7 22
B-2* 0 43 8 51 1 61 7 69
Alte poziţii de management 9 147 19 175 13 304 70 387
Specialiști 262 614 96 972 934 2.030 363 3.327
Total 271 819 126 1.216 948 2.410 447 3.805

Mediul * Board-1 reprezintă primul nivel de management, după top-management/Directorat


** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/Directorat
de lucru
Banca încurajează un mediu de lucru bazat pe încredere, în care toţi
Banca susţine diversitatea și crearea unui
membrii echipei se tratează cu respect, și promovează diversitatea, mediu de lucru plăcut în care oamenii
deoarece aceasta reprezintă o caracteristică ce naște perspective cu dizabilităţi se pot dezvolta profesional.
constructive ce duc la creșterea productivităţii și la atingerea obiectivelor
de afaceri.
În 2018, în cadrul NUMĂRUL DE ANGAJAŢI CU 2017 2018
Mediul de lucru din cadrul băncii este bazat pe principii ce respectă DIZABILITĂŢI, PE FIECARE
băncii lucrau
cu stricteţe cadrul legislativ naţional, dar în același timp sunt aliniate la CATEGORIE
cele mai înalte standarde internaţionale ce privesc drepturile omului,
libertatea de asociere, oportunităţile egale la angajare și promovare, dar și 18
persoane cu
Specialiști
BĂRBAŢI FEMEI
5 12
BĂRBAŢI FEMEI
4 14
interzicerea muncii forţate, obligatorii și desfășurate de copii.
dizabilităţi. Altă categorie 0 0 0 0
Total 17 18

90 91 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Combaterea
discriminării Remunerare
& beneficii
Raiffeisen Bank România nu tolerează
discriminarea sub nicio formă a ei. Toţi angajaţii
Băncii beneficiază de șanse egale, indiferent
de gen, naţionalitate, vârstă, statut familial,
limbă, religie, convingeri politice, dizabilitate
sau orientare sexuală. Recrutarea, angajarea Sistemul de
și promovarea în cadrul companiei se bazează
strict pe criterii ce ţin de competenţa și remunerare
performanţele angajatului.
În cadrul băncii, Consiliul de Supraveghere, prin intermediul Comitetului de Remunerare este cel
În 2018, au existat două cazuri în care angajaţi care aprobă sistemul de remunerare. Sistemul de remunerare al Băncii este aprobat de Consiliul de
ai băncii au considerat că au fost discriminaţi. Un Supraveghere, prin intermediul Comitetului de Remunerare.
proces a fost câștigat de Bancă, iar în al doilea
Sistemul de remunerare al Raiffeisen Bank România este guvernat de zece principii care fac referire,
caz a fost retrasă plângerea.
printre altele, la măsurile pentru evitarea conflictului de interese, compensarea competitivă, sustenabilă
și rezonabilă, definită în acord cu condiţiile pieţei, compensarea bazată pe performanţă etc.

Respectarea 2017 2017 2018 2018


VALOAREA SALARIULUI
drepturilor omului MEDIU, COMPARATIV
medie salarii medie salarii medie salarii medie salarii
angajaţi angajaţi angajaţi angajaţi
CU SALARIUL LA NIVEL
comparată comparată comparată comparată
Întrucât drepturile omului reprezintă valori NAŢIONAL
cu salariul cu salariul cu salariul cu salariul
esenţiale pentru Raiffeisen Bank și angajaţii mediu (%) minim (%) mediu (%) minim (%)
săi, Banca și-a asumat public un rol de lider
naţional în promovarea principiilor și practicilor Salariul mediu al angajaţilor 192 355 147 361
responsabile de afaceri și oferă mediului Salariul mediu al angajaţilor 177 326 204 500
de afaceri din România un exemplu privind juniori: București
respectarea drepturilor omului, a drepturilor Salariul mediu al angajaţilor 96 177 107 261
angajaţilor, privind protecţia mediului și juniori: în afara Bucureștiului
combaterea corupţiei. Organizaţia nu se
confruntă cu riscuri de muncă forţată sau de
exploatare a minorilor, respectând Codul Muncii. Beneficii
Pe lângă respectarea legislaţiei în vigoare privind
drepturile omului, Raiffeisen Bank își instruiește Indiferent de norma de lucru, Banca oferă Alte beneficii oferite de Bancă pot include telefon
angajaţii asupra acestor aspecte, 100% dintre angajaţilor aceleași tipuri de beneficii, mobil, mașină pentru poziţiile de conducere,
angajaţi fiind instruiţi cu privire la politicile Băncii regelementate la nivelul organizaţiei prin Politica servicii de consiliere psihologică, oferte speciale
privind respectarea drepturilor omului. de Remunerare și prin contractul colectiv de de la parteneri, bonuri de masă sau beneficii
muncă, încheiat între Sindicatul Raiffeisen Bank și sociale pentru angajaţii cu probleme medicale
conducerea Raiffeisen Bank. Toţi angajaţii Băncii serioase sau pentru cazurile sociale.
sunt acoperiţi de prevederile contractului colectiv
de muncă.

VALOAREA 2017 2018


PACHETULUI DE Specialiști Management Top Specialiști Management Top
BENEFICII CA % Management Management
DIN SALARIU
6,01 3,04 1,04 6,3 3,3 1,1

La finalul anului 2018, Raiffeisen Bank, ca membru al Federaţei Patronale a Serviciilor Financiare din
România (FinBan), a devenit parte semnatară în primul Contract Colectiv de Muncă (CCM) din cadrul
sectorului financiar-bancar din România, la care s-a alăturat partenerul său sindical de negocieri,
92 Federaţia Sindicatelor din Asigurări si Bănci (FSAB).
Concediu de maternitate
și paternitate Dezvoltare
& managementul
NUMĂR DE
În 2018, 440 de angajaţi au solicitat și au primit concediu de maternitate
ANGAJAŢI CARE AU
(437 de femei) și de paternitate (3 bărbaţi).
LUAT CONCEDIU DE
CREȘTERE COPIL

CONCEDIUL PENTRU
2017 2018
performanţei
437
CREȘTERE COPIL
BĂRBAŢI FEMEI BĂRBAŢI FEMEI
Total număr de zile luate* 542 64.509 3.236 22.853
Nr. de angajaţi cu drept la 58 591 10 616 femei Dezvoltarea
concediu de creștere copil
angajaţilor
Nr. de angajaţi care au luat 4 254 3 437
concediu de creștere copil
Pentru a menţine produsele și serviciile oferite de Bancă la cele mai înalte
Nr. de angajaţi care s-au întors 4 157 4 136 standarde, este nevoie de o echipă motivată și implicată care să dispună

3
la muncă după încheierea
de competenţe și abilităţi adecvate, în concordanţă cu cerinţele mediului
concediului de creștere copil**
în care își desfășoară activitatea. De aceea, compania investește constant
Nr. de angajaţi care s-au întors 1 115 3 95 în programe de pregătire profesională pentru angajaţi, dar și în programe
la muncă după încheierea de dezvoltare personală care să îi ajute pe aceștia să menţină un echilibru
concediului de creștere copil și bărbaţi între viaţa personală și cea profesională.
care erau încă angajaţi la 12 luni
după ce au revenit la muncă Prin instruirea și dezvoltarea angajaţilor, banca se implică și contribuie
în mod direct la creșterea și performanţa acestora și implicit la creșterea

440
Rata de revenire la locul de 100% 61,81% 100% 31,12%
muncă performanţei echipei și astfel a organizaţiei.
Retenţia 25% 73,25% 75% 69,85%

* Nr. de zile de concediu pentru creștere copil luat în


total NUMĂRUL MEDIU DE ORE DE 2017 2018
2018 de cei care au început concediul în anul respectiv FORMARE PROFESIONALĂ/
** Nr. de angajaţi care și-au început concediul în 2018 ANGAJAT ÎN FUNCŢIE DE GEN BĂRBAŢI FEMEI BĂRBAŢI FEMEI
și în anii anteriori și s-au întors la muncă ȘI NIVELUL PROFESIONAL

B-1* 46 73 63,56 76,36


Pentru angajaţii care se întorc mai devreme din concediul de creștere a
B-2* 49 40 68,08 68,91
copilului, compania oferă în continuare posibilitatea de a opta pentru un
Alte poziţii de management 33 30 33,58 30,6
program de lucru flexibil , Specialiști 38 34 39,82 36,75
Total 38 34 40,28 36,87
redus cu două ore, până când copilul împlinește vârsta de doi ani.
Totodată, aceștia au posibilitatea de a intra în concediu neplătit, pentru o
* Board-1 reprezintă primul nivel de management, după top-management/Directorat
perioadă mai mare de timp.
** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/Directorat

94 95 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Managementul
performanţei
Managementul performanţei reprezintă un aspect important pentru
Raiffeisen Bank, deoarece asigură performanţa afacerii printr-un
management integrat al resurselor umane, cu accent pe identificarea,
încurajarea, măsurarea, îmbunătăţirea și recompensarea performanţei
angajaţilor. Procesul de management al performanţei are loc printr-un
dialog între angajat și managerul său direct, care are loc anual. Accentul
este pus pe feedback și pe creșterea frecvenţei acestuia, încurajând astfel
comunicarea continuă și deschisă dintre manageri și angajaţi.

Principalele componente ale procesului de management


al performanţei sunt:

În 2018 Banca a adoptat o nouă politica de management al performanţei, care extinde aplicarea
Stabilirea obiectivelor și Feedback-ul (venit atât din partea recunoașterii angajaţilor cu performanţă ridicată din cadrul băncii, prin derularea programului

Liga Valorilor
standardelor de realizare a managerului cât și din partea
acestor obiective angajatului)

Sprijinirea angajaţilor pentru Evaluarea performanţei în toată reţeaua de unităţi. Astfel, compania și-a premiat angajaţii care sunt modele de urmat
atingerea obiectivelor profesionale prin prisma valorilor pe care le maifestă, a comportamentelor exemplare care au adus o
(coaching- ul angajaţilor) influenţă pozitivă asupra colegilor și care au avut o performanţă peste așteptări.
Recunoașterea și recompensarea Obiectivul programului este să construiască în cadrul băncii o cultură de distribuţie cu o permanentă
Monitorizarea informală și performanţelor bune preocupare pentru recunoașterea și aprecierea oamenilor care manifestă angajament, spirit
formalizată a performanţelor de echipă și a celor cu rezultate notabile, cu orientare către clienţi, confirmând astfel prin
obţinute (coaching și/sau plan comportamentul de zi cu zi, valorile Raiffeisen Bank.
de acţiune de îmbunătăţire a Stabilirea de planuri de
performanţei) dezvoltare pentru angajaţi
În cadrul programului se acordă trei categorii de premii:

Premii on the spot – Pe care Branch Managerii Premiile acordate în Marele premiu care
le acordă în agenţii atunci când observă un urma propunerilor constă în participarea
EVALUAREA PERFORMANŢEI BĂRBAŢI FEMEI comportament și o interacţiune foarte bună cu trimise de colegii din la evenimentul Liga
ȘI PLANUL DE DEZVOLTARE clienţii; reţea, cu validarea Valorilor – Top
A CARIEREI Număr % Număr % Comitetului Regional Performers Meeting,
Liga Valorilor. Comitetul care se organizează
B-1* 18 100% 22 100% se întrunește trimestrial în Elveţia, la Ecole

18
B-2* 51 100% 69 100% la nivelul fiecărei Hoteliere Lausanne,

Alte poziţii de management


Specialiști
175
972
100%
100%
387
3.327
100%
100%
785 regiuni, validează
nominalizările și
stabilește premiile ce
cea mai prestigioasă
scoală de ospitalitate
din lume. Evenimentul
de propuneri vor fi acordate; presupune atât un curs
Total 1.216 100% 3.805 100%
validate de intensiv de 2 zile în
conferinţe Comitetele cadrul acestei univer-
* Board-1 reprezintă primul nivel de management, după top-management/Directorat
** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/Directorat
Liga Valorilor Liga Valorilor sităţi cât și învăţare

836
experienţiala prin vizite
la hoteluri etalon în
industria de 5*.
2 grupuri (36) de colegi de premii
care au participat la acordate
în total
Top Performers Meeting
96
Programe
pentru angajaţi Am continuat dezvoltarea și extinderea programului

Raiffeisen Bank University ,


cu ajutorul căruia identificăm și recunoaștem experţi ai companiei în domenii
legate de activitatea bancară. Astfel, pentru colegii care își doresc să
evolueze din punct de vedere profesional, am organizat 117 sesiuni, susţinute
de 50 de lectori. În total, 1700 de angajaţi au participat la aceste sesiuni
susţinute de colegi cu experienţă din cadul companiei.

În 2018 am continuat o serie de programe


strategice și am lansat iniţiative noi care adresează
consolidarea competenţelor funcţionale ale DIGITAL WORLD BRANCH
echipei, dar și dezvoltarea și cultivarea calităţilor MANAGEMENT
Și în 2018, ghizii digitali din reţeaua retail
de leadership, urmărind motivarea și creșterea a companiei au asigurat promovarea către
ACADEMY
colegi a utilizării aplicaţiilor online pentru
implicării acestora. Programele au vizat angajaţi efectuarea operaţiunilor bancare. Branch Management Academy este un
din toate segmentele de business ale băncii, dar și program transversal în grupul Raiffeisen
Bank International, prin care ne propunem
din zonele de suport, astfel încât întreaga echipă a să dezvoltăm abilităţile colegilor care ocupă
companiei să aibă oportunitatea să crească și să Programul poziţia de Director de agenţie. Programul
le oferă cadrul potrivit și instrumentele
își îmbunătăţească competenţele profesionale. LEAD 2 LEADERSHIP necesare să își extindă competenţele în
linie cu cultura și strategia organizaţiei.
Lead 2 Leadership este un program Programul contribuie și la formarea și
Instruirea și pregătirea angajaţilor se face prin Angajaţii din sediile centrale au beneficiat și anul consolidarea unei comunităţi a directorilor
diverse canale de învăţare și dezvoltare: cursuri acesta de programele de instruire lansate în anii de dezvoltare destinat angajaţilor din
echipele de management, care are ca de agenţie din Raiffeisen Bank, în care
tehnice, programe transversale de dezvoltare a anterior. aceștia colaborează și își împărtășesc
competenţelor, certificări, participări la conferinţe scop promovarea liderilor cu cea mai
Astfel, în 2018 am reintrodus într-o nouă ridicată eficienţă din cadrul organizaţiei. cunoștinţe și bune practici.
și workshopuri.
abordare programul
First Time
Programul urmărește identificarea și
Programele de dezvoltare și instruire oferite dezvoltarea potentialului de leadership și
angajaţilor au fost livrate atât de specialiști oferă participanţilor acces la diferite metode
interni, cât și de furnizori externi, utilizând
diverse metode și tehnologii de suport: învăţare
experienţială, platforme interactive, concepte de
Manager ,
și instrumente care să îi ajute în această
dezvoltare: coaching, mentoring, training,
iGROW
adresat persoanelor care preiau poziţii de job rotation. Programul include aproximativ
blended learning și gamification. iGrow este o aplicaţie internă în care
conducere pentru prima dată în carieră. 200 de colegi care au în coordonare echipe.
angajaţii regăsesc trasee posibile de
Tot în anul 2018, am relansat si regândit Programul are ca scop să faciliteze tranziţia carieră în interiorul organizaţiei, plecând
programul de formare pentru colegii noi care acestora către noile poziţii și să le ofere de la poziţie pe care o ocupă. Obiectivul
se alătură echipei Raiffeisen. Având o structură instrumentele necesare pentru a sprijini din acestui instrument este să ofere angajaţilor
adaptată specificului activităţii din agenţii, acest rol dezvoltarea oamenilor și a echipei pe o ghidare în dezvoltarea carierei și să îi
programul include cursuri de iniţiere în activitatea care o coordonează. În 2018, 32 de angajaţi au încurajeze să își asume responsabilitatea
companiei, prin care angajaţii noi înţeleg participat la acest program. propriei dezvoltări profesionale.
produsele, operaţiunile, creditarea și relaţionarea
cu clientul.

98 99 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


ProfiBanking
Sănătate
& securitate
Proiect iniţiat la nivelul Reţelei de unităţi, ProfiBanking urmărește
redesign-ul rutinelor de interacţiune cu clienţii având la baza psihologia
procesului de cumpărare, optimizarea rutinelor și practicilor de
management la nivelul Reţelei și totodată standardizarea instrumentelor
folosite și disciplinei de lucru din fiecare zi.
În acest proiect, o componentă importantă a fost profilarea tuturor
persoanelor din agenţiile din fiecare val de implementare în raport cu
profilul dezirabil pe fiecare tip de funcţie. În acest context, în 2018, 700
de colegi din Reţea au trecut prin acest proces de profilare. La final,
aceștia au primit un raport individual cu puncte forţe și recomandări de
îmbunătăţire a comportamentelor dezirabile, la fel cum și managerii lor
Sănătatea, securitatea
au primit un raport de management cu mai multe detalii și recomandări. și bunăstarea angajaţilor
Banca respectă legislaţia naţională privind sănătatea și securitatea
angajaţilor, pentru înregistrarea și raportarea accidentelor, în conformitate
Programul cu Legea nr. 319/2006 şi cu Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006. În cadrul
Băncii funcţionează un Comitet pentru Sănătate şi Securitate, responsabil
RStyle de monitorizarea şi consilierea cu privire la programele de sănătate şi
securitate la locul de muncă. Rolul Comitetului și al membrilor săi este să
Programul RStyle, lansat de Raiffeisen Bank în În 2018 au avut loc asigure implementarea deciziilor referitoare la Sănătate și Securitate,

~150
anul 2013, este un program dedicat angajaţilor să asigure condiţii optime de muncă, să prevină accidentele sau bolile
băncii. Acesta are la bază 3 piloni: profesionale și să se asigure că toţi angajaţii sunt informaţi cu privire la
sănătatea fizică de evenimente în cadrul programului, politicile și procedurile de Sănătate și Securitate. Comitetul pentru Sănătate
la care au participat şi Securitate este format din 7 reprezentanţi ai angajaţilor, 7 reprezentanţi
echilibru psiho-emoţional
>2.700
ai angajatorului, 2 medici de medicina muncii și Colectivul de Prevenire și
sănătatea relaţiilor Protecţie în Muncă.

interpersonale de angajaţi. Experienţa anilor anteriori ne-a


arătat că cele mai căutate evenimente sunt cele PENTRU ANGAJAŢI BĂRBAŢI FEMEI LOCAŢIE
și cuprinde 6 domenii de acţiune:
din sfera competiţiilor sportive, în 2018 compania 2018
a furnizat cadrul și infrastructura necesară pentru
RSport TogetheR ca angajaţii să poată participa la campionate Număr de accidente 0 3 (2) București
interne de tenis, fotbal și volei, dar și la competiţii (1) Sibiu
DevelopR RParenting de ciclism, sesiuni de fitness virtuale etc. Tipul de accident 0 3 accidente
În ceea ce privește dezvoltarea personală, minore
workshop-urile și evenimentele din cadrul Rata de accidentări (IR) 0 0,059154143
RFood TravelR programului au vizat respectul de sine, Zile lucrătoare cu 0 18 zile
managementul stresului, managementul fricii etc. incapacitate temporară calendaristice
În 2018, accentul a fost pus pe: de muncă, cauzate de
accidente de muncă

sport, sănătate
181
Rata zilelor cu incapacitate 0 0,468505499

& nutriţie
3.483 temporară de muncă (LDR)
Absenteism (AR) 0,01052793 0,023792791
de participanţi
unici
și dezvoltare de evenimente

personală.
100 101 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
COMUNITĂŢILE
NOASTRE
Proiectele de investiţii comunitare trebuie să se

Strategia de
încadreze într-una din cele cinci direcţii strategice
definite de politica Băncii:

investiţii
comunitare
ECOLOGIE
SPORT
Investiţiile în comunitate reprezintă un aspect URBANĂ ca stil de viaţă sănătos,
important al strategiei de sustenabilitate a proiecte care proiecte care
previn și combat sedentarismul
îmbunătăţesc calitatea
Băncii. Programele comunitare pe care Banca le mediului urban
dezvoltă au scopul de a crește impactul pozitiv
pe care compania îl are la nivelul societăţii
românești. Pentru a asigura succesul pe termen
lung al strategiei de investiţii comunitare,
politica organizaţiei prevede ca programele ASISTENŢĂ
EDUCAŢIE
susţinute de Bancă să fie aliniate cu nevoile și
dorinţelor stakeholderilor, dar în același timp SOCIALĂ financiară și antreprenorială;
facilitarea accesului la educaţie
să fie strâns legate de direcţiile de dezvoltare sănătate,
persoane cu dizabilităţi, pentru toţi copiii
strategice definite de companie. servicii sociale

Cele trei principii pe care trebuie


să le respecte invesţiile susţinute
de Bancă sunt: ARTĂ &
să fie investiţii CULTURĂ
să fie
proiecte care
inteligente
(SMART):
să facă o
diferenţă pe ROMÂNEASCĂ
să reprezinte specifice, termen lung în
modele măsurabile, calitatea vieţii
de urmat realiste, relevante, beneficiarilor
încadrate în timp

104 105 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Contribuţii Lista organizaţiilor non-profit și a entităţilor cu care
compania a derulat parteneriate pentru investiţii în

financiare comunitate în 2018:

Junior Achievement Fundaţia Calea Griviţei Fundaţia Română pentru


Principalele informaţii ale anului 2018 în ceea ce privește implicarea comunitară: Romania Democraţie
Teatrul Regina Maria
Leaders Foundation Institutul Aspen din
Asociaţia Fapte
România

12.753.022
% din buget alocate pentru că susţine Young Leaders Club
LEI categoriilor de investiţii: Fundaţia pentru
investiţiile pe termen Asociaţia Culturală ACT
lung și dezvoltarea Romanian Business Leaders Dezvoltarea Societăţii
(2.736.700 euro) a fost valoarea Foundation Civile Fundaţia CMU Regina

29%
sustenabilă a
totală a contractelor de sponsorizare comunităţilor unde Maria
Asociaţia Akcees Asociaţia pentru Relaţii
pe care Banca le-a încheiat în 2018, își desfășoară Education Comunitare Fundaţia Light into Europe
ecologie urbană
dintre care activitatea, compania
Asociaţia Teach for Asociaţia The Mentoring Fundaţia Haţegan

>9.626.000
și-a consolidat în
România Project
23%
LEI 2018 parteneriatele Foreign Investors Council
strategice dezvoltate United Way Romania Junior Achievement
(2.068.000 euro) au fost investiţii de-a lungul anilor și Federaţia VOLUM
acces la educaţie de Romania
comunitare care intră în aria de investiţiile în programe Fundaţia Principesa
bază sau educaţie Romanian Business Leaders
acoperire a raportării LBG, culturale și de sport: Margareta a României Asociaţia Responsible
financiară Business Ambasada Austriei/

+24%
Festivalul Habitat for Humanity
Forumul Cultural Austriac
Internaţional de România Asociaţia SoNoRo

mai mult decât în 2017 (7.745.378 lei)


22%
artă & cultură
Teatru de la Sibiu
SoNoRo
Asociaţia OvidiuRo
Asociaţia Green Revolution
Uniunea teatrală din
Romania ACS Ciclism
Asociaţia VIP
Ambasada Austriei –
Maratonul Marghita secţiunea comercială
internaţional Asociaţia Running Club
Asociaţia Prietenii Muzeului Fundaţia ASE
Programul de Granturi
Raiffeisen Comunităţi 16%
dezvoltare comunitară
București
Maratonul Via
Asociaţia Sport Arena
Streetball
Naţional
Organizaţia Patronală
Asociaţia Pro Vita
Habitat for Humanity
Maria Theresia Asociaţia SoNoRo AGORA
a opta ediţie a atras Romania
dar a iniţiat și
185 de proiecte, Asociaţia Fanzin Cultural Forum for International

8%
parteneriate noi, cum Teatrul Radu Stanca, Sibiu
Artexim Communication
cele mai bune zece fiind susţinute de Bancă cu ar fi cel cu Teatrul Asociaţia Studenţilor
câte 45.000 lei (aproximativ 10.000 de euro) sportul ca stil de viaţă Naţional Cluj-Napoca Asociaţia Transylvania Clubul sportiv Smart Universităţii din București
sănătos Beyond Athletic
bugetul total al programului: Universitatea Transilvania
Asociaţia Ivan Patzaichin -
450.000 LEI
Asociaţia Goong
Mila 23
din Brașov

1%
iniţiativele sociale
Asociaţia Conexio
Asociaţia Grivita 53
Fundaţia “Clubul
de Laparoscopie,
Fundaţia Michael Schmidt
Spitalul Clinic Colţea
Cultural Endourologie şi Robotica

235 iar alţi


1%
Asociaţia Tășuleasa Social Urologica”

147
din angajaţii băncii s-au Foundation Democracy Asociaţia People for Sport
implicat în acţiuni de iniţiativele de sănătate through Culture
volutariat în 2018, dedicând colegi au

~900
participat la acţiuni
ORE de voluntariat în timpul
de ore din timpul de lucru liber, acumulând
pentru aceste activităţi,
~1.053 ORE 106
VALOARE INVESTIŢIEI / AN

2009

4.874.168 LEI

2010

5.153.524 LEI

2011

6.110.235 LEI

2012

8.049.468 LEI PROIECTE & PROGRAME COMUNITARE SUSŢINUTE PE DIRECŢII STRATEGICE


% din total sumă
2013

7.649.468 LEI 
ecologie
     
educaţie artă & cultură sportul ca dezvoltare social sănătate
urbană românească stil de viaţă comunitară
2014
sănătos

7.586.711 LEI 2018


29 23 22 16 8 11
2015
2017
7.871.837 LEI
29 32 12 9 13 5

2016 2016

8.049.220 LEI
32 13 12 18 3 19 3

2017
Compania este conștientă de rolul important
7.745.378 LEI pe care îl are în dezvoltarea sustenabilă a
societăţii din România, atât din punct de
2018 vedere economic, dar și social și de mediu,
9.626.271 LEI cu accent pe zona educaţiei financiare.

108 109 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


TIPURI DE PARTENERI 2016 2017 2018
Cifre cheie pentru COMUNITARI
investiţii comunitare
 ONG-uri 59,5% 91% 92%
Instituţii de
 26,7% 1% 0%
învăţământ

2017 vs. 2018 
Instituţii medicale
Instituţii non-profit
Autorităţi locale
9,5%
1,7%
0,9%
0%
3%
0%
1%
0%
0%
numărul de angajaţi ai băncii care au participat
la acţiuni de voluntariat în cadrul  Instituţii publice 1,7% 5% 7%
proiectelor comunitare susţinute de companie
2016
2017 2018

242 235
59,5%

26,7%

9,5%

numărul de ore alocate pentru voluntariat de către 1,7%


angajaţii băncii în cadrul
proiectelor comunitare susţinute de companie 0,9%

2017 2018 1,7%

842 902 2017


91%

media fondurilor gestionate de partenerii comunitari 1%

2017 2018 0%

122.409 151.883 LEI LEI 3%

0%

% din profitul brut reprezentat de contribuţia băncii


5%
în portofoliul său comunitar

2017 2018 2018

1,3% 1,08% 92%

0%

1%
contribuţia Băncii per angajat
0%
2017 2018

1.465 1.904 LEI LEI


0%

7%

110 111 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Voluntariat Proiecte pentru
Politica de
voluntariat
comunitate
Angajaţii băncii sunt încurajaţi să se implice în acţiuni de voluntariat,
deoarece acestea au un impact pozitiv pentru comunitate și contribuie
235
dintre angajaţii băncii
în același timp la îmbunătăţirea relaţiilor între ei. Totodată, acţiunile de au participat la
voluntariat duc la creșterea implicării și a satisfacţiei personale în rândul acţiuni de voluntariat
voluntarilor, ajutând în același timp angajaţii să își dezvolte o serie de în cadrul proiectelor
abilităţi noi. Pe lângă beneficiile aduse la nivel personal, acţiunile de comunitare susţinute
voluntariat contribuie în mod real la rezolvarea unei probleme sociale de companie
sau de mediu, aducând un impact pozitiv în comunităţile unde Banca își
desfășoară activitatea.
EDUCAŢIE
Proiectele în care angajaţii se pot implica prin divizată până la fracţiuni de o oră, pentru acţiuni
voluntariat sunt comunicate intern prin e-mail sau de voluntariat. Ofiţerii de Relaţii Publice din
intranet. Toţi angajaţii, indiferent de funcţia pe cadrul Direcţiei de Comunicare și Relaţii Publice
care o deţin, au dreptul să participe la acţiuni administrează toate activităţile de voluntariat Noi înșine, Familia Mea,
de voluntariat corporativ, compania asumân- și relaţia cu părţile implicate în acest proiect, Orașul Meu, Comunitatea Alte proiecte din sfera educaţională
du-și rolul de a le pune la dispoziţie cadrul în timp ce directorul acestei direcţii avizează desfășurate de Bancă au fost:
organizaţional. proiectele de voluntariat și propune actualizarea Mea, Economia Noastră, Leaders Experience
Banca își susţine angajaţii să se implice în
politicii atunci când este cazul. ABCdar Bancar Leaders Explore
acţiuni de voluntariat atât pe plan individual, La fel ca în anii trecuţi, și în 2018, angajaţii Young Leaders Club Finance
cât și la nivel corporate. Activităţile de companiei au fost implicaţi și au contribuit la Proiectul desfășurat în perioada septembrie 2017 Raiffeisen Comunităţi
voluntariat corporativ se pot desfășura fie în evaluarea și selectarea proiectelor în competiţiile – iunie 2018 abordează nivelul scăzut al educaţiei Antreprenoria
perioada programului de lucru, fie în timpul de finanţare ale băncii, educaţie financiară financiare în rândul românilor. Început încă
Summit-ul Romanian Business Leaders
liber. Compania pune la dispoziţia angajaţilor pentru copii sau construcţia de case pentru din anul 2010, proiectul se adresează copiilor
posibilitatea de a-și lua o zi lucrătoare/an, persoane cu venituri mici. din școli primare și licee, introducându-le prin FinTech Month
intermediul unor module de dedicate și folosind Reading&Science Corners
exemple din comunitatea unde trăiesc, o serie Transylvania Beyond Online
Activităţile de voluntariat au      de noţiuni de educaţie financiară. Modulele Noi
dezvoltat în rândul angajaţilor: complet de acord neutru dezacord complet înșine, Familia Mea, Orașul Meu, Comunitatea
de acord dezacord Mea, Economia Noastră se adresează copiilor Total beneficiari ai proiectelor
încredere în forţele proprii din ciclul primar de învăţământ, în timp ce educaţionale sprijinite de Bancă:
ABCdar Bancar este dedicat liceenilor. Desfășurat

>11.500
2%
2%

35% 35% 26%


în parteneriat cu Junior Achievement România,
proiectul a implicat în 2018, 44.856 de elevi
stare de bine/fericire în afara locului de muncă (activităţile din programele de la clasă și
elevii care au parcurs cursul ABCdar Bancar
2%

41% 40% 17%


în format digital în cadrul competiţiei) și 681
empatie faţă de oameni și atenţie la nevoile lor cadre didactice din peste 470 de școli și licee,
ajungând la un total de
2%

51% 34% 13%

empatie faţă de oameni și atenţie la nevoile lor


72.743
de beneficiari de la prima ediţie din 2010 și până
60% 32% 8% acum.

112 113 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


ARTĂ
SPORT
& CULTURĂ

Festivalul Internaţional Raiffeisen Bank Bucharest


de Teatru de la Sibiu În 2018, Banca a susţinut numeroase alte International Marathon Alte evenimente și manifestări sportive
evenimente de prestigiu din zona de artă și sprijinite de Bancă în 2018 au fost:
cultură românească: Sport Arena Streetball (unul din cele mai
FITS este unul din cele mai prestigioase Bucharest International Marathon este primul
Festivalul Internaţional ”George Enescu” mari turnee de baschet 3x3 din Europa)
evenimente de acest gen din România. Conceput eveniment de acest gen, acreditat și recunoscut
ca un eveniment multifuncţional, cu scopul de Festivalul Internaţional de Muzică de la nivel internaţional, înscris în lista oficială Maratonul Internaţional Via Maria Theresia
a utiliza în mod strategic resursele culturale Cameră SoNoRo a maratoanelor lumii și afiliat Asociaţiei Rowmania Fest – Festivalul Internaţional
ca premisă pentru dezvoltarea integrală a Festival Internaţional de Comedie din Internaţionale a Maratoanelor Stradale. Scopul al Bărcilor cu Vâsle
comunităţii la nivel local, regional și cultural, Capitală: Bucharest Comedy Week maratonului este să încurajeze populaţia din Bihor Cycling Tour și multe altele
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu Festivalul Internaţional de Film de la mediului urban să adopte un stil de viaţă sănătos
reprezintă o îmbinare perfectă între teatru, Oradea prin mișcare și sport. Proiectul la care Raiffeisen
dans, circ, film, carte, conferinţe, expoziţii, Bank este sponsor principal încă din 2008, Total participanţi la competiţiile și
Jazz in the Street
performance, muzică, și o ocazie de învăţare și adună de la an la an din ce în ce mai mulţi evenimentele sportive susţinute de Bancă
perfecţionare pentru mii de voluntari români și Festivalul de Teatru Independent participanţi și oameni pasionaţi de sport. De-a
Undercloud (nu sunt incluși participanţii la Maratonul
străini care se alătură anual evenimentului. lungul timpului, compania a primit numeroase Internaţional București):
Via Transilvanica distincţii pentru susţinerea proiectului: Diplomă
și multe altele, care au atras un număr
ridicat de participanţi.
de Excelenţă la categoria Sponsorship în
cadrul Galei Romanian PR Awards, Proiectul de >2.000
voluntariat al anului în domeniul sport și recreere,
la Gala Naţională a Voluntarilor, Compania cu
cel mai mare număr de alergători la Maratonul
Internaţional București, din partea organizatorilor și a adunat
ECOLOGIE de la Bucharest Running Club.
URBANĂ În 2018, >19.000
400 de participanţi din

i’Velo Urban, i’Velo Relax & StudentOBike angajaţi ai companiei au luat startul în competiţia
desfășurată între 13 și 14 octombrie
>70 de ţări .

Am continuat să investim și în 2018 în cele mai mari proiecte de bike-


sharing din România. Lansat în 2010 în parteneriat cu Asociaţia Green
Revolution, misiunea proiectului a fost să introducă bicicleta în mediul
urban, atât pentru recreere cât și ca mijloc de transport alternativ, sănătos
cu un impact redus asupra mediului înconjurător. Cu mai mult de 1.600.000 INVESTIŢII PENTRU COMUNITATE
de utilizatori de la lansare și până în prezent, proiectul ramâne unul de ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
referinţă pentru investiţiile companiei în ecologie și protecţia mediului.
Anul 2018 a adus
Via TRANSILVANICA
>189.000
de închirieri pentru cele Raiffeisen Bank s-a alăturat Asociaţiei Tășuleasa
La nivel social, Banca a susţinut în 2018
cu sponsorizări sau donaţii în natură
Social în proiectul Via Transilvanica, un traseu (echipamente IT, mobilier, o serie de

1.190
de biciclete puse la dispoziţia utilizatorilor din
de aproape 1.000 km care străbate România
de la Drobeta-Turnu Severin până la Putna,
proiecte de educaţie, sănătate și integrare
socio-economică pentru persoane care se
și care va contribui la dezvoltarea zonelor și află în situaţii vulnerabile sau provin din

7 orașe comunităţilor pe care le traversează. Banca a medii defavorizate.


. susţinut construirea primilor 100 de km din Via
Transilvanica și s-a angajat să continue acest
114
parteneriat strategic pentru cel puţin 3 ani. Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
Impactul în
Schimbări generate în rândul
partenerilor comunitari     
în mare într-o în mică nicio irelevant

comunitate
măsură oarecare măsură diferenţă pentru
măsură această
activitate
ne-a ajutat să ne creăm o imagine pozitivă în comunitate
89% 11%

ne-a permis să ne instruim mai bine angajaţii/voluntarii

2%
61% 24% 8% 5%

Anual, pe lângă raportarea performanţelor ne-a permis să angajăm personal adiţional / să găzduim mai mulţi voluntari
non-financiare și a impactului Băncii pe cele 58% 24% 5% 8% 5%

trei zone (social, economic și de mediu),


ne-a permis să îmbunătăţim calitatea timpului / să sporim timpul petrecut cu beneficiarii
comunicat transparent prin publicarea

3%
68% 24% 5%
raportului de sustenabilitate dezvoltat pe baza
metodologiei propuse de standardele Global ne-a ajutat să ne îmbunătăţim sisteme de management (ex. IT, HR, financiar)

Reporting Initiative (începând cu raportul

3%
34% 18% 16% 29%

aferent anului 2016), Banca măsoară la ne-a ajutat să oferim servicii și produse noi sau servicii îmbunătăţite
fiecare ciclu de raportare și impactul pe care

2%
82% 16%

acţiunile sale l-au avut în comunitate, pe baza


metodologiei London Benchmarking Group.
271.546 Contribuţia
Contribuţia Băncii, alături de resursele suplimentare atrase de partenerii a fost numărul persoanelor care au beneficiat, medie a băncii
comunitari contribuie în mare măsură la dezvoltarea capacităţii organiza- în 2018, de sprijin prin proiectele susţinute de per beneficiar
ţionale a acestora, dar și la îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă prin Bancă și implementate de partenerii comunitari,
care se măsoară succesul și eficienţa proiectelor implementate. iar îmbunătăţirile raportare în rândul acestora
în 2018 a fost
au făcut referire la schimbări comportamentale de
și de atitudine, îmbunătăţirea calităţii vieţii și
Proporţia dintre contribuţiile Băncii dezvoltarea unor abilităţi.
și resursele suplimentare atrase de
către partenerii comunitari
Tipul de schimbări generate
 în rândul beneficiarilor   
contribuţia am stabilit am realizat o am generat o
Raiffeisen Bank o legătură îmbunătăţire transformare


resurse
suplimentare
atrase

23% 60% 17% 70% 20% 11% 55% 33% 13%


44% 56% 22% 78% 18% 82%
Schimbare de Achiziţie de cunoștinţe Schimbări în
2016 2017 2018 comportament și abilităţi calitatea vieţii

116 117 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


FURNIZORII
NOȘTRI
Lanţul responsabil FURNIZORI ȘI PRESTATORI DE SERVICII LOCALI

de aprovizionare 2017

583.309.242 838.905.442
RON
2018

RON

126.806.357 € 180.022.627 €
NR. NR.

1.177 1.154
ALŢI FURNIZORI ȘI PRESTATORI DE SERVICII

2017 2018

La baza relaţiei dintre Raiffeisen Bank și furnizorii săi stă Politica de Achiziţii
Publice a Grupului Raiffeisen. La nivel local, coordonatorul procesului
162.867.145 187.752.397
RON RON

de achiziţii este Direcţia de Achiziţii și Management Infrastructură, prin


Directorul său. Pentru desfășurarea operaţiunilor, responsabilitatea aparţine
persoanelor implicate în proces, în conformitate cu limitele de autoritate
35.405.901 € 40.290.214 €
ale acestora și atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare și NR. NR.
funcţionare al companiei.

În 2018, Banca a avut 1.270 de furnizori și La selectarea furnizorilor noi nu sunt luate în
118 116
prestatori de servicii locali și internaţionali, calcul criterii sociale sau de mediu, dar toţi
clasificaţi în trei categorii distincte: IT, non-IT și furnizorii Băncii sunt obligaţi să respecte Codul
TOTAL
furnizori de servicii de închiriere. Pentru primele de Conduită al băncii, care include și aspecte
două categorii (IT și non-IT), selecţia furnizorilor care se bazează pe principiile etice ale toleranţei
2017 2018
de bunuri și servicii se face în conformitate cu zero faţă de fraudă, mită și corupţie și vizează
Procedura de Achiziţie a bunurilor și serviciilor a
Băncii, actualizată la începutul ciclului anterior de
descurajarea și eliminarea oricărui act de
discriminare sau nerespectare a drepturilor
746.176.387 1.026.657.839
RON RON

162.212.258 € 220.312.841 €
raporare, în conformitate cu politica Grupului. fundamentale ale omului.

Deși numărul total de furnizori, implicit de NR. NR.

furnizori români, a înregistrat o ușoară scădere


în 2018 faţă de anul anterior, valoarea totală a
1.295 1.270
cheltuielilor cu furnizorii locali a crescut cu

DIN CARE FURNIZORI NOI

314 76
120 121 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
122 123 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România
PARTENER ANGAJATOR PARTENER CONSUMATOR
FINANCIAR RESPONSABIL RESPONSABIL RESPONSABIL
RESPONSABIL ÎN COMUNITATE

Creșterea numărului Pentru a-și consolida EXTINDEREA PROIECTELOR DIN Realizarea unui audit
de clienţi care utilizează angajamentul de a SFERA EDUCAŢIEI FINANCIARE energetic extern pentru
platformele de internet asigura un mediu de ȘI ANTREPRENORIALE a identifica soluţii pentru
și mobile banking cu lucru sigur și corect, eficientizarea consumului
scopul de a crește
calitatea serviciilor
bazat pe principiul
egalităţii de șanse, pe
MONEY BISTRO de energie și reducerea
amprentei de carbon
oferite și pentru a încurajarea diversităţii  dezvoltarea de aplicaţii (implementarea unui
reduce amprenta și descurajarea digitale de educaţie financiară studiu pe un eșantion
companiei discriminării de orice de 25% din
asupra mediului fel, Banca va angaja un spaţiile aflate
înconjurător Ofiţer de Diversitate în gestiune)

EXTINDEREA PROIECTELOR CONTINUAREA PROGRAMELOR Reducerea flotei auto cu 10%


PENTRU SUSŢINEREA PENTRU ANGAJAŢI: și continuarea parteneriatelor
ANTREPRENORIATULUI: care oferă soluţii de transport

Raiffeisen CONTINUAREA PROGRAMULUI alternative pentru angajaţi


CATALIZATOR
RAIFFEISEN
Bank
CONTINUAREA PROGRAMULUI
 dezvoltarea componentei
digitale a programului COMUNITĂŢI i’Velo
FACTORY University  creșterea numărului
organizaţiilor neguvernamentale
creșterea numărului de utilizatori
 creșterea numărului și a instituţiilor de învăţământ
 creșterea numărului de de sesiuni de instruire Continuarea programului
participanţi și a finanţărilor care participă în competiţie,
de înlocuire a sistemului

Rstyle
oferite acestora creșterea valorii grantului oferit
per proiect de iluminare a casetelor

EXTINDEREA PRODUSELOR  creșterea numărului Reducerea amprentei de carbon a activităţii


CE AU LA BAZĂ CRITERII de participanţi unici băncii prin continuarea procesului de comasare
DE SUSTENABILITATE a agenţiilor din teritoriu, în concomitent cu
Dezvoltarea abilităţilor de
ex. GREEN leadership și dezvoltare
dezvoltarea soluţiilor digitale care să deser-
vească toate segmentele de clienţi
MORTGAGE
Indexul de conţinut Implicarea părţilor cointeresate
102-40 Lista categoriilor de părţi
cointeresate
49

GRI
102-41 Contracte colective de muncă 93
102-42 Identificarea și selectarea părţilor 45-52
cointeresate
102-43 Abordare proceselor de 31, 50-52, 69
consultare a părţilor cointeresate
INDEXUL DE CONŢINUT GRI 102-44 Subiecte-cheie și probleme 48-52
ridicate
Standard GRI Informaţie Nr. paginii și/sau Omisiune
Procesul de raportare
URL(-uri)
102-45 Entităţi incluse în situaţiile 16
GRI 101: Informaţii generale financiare consolidate
Informaţii generale 102-46 Definirea conţinutului raportului și 45
GRI 102: Informaţii Profilul organizaţiei a limitelor temelor
generale 2016 102-47 Lista temelor semnificative 46-49
102-1 Numele organizaţiei 16
(materiale)
102-2 Activităţi, branduri, produse și 16, 17, 19, 58-71
servicii 102-48 Informaţii actualizate 20, 35

102-3 Localizarea sediilor centrale 9 102-48 Modificări în procesul de Nu au existat


raportare modificări în
102-4 Localizarea operaţiunilor 9, 16 procesul de
102-5 Proprietate și formă legală 21 raportare

102-6 Pieţe deservite 16, 17 102-50 Perioada de raportare 1.01.2018 –


31.12.2018
102-7 Dimensiunea organizaţiei 16, 17, 19, 20, 86
102-51 Data celui mai recent raport Raport de
102-8 Informaţii cu privire la angajaţi și 86 sustenabilitate
alţi lucrători 2017 (1.01.2017-
102-9 Lanţ de furnizori 120 31.12.2017)

102-10 Modificări semnificative la nivelul Nu au existat 102-52 Ciclu de raportare Anual


organizaţiei și al lanţului său de furnizori modificări 102-53 Persoană de contact pentru 9
semnificative întrebări cu privire la raportv
102-11 Principiul Precauţiei sau abordarea 27-37 102-54 Raportarea în conformitate cu 8,9
precaută standardele GRI
102-12 Iniţiative externe 41, 43, 44, 91 102-55 Indexul de conţinut GRI 126-133
102 Afilieri 40 102-56 Verificare externă Fără verificare
Strategie externă

102-14 Declaraţia președintelui 7 TEME SEMNIFICATIVE (MATERIALE)

102-15 Impact, riscuri și oportunităţi cheie 32, 33, 56, 57, Performanţă economică
73, 92
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
Etică și integritate managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
102-16 Valori, principii, standarde și 30, 40-44 103-2 Abordarea managerială și 16,17
norme componentele sale
Guvernanţă 103-3 Evaluarea abordării manageriale 19, 20, 22, 26
102-18 Structură de guvernanţă 21-28 GRI 201: Performanţă 201-1 Valoare economică direct generată 19, 20
corporativă economică 2016 și valoare economică distribuită

126 127 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Prezenţa pe Piaţă Materiale
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
103-2 Abordarea managerială și 93 103-2 Abordarea managerială și 73
componentele sale componentele sale
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22-26 103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26, 73
GRI 202: Prezenţa pe 202-1 Cote salariale standard la nivel de 93 GRI 301: Materiale 301-1 Materiale utilizate, în funcţie de 74
piaţă 2016 începător, în funcţie de gen, comparativ 2016 masă sau volum
cu salariul minim local
Energie
202-2 Proporţia personalului de 25
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
naţionalitate română în echipa de
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
conducere
103-2 Abordarea managerială și 73, 78
Impact economic indirect
componentele sale
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26, 73
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
GRI 302: Energie 302-1 Consum de energie în cadrul 75
103-2 Abordarea managerială și 104, 105
2016 organizaţiei
componentele sale
302-3 Intensitatea energiei 76
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
302-4 Reducerea consumului de energie 78
GRI 203: Impact 203-2 Impact economic indirect 62, 63, 104-117
economic indirect semnificativ Efluenţi și deșeuri
2016
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
Practici de achiziţii de bunuri și servicii managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 103-2 Abordarea managerială și 73, 74, 78
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale componentele sale
103-2 Abordarea managerială și 120 103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
componentele sale
GRI 306: Efluenţi și 306-2 Deșeuri, în funcţie de tip și de 74
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26 deșeuri 2016 metodă de eliminare
GRI 204. Practici de 204-1 Proporţia cheltuielilor cu furnizorii 121 Emisii
achiziţii de bunuri și locali
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
servicii 2016
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
Anticorupţie
103-2 Abordarea managerială și 73, 78
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 componentele sale
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
103-2 Abordarea managerială și 29-33
GRI 305: Emisii 2016 305-2 Emisii indirecte rezultate în urma 77
componentele sale
consumului de energie (domeniul 2)
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26, 33
Ocuparea forţei de muncă
GRI 205: Anticorupţie 205-2 Comunicare și formare cu privire la 32
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
2016 politicile și procedurile anticorupţie
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
Comportament anticoncurenţial
103-2 Abordarea managerială și 83-85, 93
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 componentele sale
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
103-2 Abordarea managerială și 35, 36
componentele sale
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
GRI 206: 206-1 Măsuri legale cu privire la 36
Comportament comportamentul anticoncurenţial,
anticoncurenţial 2016 anti- trust și de monopol

128 129 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


GRI 401: Ocuparea 401-1 Angajaţi noi și fluctuaţia de 87 Diversitate și egalitate de șanse
forţei de muncă 2016 personal
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
401-2 Beneficii acordate angajaţilor cu 93, 98, 100 managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
normă întreagă, care nu sunt acordate
103-2 Abordarea managerială și 27, 42, 90-92
angajaţilor pe perioadă determinată sau
componentele sale
celor cu jumătate de normă
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
401-3 Concediu de creștere a copilului 94
GRI 405: Diversitate 405-1 Diversitatea echipelor de conducere 21-26
Relaţii de muncă/ management
și egalitate de șanse și a angajaţilor
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 2016
405-2 Raportul salariului de bază și al 93
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
remuneraţiei dintre bărbaţi și femei
103-2 Abordarea managerială și 88-90
Combaterea discriminării
componentele sale
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
GRI 402. Relaţii de 402-1 Perioada minimă de înștiinţare 90
103-2 Abordarea managerială și 90-92
muncă/ management referitoare la modificările operaţionale
componentele sale
2016
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
Sănătatea și securitatea în muncă
GRI 406: Combaterea 406-1 Incidente legate de discriminare și 92
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
discriminării 2016 măsuri corective aplicate
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
Evaluarea respectării drepturilor omului
103-2 Abordarea managerială și 100, 101
componentele sale GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
103-2 Abordarea managerială și 90-92
GRI 403. Sănătatea și 403-1 Reprezentarea angajaţilor, în 101
componentele sale
securitatea în muncă comitete SSM mixte (management-
2016 angajaţi) 103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
403-2 Tipuri de accidente de muncă, boli 101 GRI 412: Evaluarea 412-2 Instruirea angajaţilor cu privire 92
ocupaţionale, zile de concediu medical și respectării drepturilor la politici sau proceduri legate de
absenteism și număr de decese cauzate omului 2016 respectarea drepturilor omului
de accidentele la locul muncă
Comunităţi locale
Formare și dezvoltare profesională
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
103-2 Abordarea managerială și 104, 105, 116
103-2 Abordarea managerială și 95, 96 componentele sale
componentele sale
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26, 95, 96
GRI 413: Comunităţi 413-1 Operaţiuni care au implicat 113-117
GRI 404: Formare 404-1 Număr mediu de ore de formare pe 95 locale 2016 comunităţile locale, evaluări ale impactului
și dezvoltare an, per angajat avut și programe de dezvoltare
profesională 2016
404-2 Programe pentru îmbunătăţirea 97-100 Politici publice
competenţelor profesionale în rândul
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
angajaţilor și programe de asistenţă în
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
cazul schimbării poziţiei în companie
103-2 Abordarea managerială și 20
404-3 Procentajul angajaţilor care sunt 96
componentele sale
evaluaţi regulat și care primesc consiliere
de dezvoltare profesională 103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
GRI 415: Politici 415-1 Contribuţii politice 20
publice 2016

130 131 Raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank România


Marketing și etichetarea produselor și serviciilor Management și leadership
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
103-2 Abordarea managerială și 34, 35 103-2 Abordarea managerială și 7-9, 12, 13, 18,
componentele sale componentele sale 40-44, 53
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26 103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
GRI 417: Promovarea 417-2 Incidente de neconformitate cu 32-35 Inovaţie
produselor și privire la informaţiile și etichetarea
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
serviciilor 2016 produselor și serviciilor
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
417-3 Incidente de neconformitate cu 34, 35
103-2 Abordarea managerială și 62, 63, 71, 72
privire la comunicarea de marketing
componentele sale
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
Voluntariat și investiţii comunitare
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
103-2 Abordarea managerială și 36, 37
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
componentele sale
103-2 Abordarea managerială și 104-112
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
componentele sale
GRI 418: 418-1 Reclamaţii fondate, cu privire la 36, 37
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
Confidenţialitatea încălcări ale clauzelor privind datelor cu
datelor cu caracter caracter personal și la pierderi de date cu Produse și servicii responsabile
personal 2016 caracter personal
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
Conformitate socio-economică managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 103-2 Abordarea managerială și 56-68
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale componentele sale
103-2 Abordarea managerială și 32-34 103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
componentele sale
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
GRI 419: Conformitate 419-1 Nerespectarea legilor și a normelor 34-37 Indicatori specifici sectorului financiar
socio-economică din sfera social-economică
2016 FS1 Politici cu componente de mediu și sociale 64-68
Siguranţa operaţiunilor specifice, aplicate liniilor de business

GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49 FS2 Proceduri de evaluare a riscurilor sociale 56, 57
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale și de mediu în cadrul liniilor de business

103-2 Abordarea managerială și 27-37, 40, 41, 72 FS15 Politici pentru dezvoltarea și vânzarea 64, 65, 70, 71
componentele sale echitabilă a produselor și serviciilor
financiare
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26
Dialog cu stakeholderii
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei semnificative 48, 49
managerială 2016 (materiale) și a limitelor sale
103-2 Abordarea managerială și 45, 50, 51, 69
componentele sale
103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 26

132
134

S-ar putea să vă placă și